Skip to main content

Fenyves Ferenc

szerkesztő
publicista

A fotó forrása: https://suistorija.wordpress.com/subotica-mozaik-istorije-xx-vek/galerija-likova/jevrejska-zajednica/

Az elemi iskolát Makón végzi, Szabadkán (1903) érettségizik, Pesten jogot hallgat. Fiatalon a Budapesti Napló szerkesztőségéhez kerül. A Borsszem Jankó munkatársa, tudósítja a szabadkai lapokat. 1908-tól elvállalja a Bácsmegyei Napló felelős szerkesztői posztját. Ettől kezdve Szabadka sajtóéletének egyik vezéralakja. Különösen a világháború utáni másfél évtizedben van fontos szerepe, amikor a jugoszláviai magyar irodalom szerveződik. Fenyves Ferenc szerkesztésében és előszavával jelenik meg a Napló Vagyunk (1928) című irodalmi almanachja, amely azt volt hivatva bizonyítani, hogy a „vajdasági írók szívében, lelkében, gondolkozásában miként keltenek visszhangot a vajdasági és általános emberi problémák, miként tudják ezt kifejezni, vagyis, hogy mennyire irodalom a vajdasági irodalom”. Fenyves Ferenc néhány irodalmi tanulmány és szépirodalmi szöveg szerzője. Szerepel a Dettre–Radó által szerkesztett Vajdasági magyar írók almanachjában (1924) és a Bácsmegyei Napló Almanachjában (1929).

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Fenyves Ferenc
Szerző
Szabadkai sajtó (1848–1919). Szabadkai Munkásegyetem, szabadka, 1973.
Szerző
Szabadkai sajtó (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
Kettős évforduló (emlékezés Fenyves Ferencre)
Szerző
Fenyves Ferenc
Egy családi tragédia margójára (A Bácsmegyei Napló, a Minerva Nyomda és a Fenyves család sorsa [1941–1947])