Skip to main content

Havas Károly (Handelsmann Károly)

író
újságíró

Újságírói pályáját a Pester Lloyd és a Bácskai Hírlap tudósítójaként kezdi. 1920-ban abbahagyja pesti egyetemi tanulmányait, és visszatér Szabadkára. A Hírlap, majd (rövid újvidéki kitérővel) a Bácsmegyei Napló szerkesztője. A szabadkai újságírás egyik legjelentősebb alakja, aki elsődleges feladatának a történelem válságos éveiben szenvedő (kis)ember tájékoztatását, világnézetének alakítását tekinti. 1944-ben a zsidókat szállító vonaton öngyilkos lesz. Öregház a csirkepiacon című regényét a Kalangya (1939/5, 7–10, 1940/1–10) közli folytatásokban. Szerepel a Vajdasági magyar írók almanachjában (1924).

Milkó Izidor
(Kalangya. 1934/9.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Havas Károly: Stíriában, Ajk faluban mi történt?. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Havas Károly kétcsillagos cikkei
Szerző
Havas Károly. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Havas Károly. In. A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Harmincéves arckép (emlékezés Havas Károlyra)
Szerző