Skip to main content

Fenyvesi Ottó

költő
műfordító
1954. október 28.

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1963) Topolyán végzi, majd az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékére iratkozik, oklevelet a Nyugat-magyarországi Egyetem Kommunikáció és médiatudomány szakán (2013) szerez. Az Újvidéki Rádiónál több ízben, több szerepkörben dolgozik: 1975 és 1991 között zenei szerkesztő, lemezlovas, ezzel egyidejűleg 1987 és 1991 között az irodalmi műsorok szerkesztője is. 1977-ben rendezőasszisztens az Újvidéki Televízióban, 1980-ban ugyanott újságíróként tevékenykedik. 1991-től Magyarországon él, ahol előbb (1992–1993) a veszprémi Új Hírek tervezőszerkesztője, majd a Tapolcai Városi Televízió igazgató-főszerkesztője (1993–1995). Ezt követően hét éven át (1995–2002) a Veszprémi 7 nap, 2000-től a Vár Ucca Műhely irodalmi folyóirat főszerkesztője. 2002-től kezdődően az MTA veszprémi területi bizottságának szervezőtitkára.

Irodalmi művek
Szakirodalom az alkotóról
Árnyak a rozsdamarta pusztaság fölött
Szerző
Egyszer valahol kék volt a tó
Szerző
A kisebbségi trip. (Az irodalomtörténet, mint traumatizált emlékezet Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva című kötetében)
Szerző
Balkán transz: belakni a dekanonizáció nyilvános terét (Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva)
Az élőbeszédet idéző nyelvi formák Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva című verskötetében
Szerző
Szamurájerkölcs és rock and roll
Expansion and Explosion - Expanzió és explózió
Szerző
Holt költők, emlékezet, (élő) hagyomány
A lényegi magány
Szerző
Sárszegtől délre - Négy portré. 2010.
Fenyvesi Ottó: Némely részletek
Szerző
Párbeszéd, átköltés, kultusz
Szerző
A szomorúság kristályai és a száműzött szamurájok; Földényi & Fenyvesi In: A véső nyoma. 2010.
Szerző
Meniszkusz avagy a rock and roll vége
Szerző
Staklenici od reči
Szerző
Versbe szedett arcképek In: (Költő(k), könyv(ek), vers(ek). Könyv és kritika IV. kötet. 2010.
Szerző
A számvetés után In: (Költő(k), könyv(ek), vers(ek). Könyv és kritika IV. 2010.
Szerző
Nem volt értelmetlen hercehurca
Ex libris - Halott vajdaságiakat olvasva In: Élet és irodalom. 2009. december 11.
Szerző
Életnyomok
Szerző
A közös nyughelyre olvasás
Szerző
„Egy mindent eltörlő új bejegyzés” In: Magyar Szó. 2005. január 29–30.
Elvágyódás és szülőföldmítosz Fenyvesi Ottó költészetében
Istenem, emlékszel még valamire
Szerző
Délvidék, Amerika, Vár Ucca
Szerző
Magyar, amerikai, magyar In: Hitel. 2005. június
Szerző
Ex libris – Fenyvesi Ottó régi és új versei In: Élet és irodalom. 2005. május 6.
Szerző
Bőrzeke és alternatív művészet In: Hét Nap. 2005. április 20.
Szerző
"én az első bácskai vulkanikus villanytelep" In: Új Holnap. 49. évf. 2004./4., p. 153–154.
A harmóniától a diszharmóniáig In: Árgus. 2004/6.
Szerző
Veszprém blues In: Népszabadság. 2004. augusztus 10.
Szerző
Az olló és ragasztó művészete
Az emlékezet selyemszála - Karcolat Fenyvesi Ottó költészetéről In: Üzenet. 2002/tavasz
Collages by Fenyvesi In: Tárlat. 2001.
Szerző
Megcsalt a messzeség In: Népszava. 2001. augusztus 4.
Szerző
Egy punk Gunarasól In: Az irodalom visszavág. 2000/6.
Szerző
Félúton, felhúzott térdekkel In: Napló. 2004. október 30.
Szerző
Felhők és improvizációk In: Magyar Nemzet. 2000. február 3.
Szerző
Amerikai improvizációk In: Somogy. 2000/1.
Szerző
Roll over / Gurul tovább. In: Árgus. 1999/2.
Apró semmiségek: életjelek a felhők fölött In: Népszabadság. 1999. január 26.
Szerző
Bánat a zsibongásban
Ahogy megmutatkozik a költészet
Szerző
"Egy megvadult poétikai mikrobusz" In: Novum. 1997. október.
Szerző
Koko Taylor nyomában a Krivajától az Óperenciáig In: Magyar Szó. 1997. augusztus 16.
Szerző
Feljegyzések Fenyvesi Ottó elégiájáról In: Magyar Szó 1997. február 1.
Szerző
Keserű létmetaforák. In: Alföld. 1994. november.
Montázs mint esztétikum, avagy mi fán terem a Fenyvesi-öntet? In: Műhely. 1995. május.
Szerző
Angyalok Koko-káoszai In: Képes Ifjúság. 1996. szeptember 18.
Káosz és átmenetiség In: Szivárvány. 1994. február.
Szerző
A megszenvedett versek könyve
Szerző
Epikus töltéssel In: Híd. 1994. szeptember.
Szerző
Futamok In: Híd. 1994. május–június.
Szerző
A káosz angyala In: Somogy. 1994. március.
Szerző
A káosz angyala In: Árgus. 1994. február
Szerző
"Már a jövő sem a régi" In: Magyar Szó. 1994. május 21.
"Jalta Blues" In: Könyvvilág. 1994. április
"Istenem, megcsalt a messzeség" In: Napló. 1994. április 23.
Szerző
A káosz angyala – zuhanórepülésben In: Megyeházi Tudósítások. 1994. június.
A káosz angyala In: Veszprémi Hét. 1994. február 11.
Szerző
A káosz angyala - Fenyvesi Ottó könyvbemutatója elé
Szerző
Töredékek a nagy buli után – Vázlat a Fenyvesi-jelenségről In: Alföld. 1990. szeptember
Szerző
Neonfények koldusai In: Magyar Szó. 1988.
Szerző
Mutatványköltészet-modell irodalmunkban
Szövegleltár és közérzetnyitás
Szerző
Önleszámolások In: Magyar Szó. 1978. december. 2.
Szerző
Romantikus szépségvágy groteszk díszletek között
Virtuális irodalomtörténet – versek tükre
Szerző
A szabadság foglyai (Fenyvesi Ottó legújabba könyvéről)
Szerző
Mindenzene – A herceg, Ramone-ék és a költők
"Fenyvesi Ottó új versei hangzó háttérrel"
Szerző
A lélektelen virágzás emlékei
Szerző
Halott vajdaságiakat olvasva. Második könyv
Szerző
FENYEGETÉS – A fecsegő potyautas 74.