Skip to main content

Györe Kornél

helytörténész
egyetemi tanár

A fotó forrása: Képes Ifjúság. 1971. december 8.

Az algimnáziumot Zentán végzi, a tanítóképzőt Belgrádban kezdi, de 1943-ban Újvidéken fejezi be. Belgrádban előbb 1948-ban a tanárképző főiskola földrajz–történelem, majd 1954-ben a Természettudományi Kar földrajz szakán diplomázik. 1965-ben Budapesten szerez bölcsészdoktori fokozatot földrajzból. 1976-ban Belgrádban lesz a földrajztudomány doktora (Észak-Vajdaság városainak funkcionális fejlettsége és vonzáskörzetek). 1944 és 1946 között Adán algimnáziumi tanár. 1947-től 1977-ig a szabadkai tanítóképző, illetve Pedagógiai Akadémia tanára. 1978 és 1992 között az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának Földrajzi Intézetében docens, 1983-tól egyetemi rendkívüli-, 1987-től egyetemi rendes tanár.  1971 és 1986 között a Létünk főszerkesztő-helyettese.

Szerkesztői munkásság
Szakirodalom az alkotóról
Időálló városmorfológiai tanulmány (Dr. Györe Kornél: Szabadka településképe)
Egy város életrajza. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Interjúk
„Az ifjúság ellenáll szavainknak, mert tetteinkkel magunk cáfoljuk őket”
Szerző