Skip to main content

Gál László

költő
író
publicista
szerkesztő
műfordító

A fotó forrása: http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/g/i004176.htm

Fiatalon Hercegfalvára, majd Budapestre kerül, itt jár iskolába. Részt vesz az 1919-es forradalomban, melynek leverése után előbb Bécsbe, majd Olaszországba emigrál, és Rómából tudósítja a pesti lapokat. A 30-as évek elejétől Szabadkán él. A Híd és a Kalangya munkatársa. Grimasz címmel szatirikus vicclapot ad ki 1935 és 1941 között, melyet a háború után a Magyar Szó 1963-ban mellékleteként újít fel. A világháború alatt nem publikálhat, bujdos. 1944-ben alapító-szerkesztője a Magyar Szónak, melynél élete végéig dolgozik. 1978-ban a napilap a tiszteletére Gál László publicisztikai díjat hoz létre, melyet 1981-ig oszt ki a megadott témára írt legjobb publicisztikai pályamunka szerzőjének.

Kiadványok
További publikációk
Jönnek a telepesek. Rozi néni írni tanul (rend. Sántha Sándor). Szabadkai Népszínház, 1946.
Kéz a kilincsen. In. Dolgozók. 1953. április 15.
Szerző
Böngésző: A „Dél”-ről; Az antológiákról; Sinkó Ervinről; Egy bemutatásról; Egy új költőről; Egy versről; Harmadszor egy könyvről; Egy új könyvről; Pistikéről; Évfordulókról; A színházról; A sikerről; A nyolcvanéves íróról; Egy bélyegzőről...
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
Egy író visszajött
(7 Nap. 1964. február 21.)
Szerző
Hétköznapok (Lőrinc Péter)
(Híd. 1951/8.)
Szerző
Kritika a felsőfiókból. In. Magyar Szó. 1964. szeptember 24.
Szerző
Markovics János: A munka asszonya
(Híd. 1949/2.)
Szerző
Köszönjük neked, Ottmár
(Híd. 1974/5–6.)
Szerző
Thurzó Lajos emlékezete
(Híd. 1950/12.)
Szerző
Néhány közvetlen szó Thurzó Lajosról
(Híd. 1955/4.)
Szerző
Valamit tenni kell... – Azev, a kém – Az 1000 rubeles nő
(Híd. 1937/3.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Egy verseskönyvről és vele kapcsolatban egyről-másról
Szerző
Gál László verseskönyve
Szerző
Fény és árnyék. In. Ifjúság Szava. 1946. június 25.
Gál László verseskönyve alkalmából
Szerző
Gál László: Nevető könyv
Szerző
Dal a szegény halászról
Szerző
Pirosszívű versek, fekete tintával
Szerző
Noé bárkája. In. Ifjúsági Újság. 1960/24.
Szerző
Dalok három hangra. Gál László: Dal a szegény halászról. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Gál László: Ispiláng. In. Symposion. 1962. január 1.
Szerző
A költői szó hitele
Vajdasági magyar költők
Gál László: Tarlóvirág
Szerző
Számadás és szembenézés az életművel
Szerző
Jugoszláviai magyar verskötetekről. In. Alföld 1967/9.
Szerző
Szó: hamu vagy parázs
Szerző
Egy versről. Dal a földemről című vers elemzése
Szerző
„Nem hinni szörnyű hit” (Gál László: Tenyerünkön a hold. Forum, Újvidék, 1970.)
Szerző
Gál László
Szerző
Gál László köszöntése
Szerző
A poéta benne a legerősebb
Az odisszeuszi visszatérés drámája
Szerző
Mondani – valamit
Szerző
A fekete könyvről
Szerző
Versek a világról
Szerző
A szocializált vallomások költészete (Gál László)
Szerző
Fényes napok. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Tarlóvirág. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Rozsdás esték. In. Kritika. 1975/2.
Szerző
Egy életmű kontinuitása
Szerző
Vidám végrendelet, avagy bevezető sorok Gál László „kapcsos könyvéhez”
Szerző
Egy félbehagyott mondatról
Szerző
Felejthetetlenül örökítette meg napjaink atmoszféráját
Mégis jó az ember
Szerző
Búcsúzás nagykorú költőnktől
Szerző
Otthon volt – köztünk is
Szerző
Szellemi életünk vezéralakja távozik
A kétkedőt idézzük...
Szerző
Találkozásainkról
Szerző
Vallomásos versek világa
Szerző
A szocializált vallomások költészete (Gál László). In. Végel László: A vers kihívása. Esszék jugoszláviai magyar költőkről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1975.
Szerző
Költői válságok és diadalok
Szerző
„Nem bántam meg és nem szégyellem” (egy éve hunyt el Gál László)
Szerző
Gál László első verseskönyve
Szerző
Egy megíratlan önéletrajz nyomában
Szerző
Gál László misztériumjátéka
Szerző
„Nem hinni szörnyű hit”. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Költői válságok és diadalok. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Ady-reminiszcenciák Gál László költészetében
Szerző
Gál László (1902–1975). In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Az ellentmondások feloldásformái Gál László költészetében
Szerző
Feloldásformák Gál László költészetében. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Nem bántam meg és nem szégyellem. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A humor szintjei a MagyarZó Pistike messéiben
Szerző
Személyre szabott humor
Szerző
Gál László velünk
Szerző
Atyamesterem Gál László
Hétköznapi tettek
Szerző
Tíz év múltán
Szerző
Paccerok és kibicek
Szerző
Átformáló utazás
Szerző
Levélféle Gál Lászlóhoz
Szerző
Gál László öregkori költészetéről
Szerző
Riport és vers találkozása
Szerző
A belsővé vált kaland (Gál László: A nagy utazás)
Szerző
Visszhangtalanul
Szerző
Gál László a Grimaszban
Szerző
Rozsdás esték. Gál László válogatott versei. In. Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Magvető, Budapest, 1989.
„Vasércből öntök vasparipát”
Szerkesztői napló: Gál László hagyatéki verseiről, A Szirmai-hagyaték rendezésének gondjairól
Szerző
Gálék. Gál László és Erzsébet kevéssé ismert élete. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1994.
Gál László költői öröksége
Szerző
A másik Gál László
Szerző
A belsővé vált kaland (Gál László: A nagy utazás). In. Toldi Éva: „Összetartozó neszek”. Versről, prózáról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Gál László versei. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Levél Gál Lászlónak. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Noé bárkája. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
A kétkedőt idézzük... In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Tarlóvirág. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Gál László Lepkevilága. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
A másik Gál László. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Interjúk
Beszélgetés a szigeten
Szerző
A sértegetés nem segít irodalmunkon
Szerző
Gál László: „Mindent megteszek, hogy magam is ott legyek...”
Szerző
Interjú Gál Lászlóval
Szerző
Mindig győzni szerettem volna, vagy legalábbis a győzők között lenni
Írtam, mert nem tudtam élni írás nékül
Szerző
Nem hinni szörnyű hit
Szerző
Díjak, ösztöndíjak