Skip to main content

Hózsa Éva

egyetemi tanár
kritikus

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1972) Szabadkán végzi. 1977-ben a szegedi JATE-n szerez magyar–német szakos tanári diplomát. 1988-ban Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz (Módosítószók és kötőszók nyelvtörténeti összefüggései, valamint ezek megnyilvánulása Papp Dániel novelláiban). 2001-ben Újvidéken az irodalomtudomány doktora lesz (Mándy Iván novelláinak tipológiája és intertextuális értelmezése). 1977 és 2000 között gimnáziumi tanár Szabadkán. 2000-től 2007-ig az Újvidéki Magyar Tanszéken tanársegéd, 2007-től 2011-ig docens, 2011-től 2013-ig egyetemi rendkívüli tanár, 2013-tól egyetemi rendes tanár. 1993 és 1994 között a szabadkai Tanítóképző Főiskolán, 1996 és 1999 között a zombori Tanítóképző Karon vendégoktató. 1997-től az Új Kép irodalmi szerkesztője, 2010-től a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyvének szerkesztője.

Kiadványok
Partitúra és novella (Jódal Rózsa)
(A novella vajdaságban. VMFK. 2009., p. 165–169.)
Szerző
Figyelj rám, világ! In: Régió-lapozó. Újvidék. 2010.
Szerző
Regényfónia és irodalomkutatás. Thomka Beáta: Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás)
(Tiszatáj. 2020/2., p. 89–91.)
Szerző
„Majd összerakom az egészet”
(Magyar Szó. 1998. augusztus 1.)
Szerző
Egy kapcsolathálózat távlatos aspektusa
(Híd. 2001/11–12.)
Szerző
Tanteremajtók szárnycsapása (Fehér Ferenc-versek a középiskolai irodalomtanításban)
(Üzenet. 1989/10.)
Szerző
Mégsem porolvasókönyv
(Híd. 2002/5.)
Szerző
Balkániában. Bosnyák István: Kis éji Ady-breviárium Anno Domini 1989, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993. In. Harkai Vass Éva: Ezredvégi megálló. Műhelytanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Szétsziporkázó Rossetti-kép. György Mátyás versvilága
(Hungarológiai Közlemények. 2014/3.)
Szerző
Nincs megálló (Harkai Vass Éva: Ezredvégi megálló)
(Híd. 1998/6.)
Szerző
Láttatok már tücsköt hajnalban hegedülni? (Herceg János: Három scherzo)
(Üzenet. 1989/7–9.)
Szerző
Új minőség-elv?
(Üzenet. 1995/7–8.)
Szerző
Könyvbizonyosság
(Híd. 1999/9–10.)
Szerző
Lét, a nézőpontjátszmák köztes dimenziójában
(Híd. 2002/11–12.)
Szerző
Reflexió-vonatkozások (Losonc Alpár: Hiányvonatkozások)
(Üzenet. 1988/11.)
Szerző
Új könyv. Kovács Karolina: Szembeszélés. In. Magyar Szó. 2002. május 25.
Szerző
A száműzetés poétikája. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
Szétrombolt látókör (Sebők Zoltán: Mítosz és művészet között)
(Üzenet. 1988/10.)
Szerző
Lépésben vagyok és létezek. In. Hózsa Éva: A novella Vajdaságban. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2009.
Szerző
Sínkeresés (Szathmári István rövidprózája). In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
„Találni úgyse fogom” (Szathmári István: Kurdok a városban). In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
„Találni úgyse fogom” (Szathmári István: Kurdok a városban)
(Híd. 2001/4.)
Szerző
Kificamodott kontúrok (Szathmári István: A kertész és a csók)
(Új Forrás. 2010/6.)
Szerző
„Különben jól vagyok” (Tari István: Tépőzár: Sziveri János: Dia-dalok; Fenyvesi Ottó: Kollapszus)
(Üzenet. 1988/9.)
Szerző
„Különben jól vagyok” (Tari István: Tépőzár: Sziveri János: Dia-dalok; Fenyvesi Ottó: Kollapszus)
(Üzenet. 1988/9.)
Szerző
Megkötöttség és sodródás
(Híd. 2003/2.)
Szerző
A Szenteleky-kultusz regénybeli lenyomata (Börcsök Erzsébet: Eszter). In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
Eszter-szótár. In. Új Könyvpiac. 2006/6.
Szerző
A lomtalanítás irányai – a lomtalanító képlékenysége (Tolnai Ottó Barnabásának lehetséges előképe)
(Hungarológiai Közlemények. 2011/4.)
Szerző
A megmozgatottság tünetei (Utasi Csaba: Csak emberek)
(Híd. 2000/6–7.)
Szerző
Folyóparti Én és világnagy zenekar (Verebes Ernő: Árnyak a tetőtérben)
(Műhely. 2009/2.)
Szerző
A beszédes Török Ádámok zárt tárgyalása. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
Láttatok már tücsköt hajnalban hegedülni?. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt, Szabadka, 2004
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
„Benne vagyok egy novellában”
Szerző
Jegyzet a jegyzetről. In. Magyar Szó. 2003. március 22–23.
Szerző
A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban. Tiszatáj Alapitvány, Szeged, 2009.
Szerző
„Többször / ugyanaz: ugyanannyiszor / más” (Hózsa Éva: Csáth-allé [és kitérők])
Szerző
Mozgások és elmozdulások. In. Magyar Szó. 2009. október 3–4.
Csáth-értelmezések (Hózsa Éva: Csáth-allé és kitérők)
Szerző
„Görögpótló” irodalomtörténet (Hózsa Éva: Melyik Koszolányi[m]?)
Szerző
Kosztolányi recepció – na de melyik? In. Bárka. 2013/3.
Szerző
Átcsúszik olvasókönyvbe. In. Bárka. 2013/3.
A peremlét tágassága. In. Tanulmányok. 2013/47.
Az irodalomtörténet új nyelve. In. Tanulmányok. 2013/47.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak