Skip to main content

Guelmino Sándor

költő
író
színikritikus

A fotó forrása: Üzenet. 1997/3–4.

Az általános iskolát és a gimnáziumot 1963-ban Zentán végzi. 1967-ben szerez általános iskolai tanári, majd középiskolai tanári oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén. 1969 és 1994 között az Újvidéki Rádió munkatársa, színikritikusa, szerkesztője. 1994-ben követően Magyarországra költözik.

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
Az özvegy (rend. Vajda Tibor). Rádiószínház, Újvidék, 1969.
Műfordítás: Plevnes, Jordan: „R” (rend. Georgievszki, Ljubisa). Újvidéki Színház, 1987.
A színházi változások nyomdokain
(Magyar Szó. 1986. május 3.)
Szakirodalom az alkotóról
Jegyzetek egy drámakísérletről
Szerzőavatás az M-stúdióban
Szerző
Haláltánc. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Tanulságos kincskeresés és a világ bonyolultsága (Krekovics Ferenc: Aranyfényű napok; Guelmino Sándor: A nebuló könyve)
Szerző
Tükör és közhely
Mise a szerelemért
Szerző
A vallomás liturgiája
Szenvedélyesen az életért
Szerző
Guelmino Sándor: Zsoltáros részegség
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről (Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért)
Szerző
In memoriam Guelminó Sándor
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről. Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért (Emberféltő irat, két részben), Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1991. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Az özvegy. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző