Skip to main content
A szerző profilképe

Gallusz László

-szl-
újságíró

Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Újvidéken végzi, majd az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékére iratkozik. Az 1966-tól az Újvidéki Rádióban bemondó, majd 1975-től a Faluműsor munkatársa, 1981-től szerkesztője. 1968-tól az 1980-as évek végéig az Újvidéki Televízió tiszteletdíjas bemondója. Dokumentumműsorokat fordít és szinkronizál. Írásait az Ifjúság hetilap, a Hét Nap, a Föld népe, a Jó Gazda és a Magvető közli. Nagyobb lélegzetű írásai a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület Évkönyveiben jelennek meg.

Szakirodalom az alkotóról
Szociográfiák nyomában
Szerző
Gallusz László: Az élet poklában
Szerző
Szociográfiai portrék. Gallusz László. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Szociológiai vallomások
Szerző
Elolvasom

Tanyasorsok

Adahatáron bemutatták Gallusz László bácskai tanyavilágot bemutató könyvét

Hosszú idő után ismét megteltek a padsorok az egykori adahatári iskola épületében, azzal, hogy ezúttal nem a tanulni vágyó gyerekek népesítették be a manapság tájházként működő iskolaépület osztálytermét, hanem mindazok, akik kíváncsiak voltak Gallusz László legújabb könyvének a bemutatójára. Az Újvidéki Rádió neves mezőgazdasági újságírója ugyanis egy mindinkább letűnőfélben lévő korszaknak és a hajdan virágzó, ma már lényegesen módosult formájában létező közép-bácskai tanyarendszernek állított emléket Tanyák, sorsok – tanyasorsok című, nemrég megjelent könyvében. A szerzőt kollégája, Ternovácz István faggatta. Gallusz a könyvbemutató során elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Központ gondozásában megjelent könyv megírásával mindenekelőtt azok irányába igyekezett „törleszteni az adósságát”, akikkel a hosszú évtizedek során együttműködött, s akiknek örökös adósának érzi magát, mivel rengeteg riportja készült a tanyákról, tartományunk mezőgazdaságáról, de mindenekelőtt az egyszerű, ízig-vérig tanyai emberekről. Gallusz néhány évvel ezelőtt egy, a tanyai gazdálkodás fenntarthatóságáról szóló program keretében ellátogatott az akkor még létező tanyákra, s miután az így szerzett élmények és tapasztalatok leülepedtek benne, jó alkalmat látott arra, hogy mindezt papírra vesse. Az Újvidéki Rádió munkatársa elmondta azt is, hogy intenzíven négy évvel ezelőtt kezdte írni a könyvet.

Ternovácz a könyv kapcsán a jelenlévőknek elmondta, hogy Gallusz könyve az itthon történő megmaradásról és a megkapaszkodásról szól. A szerző megfelelő felvezetőt ad, s rámutat, hogy miképpen is alakult ki ebben a régióban, nagyjából 200 évvel ezelőtt a tanyarendszer, a tanyasi gazdálkodás.

A könyvbemutató résztvevői kitértek a tanyai élet, a tanyai gazdálkodás jelenlegi helyzetére és a kilátásaira is, s ennek kapcsán Gallusz elmondta, hogy az agrárgazdálkodás egyedüli modellje a tanyai, vagy pedig ennek modern változata, a farmgazdálkodás, amihez megfelelő infrastruktúra is szükséges. Ugyanakkor a szerző szerint a tanyamentéssel már elkéstek, s a különböző támogatásokkal csak lassítani lehet ezek megszűnését, illetve az elvándorlási folyamatot. Ugyanakkor Gallusz rámutatott, annak ellenére, hogy a tanyán élőket valahol lenézik, jelenleg a tanyai gazdák mintegy 80 százaléka legalább középiskolai végzettségű, de közülük sokan az egyetemet és a főiskolát is befejezték. Vagyis rengeteg pozitív példa van, s az az idős gazdanemzedék, amelyik nagyrészt a tanyai életet végigvitte, az sajnos kihalóban van, s a tanyán maradtak egy új nemzedéke van feltörőben, s a tanyavilág semmiképpen sem azt a képet érdemli, amit most látunk róla.

Elolvasom
Egy könyv a kapaszkodásról
Szerző

Egy könyv a kapaszkodásról

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában jelent meg nemrégiben Gallusz Lászlónak, az Újvidéki Rádió Faluműsor című adása nyugalmazott szerkesztőjének Tanyák, sorsok — tanyasorsok című kötete. A 270 oldalnyi szöveget és számos fotót vagy inkább életképet tartalmazó, küllemében is szemrevaló kiadvány a Tanyariportok a padéi Betlehem-pusztától a kishegyesi Csengettyűsig alcímet viseli.

A könyv első bemutatójára Adahatáron megtelt a már használaton kívül álló tanyai iskola tanterme. Az érdeklődők leültetésére kevésnek bizonyultak a régi iskolapadok, pótszékekre volt szükség. Igaz, hogy Zentáról is sokan érkeztek, de a környező tanyákon élők is eljöttek, hogy kezükbe vegyék azt a kötetet, amely róluk szól. Mivel a szerzőjét már egyébként is ismerik.

A kiadvány ismertetőjében elhangzott, a teremben vélhetően nincsenek olyanok, akiknek legalább egy hozzátartozója ne volna külföldön. De az életnek, a kapaszkodásnak továbbra is értelme van, és ez a könyv is erről szól. Felvezető szövege arra mutat rá, miként alakult ki nagyjából 200 évvel ezelőtt ebben a régióban, a Tisza közének a csücskében és részben a Bánságban a tanyasi gazdálkodás.

Gallusz Lászlónak Földéhség címmel 1996-ban jelent meg az első kötete. Ebben szociográfiai portrék segítségével a lentről, a mélyből induló emberek életét próbálta érzékeltetni. A másodikban, Az élet poklában címűben, bácskai emberek vallanak az oroszországi hadifogságról.

— A harmadik kiadvány a fenntartható tanyai gazdálkodásról szól, és egy nemzetközi projektum volt. Az újszülött pedig a Tanyák, sorsok —tanyasorsok, melynek már a címe mindent elárul. Én mindig az egyszerű emberek között éreztem jól magam, mindig az ő életük érdekelt, és ez fogja össze a három kötetet. Azoknak a sorsával foglalkozom a mai napig, akik idekötődnek a bácskai vagy a bánáti röghöz, itt érzik jól magukat, és eszük ágában sincs, hogy innen eltávozzanak. Éppen ezért megragadom ezt az alkalmat is, hogy megköszönjem azoknak a vajdasági embereknek, akik az elmúlt öt évtizedben, amióta az újságírói pályafutásom tart, megtiszteltek bizalmukkal, és megengedték, hogy időről időre visszatérjek hozzájuk — mondta a szerző, aki azt is elárulta, kellemes gyermekkori emlékek kötik a tanyai életformához, az ott tapasztalt mérhetetlen szabadság teljesen elvarázsolta. — 1975-ben kerültem az Újvidéki Rádió Faluműsorához, tanítómesterem a szép emlékű Balázs Piri György, Gyurka bácsi volt. Ő irányította rá a figyelmemet arra, hogy ne a nagy agrárkombinátokat vagy a menő agrárpolitikusokat keressem és szólaltassam meg. A nagyfényi tanyavilág volt az, ahol először „kóstolhattam bele” a tanyasiak életébe. Olyan ez, mint a gépszíj, ha elkap, nem enged, amíg van benned szusz. De én nem is akartam ebből kikerülni. Kezdtek feltárulni előttem az emberi sorsok. Megismertem az egyszerű embereket, érdekelni kezdett maga a tanyai gazdálkodás. Mert amikor beleszántottam ebbe az ugarba, akkor még a 10 hektárt művelő gazda vígan félrecsaphatta a báránybőr kucsmáját, ma viszont az 50 hektárt birtokló sem teheti ezt meg. Gondoljunk csak bele: a tanyai embernek mit kellett vásárolnia? Sót, gyufát, petróleumot. Minden mást megtermelt. A szántó mellett mindegyik tanyánál volt szőlőskert, zöldségeskert, gyümölcsös. A fenntartható tanyai gazdálkodásban nem a terület számít, hanem az, hogy mit termelek meg rajta. Ha 5 holdról megélt a tanyai ember, akkor miért nem tudja ugyanezt megtenni ma? A tanyai gazdálkodás távlatát abban látom, hogy azoknak az embereknek, akik a sok kiábrándulás után hajlandóak lennének még egyszer nekirugaszkodni, valaki a hónuk alá kellene hogy nyúljon, mert motiválni kell őket. Agrárpolitikai reformra, de főleg infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy a tanyavilág újraéledjen. Ki kell mondanom, úgy vélem, a tanyamentéssel elkéstünk. Valamikor a ’60-as éveken kezdődött el az a folyamat, amikor a falusi parasztember azt mondta a gyerekének, tanulj, fiam, hogy ne kelljen dolgoznod. Engem az is nagyon zavar, hogy az egyszerű embert a ranglétra legalsó fokára helyezik, pedig manapság a tanyai gazdák legalább 80 százaléka középiskolai végzettségű, sőt, az új nemzedék tagjai felsőfokú oklevelet szereztek. A tanyavilág nem azt a képet érdemli, amelyet most látunk róla — hangsúlyozta Gallusz László.

„Gyermekkorom kitörölhetetlen (legszebb?) emléke, amikor apai ágú nagynénémék tanyáján a lóistállóban vetett szénaágyon aludhattam, s testvérbátyám a hajnali derengésben költögetett: csutakolni kell a lovakat, a Szellőt meg a Villámot! S nyár végén milyen büszke voltam, hogy megtanultam úgy futni a tarlón (persze, hogy mezítláb!), hogy az ne sebezze véresre a bokámat, hogy olykor-olykor egyedül foghattam be a kocsiba a lovakat.
Csak sok-sok évvel később — amikor már agrárpolitikai újságíróként tapostam a vajdasági dűlőutak porát, sarát, s tanúja, tehetetlen szemlélője lehettem a tanyarombolásnak, a tanyai parasztember gyökértelenné tételének — értettem meg: a tanya és a tanyai lét messze a romantikus képen túl olyan életforma, olyan gazdálkodási modell, amelynek erőszakos eltüntetésével (bár ez nem általánosítható a vajdasági tanyák esetében!) a »fényesebb mezőgazdálkodás érdekében« szegényebbek lettünk, szegényebbé lett a természet, megcsonkult, meg is betegedett talán…” (Gallusz László: Tanyák, sorsok — tanyasorsok)

Interjúk
Elolvasom
Ki tartja a mikrofont?
Szerző

Ki tartja a mikrofont?

December elsejét a Magyar Rádiózás Napjaként tartják számon, mert 1925-ben ezen a napon szólalt meg az éterben a Magyar Rádió első hivatalos adása. Az Újvidéki Rádióban 24 évvel később, 1949. november 29-én indult a magyar műsor. Ebből az alkalomból beszélgettünk Gallusz Lászlóval, az Újvidéki Rádió nyugállományban lévő, de még mindig tevékeny riporterével, a közkedvelt Faluműsor volt szerkesztőjével.

Az ismert újságíró elmondta, mindenkinek jólesik, ha a munkáját észreveszik, de nem szabad csak a vállveregetésért dolgozni. A Faluműsor többször kapta meg a legjobb adásnak járó díjat, Gallusz Lászlót arany plakettel jutalmazta a Vajdasági és a Szerbiai Szövetkezeti Szövetség, dokumentumértékű hanganyagai könyvekben jelentek meg.
Gallusz László több mint negyven évet dolgozott első munkahelyén, az Újvidéki Rádióban. Tudatosan lett rádióriporter, vagy a véletlen műve? — kérdeztem tőle.
— Teljesen véletlenül kerültem az Újvidéki Rádióba, még a rádiózás hőskorában, 1966. december 15-én. Az újvidéki Magyar Tanszéken, amelynek a hallgatója voltam, dr. Ágoston Mihály tanár úr okította helyes, szép magyar beszédre a bemondókat. Miután szólt, hogy az Újvidéki Rádióban bemondókat keresnek, behozta a maga orsós magnóját, az órán felolvastatott velünk, és néhány nap múlva az egész évfolyamról egyedül engem választott ki. Elküldött a hangpróbára, melyen több mint 150-en jelentek meg. Bálint Józsefet és engem találtak alkalmasnak. Meg kell jegyeznem, 1968-tól, a vajdasági magyar televíziózás kezdetétől, a képernyőn is jelen voltam, egészen a 80-as évek végéig, párhuzamosan a rádióval. Híradókat olvastam, vezettem, szinkronizáltam, fordítottam. A hetvenes évek elején át is akartak csalogatni a tévébe.

* Még mindig nem értem, hogyan lett egy bölcsészhallgató-bemondóból agrárpolitikai újságíró, a Faluműsor elismert szerkesztője.
— Azt, hogy rádiós maradtam, az akkori főszerkesztőnek, Vébel Lajosnak köszönhetem. Mivel akkor már kicsit magnóztam, terepeztem is, az volt a feltételem, hogy nem bemondóként akarok megöregedni. Vállaltam azt a kockázatot vagy kihívást, hogy az akkori nagy nevek mellett próbáljak érvényesülni. A belpolitikai rovaton Madarász András és Szajkó Margit dolgozott, a mezőgazdaságin Kizur István, Majoros Péter, valamint Balázs-Piri Gyurka bátyám, akinek nagyon sokat köszönhetek az újságírói énem megformálásában. Ezek között az emberek között kellett megkeresnem az utamat. Anekdotaszámba megy, hogyan kerültem a mezőgazdasági rovatba, Vébel Lajos ugyanis azért jelölte ki éppen ott a helyemet, mivel falusi gyerek lévén a kukoricát meg tudtam különböztetni a búzától. 1975-ben kezdtem, és 33 éven át, egészen a nyugdíjba vonulásomig szerkesztettem a Faluműsort a kollégáimmal.

* Bizonyára érdekes volt, hiszen folyamatosan utazgatott, járta a terepet, ismerkedett az emberekkel.
— Nekem mindig a szívem csücske volt a falu és a tanyavilág, a terepi és az agrárpolitikai újságírói tevékenységben láttam azt a lehetőséget, hogy megnézzem ezeknek az embereknek az életét. Engem nemcsak a vakítóan fehérre meszelt tanyák vagy a bánáti pusztákon romantikusan botjára támaszkodó juhász és a verőfényben legelő nyája érdekelt, hiszen mindez csak külcsín. Azt kutattam, miért roskadoznak, dőlnek össze a tanyák, mi a hiányossága, fogyatékossága az agrárpolitikának. Éppen a hetvenes évek derekán jött be az első nagy nemzetközi támogatás, az úgynevezett zöldterv hitel. Természetesen itt is akadtak visszaélések, nem megfelelő helyre kanalizált eszközök, emberi tragédiákkal, tönkrement családokkal szembesültem, akik képtelenek voltak visszafizetni a pénzeket. Az is emlékezetes marad, hogy az embargós időkben, a kilencvenes években, Pecesor határában szamárral szántott az egyik gazda. Volt olyan időszak is, amikor a kormány holdanként öt liter gázolajról gondoskodott a termelőknek, de még azért is órák hosszat sorban kellett állni. A parasztok a saját zsebükből, feketén vásárolták meg a 2-3 márkás naftát, mert a legnagyobb szégyen mindig is az volt, ha parlagon maradt a föld.
Régen a mezőgazdasággal a szakszervezet, a szocialista szövetség illetékes bizottsága és a kommunista párt is foglalkozott, a vetési tervet vagy az állattenyésztés helyzetét a végrehajtó tanács és a képviselőház is megvitatta. Nem egy ülésen vettem részt, ahol órákon át nyüstölték a különböző témákat. A mai rádiózásban minél több rövid, hangos anyagot kell adni, akkor viszont jelentéseket vártak tőlünk. Az öt-hat órás ülések után a terepi munka szinte felüdülés volt számomra.

* Mostanában a mezőgazdaság kapcsán csak tiltakozásokról, elégedetlenkedésről, útlezárásokról, földmaffiáról hallunk. Lehet-e szebbet, színesebbet, érdekesebbet hozni a terepről, vagy most mindenki siránkozik?
— A legegyszerűbb az elégedetlen embert szóra bírni, mert mindenkinek vannak sérelmei. Arról viszont mindenki hallgatna, miért törhetett elő a földmaffia, hogyan játszhatták át a földeket, hogyan kellett tönkretenni a jó kombinátokat, húsfeldolgozó üzemeket. Az idén az aszályról, pár évvel ezelőtt a magas talajvízről beszéltünk. Nagyon sok termelő tudja, a földnek nem lehet hazudni, vagyis ha nem szántja meg rendesen, esetleg rossz minőségű vetőmagot használ, akkor saját magát csapja be. Nekem jóleső érzés, amikor az észak-bácskai gyümölcsösöket járva látom a rovarcsapdákat, vagy a környezetkímélő növényvédő szerekről beszélgetünk. A termelők ismerik ezeket, de sok esetben nem engedhetik meg maguknak, mert méregdrága a méreg. Nagyon sok falusi és tanyai ismerősöm régen azt mondta a gyerekének, tanulj, fiam, mert paraszt maradsz, manapság viszont az utódok éppen azért tanulnak, hogy a családi gazdaságban dolgozhassanak. Persze, sokan vannak azok is, akik menekülnek a földtől, és meg sem állnak külföldig. Mert az is való igaz, ha nincs szülői háttér, nehezen tud bármibe is belekezdeni a fiatal.

* Mára hatalmasat változtak a rádiózás műszaki feltételei is, hiszen Önnek nyugdíjasként akár be sem kell mennie a szerkesztőségbe, a terepi felvételeket otthon, a számítógépen dolgozhatja fel, és elektronikus posta útján továbbíthatja a kollégáinak.
— A tizenkét és fél kilós Nagra nevű orsós magnóval kezdtem, aztán jött az Uher, ami már tíz kiló alatt volt. Én elég nagy darab ember vagyok, de a törékeny kolléganők is ezeket cipelték. Az első kazettás Sony magnókat a nyolcvanas évek második felében kaptuk, majd jöttek az egyre kisebb memóriakártyás szerkentyűk. Én azonban még mindig meg vagyok győződve arról, hogy a jó riport nem a magnótól függ, hanem a személytől, aki a mikrofont tartja.