Skip to main content

Hódi Sándor

író
pszichológus

Az általános iskolát Kisoroszon, a gimnáziumot (1963) Nagybecskereken végzi. 1963-tól az Újvidéki Egyetem TTK Fizika, majd 1964-től 1965-ig BTK Magyar Tanszékének hallgatója. Egyetemi diplomát az ELTE pszichológia szakán szerez 1974-ben. 1974-ben Budapesten szerez bölcsészdoktori fokozatot, 1975-ben Zágrábban szerez doktori fokozatot (Az öngyilkosság jelensége). 1974 és 1975 között öngyilkosság-kuta­tó a pesti Heim Pál Gyermekkórházban. 1975-től 1981-ig az adai Potisje gyár munkapszichológusa. 1981-től 1994-ig és 2003-tól 2004-ig klinikai pszichológus az adai egészségházban. 1989 és 1991 között igazgató Adán az általa alapított Selye-Szabó Stresszkutató Intézetben. 2001-től igazgatója az általa létrehozott Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézetnek. 2004 és 2006 között a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium pszichológusa.

És mi, magyarok?
(Aracs, 2012/3. sz.)
Szerző
Őrzők a strázsán
(Aracs. 2005/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Értelmet az életnek! (Hódi Sándor: A „meghívott” halál)
Szerző
Kérdéses kérdések (Hódi Sándor: „A meghívott” halál)
Újszerű tudósítás a harmadik frontátvonulásról (Hódi Sándor: A „meghívott” halál)
Szerző
Nyitott szemmel az öngyilkosokról (Hódi Sándor: A „meghívott” halál)
Szerző
Valóságközelben (Hódi Sándor: A „meghívott” halál). In. Forrás. 1980/9.
Szerző
Tisztázatlan viszonyok. In. Forrás. 1981/11.
Az ideológia vetületei (Hódi Sándor: Pszichológia és ideológia)
Egy tudomány helykeresése (Hódi Sándor: Illúziók nélkül)
Szerző
Az illúziók élményháttere (Hódi Sándor: Illúziók nélkül)
Szerző
Számon kért önismeret (Hódi Sándor: Táj és lélek)
Szerző
Én és mi – mi és ők. Hódi Sándor: Táj és lélek – Társadalomlélektani tanulmányok. Forum, Újvidék, 1989.
Kondicionált félelmeink. In. Magyar Szó. 1991. január 12.
Szerző
Felszabaduló hivatás. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Nyílt levél Hódi Sándornak. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Naplójegyzetek a bombázásról. In. Magyar Szó. 1999. november 20.
Szerző
Hódi Sándor
Szerző
Szívügyekben gazdagodva. In. 7 Nap. 2012. április 4.
Szerző
Hódi Éva (szerk.): Őrző a strázsán. Emlékkönyv Hódi Sándor 70 éves születésnapjára. Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, Ada, 2013.
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1986.
Dátum
2001.
Dátum
2002.
Dátum
2008.
Dátum
2009.
Dátum
2012.
Dátum
2019.