Skip to main content

Gajdos Tibor

Gottesmann
író
publicista
prózaíró
művészeti szakíró

Az elemi iskolát szülőhelyén végezte, nyomdai szedőnek tanult, majd szakmunkásiskolát végzett. 1935-ben és 1936-ban a szabadkai Minervában betűszedő, 1937 és 1944 között a munkásmozgalomban való részvétele miatt politikai elítélt volt Mitrovicán, majd a katonaidejének letöltése után politikai fogoly Pesten és Szegeden. 1945-től kezdődően Szabadkán társadalmi tisztségeket töltött be, 1947-ben Újvidéken a Zmaj nyomda igazgatóhelyettese, 1949-ben és 1950-ben pedig az alakuló Szabadkai Rádió igazgatója volt. 1950 és 1957 között telepes Izraelben, majd ismét betűszedő a Minervában. 1960 és 1972 között a Pannonia nyomda műszaki igazgatója. 1973-ban vonult nyugdíjba.

Írók, rajzok, művészek
(Üzenet. 1994/1–2.)
Szerző
Mayer Ottmár
(Híd. 1974/5–6.)
Szerző
Egyetlen nagy lélegzet (Börcsök Erzsébet: Sári)
(Üzenet. 1972/4.)
Szerző
»Kéz a kézben« (Weigand József színjátékáról)
(Híd. 1949/6–7.)
Szerző
Az ex librisek szerelmese és művésze (Andruskó Károlyról)
(Üzenet. 1972/1.)
Szerző
Írók, rajzok, művészek (Vajdasági íróportrék)
(Üzenet. 1994/1–2.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Disputa
Szerző
Még visszajövök. In. Magyar Szó. 1964. február 16.
Szerző
Egy író visszajött. In. 7 Nap. 1964. február 21.
Szerző
Krónika az ígéret földjéről (Gajdos Tibor: Hét szűk esztendő)
Szerző
Egy forradalmár életrajza
Szerző
Az emlékezés mint regényforma
Szerző
Úttörő előmunkálat. In. Magyar Szó. 1977. április 16.
Egy korszak művészete
Oláh Sándortól Hangya Andrásig
Szerző
Oláh Sándor monográfiája. In. Dolgozók. 1987. március 12.
Szerző
Az arcképfestő magánya
Szerző
Egy kisiklás története
Szerző
In Memoriam Gajdos Tibor (1917–1997)
Szerző
Egyéb tevékenység
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő
Technikai szerkesztő