Skip to main content

Horváth Mátyás

pedagógiai szakíró
egyetemi tanár

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az általános iskola öt osztályát Gomboson, az algimnázium első osztályát Újvidéken, a többit Zomborban végzi. 1952-ben a tanítóképzőt Szabadkán, 1961-ben a Tanárképző Főiskola magyar–szerbhorvát szakát Újvidéken végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1963-ban diplomázik. 1971-ben Szegeden bölcsészdoktorátust szerez pedagógiából. 1980-ban Újvidéken a nyelvtudomány doktora lesz (A magyar nyelv tanítása Vajdaság SZAT általános iskoláinak felső tagozatán). 1953 és 1962 között tanító Bácsszőlősön. 1962-tól 1963-ig a Járási Pedagógiai Intézet tanácsosa Szabadkán. 1963 és 1964 között iskolaigazgató Bácsszőlősön és Hajdújáráson. 1964-től 1974-ig a szabadkai Pedagógiai Intézet tanügyi tanácsosa. 1974-től 1981-ig a Magyar Tanszéken szakmunkatárs, 1982-től 1987-ig docens, 1987-től 1989-ig  egyetemi rendkívüli tanár, 1990-től egyetemi rendes tanár. 1968 és 1973 között a szabadkai Školski život pedagógiai folyóirat főszerkesztője.

Szerkesztői munkásság
Időszerű parabolák (Z. Balogh István: A Tisza tündérlánya)
(Üzenet. 1993/11–12. )
Népi értékeink nyomában (Beszédes Valéria: A ház)
(Üzenet. 1993/1–2.)
Madártemetés (novellaelemzés)
(Üzenet. 1979/11.)
A kétnyelvűség alternatívái (Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája)
(Üzenet. 1986/12.)
Tükör és közhely
(Üzenet. 1984/3.)
Mesterkélt történetek
(Üzenet. 1996/1–3.)
Tükör és közhely
(Üzenet. 1984/3.)
Múltunk nyomában
(Üzenet. 1974/9.)
Múltidéző (Muhi János: Mesélő múlt)
(Üzenet. 1980/3.)
Visszhangtalanul. In. Oktatás és Nevelés. 1975/2.
Sárosi Károly (1927–1986)
(Üzenet. 1986/3.)
Dr. Sátai Pál
(Üzenet. 1996/9.)
Járt úton (Szöllősy Vágó László: Iskoláink krónikája)
(Üzenet. 1993/3–4.)
Játék és varázs (Szűcs Imre: Földig ér a felhő lába)
(Üzenet. 1981/10–11.)
Lírai hagyományaink nyomdokain (Szűcs Imre: Fecskebölcső)
(Üzenet. 1986/1–2.)
Az iskolavezetés és -irányítás pedagógiája (Dr. Tóth Lajos: A korszerű önigazgatású általános iskola kialakulásának útjai és feltételei)
(Üzenet. 1980/7–8.)
Számvetés (Dr Tóth Lajos: Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig)
(Üzenet. 1995/4–6.)
Új műfajban a csúcson (Kopeczky László: Kádár Kata)
(Üzenet. 1997/5–6.)
Az egyenrangú oktatásig
(Üzenet. 1984/7.)
Népi szellemiségünk kiskátéja (Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok)
(Üzenet. 1985/10.)
Szakirodalom az alkotóról
In memoriam Horváth Mátyás (1931–2009)
Szerző
Interjúk
A tanulástól a tanulmányozásig
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1980.