Skip to main content

Gobby Fehér Gyula

prózaíró
drámaíró
publicista
szerkesztő

A fotó forrása: Sikoly. 2013/34.

Az általános iskolát Kishegyesen és Verbászon, a gimnáziumot (1961) Újvidéken végzi. 1964-ben a BTK Magyar Tanszékén általános iskolai tanári, majd 1966-ban középiskolai tanári oklevelet szerez. 1961-től 1962-ig újságíró az Újvidéki Rádió ifjúsági műsorában. 1963 és 1967 között az Ifjúság főszerkesztő-helyettese. 1967-től 1968-ig általános iskolai tanár Moholon. 1968 és 1974 között szerkesztő a Belgrádi Televízió magyar szerkesztőségében. 1974-től 1986-ig az Újvidéki Televízióban szerkesztő, főszerkesztő-helyettes, 1983-tól műsorigazgató. 1986 és 1990 között miniszterhelyettes a Tartományi Oktatási és Kulturális Minisztériumban. 1990-től 1992-ig az Újvidéki Televízió szerkesztője, 1993-tól 1995-ig a Forum Kiadóház vezérigazgatója. 1995 és 2002 között a Szerbiai Televízió magyar nyelvű szerkesztőségének kommentátora. 1992-től 1995-ig a Szenteleky Napok tanácsának elnöke. Számos hangjáték szerzője és több antológia szereplője. 1983-tól az Újvidéki Rádió Szempont című műsorának cikkíró kommentátora.

Fordításkötetek
További publikációk
Statisztikusok (rend. Szilágyi László). Rádió Színház, Újvidék, 1970.
A szabadság pillanata (rend. Virág Mihály). Szabadkai Népszínház, 1974.
A szabadság pillanata (rend. ifj. Szabó István). Gyulai Várszínház, 1978.
A szabadság pillanata, TV-film (rend. Fehér György), Budapest, 1978.
Fekete glóbusz, TV-film (rend. Vicsek Károly). Újvidék, 1974.
Téli zűrzavar, TV-játék (rend. Szilágyi László). Újvidék, 1978.
Vallatás (rend. Constantin, Anatol). Szabadkai Népszínház, 1976.
Vallatás (rend. Barácius Zoltán). KDISZ, Szabadka, 1977.
Téli zűrzavar, TV-film (rend. Szilágyi László). Újvidék, 1978.
Bűnös-e a szél (rend. Pataki László). Újvidéki Színház, 1979.
A zöldhajú lány, rockopera (zene Lengyel Gábor, rend. Vicsek Károly). Szabadkai Népszínház, 1981.
Mrtvi se ne vraćaju, TV-film (rend. Mrmak, Sava). Belgrád, 1981.
Duna menti Hollywood (rend. Vicsek Károly). Újvidéki Színház, 1986.
A hajó (rend. Soltis Lajos). Újvidéki Színház, 1989.
Az angyal álma (rend. László Sándor). Újvidéki Színház, 2002.
Egy zacskó savanyúcukor (rend. Đorđević, Olivera). Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny, Újvidék, 2002.
Csörte a számlák felett (rend. Tege Antal). Békéscsaba, 2010.
Csendes ember, pipával (Saffer Pál [1924–1998])
(Híd. 1998/6.)
Elolvasom
Gerold László (1940–2016)
(Magyar Szó. 2016. október 13.)

IN MEMORIAM

Gerold László

(1940–2016)

Nehéz elhinni, hogy meghalt. A barátom volt 1957 óta.

Az újvidéki Moša Pijade Gimnáziumban ismerkedtünk össze, két évvel fölöttem járt. Mindketten szenvedélyes olvasói voltunk az iskolakönyvtárnak, amelyet akkor Juhász Géza, a magyartanárunk vezetett. A tanár urat érdekelte, mit olvasunk, miért olvassuk, mit értünk abból, amit olvasunk. Végül egy egész olvasóklub alakult ki körülöttünk, amelyben a legtöbbet vitázó tag Végel László volt, de Vicsek Károly, a filmrendező, Brasnyó István, a költő meg Fajge Roland, a topolyai szociológus is mindig részt vett benne. Gerolddal akkor kerültem közeli kapcsolatba, amikor Fábri Nándor földrajztanárunk felkért bennünket, hogy szerepeljünk az általa összeállított Karinthy-kabaréban. Mi adtuk elő az Énekóra című jelenetet. Ő volt a tanuló, én játszottam a tanár szerepét. Az Epres utcai József Attila Művelődési Otthonban játszottuk, majd a szabadkai gimnáziumban Mirnics Zsuzsa önképzőköri elnök meghívására. Utoljára tavaly szilveszterre fojtottam meg, amikor a közönség szórakoztatására előadtuk az újvidéki EHO szeretetszolgálat termében az Énekórát.

Gerold László nagyon komolyan vette a hivatását. A gimiben még novellákat írt, de erről sürgősen lebeszéltem. Magam is meglepődtem, hogy hallgatott rám. Kritikus lett belőle. Egyike volt azoknak, akik elsőként írtak a novelláimról. Összeszorítottam a szám, a véleményéről sohasem beszéltem. Ha az ember barátja a kritikus, akkor jobb a véleményét meghallgatni, beszélni róla nem túl hasznos. A Magyar Szóban kezdett dolgozni, szerette az újságot, szerette a munkáját. Mikor szociológiai pályázat jelent meg, Gerold megírta a Rólunk is vallanak című könyvét, ma is hasznos olvasmány, kár, hogy mostanában senki sem beszélget ilyen színvonalon a magyar szakos tanárokkal a munkájukról. Mikor elkezdtem a Belgrádi Televízióban dolgozni, szerettem volna odacsábítani a barátomat, de nem hagyta magát. A Magyar Szót csak a Magyar Tanszék kedvéért hagyta ott, 1971-ben lett tanársegéd az egyetemen. Legtöbbet persze a színházról meg a drámákról írt. Doktorátusát is a szabadkai színházról írta. Címe: Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. században. Az egyetemen nem volt akkor olyan óra, amelyben a drámákról beszélhetett volna. Vállalta, amit kínáltak neki, hivatalosan a XIX. századi magyar irodalom oktatója volt, de tulajdonképpen egész életében a színházról, a drámaírásról, meg a kultúra legaktuálisabb eseményeiről írt. Ez érdekelte.

Olyan korban kezdtünk írni, amelyben sikerült kitörni a vidékiesség, a zártság meg szocreál köréből. Gerold ennek a folyamatnak egyik legharcosabb képviselője volt. Érdekes módon ezt a szellemi alapállását élete végéig megtartotta, erre nem hatottak az évek, még hetvenöt évesen is kész volt felvenni a harcot akárkivel, aki szerinte nem szolgálta a vajdasági magyar kultúra érdekeit. Most is olvashatóak a legutóbbi írásai a Vajdaság Ma honlapján, elő lehet hívni őket, akárki megnézheti, hogy magatartása és viselkedése ebben az ügyben milyen következetes volt.

Az egyetemi ranglétra minden fokán végigment. 1971-ben lett tanársegéd, 1983-ban docens, 1988-ban rendkívüli tanár, majd 1995-ben rendes tanár. Kilenc évig vezette a Magyar Tanszéket. Ezt a munkát becsületből végezte, a szíve mindig a színházhoz húzta. Tanított a zombori tanítóképzőben is, Veszprémben és Belgrádban is. Kétszer kapott Híd-díjat, megkapta a Szenteleky-díjat, a Sterija-díjat is, mint a legjobb jugoszláviai kritikusok egyike. Volt a Híd című folyóirat főszerkesztője. De mondom, amit szeretett, az a dráma volt, a drámákról beszélt és írt a legszívesebben. Persze, nem ezért lettünk barátok. Az ember nem is tudja, miért lesz valaki barátja. Valamiképp szellemi rokonná fogadunk valakit. Gerold Lászlóval összekötött, hogy ugyanakkor éreztük meg, ki kell törnünk abból a bezártságból, amely jelentkezésünkkor jellemezte az itteni magyarság szellemi életét. Ő gyorsan csatlakozott a Symposion-körhöz, nekem a magány kellett, sokáig kerestem saját utamat. Ez azonban soha nem szakított el bennünket egymástól, majdnem fél évszázadig barátkoztunk. A félreértelmezett regionalizmus, a kultúránk még kisebbé tétele, a zártság, mint stratégia ellen sokszor szólaltunk fel.

Idén megjelent könyve, a Vajdasági Magyar Irodalmi Lexikon 1918–2014, Forum Könyvkiadó, mutatja, hogy soha nem tudott elszakadni attól a közösségtől, amelyhez tartozott. Az első kiadás 2001-ben még Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon címmel jelent meg, s természetesen tartalmazza a szlovéniai meg a horvátországi magyar irodalmat is. Ez az újabb alkalmazkodik a történelmi változásokhoz, szerényen vajdaságinak nevezi magát. Rengeteg munka van benne. Szinte egyedül, néhány tiszteletdíjas egyetemista segítségével készítette el. Még nem sikerült minden szócikkét elolvasnom, remélem, valamivel kevesebb hiba lesz benne, mint a tíz évvel ezelőtti kiadványban. Vigasztaljon bennünket, Geroldnak megadatott, hogy szinte az utolsó percig dolgozhatott. Életében jó néhányan kerültek vele vitába, viszont mindahányan tudták, nem személyes harag vagy rosszindulat vezeti a tollát. Gerold László azt szerette volna elérni, hogy mindnyájan civilizált módon gondolkodjunk, tevékenyen segítsük a vajdasági magyarság kultúrájának előrehaladását. Ő megmondta véleményét műveltségképünkről, művelődésünk helyzetéről. Alkalmunk van erről elgondolkodni, írásait olvasva átgondolni saját véleményünket, meg persze, megfogalmazni saját tennivalónkat. Mindnyájunk nevében köszönöm meg Geroldnak, hogy ezt lehetővé teszi.

Szakirodalom az alkotóról
Túlméretezett tisztelet
Szerző
Kafkai arányok, lényegesen leegyszerűsítve
Szerző
Félek, tehát regényhős vagyok
Szerző
A verseny végén
Szerző
A színházteremtés izgalma
Szerző
Színműpályázat 1970.
Szerző
A verseny végén. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
A budaiak szabadsága. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
Vázlat Gobby Fehér Gyuláról. In. Alföld. 1974/8.
Szerző
A választás drámája (Gobby Fehér Gyula A szabadság pillanata c. színművének bemutatójáról)
Szerző
A közhelyek értéke (Gobby Fehér Gyula: A verseny végén)
Szerző
Többszörösen igazolt vállalkozás
Szerző
Teljesértékű előadás (Gobby Fehér Gyula: Vallatás c. drámájának előadása kapcsán)
Egy regényhez vezető utakról
Szerző
A források értelmezéséről
Szerző
A tótágast álló világ
Szerző
Frankovics Mihály ébresztése
Szerző
Oratórium és portré. Gobby Fehér Gyula Vallatásának színpadi és tévéfilm-változatáról.
Szerző
Hogyan jutottam el a Glóbusz filmzenéjéig
Szerző
Vallomás a szerepről – Cseh Károly
Szerző
Vallomás a szerepről – Paulina
Szerző
Történelmi dráma – mindenáron?
Szerző
Ki a bűnös? (Gobby Fehér Gyula monodrámájának bemutatója az Újvidéki Színházban)
Szerző
Közeli játéktér (Gobby Fehér Gyula: Másokat hívó hang)
Szerző
A zöld hajú lány
Az első vajdasági rockopera. In. Magyar Szó. 1982. január 1.
Szerző
Három ősbemutató (A zöld hajú lány; Akasztottak balladája; Nirvána)
Frankovics Mihály ébresztése. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Árok Ferenc egyszemélyes színháza. In. Gerold László: Színház a nézőtérről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Résenállás. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Testek és álmok
Szerző
Korjellemző esetek
Szerző
Történet nélkül
Szerző
Történettöredékek a valóságról
Szerző
Duna menti Hollywood
Szerző
A valóság és lehetőség között (Gobby Fehér Gyula: Armánd gróf halála és más történetek)
Szerző
A nagy építés?
Szerző
A hajó
Szerző
Színlelés
Az özönvíz előterében
Szerző
A bőség csapdája. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Örvényben. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Színműpályázat '70. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Statisztikusok. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A budaiak szabadsága. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Vallatás. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Bűnös-e a Szél?. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Duna menti Hollywood. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A hajó. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Hol a Bodri? Hol vannak a lepedők? Hol van a nagytata régi hegedűje?"
Gobby Fehér Gyula novelláiról. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Kis világok, irodalmi terek (Gobby Fehér Gyula: Tekergők)
Szerző
Túlcsordult szavak. In. Új Könyvpiac. 2000/4.
Szerző
Mindenkinek megvan a maga története (Gobby Fehér Gyula: A sötét árnyéka)
Szerző
„Nincs nép. Csak voltak emberek”
A kenyér. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Csellengők. Gobby Fehér Gyula: Tekergők. In. Fekete J. József: Próbafüzet III. Könyv az irodalomról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
„Hol a nagytata régi hegedűje?”. Gobby Fehér Gyula: A sötét árnyékain. Fekete J. József: Próbafüzet III. Könyv az irodalomról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Beszédszerűség és töredékesség (Gobby Fehér Gyula: A tűz közepéből)
Szerző
Álmodik a színház (Gobby Fehér Gyula: Az angyal álma)
Szerző
„Mivé leszünk? És mi lesz a sorsunk?”
Gobby Fehér Gyula: A szent bolond. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
Gobby Fehér Gyula: Az angyal álma. In. Gerold László: Léthuzatban. Húsz év száz kritikája az Újvidéki Színház előadásairól. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2004.
Szerző
„Unatkozni nincs idő, mert újabb történet kezdődik”
Elolvasom
„Unatkozni nincs idő, mert újabb történet kezdődik”
Fekete J. József:
"Unatkozni nincs idő, mert újabb történet kezdődik"

Gobby Fehér Gyula: Meglepnek más arcok. Forum Könyvkiadó. Újvidék. 2004

Nyolc év alatt jelent meg Gobby Fehér Gyula százegy elbeszélést tartalmazó, Újvidéki dekameron elnevezésű sorozatának négy kötete. A sort 1996-ban a Tekergők indította, majd 1999-ben következett a Sötét árnyéka, 2001-ben A tűz közepéből, 2004-ben pedig a sorozatot záró, a novellavilágot berekesztő Meglepnek más arcok, amely az előző kötetek háromszor negyedszáz elbeszélésével szemben huszonhat szöveget tartalmaz, mintegy mellékdalként lezárván az opust, megerősítve, hogy szerkesztett novellavilágot hagyott maga mögött a szerző, ugyanis az előző kötetekben is vagy az első, vagy az utolsó szöveg bevezetőként vagy utószóként keretet adott a többi elbeszélés olvasásához.

Az új kötetben a vonatkozó névmás kérdő névmásra cserélésének nyomán alakított című, Mikor megérkeztem Újvidékre elbeszélés első személyű narrátora hatalmas színpadként éli meg a várost, amelyben számtalan dráma játszódik, és az érkező még választhat, melyik történésnek lesz, lehet szereplője. Az alig pár oldalnyi szöveg ennek a képzetnek megfelelve néhány mondatos fragmentumokból áll egybe, mindegyik a címbe emelt mondattal kezdődik, és mindegyik egy mikrodrámát jelenít meg. Az egységes elbeszélői hang mögött egymástól elkülönülő perszónákkal megtörténő események füzére áll, s a szinte szüzsészerűen tömörített történetek kockáiban is, és egészében is élvezhető mozaikká állnak össze, interpretációjuk az olvasói ráhangolódástól függően egyetlen elbeszélő hangjává integrálhatja az elmondottakat, vagy meghallja az elbeszélői szólam mögött a többiek beszédét.

A világ dolgainak fragmentumokká való tagolása a gyermekkort idéző Makacs faggatózásod sora önéletrajzi elbeszélésben éles vágásokkal elkülönített emléktöredékek szöveggé formálásában ölt alakot. A részeket, a történet-töredékeket itt az elbeszélő személyének változatlansága és a kronotoposzok állandósága fűzi folyamatos narrációba, ugyanakkor a történetszálak eldolgozatlansága széttagolja az elbeszélés folytonosságát. A gyermekkor Ezeregyéjszakáját idéző elbeszélő ugyanúgy számtalan novellát vagy akár regényt sűrít elbeszélésébe, mint az Újvidékre érkező különböző személyek élményeit egyetlen elbeszélői hangba integráló narrátora. Kifejtetlen történetek temetői lennének ezek az elbeszélések, vagy csak ennyit érdemelnek meg a történetek? Is-is, gondolom. Gobby született elbeszélő, a történetmondás a természetes közege, amire az Újvidéki dekameron negyedik kötetében külön utal is: "Ezer életet élhettem, de annak az egynek, ami csupán az enyém volt, annak a felületén lubickoltam." Azután pedig: "Mintha az egész életem mással történt volna. [.] Mintha más írta volna ezeket a történeteket. [.] mintha maguktól születnének ezek az esetek, s magától alakulna könyvvé a róluk szóló szöveg."

Ez a történetmondói alapállás az egyes szám első személyű elbeszélésben talál alkalmas megszólalási módot, s ennélfogva a történetekre való rálátást is az első személyű elbeszélő szemszöge határolja be. Különösen a Dekameron-típusú szövegeknél (pl. A pogányok öröksége ) tapasztalható az az eljárás, amelynek során Gobby a különböző elbeszélő perszónákat jelzés nélkül játssza át első személyű narrátori szólamba, egyik mondatban még harmadik személyben mutatja be a leendő elbeszélőt, a Féllábú kocsmájában történeteikkel egymást szórakoztató Tragacsot, Magót, Blazseket és a magának monologizáló Féllábút, a következő mondatban már első személyre vált, sőt, ha az elbeszélő mástól hallott történetet idéz, akkor egy másik első személy hangjára kapcsol, vagyis teljesen kiiktatja az idézést és a folyamatos jelen idejűség képzetét kelti. Ennek az ikerdarabja a Fényes gyűrűk utcája keretes elbeszélés, ahol Rózsika, Kertészné, Julis és Eszter mesélik egymásnak történeteiket, kocsma helyett - a cukrászdában. E szövegnek különösen az első története emlékeztet a hajdani nagyszerű Gobby-parabolákra, valamint a fantasztikumba forduló novelláira, akárcsak a Bocsásd rám kezed valósággá váló álomszituációja.

Máskor, Az elemi tények című elbeszélésben például egyetlen ember nyolc önéletrajzát mondja el, ami teljesen más szándékú eljárás, mint az ezer életet is élő kisfiú emléktöredékeinek sorjázása a Makacs faggatózásod sora fragmentumaiban. Ez utóbbinak ugyanis a nosztalgia az előhívója, míg az előbbi az ironikus szemlélet jegyében fogant. "Önéletrajzot írni a legnehezebb műfaj. Az ember sohasem tudhatja, mi derül ki." Ezt, az egyébként a novella hősének tulajdonított mottót olvashatjuk a szöveg fölött, amely majd fölsorakoztatja Varga Rudolf nyolc életrajzát, és a mindentudó elbeszélő azonnal párhuzamba állítja azok elemi tényeit a valósággal, amiből végül bőséggel áradó, szellemes, kacagtató humorú történet kerekedik. Csakhogy az egymással szöges ellentétben álló életrajzok a huszadik század különböző, keserű korfordulóihoz kötődnek, s mindig az időszerű követelményekhez való simulás szándékával fogalmazódnak meg. Gobby tehát nemcsak a gumigerincű ember elé tart görbe tükröt, aki elvtelenségével hasonult jelenének elvárásaihoz, hanem ironikus távolságot teremt a múlt század történelmével szemben is, elbizonytalanítva a döntést: a kor formálta-e a maga elvárásai szerint a kor emberét, vagy az ember alapvető tulajdonsága a mindenkori hatalomnak mutatott kaméleoni mimikri-öltés. A Szövetséget a te szolgáidnak elbeszélés tovább élezi a magatartás kérdését: két egykori iskolatársat hoz össze, évekkel utolsó találkozásuk után, két palack sör elfogyasztásának idejére, ami alatt kiderül, hogy egyikőjük dacból maradt vajdasági magyarként a szocialista Jugoszláviában, arra várván, hogy egyszer kimondhatóvá legyen, mi történt a második világháború után az itteni magyarokkal, a másik pedig beállt a bűnöket elhallgató Párt soraiba, s magyar káderként igyekezett pozícióba jutni, meggyőződése szerint egykor majd (sors)döntő pozícióba. Gobby itt már nem kertel, nem ironizál, hanem közvetlenül fogalmazza meg a vajdasági magyarság múltbeli és jelenlegi traumáit. Ebben a novellában nemcsak a hangütés, hanem az elbeszélő személye is változik: a történetnek van narrátora, s ő beszéli el a két iskolatárs dialógusát.

A vajdasági film forgatására készülő Gyuricza (Ittam idegen vizeket) számtalan forgatókönyv-változattal próbálkozik támogatást szerezni munkájához, amelynek célja az ironikus társadalomábrázolás, a kritikus szemügyre vétel mulatságos esetekbe való ojtása, s Gyuriczában nem nehéz felismerni Gobby alteregóját.

A Szent Miska történetét földolgozó Szent bolond című Gobby-regény (1976) szürrealista betétjeire emlékeztető montázstechnika többször megjelenik az Újvidéki dekameron negyedik kötetében is, a Bagoly a romokon mellékszála például a baglyok természetrajzi leírását használja késleltető eljárásnak, A gyümölcs zsengéje pedig gasztronómiai traktátust montíroz a szövegbe, azzal, hogy itt ebből a mellékszálból lesz a főszál, ami a klasszikus novellaszerkezetre leginkább hasonlítva fokozatosan gerjeszti a feszültséget, mindaddig, amíg ki nem pattan, hogy a férj gasztronómiai igényességéből fakadó kitörés mögött a valós, de eltitkolt vita-ok a család gyermektelensége. Az Öv helyén kötél című elbeszélésben a montírozást a Sándor Iván-féle kopírozásos eljárás váltja föl, aminek során különböző léthelyzetek és időszakaszok történései egymásra másolódnak, és a két cselekmény egy szinkron idejű eseményt alkot, ami egyszerre kép- és látomásszerű. A konkrét, valós személyeket és időt megidéző történet színésze, Nagygellért János Dürrenmatt  Play Strindberg című darabjának próbájára igyekezve, különös szituációba keveredik, aminek során nem a maga szavait mondja, hanem Kurt szerepének szövege hangzik el Nagygellért hangján, átvetítve a színházi szituációt a valós helyzetre, amivel a diaporáma egymásra csúszó képeinek hatását éri el a szerző.

Erre rájátszik a képet és a hangot egyszerre kezelő, Az örök mellékvágány című forgatókönyv(nek álcázott novella), amely az Újvidék-Zombor vasútvonal mentén, Újvidéken épült Darányi-telep, később csak Telep elnevezésű városrész magyar lakosságának sorsáról fölvillantott képek nyomán tudatosítja a vajdasági magyarság keserű sorsának alakulását, a Monarchiából való kiszakadást megelőző évektől lefelé ívelő görbe mentén, el egészen a jelenként jelzett közelmúltig.

A negyedik kötet elbeszéléseinek biblikus vonzatú címadása és a szerző történetindításainak szentenciázása ("Ha nagyon sokáig félsz valamitől, odajön hozzád"), illetve hasonló jellegű, eseményeket összekötő mondatok ("Aki lábujjhegyre áll, nem áll szilárdan. Aki túlságosan nagyokat lép, könnyen kibicsaklik a lába.") a sorstörténetet helyezi az üdvtörténet helyébe, és rátelepszik a történetek hangulatára. Az utolsó szöveg már nem is novella, hanem személyes emlékekből sorjázó anekdotafüzér neves magyar (magyarországi és vajdasági) írókról, aminek kötetbe kerülését az utolsó, a 26., Ne rejtsd el a te orcádat című szöveg mondata magyarázza:  "Pirinyó világot teremtettünk." Pirinyót, de teremtettünk. Pirinyót, de világot. Teremtettünk: mi, írók - véli. Gobby Fehér Gyula megteremtette az újvidéki Telep irodalomba épülő világát - a Telepről indult, s oda is tért vissza, közben azonban a vajdasági magyarság szemléletes tablóját is megszerkesztette, miközben végigjárta a novellaírás számtalan formai lehetőségét is.

A történetre várva
Szerző
Elolvasom
Gobby Fehér Gyula
Szerző

Gobby Fehér Gyula

Legutóbb a KDSZ előtt, néhány perccel Béres Márta kiválóra sikeredett előadóestje ürügyén futottunk össze, s mivel a ,,téma'' adott volt, a rég- és a közelmúlt színházi eseményeiről, eseménytelenségeiről, mozgásokról és mozdulatlanságokról cseréltünk eszmét kiváltképp azt hangsúlyozván, hogy mindhiába gazdagítja a drámairodalom (a vajdasági magyar drámairodalom is) az ember életét, parányi világunk szerzőiről rendszeresen megfeledkeznek a műsorszerkesztők, dramaturgok, direktorok... Nem azt vallják, mint amit néhány évtizeddel ezelőtt Dévics Imre, Faragó Árpád, Németh P. István, Gion Nándor, ifj. Szabó István, Virág Mihály vallott: ,,Vajdasági magyar dráma nélkül nem létezhet vajdasági magyar színházművészet''. Színházaink a múltban előszeretettel tűzték műsorukra Kopecky László, Tóth Ferenc, Deák Ferenc és természetesen Gobby Fehér Gyula színjátékait, drámáit, s akkor a drámaírás nem ,,szöszmötölés'' volt, nem hasonlított a most divatos ,,betűrejtvények''-hez. Az ihlet volt a nagy áldás, megvolt a munkához a vízió -- nem az őrjöngő állapot, színházaink remekül kikovácsolt ihletdarabokat mutattak be: a Kádár Katát, a Jóbot, az Áfonyákat, a Légszomjat, a Határtalanult és Gobby Fehér Gyula több művét, köztük A zöldhajú lány című rockoperát is, amelyet most -- harminc esztendő múltán -- újra előadtak Topolyán és Szabadkán. Gobby Fehér Gyula művészileg ábrázolta Bosnyák Ernőt, Cseh Károlyt, Ábrahám Pált... A budaiak szabadsága című történelmi drámáját a szabadkai Népszínház társulata adta elő Virág Mihály rendezésében, majd évekkel később ugyanezt a művet Gyulán, a Várszínházban állította színpadra ifj. Szabó István. Vajdasági magyar színpadi művet ekkor mutattak be először a határainkon túl. A vajdasági magyar szerzők többsége ma a pályán kívül rekedt, pedig szellemi magatartásuk nem változott, de a Magyar Rádió és az Újvidéki Rádió, valamint a színházaink részéről nem érkezik felkérés, a filmforgatókönyveket elutasítják. A többi -- néma csönd?
A többi között erről csevegtem a Szenteleky-díjas íróval, aki 1964-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén általános iskolai tanári, majd középiskolai tanári oklevelet szerzett, volt az Újvidéki Rádió ifjúsági műsorának újságírója, az Ifjúság főszerkesztő-helyettese, a moholi általános iskola tanára, az Újvidéki Televízió szerkesztője, főszerkesztő-helyettese, majd műsorigazgatója, a Tartományi Oktatási és Művelődési Minisztérium miniszterhelyettese, az Újvidéki Televízió szerkesztője, a Forum vezérigazgatója, a Szerbiai Televízió magyar szerkesztőségének kommentátora, s többek között -- harmadik díjat nyert a Forum színműpályázatán, megkapta a Szirmai Károly Irodalmi Díjat, újabb díjat nyert a Forum regénypályázatán, Szenteleky-díjat vehetett át Szivácon...
Ebből az alkalomból Farkas Zsuzsa szólaltatta meg, akinek ezt mondta: ,,Szivácon a díjat megköszönve arról igyekeztem meggyőzni a jelenlevőket, hogy ne csináljanak múzeumot sem a Szenteleky-napokból, sem az irodalomból. Ezt ő maga sem szerette volna. Ma már más az irodalom, mint Szenteleky idejében volt, nemcsak a tudásunk és nemcsak a stílusunk változott. Ma tulajdonképpen mindent ki lehet mondani, mindenféle szöveget közre lehet adni, minden egyszer leírt mondatot azonnal közölni lehet az egész világgal. Mégis folytatni érdemes Szenteleky munkáját, mert csak akkor teszünk eleget küldetésünknek, csak akkor van értelme életünknek, ha képesek vagyunk rá, hogy élve az új lehetőségekkel, élve minden megadott tudásbeli és műszaki lehetőséggel, küzdjünk saját közösségünk és saját kultúránk fennmaradásáért, fejlődéséért, érvényesüléséért. Amíg alkotni tud ez a közösség, addig él.''
Gobby Fehér Gyula sohasem csatlakozott klánokhoz, pályája, próza- és drámaírói tevékenysége mégis majdnem töretlenül alakult, s most -- miután újra megnéztük A zöldhajú lány című rockopera rövidített változatát -- újra feltennénk a nyugtalanító kérdést: vajon miért feledkezünk meg íróinkról, azokról, akiknek művei -- mint Gobby Fehér Gyula művei is -- az emberi létezés rendképletét, emberi léthelyzetek már-már egyetemes ábráját nyomozzák. A ,,szellemi elődök'' még itt vannak közöttünk...

Művei

A nagy építés (dráma, 1965)
Elrontott álmok (elbeszélések, 1965)
Kenyér (regény, 1966)
A verseny végén (regény, 1969)
A budaiak szabadsága (dráma, 1970)
Statisztikusok (Rádiószínház, 1970)
A szabadság pillanata (szabadkai Népszínház, 1974)
Szent bolond (regény, 1976)
Vallatás (szabadkai Népszínház, 1976)
Bűnös-e a szél? (Újvidéki Színház, 1978)
A budaiak szabadsága (gyulai Várszínház, 1978)
Másokat hívó hang (elbeszélések, 1979)
Az ellenállás fényei (dráma, 1981)
A zöldhajú lány (szabadkai Népszínház, 1981)
Testek és álmok (regény, 1984)
Duna menti Hollywood (Újvidéki Színház, 1985)
Armand gróf halála és más történetek (elbeszélések, 1985)
A hajó (dráma, 1988)
Vallatás (drámák, 1991)
Tekergők (elbeszélések, 1996)
A sötét árnya (Újvidéki Dekameron II., 1997)
A tűz közepéből (Újvidéki Dekameron III., 2001)
Az angyal álma (Újvidéki Színház, 2002)

Töredék idő (Gobby Fehér Gyula: Táncoló lavina. 33 rácsodálkozás)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (1.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (2.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (3.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (4.)
Szerző
Mindenkinek megvan a maga története. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Beszédszerűség és töredékesség. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Töredék idő. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
„Pirinyó világot teremtettünk”
Gobby Fehér Gyula és Paszkal Gilevszki méltatása
Szerző
„Unatkozni nincs idő, mert újabb történet kezdődik”. In. Fekete J. József: Idegenség/Érintettség. Magyar olvasókönyv 2. Életjel, Szabadka, 2014.
Interjúk
Történelmi regény kapcsán drámairodalmunkról
Szerző
Mások élete által lettem gazdag
Szerző
Száznyolcvanezer perc a képernyőn
Másokat hívó hang lettem – Beszélgetés Gobby Fehér Gyulával életről, irodalomról, Bibliáról és a felgyorsult időről
Elolvasom
A hetvenéves Gobby Fehér Gyula köszöntése

MEGJELENT A SIKOLY 34. SZÁMA

A hetvenéves Gobby Fehér Gyula köszöntése

Hetven évvel ezelőtt, 1943. április 11-én született Bácsfeketehegyen Gobby Fehér Gyula elbeszélő, drámaíró, újságíró, az első magyar rockopera szerzője. Egyebek mellett felelős beosztásokban dolgozott az Újvidéki Rádióban, az Újvidéki Televízióban, vezérigazgatója volt a Forum Kiadóháznak. Irodalmi tevékenységét többek között Szirmai Károly Irodalmi Díjjal, Csépe Imre Emlékplakettel és Szenteleky Kornél Díjjal jutalmazták. Hetvenedik születésnapja alkalmából gratulálva készített vele mélyinterjút a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat. A Fekete J. József irodalomkritikussal folytatott mintegy negyven oldalas beszélgetésben Gobby Fehér Gyula többek között életéről és az irodalomról vall, de a Bibliáról és a felgyorsult időről is szó esik. A Másokat hívó hang lettem című interjúban hetven évéről az író a következőket mondja:

– Véletlenül lettem hetvenéves. Tulajdonképpen véletlenségből születtem meg, mint ahogy annyian mások. Idősödő édesanyám akkor tudta meg, hogy a magyar hadsereg felmenti a szolgálat alól azokat a férfiakat, akiknek három gyermekük van, amikor édesapámat bevonultatták. Ezért döntött úgy, hogy engem megtart, noha a faluban nem volt szokás, hogy ebben a korban szüljenek az asszonyok. Már lobogtak a zászlók, már játszott a fúvós zenekar, éppen a búcsúbeszédhez állt sorban az ezred, mikor a százados kiszólította apámat a vigyázzba álltak közül. „Magának fia született” – mondta neki. „Menjen haza. Várja a Gyula.” Apám gyalog indult haza Bácsfeketehegyre az újvidéki kaszárnyából. A többieket a vasútállomásra vezényelték, indultak az orosz frontra. Apám állítólag sírt a pólyám fölött. A családi hagyomány szerint úgy magához szorított, hogy egy pillanatra abbahagytam a lélegzést. Anyám kétségbeesve rázott meg: „Lélegezz, fiam! Lélegezz!” Azóta csinálom.

A magyar televíziózásról és az élet dicsőségéről a következőképpen vall:

– 1968-ban kezdtük a magyar nyelvű televíziózás megteremtését, évtizedekig csináltam, ma sokszor elgondolkodom rajta, megtettem-e minden tőlem telhetőt az itteni magyarság érdekében. Akkor úgy tűnt, rengeteget lendített a kulturális életünk kiteljesítése a tévén keresztül. Az ilyen kis közösségekben, mint a mienk, szinte mindenki ismer mindenkit, és én, a televíziózás révén, további emberek sokaságát ismertem meg. Amíg a tévében dolgoztam, szinte minden írót, művészt, tudóst és nagyon sok dolgos embert bemutattam. Több mint ezer portréfilmet, dokumentumműsort, beszélgetést készítettem. Én szerkesztettem az első gyermekműsorokat, indítottam a magyar drámák sorát, kezdeményeztem az együttműködést a Magyar Televízióval. Az épületet szétbombázták, a szerkesztőségeket a politika zilálta szét, a mai napig nem tudom, mások sem tudják, mi maradt meg az archívumból. Nem csak az élet dicsősége múlik el. Sokszor a munkánk eredményeit sem vagyunk képesek megőrizni.

Kegyetlen őszinteséggel nyilatkozik a vajdasági magyar írók helyzetéről és megítélésről:

– Mindig meg kellett osztanom az időmet a pénzkereső munkám, a család meg a szépirodalom között. És első helyre kényszerűségből mindig a munkahelyem feladatai kerültek. Nem panaszkodhatom túlságosan, mert szerettem a tévét is nagyon, rengeteget voltam benn a szerkesztőségben, húztam az igát, amíg hagyták, de más jövedelemre nem számíthattam. A múltkor egy írásomban arról beszéltem, hogy évek óta nem küldtem be egyetlenegy szöveget sem egyetlen napilapunknak, mert a szerkesztőség teljes két évig nem fizette ki egyetlen közölt soromat se. Akármilyen jóindulatú az ember, előbb-utóbb kénytelen tudomásul venni, hogy állandó megaláztatásban van része, hát, ha teheti, akkor véget vet a dolognak. Véget is vetettem az addig rendszeres megjelenésnek, és mondhatom, nagy visszhangot keltett az ügy. Bennem. Mert más megnyilatkozás senki részéről nem történt. A szerkesztőség azóta sem jelentkezett, olvasóim tömegei tudtommal nem tüntettek. A verebek sem csiripelték a fán az esetet. Egyetlenegy kisdiák kérdezte meg a Kátai-tanyán tőlem, hogy akkor miből él az író bácsi. Neki is azt válaszoltam, amit most is mondhatok: a nyugdíjamból élek.

Máshol ehhez még hozzáteszi:

– A vajdasági írók soha nem élhettek meg az íróságból. Még a legismertebbek sem voltak erre képesek. Azt nem mondhatnám, hogy íróságuk nem segítette őket a megélhetésben, hiszen az önigazgatásúnak nevezett szocializmusban sokan éppen azért kaptak aránylag jól fizetett állást, mondhatni menedéket, hogy békében írhassanak. De sem drámaírásból, sem regényírásból, versekből meg végleg nem lehetett eltartani a családot.

Szellemesen árulkodik legnagyobb írói sikerélményéről:

– Különben akkor éltem át a legnagyobb sikert, mikor mind kihúzták a szöveget, amit írtam. Ezt Vicsek Károly, gyerekkori jó barátom tette meg. A Szabadkai Népszínház felkérésére írtam egy musicalt, amelynek zenéjét Lengyel Gábor szerezte, a rendezést pedig Vicsekre bízta az igazgató. Huszonkét songot írtam, és Gabi a kérésemre rockzenét szerzett hozzá. Vicsek unta a szöveget, szerinte a történetet eljátszhatták a színészek mozgással, tánccal is. Soha nem szóltam bele a rendezők dolgába, így született meg az első magyar rockopera.

Az interjú utolsó részében a körülöttünk megváltozott világról, a közhelyszámba menő felgyorsult időről fejti ki véleményét.

– Az ember nevetségessé válik, ha nem él a műszaki fejlődés adta lehetőségekkel. Ha meg él velük, akkor saját életét silányítja el. Gondoljunk bele, mennyi idő jutott valaha arra, hogy beszélgessünk a szüleinkkel, hogy társaságba járjunk, hogy törődjünk a barátainkkal, a szomszédokkal. Ma saját gyerekeinkre se jut elég idő. Ki ér rá a Duna-parton üldögélni, nézni a vizet, figyelni a felhők vonulását? Ki ér rá este hanyatt feküdni a réten, hogy számolgassa a csillagokat? Elszáll az életünk a nagy rohanásban, közben elmulasztjuk minden szépségét. Szabadságot akartunk vásárolni magunknak, közben csak ketrecünket díszítgettük minden erőnkkel.

Gobby Fehér Gyula, író, újságíró
Szerző