Skip to main content

Hornyik György

író
műfordító
újságíró

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/2009_08_03/kozelet/71070/Elhunyt-Hornyik-Gy%C3%B6rgy.htm

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1955) Újvidéken végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékének hallgatója. 1960-tól a Jugošped végrehajtó előadója. 1960 és 1979 között a Magyar Szó külpolitikai újságírója. 1979-től 1990-ig a Szövetségi Fordítószolgálat munkatársa.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Széljegyzetek egy első kötethez
Szerző
Az első lépések
Szerző
Humanista banalitások
Szerző
Egérfogó helyett: egérút
Csendes tragédiák (Hornyik György: Parcella)
Szerző
Társadalmi kórkép két pohár között (Hornyik György: A gyárkapun kívül)
Figyelmeztető novellák (Hornyik György: Bontás)
Szerző
Lebontott próza (Hornyik György: Bontás)
Szerző
Az erkölcs devalválása a családban
Az érzéketlenség tapasztalata
Szerző
Társadalmi kórkép két pohár között. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Az erkölcs devalválása a családban. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Egy kisiklott személyiség életrajza
Szerző
Egy értelmiségi vesszőfutása (Hornyik György: Morotva)
Szerző
A jófiú vakációja (Hornyik György: Szőlőindák között)
Szerző
A jófiú vakációja. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Elolvasom
Hornyik György
Szerző

Hornyik György

A műfordító, író, több értékes kötet szerzője a tartományi székvárosban született 1937. március 16-án, 1990-ben vonult nyugdíjba, és valóban a visszavonultak életét élte, mígnem aztán hosszú betegség után csöndesen távozott az élők sorából - Hornyik György az írók, a vajdasági magyar írók egyik legfőbb feladatának tartotta, hogy nemcsak a sarkított helyzetekben, hanem a szürke hétköznapok látszólag eseménytelen világában a csömör és a közöny vastag kérge alatt meglássa és olvasóival megláttassa az emberi lét rejtett, de igazi lényegét, a körülöttünk szinte észrevétlenül lezajló eseményeket: drámákat (és komédiákat), amelyeket fel kell jegyezni - Az íróember elbeszélései, regényei - a Morotva 1996-ban került a könyvespolcunkra - olvasása közben azonnal észrevehető, hogy a szerző nem áldoz semmilyen ,,izmus"-nak, csak rakja egymás mellé a szavakat, mondatokat minden felesleges cicoma nélkül, szigorúan a tényközlés eszközére hagyatkozva. Még akkor is tartotta magát ehhez az előadásmodorhoz, amikor valamiről, egy jelenségről, vagy valakiről, elmarasztaló véleményt volt kénytelen mondani - ,,A Bontás című kötetében megjelent novellái a társadalmi változások erkölcsi vetületét ábrázolják...' (dr. Vajda Gábor) - Munkásságát a múltban sokan méltatták (Fehér Ferenc, Tomán László, Radics Viktória, Varga Zoltán, Fekete J. József, Gerold László, Varga István, Bence Erika, Juhász Géza és mások), de aztán egyszerűen megfeledkeztünk róla, az élet többi gondja elsodorta mellőlünk Hornyik Györgyöt is, másra/másokra füleltek az irodalomtörténészek...
b. t. (Magyar Szó) búcsúztatójában ezt írta: ,,Ismét szegényebbek lettünk egy korszak, a mi korunk egy jelentős személyiségével, sajátos figurájával, szorgalmas munkásával. Annak a korszaknak egy tipikus képviselőjével, amelyről ma már szinte nem ildomos beszélni. Mert csak hangtompítóval merjük emlegetni, hogy a vajdasági magyarság fénykora volt. Mert a Kárpát-medence egész magyarsága számára mi jelentettük Európát, ahova árubőséget csodálni jártak, férjhez mentek a lányok, akik tehették. Ahova kézirataikat csempészték ki az írók, ahol a nyaralásra való pénzt keresték meg az újságírók, gyakran és szívesen vendégszerepeltek a színészek, énekesek. Az a korszak volt, amelyben a Magyar Szó volt a világ legjobb magyar napilapja, Ukrajnáig szívesen hallgatták az Újvidéki Rádiót, irodalomtörténészeink új korszakot nyitottak a magyar irodalomtörténetben, íróink új utakat törtek a magyar irodalomban, kialakultak azok az írók, újságírók, akik a délszláv háborúk kiváltotta nagy népvándorlás után egyszer csak közvetlenül ott találták magukat a magyar szellemi élet élvonalában...'
Daliás idők, fénykor. Valóban így volt. Hornyik György a Fórum klubjában Majtényi Mihállyal, Csépe Imrével, Fehér Ferenccel és másokkal vitathatta meg életünk és a világ nagy problémáit, és sohasem volt ,,eltiltva a munkától', sohasem pihentette a tollát, munkálkodott akkor is, amikor a Szövetségi Végrehajtó Tanács - immár az újonnan megjelenő komputertechnikával - el akarta készíttetni a hét, nálunk használt nyelv értelmező és szinonimaszótárát. Ezt a munkát azonban nem fejezhette be, pedig a fordítás területén érezte magát a legotthonosabban, kreativitását ebben a munkában fejezhette ki a leghatékonyabban...
Hornyik György újvidéki őslakos volt, szívvel-lélekkel vonzódott az egykor oly hangulatos városhoz, és természetesen a Vajdasághoz is, amely valamikor régen szintén több életörömöt sugárzott. Az író az elemi iskolát és a gimnáziumot a szülővárosában végezte el, majd hallgatója lett az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékének, ám sohasem csatlakozott azokhoz, akik ,,meg akarták váltani a világot'. 1960-tól egy rövid ideig a Jugošped végrehajtó előadója volt, majd egészen 1979-ig a Magyar Szó külpolitikai újságírója, végül az 1990-ben való nyugdíjaztatásáig a Szövetségi Fordítószolgálat munkatársaként végzett hasznos és áldozatos munkát. Lefordította többek között Dušan Kostić A rejtélyes kincs című ifjúsági regényét, Milorad Najdaković Bokrok és felhők között című munkáját és Milorad Janković Omiši gályák című ugyancsak az ifjú olvasóknak szóló művét. További kiadványai: Temetés, elbeszélések, Újvidék, 1966; Parcella, elbeszélések, Újvidék, 1980; A gyárkapun kívül, kisregény, Újvidék, 1981; Bontás, elbeszélések, Újvidék, 1987; Morotva, regény, Újvidék, 1996. Első kötetének a megjelenése után egy emberöltőnyi időre elhallgatott, mert - vallomása szerint - szüksége volt a tisztuláshoz, a tisztán látáshoz, hogy aztán megragadhassa saját témakörét.
Mit tudott, mivel ajándékozta meg Hornyik György az olvasóit, a vajdasági és a nem vajdasági olvasókat? Sok-sok sorával szülővárosa gazdag múltjáról emlékezett meg, de hűen ábrázolta azt is, hogy hogyan élt Újvidék polgársága a második világháború előtt, és ugyanolyan hűen megjelenítette a város varázslatos hangulatát: ízét, illatát, levegőjét, az emberek gesztusait, szokásait. Másként látta a várost, mint kortársai, olyannak, mint amilyennek az egyszerű halandó sohasem érzékelte. Meg tudta szerettetni az olvasókkal azokat a városokat is, amelyekben megfordult: Varsót, Párizst, minden utcáról, emlékművekről valami újat tudott mondani, írni... s most Hornyik György is elment. Elvesztettünk még egy krónikást, a szépség krónikását...

Lebontott próza. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző