Skip to main content

Havas Emil

író
szerkesztő
ügyvéd

A fotó forrása: https://www.subotica.info/licnosti/emil-havas

Jogot végez, 1912-ben Szabadkán ügyvédi irodát nyit. Újságírói pályáját 1904-ben kezdi Kecskeméten, 1905-től Szabadkán a Bácskai Hírlapban folytatja, melynek 1919 után felelős szerkesztője. Amikor a Hírlapot betiltják, három évre visszavonul. 1921-ben engedélyt kér Kultúrélet című szépirodalmi, művészeti, tudományos „havi híradó” kiadására, de nem kapja meg. Több vajdasági lap (Reggeli Újság, Magyar Újság) munkatársa és szerkesztője. A vajdasági magyar irodalmat tagadó vitacikkével (Vicinális irodalom, Kalangya, 1933) kelt érdeklődést. A magántanár úr című bohózata (bemutató: Szabadka, 1910) kapcsán a plágium vádját hangoztató Molnár Ferenccel vitázott. Csáth Gézával és Munk Artúrral társszerzője A repülő Vucsidol (1906, 1980) című helyi vonatkozású tárcaregénynek. Szerepel a Dettre–Radó szerkesztette Vajdasági magyar írók almanachjában (1924).

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Havas Emil. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Becsvágy és földhözragadtság (Egy játékos szatirikus regényről)
Szerző
Szabadkai ​sajtó (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
Szabadkai sajtó. (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
A nagyravágyás torzképe