Skip to main content

Jódal Rózsa

(szül:
Varga Rózsa Mária
)
Varga Rozmaring
prózaíró
szerkesztő
tanár
kritikus

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1958) Versecen, a Tanárképző Főiskola magyar–német szakát Újvidéken végzi 1961-ben, majd 1970-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomál. 1960-tól több mint két évtizeden át a Jó Pajtás munkatársa, irodalmi rovatának vezetője, 1980-tól 1994-ig az Újvidéki Rádió dramaturgja. 1994-től nyugdíjas, ám tiszteletdíjasként továbbra is az Újvidéki Rádiónál tevékenykedik. Önálló kötetei mellett számos antológiában publikált. Hang- és mesejátékait magyar, szerb, szlovák, román, ruszin és macedón nyelven sugározta az Újvidéki Rádió és a Szkopjei Rádió. A Jó Pajtásban és a Mézeskalácsban több sorozata megjelent. Előbbiben Hadaró Jutkáról huszonhét évig írt, Mindenfáj Jánoskáról, valamint Gizi és Gézáról öt-öt évig, Móniról négy, Csilláról három évig írt a Mézeskalácsba havonta, illetve minden számba. Az Újvidéki Rádió Rádióregény című műsora számára több regényt is dramatizált. 2015 óta csaknem 230 könyvkritikát publikált az Újvidéki Rádió Szempont című művelődési műsorában.

Hangjátékai:

  • Kvíz
  • Artane 2 mg
  • Csak!
  • Este
  • Kétszemélyes házioltár
  • Gömblakó
  • Az A/5-ös épület titka
  • Robotosdi
  • Mimóza
  • Mindenfáj Jánoska panaszai

 

Szerkesztői munkásság
További publikációk
Éva naplója; Az A/5-ös épület titka. In. Argyelán István (vál.): Tajna zgrade A-5. Radio-igre za decu jugoslovenskih pisaca mađarskog jezika. Srpska čitaonica Irig, Újvidék, 1975.
„Andriš ipak postaje pionir”. In. Buljovčić, Josip (összeáll.): Mala školska pozornica. Izbor pozorišnih komada. Zavod za izdavanje udžbenika, Újvidék, 1979.
Játékosság, líra, humor, fantázia. Beszédes István: Rozsdaszín. Három verses gyermekdráma
(Magyar Szó. 2006. szeptember 9–10.)
Szerző
Egy keserves (gyermek)kor (gyermek)versei
(Híd. 1998/6.)
Szerző
Mindenkori Záchok (A szabadkai Népszínház évadnyitó előadásáról)
(Üzenet. 1999/9–12.)
Szerző
Útkeresőben. Lennert Móger Tímea Innensemerre szigetecske című verskötetéről. Újvidéki Rádió – Szempont. 2015. május 19.
Szerző
Homo labilis – L. Móger Tímea verskötetéről
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2019. november 19.)
Szerző
Mai, társtalan, magányos világunk kegyetlenül őszinte „szelfije”
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2020. augusztus 18.)
Szerző
Elolvasom
Egy hamvaiból tépett szárnyú főnixmadárként újraélesztett másik, ismeretlen Csáth!
(Vajdasági Előretolt Helyőrség. 2020. december 19.)

Jódal Rózsa: Egy hamvaiból tépett szárnyú főnixmadárként újraélesztett másik, ismeretlen Csáth!

Lovas Ildikó Amikor Isten hasba rúg című regényéről

 

Az 1967-ben Szabadkán született Lovas Ildikó József Attila-, Szirmai Károly- és még számtalan más díjas vajdasági magyar írónak, kritikusnak, műfordítónak és szerkesztőnek eddig három novelláskötete, egy prózakötete és öt regénye látott napvilágot. Az idén a Forum kiadásában jelent meg a hatodik, szerintem eddigi legjobb regénye. Talán élete fő műve. Habár ezt egy élete legtermékenyebb éveit taposó alkotó esetében nehéz megjósolni. Elvégre a jövőben írhat még jobbat is…

  Lovas Ildikó Amikor Isten hasba rúg című regénye fenekestül felforgatja majd az olvasónak eddigi, Brenner Józsefről, illetve Csáth Gézáról alkotott véleményét. A sikeres, oly sokoldalú, egyszerre zeneszerzői, zeneesztétai, írói, festői, kísérletező szakorvosi ambícióktól fűtött, nőfaló, mérhetetlen számú koituszáról naplót vezető, a kábítószerek „jóvoltából” egyszerre „több trillió” életet megélő „Wunderkind”, akinek csodásan alakuló karrierjét az olvasó agyába beszüremkedő elérhető művek, adatok, hírforrások szerint csak az immár megfékezhetetlen, kontrollálhatatlan kábítószer-fogyasztás dönti látványosan romba – váratlanul teljesen új megvilágításba kerül. Élete mintha a szemünk előtt váratlanul 180 fokos fordulatot venne! Mintha nem is egy és ugyanaz a sors bontakozna ki!

  Az írónő okosan és jó megfontolásból persze már alcímül is a Rekonstruálás kifejezést választja. Mert szent igaz, hogy Lovas Ildikó hosszú évek során át tanulmányozta a Csáth-műveket és a Csáth-életrajzot. Erről bizonyságot tett már a 2008-ban Spanyol menyasszony címmel megjelent regényében, amelynek nagy sikerű színpadi változatát a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban is láthattuk. A Spanyol menyasszony első része inkább énregény, a második része pedig a sokkal sikerültebb, „ütősebb”, véres és kemény megfogalmazású, mozgalmas, pszichológusi/pszichiáteri elemzéseket is megkockáztatón, bevetőn a Géza–Olga gyötrődőn elhúzódó leszámolás megörökítése. A házaspár „végjátéka”, amelyben az egyre elborulóbb agyú, meghasonlott férj krétával jelöli meg a kört, amelyen belül a felesége még mozoghat, székhez kötözi, számtalan módon, testileg/lelkileg kínozza, bántalmazza, s végül végez vele. Megrázó könyv ez a javából.

  Az Amikor Isten hasba rúg című regényének megírása előtt Lovas Ildikó tovább folytatta Csáth-kutatásait. Ő ugyan csak a „Kisolgának”, Székely Endréné Brenner, később Csáth Olgának, Csáthék lányának 1997-ben Kelevéz Ágnes számára adott interjúja felhasználását említi, de ennél nyilván sokkal többről van szó. A Brenner és a Kosztolányi családról annyi új adatot, fontos részletet tudunk meg, amely csak hosszú és fáradtságot nem ismerő kutatás eredménye lehet. No meg persze a fantáziáé, a megérzéseké. Mennyi a valós tény, s mennyi az írói képzelet és empatikus beleélés? Talán majd az is kiderül.

  Új regényéhez érdekes és sikeres formát választott. Ő maga és a könyvét méltatók is párbeszédes regénynek nevezik, de szerintem inkább súlyos, belülről fakadó vallomásokról, nagyon mélyről, a lélek legmélyéről „felszakadó” önvallomások sorozatáról, állandó váltakozásáról, egymás mellett való felvonultatásáról van benne szó, amelyekre nincs, nem is lehet (konkrét) válasz. Esetleg csak a felépítésnek, csoportosításnak köszönhetően annak látszó. Valóságos rövidebb-hosszabb, olykor többoldalas, mélylélektani töltésű, tragikus felhangú kis monodráma-szerűségek váltogatják egymást, amelyeknek a gyakori, szándékos mondat- és helyzetismétlések bizonyos állandó belső lüktetést kölcsönöznek, s még drámaibbá varázsolják. Az író négy szereplőt, vallomástevőt beszéltet. Engem egy kicsit zavart, hogy megnevezésük nem egységes. Ifj. Brenner József, illetve Csáth Géza három néven szerepel: Gyerek, Fiú, Apa. Ő mindenkor jól fel is ismerhető, hiszen csak a korát, családi helyzetét variálja a névváltoztatás. Az viszont, hogy Brenner Józsefné született Decsy Etelka hol Anya, hol Nagymama néven szerepel, felesleges, az pedig, hogy Csáth Gézáné született Jónás Olga is Anyaként szólal meg, méghozzá sűrűn váltakozva a másik, az Etelka Anyával, nagyon zavaró. Persze a szövegből egy idő után rá lehet jönni, ki beszél, panaszkodik, emlékezik, jajong éppen szívettépően, de az olvasó szempontjából célravezetőbb lett volna valami más megoldás. Például, mondjuk Anya I. és Anya II. vagy valami hasonló. Kisolga is hol Kisolgaként szólal meg, hol Lányként. Hiszen megértem én az író szempontját: mivel a legtöbb esetben valós eseményeket rögzít, ám ezeket fiktív, csak megérzéseken, írói látnoki áthallásokon alapulókkal variálja, nem merte, nem akarta mindig Kisolga néven szerepeltetni. Akkor is. Ezt a sokféle nevet elég lett volna csak az első oldalon, mint afféle eligazítást vagy „szereposztást” feltüntetni, a szövegben viszont egységesíteni. Ám ez tényleg csupán formai kérdés, kár ennél tovább elidőzni mellette.

A regény hét részből, fejezetből, „jelenetből” áll, s tulajdonképpen bizonyos időrendiséget is sugall, legalábbis Kisolga fejbe kólintó „megfejtéseivel” mintegy lezárva a rengeteg, sokáig nyitottnak látszó kérdéskört.

  Megrázó a korán elhunyt Brenner édesanya és a fia közti elemi erejű szimbiózis. A szinte szerelmes együvé tartozás érzésének kivetítése, amelyben a kifelé sandító fényérzékeny bal szem (először olvastam róla, hogy Csáth kancsal lett volna) szerelmesen tapadt születésének vágyott helyére, ahová űzöttségében legszívesebben sokszor visszabújt volna. Potyka szájáról is elragadtatottan áradozik az édesanya, s javasolja, bajusszal takarja el majdan. S a számtalanszor hideglelősen elismételt jóslat: szénásszekéren viszik ki majdan a városból az ő szerelmetes Józsikáját! S a mardosó bűntudat, hogy elhagyta! Nem lett volna szabad olyan korán meghalnia, s magára hagynia imádott Józsikáját, aki „két embernek” született!

  Szinte ősasszonyi a Feleség ragaszkodása, teljes önfeladása. „Puccinija nem nyerte meg a Greguss-díjat, a jól fizető állást sem kapta meg, színdarabját a Vígszínház visszautasította, tanára magára hagyta, elfordult tőle a gyönyörű, vállveregető város. Én betakartam a hajammal. Betakargattam. Nem kérdeztem, nem válaszoltam. Szőnyeg voltam, hogy lépkedjen rajtam. A föld voltam, ami megtartotta. Rabszolgája voltam, akinek nincs hova mennie tőle, mert hozzá igyekezett. (…) Nekem egyetlen gondolaton függött az életem, őrajta. Ötven levelet írtam hozzá. Talán többet, talán kevesebbet. De mindegyikben csak ő volt. Meg én is voltam, mint eszköz, mint papír és toll, mint egy anya, aki megpróbálja levenni róla azt a nagy, fekete fedőt, amit rája borítottak, hogy ne lássák, hogy ő ne lásson, hogy fulladjon bele saját mocskába. Mocsoknak látták az életét.” S a feleség felismeréses félelmei és megvédeni akarása: „Talán a rémültség. Ami nem engedte el. Magához szorította. Rémültség az élettől. Rémültség a haláltól. Rémültség attól, hogy a lányoknál nem állt fel. Rémültség attól, hogy nem állt fel, mert homoszexuális. Rémültség attól, hogy halott anyjával hálna, azért nem állt fel. Rémültség attól, hogy csak impotens, minden magyarázat híján. Rémültség attól, hogy okos és szép lányok, öreg szerkesztők szabad szellemű lányai megkedvelik, aztán kevésnek, vidékiesnek találják. Rémültség attól, hogy elegendőnek találják, de neki nem lesz ehhez elegendő pénze. Rémültség attól, hogy semmire sem lesz elegendő pénze. Rémültség attól, hogy férfiként nem becsüli az apja. Rémültség attól, hogy ő nem becsüli az apját, mert egy amatőr, puha pöcs. (…) Rémültség a betegségtől. Rémültség a haláltól. (…) Vonító, tobzódó, minden oldalról és minden okból támadó rémültség. És nem vagyok ott, hogy átöleljem, hajammal betakarjam, míg elmúlik a roham, az élet lázgörcse. És mindig újra.”

  Az az érzésem, mintha a három erőteljes és számtalan oldalról, szemszögből megvilágított, gyakran felfokozottan szenvedélyes női vallomás mellett, között, maga Csáth Géza ritkábban szólalna meg. Akkor azonban drámai erővel. Ezúttal csak egy apai büszkeségét megcsillogtató idézettel élek: „Azonban visszatérek kislányunkra, súlya 3300 gm. Ez rendes középsúly. Én se voltam nagy csecsemő. Igen szép hosszú ujjai vannak az édes kis – Olgának (más néven Rutuszkának, Maguskának), aki rendkívül muzikális. Sírt »G«-ből. Én erre hegedültem Fist – Erre ő lecsúszott akaratlanul »Fis«-re, majd F-re. Utánam jött a hanggal, mert érzéke, ösztöne van reá, és a hangbeidegzést örökölte tőlem.” S néhány mondat, amely rávilágít arra, mekkorát tévedett, amikor Kosztolányiban látta a legigazabb barátot, a harcostársat, a Mindent, aki majd utólag gondosan feldolgozza és a világ elé tárja mindazt, amire ő, a halál szelét érző szegény, beteg ember már nem képes: „Az átdolgozást csakis Desiré végezze! Neki mondj el mindent chronologice. És a naplókat gondos átolvasás után add ki neki.(…) Az összes neked szóló leveleket, amiket halálom után kapni fogsz, olvastasd el D.-vel. Neki mindenről kell tudni.” Nem sejtette, hogy éppen a legigazibbnak hitt barát fogja legelőször hátba döfni…

  Kisolga magatartásában éppen az a legmegrázóbb, hogy olyan erős, hideg, megfontolt, szinte szenvtelen tud lenni. Ilyenné nevelte az élet. „Nekem jó volt. Nekem minden jó volt. Nem hiányzik az, ami nincs.” Tőle tudjuk meg a legtöbb újdonságot. Azt, hogy nagybátyjának, a nőtlen, gyermektelen Brenner Dezső patikusnak köszönheti, hogy egyáltalán megmaradt. Ő nevelte fel, ő pénzelte, amíg csak saját lábára nem állhatott, férjhez nem ment, zenetanárnő nem lett belőle. Először zárdában neveltette, ahol Kisolga jól érezte magát, s ahonnan vasárnaponként ebédre vitte a nagyapjához és annak második feleségéhez, a szépasszony Mostohához, ám amikor már nem bírta elviselni, hogy nem szólnak a kislányhoz, átnéznek rajta, félhangosan lezsidózzák, először Újvidéken, majd Pesten taníttatta, hogy magyarnak neveljék. Hideglelős felfedezés, amikor Kisolga arról számol be, hogy szülei halála után negyven évvel (!) egy hivatalos felszólításra reagálva hozza el neki zongoraművész és zeneszerző férje Szabadkáról az apai hagyatékot – kottákat, kéziratokat, feleségének dedikált könyveit –, amelyet egy huzatos fészerben, egy egérszaros vesszőkosárban „őriztek meg” a rokonok, s férje egy kofferbe begyömöszölve végre elhozza őket az egyetlen élő, közvetlen leszármazottnak, a feleségének! Elhozta neki a múltját, elhozta neki soha nem ismert szüleit. Borzongva terítették szét az ágyukon az ismeretlen kincseket. „Itt szortírozta aztán Dezsőapám. Rögvest jött. Remegett, lángolt, csoportosított, jegyzetet írt, a margóra a keltezést, mindent lejegyzetelt, amire emlékezett. (…) Titokban elolvastam azt is, amiről nem akarta, hogy tudjak.” S az olvasó megdöbben a felismeréstől, hogy Kisolgának a család sosem említette azt, hogy az apja író volt, különleges, nagy tehetség! Mintha ők maguk sem akartak volna erről tudomást venni. Édesapja egy kicsit mindig is mintha féltékeny lett volna a fiára. Tanulásra biztatta, kívánta az előmenetelét, de csak annyira, hogy mindig az ő árnyékában maradjon. Pedig a felesége szerint is csak egy kisvárosi, joviális amatőr volt. S a második feleség, a Mostoha! Aki óvatos finomkodással, de elidegenítette férjét a saját gyerekeitől, s ahelyett, hogy azok karrierjét egyengette volna, az unokahúga opera-énekesnői karrierjét pénzeltette az öreggel, aki, sokak szerint, titokban szerelmes is volt a fiánál csak két évvel idősebb lányba. „Józsika” pedig, megalázkodón, reménytelenül egyre csak szeretetükért kuncsorgott. Titokban órákig a nagybácsival gyakorolt, hogy az apja születésnapján megrendezett nagy ünnepségen a hegedűjével ő is ott cincoghasson. Udvariasan megtapsolták, de sosem álltak ki érte. – Amikor utólag, nagy késéssel végre híressé válik a Csáth név, Kisolga összehúzza a szemét: „Megdöbbentett engem az a nagy felhajtás. Magamban mindig úgy gondoltam, semmi hisztéria. Azzal ugyanis előbbre nem jutunk. Mindig újra nekifutnak apámnak. Már nincs egy ép része. Agyonszurkálták szavaikkal. Magyarázataikkal. Szeretik a nevét használni. Éppen úgy, akár egy létrát. Dicsőséglétrát.” Amikor Szabadkán édesapjának szobrot állítanak, emléktáblát helyeznek el a szülői házára, utcát neveznek el róla, és megkoszorúzzák a sírját, Kisolgát is meghívják. Kalapban, zsabós blúzban, kesztyűsen el is megy. Büszkeségéről, egyúttal kavargó felemás érzéseiről Lovas Ildikó különös realitású, szokatlanul éles megvilágítású képet fest. S nem feledkezik meg a városnak arról a furcsa fricskájáról sem, hogy amikor áradáskor a többi halottal együtt Csáth csontvázát is kimossa a víz, senki sem tart rá igényt. Végül mesteremberek ácsolnak számára egy deszkaládát, abban temetik el újra! Amikor pedig húsz évvel a felemelő ünneplés után Pesten váratlanul kiadják az író titkos naplóit, Kisolga foggal-körömmel harcol a kiadatásuk, majd a reklámozásuk ellen. Persze hasztalanul: „Én egy hétig hánytam akkor. Eltemettem a férjemet és eltemettem az apámat. Hetven évvel a halála után eltemettem. Nem csöndesen, nem gyászolva, hanem okádva. Meg rohangálva és követelőzve, hogy zúzzák be az összes példányt, ne árusítsák. Nem tehetnek ilyet! Dehogynem tehettek. Nagy harcom volt az. Nem bánom, mert nincs mit szégyellnem.”

  Nagy volumenű, feltáró erejű és újraértelmező szándékkal, nem a megszokott formában, hanem sajátos, a mondanivalóhoz szervesen, szinte élő szövetként tapadón íródott megrázó, lebilincselő regény az Amikor Isten hasba rúg, négy kiválóan, mélylélektani alapossággal, empátiával és drámai erővel ábrázolt „főszereplővel” a „színen”, akik mellett koruk és társadalmuk is éles, hiteles, sokszínű „díszletet” alkot.

S ehhez az újraálmodott életrajzi regényhez az illusztrációkat – szintén az írónak köszönhetően – éppen Csáth Géza fellelt dédunokája, Czér Fanni festette!

Szerző
Elolvasom
Az együttjátszás öröme
(Szenttamás.rs. 2023. május 20.)

Az együttjátszás öröme

Móra Regina Pöttömváros című meseregényéről

Az 1977-ben született, Szabadkán élő és tanító Móra Regina sikeres és termékeny író. Ahogyan a legtöbben: versírással kezdte, prózaírással folytatta. S kezdettől fogva egyre-másra gyűjti, „halmozza” a díjakat. A Gion Nándor Novellapályázaton több novelláját is díjazták. 2010-ben első díjat nyert a Sikoly verspályázatán, s versei még abban az évben Színek címmel könyv alakban is megjelentek. 2014-bena Gion Nándor Emlékház és a Forum Könyvkiadó Intézet közösen kiírt regénypályázatán nyert első díjat, s ez az első regénye 2015-ben Peremlakók címmel meg is jelent. Az ugyancsak a Gion Nándor Emlékház és a Forum Könyvkiadó közös, 2015-ös ifjúsági regénypályázatán Pöttömváros című meseregényével aratott sikert: megnyerte az egyik, kiadásra érdemesítő díjat, s meseregénye 2017-ben meg is jelent.

Pöttömváros a vajdaságiak, de az európaiak, sőt a világ számos más lakosa számára is oly ismerős és természetes, megszokott állapotot örökít meg: milyen az, amikor sokféle nemzet képviselője – Pöttömváros esetében, meseregényről lévén szó – mesebeli lény és kisállat él – és játszik(!) együtt békés egyetértésben.

Különös helyen épült ez a Pöttömváros: egy kertvárosi családi ház pinceburkolata alatt! Őslakosai Tücsökék, két szeretni valóan „virgonc” lókötő fiacskájukkal: Tibivel és Tomival, valamint az öttagú Manó család három ugyancsak virgonc, cserfes, minden nap újabb meglepetéssel szolgálós manólányával: a 2P-vel: Polettel és Pannival, valamint a legtöbb kalamajkát okozó, lassan cseperedő, őket mindenben utánozni kívánó Rozival. Az Egér család egy patkányinvázió elől külföldről menekülve érkezik a városba. Polett lelkesen anyáskodik a parányi, félénk egérfiak, Pici és Mici felett. A frissen beköltözött Mókus családdal hamarosan mindenki megbarátkozik, és megtanul velük, ha törve is, de „mókusnyelven” társalogni, csak a 2P makacsolja meg magát: ők ugyan nem kínlódnak már megint egy újabb nyelvvel! Az óvodában a Macskalánnyal is csak taglejtésekkel hajlandóak érintkezni. Mókus Mirella engedékenyebb: szinte játszva megtanul manóul, s azontúl már szent a béke, és folyhat a játék. Lassan összekovácsolódik a sokféle család. Még a trollságát nem tagadó aranykezű pékmestert is barátságukba fogadják. Igyekeznek megérteni, miért olyan féktelenek a Tücsök-fiúk: szüleik elváltak, s édesanyjuk egymaga nem bír velük. Az autista Hangya Heni másságát is megértik, s végül elfogadják.

Közben persze szó esik minden féléről, ami a gyermekolvasót érdekelheti, s ami voltaképpen vele is megtörténhet: Kiesett tejfogaik „vigaszdíjául” hogyan lopja párnájuk alá a Fogtündér a maga ajándékát. Mi történik akkor, ha valamelyikük levetett karúszóját a mosdóban felejtve ugrik fejest a medencébe, holott nem tud még úszni. Szabad-e minden tápláló, jó szívvel készült ételt visszautasítani, s helyette napokig mindig kedvencüket, ez esetben a Momblinak nevezett édességet követelni? Mi történik a rágógumival, ha egy egész napos gyötrés után végül az emberlánya kócos hajában köt ki kibogozhatatlanul, de nem kivághatatlanul? Milyen lehet egy, az éppen csak totyogó Rozi által titokban, de annál nagyobb buzgalommal kreált szivárványszínű falfestmény? Hogyan regulázható meg egy éhes, de jóhiszemű kóbor kutya? Hogyan mérleghintázzunk biztonságosan, „meglepetés-lerepítések” nélkül? Milyen egy olyan kalácssütéssel és tojásfestéssel „felturbózott” húsvétvárás, amelyben az egész család (smég a nyuszi is?) részt vesz? Hogyan lehet az „uncsi” matekot nemcsak megtanulni, de meg is szeretni? Milyen „abszolút igazságokra” van ahhoz szükség, hogy egy fogalmazásversenyen minden versenyző győztes lehessen? Milyen lehet az Álomvilág, s hát még a Fantáziavilág – belülről? S közben élvezetesen és életszerűen peregnek a Manócsalád cseppet sem unalmas, sőt gyakrankisebb-nagyobb izgalmakat is felszikráztató mindennapjai, amelyekből nyilván sok „embercsalád” kicsije és nagyja is magára ismerhet, s amelyekből valósággal árad a – csúcstechnológiás világunkból olykor bizony hiánycikknek számító – megértés és a feltétlen szeretet?

Móra Regina jó ismerője a gyermekvilágnak és a gyermekléleknek. Pedagógusként minden napját tanuló nebulók között tölti, s ha hazamegy, már nem is három, hanem – négy saját kislány várja. Rövidre szabott, figyelemfelkeltő címekkel ellátott frappáns, velős, tanulságokkal „megspékelt” mondanivalójú fejezetei jóízű, természetes humort árasztanak, az elmesélt apró, mindennapi történetek „kalandok” élettől duzzadóak, a megélt valóságot lehelik. Jól esik megfürödni bennük.

A tetszetős kis könyv külön érdekessége és értéke, hogy színes illusztrációit nem mások, hanem az írónő három saját, vérszerinti kislánya illusztrálta. Ez a könyv tehát egy ritka, a maga módján egyedi, saját „családi kreáció”!

 

Jódal Rózsa

Szerző
Az ismeretlen ismerős – aki bennünk lakik
(Magyar Szó. 2002. november 8.)
Szerző
Egy szenvedélyes könyvboncnok
(Vár Ucca Műhely. 2021/1.)
Szerző
Sándor Zoltán Korunk lenyomata című kritikakötetéről
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2021. január 5.)
Szerző
Elolvasom

Identitáskeresőben

Sándor Zoltán J. K. című kötetéről

Sándor Zoltán termékeny és kísérletező kedvű íróink közé tartozik. Legújabb, J. K. című kötetében, amely a szabadkai Életjel Kiadó gondozásában jelent meg 2016-ban, új oldaláról mutatkozik meg. Identitásproblémákat feszeget, a Lét kérdése izgatja, az Egyén és a Közösség kapcsolatrendszere, valamint az Alkotás lehetőségei és határai. J. K.-nak nevezett hősét újabbnál újabb megoldandó problémák elé állítják, újabbnál újabb élethelyzetekbe, szituációkba helyezi, kényszeríti, majd miután azokat végigéli, megoldja vagy végigszenvedi, mint egy rajzfilmfigurát, kiemeli belőlük, hogy egy merőben más problémagubanc kellős közepébe pottyantsa, s abban figyelje meg, mintegy felülről, górcső alól, keserves vagy éppen sikeres kiútkeresésének fejleményeit. Az olvasó néha úgy érzi, az író eljátszogat, kísérletezik a hősével. Ám ezek egyáltalán nem kacagtató variációformák. Érezzük, ő maga is érdekelt, testestül-lelkestül maga is nyakig „benne van” mindenben, s a megoldandó problémák olykor vérre menően érdeklik.

Az író szituáció- és környezetváltásainak „fogásaihoz” tartozik, többek között, az Álom, a Tükör és az Óra, illetve az Idő szerepeltetése. Ezek között vannak egészen jól sikerültek. Például a J. K. ébredése című kisprózában a hős arra ébred, hogy mellette ott fekszik az előző éjjel egy bárban megismert nő, ám a fürdőszobából visszatérve már nem találja ott „lehet, hogy soha nem is létezett, csak képzelete szüleménye”. Olvasni kezd, majd émelyegve ismét kitántorog a fürdőszobába. Innen „izgatottan berontott szobájába, megkereste a nőt a lepedők között, kifeszítette, megölte, feltámasztotta, életet lehelt belé, az Ő szemével nézte önmagát – és felébredt.” Ezekkel a csiki-csuki ébredésekkel/elalvásokkal ezúttal egészen különleges hangulat- és asszociációsort teremt.

Az Önmegvalósítási lehetőségek című fejezet felépítéséhez is az Álmot használja. A J. K. kettős álmával indít. „A fiatal J. K. egy reggel arra ébredt, hogy már nem az, aki előző este lefeküdt. Azon az éjjelen furcsa kettős álmot szőtt. Álmában tükör volt.” Következik a játék a torzító tükörrel, annak széttörési kísérletével, felébredéssel, majd újra-elalvással. S minden újraébredés egy újabb kaland, amelyben a hős már nem az, aki lefekvésekor volt. Egy sikátorban ébredve például kiderül, hogy nincs belőle kijárat. Ami annak látszik, az délibáb. Minden, amit maga körül lát: a szürke felhőkkel díszített égboltrész, az életet jelentő napsugarakból szétmálló vörös foszlányok, a körberepülő varjak, a dermesztő északi szél és a hordóban parázsló tűz, sőt a pokrócba bugyolált didergő férfi is – saját képzeletének szüleményei. Máris jön a váltás. J. K. a szobában, amelynek se ajtaja, se ablaka, s „ez esetben ő nem más, mint a szoba szerves része, de az is lehetséges, hogy ennek épp a fordítottja igaz, és a szoba képezi az ő szerves részét.” Harmadik variáció a J. K. mint eszme. Ebben ébredése után a hős rájön, hogy nincs már arca, se keze, se lába, egyszerűen becsúszik a fürdőkádba, majd kikerül az utcára, ahol az emberek ráköszönnek, ő ugyanakkor rémülten kérdezi önmagától, mindez hogyan lehetséges, amikor egyáltalán nincs teste? A kisprózának hangulatteremtő, ritmikus lüktetést ad, egyben összetartó erővel bír a minden bekezdés után elhangzó mondat: „Kint esett az eső.” A negyedik sikerült ébredési variáció, amikor a hős reggel azt észleli, hogy fénylik a jobb tenyere, s ezt semmi módon nem képes eltitkolni. Akaratlanul Pio atya jut eszünkbe, ám a táltos csőlakó emlékezetébe idézi egy emlékfoszlányát: azt, hogy a vízen jár! Kérésére felírja, mit gondolt eközben álmában: „Nem a testünk súlya, hanem lelkünk súlytalansága gátol meg bennünket abban, hogy a vízen járjunk.” A J. K. hazaérkezése azzal kezdődik, hogy a hős félálomban a szobatükörhöz vágja a csörgőórát, mire annak mutatói visszafelé kezdenek forogni. Már nem is csodálkozunk, hogy ezek után a munkába induló J. K.-val számtalan „fordított” dolog történik. A villanyrendőr neki állandóan pirosat mutat, autóját képtelen irányítani, sőt megállítani. Irányíthatatlan, kiszámíthatatlan kalandjai után végül kocsija egy szakadék szélén áll meg. Ez azonban nem gátolhatja meg J. K.-t abban, hogy végzete beteljesedjen: „A magasban holló körözött. Beleszédült a látványba, mint a gyerekkori körhintázásba, lábai megremegtek, szíve zakatolni kezdett, s mintha csak a madarat utánozná, karjait lóbázva elrugaszkodott a sziklacsúcsról.”

A kötet egyik gyöngyszeme a J .K. felejthetetlen alakítása, amelyből kiderül, hogy minden relatív és egyben menthetetlenül reménytelen. A hős egyetlen sikeres filmszereplésével világhírű és anyagilag független lesz. A nézők istenítik, szobrot emelnek neki, emléktárgyak készülnek a képmásával, kortársai emlékezéseiket kötetekben jelentetik meg, sőt huszonhárom „emlékfilmet” forgatnak róla. Ám hogy ez a boldogító helyzet a végtelenségig kikezdhetetlen maradjon, az kell, hogy „menedzserei” halálhírét keltve ismeretlen helyre menekítsék, ahol bőségben, de teljes inkognitóban élheti, illetve tengetheti le további életét. Menekvés nincs. Azok számára, akik emlékéből profitálnak, ő csak így, mítosszá „halasztva” értékes.

A kötet legtöbb kisprózája a magányt, az eseménytelenséget/kiúttalanságot/reménytelenséget, az állandó belső tépelődést járja ismételten körül, miközben filozofikus megállapításokat tesz. A J. K. és a hangokban a valószínűleg közlekedési balesetet szenvedett hős, miközben infúziós és egyéb csövek, katéterek, tűk lógnak ki belőle, látni véli gyermekkorából felrémlő apját, halott társnőjét, szól is hozzájuk (a múltban és jelenben), hangokat vél hallani, amelyekre válaszol is: „Boldogtalanságunk fő forrása, hogy képtelenek vagyunk azonnal felismerni boldog perceinket. […] A végén nem marad más, csak a félelem.” A J. K. leveleiben viszont, a hős barátjának írogatott pesszimisztikus hangvételű leveleit (amelyekben ilyeneket ír például: „Élő paradoxon – a halhatatlan halál”) a postáskisasszony továbbküldés előtt rendre felbontogatja , majd az utolsóra válaszol is, és személyesen viszi el a feladónak a biztatással: „Nem szükséges végignéznünk, ahogyan a tárgyakon lerakodik a por, hogy biztosak legyünk abban: az idő múlik. Én vagyok a jelen.”

Az író pesszimisztikus világlátása jellemzően mutatkozik meg a J. K. a bevásárlóközpontban című írásban. Mialatt le s fel bóklászik egy elegáns nagyáruházban, furcsa hang üti meg a fülét. Kiderül, hogy egy nejlonzacskóban fulladozó hal vergődésének, élet-halál harcának a tanúja. „Mit keresek én itt? – tűnődött J. K. Nem tudta, merre menjen, egyáltalán menjen-e tovább, vagy maradjon ott, ahol van és várjon. Úgy érezte, mintha körbe-körbe forogna és minden lépésétől egyre jobban terebélyesedne a bevásárlóközpont. Zsebéből elővette telefonját, megnyomott néhány gombot, füléhez emelte és várt. A telefon hosszan berregett, mire a vonal túlsó végén valaki beleszólt: Igen? J. K. annyit mondott: Uram, J. K. hívja. Attól tartok, eltévedtem!, és kinyomta a készüléket.”

Megrázó üzenetű, s egyben az egész kötetre jellemző az Örökös potyautasként című fejezetnek J. K. az autóbuszban című utolsó novellája. A hős egy levelet olvas a buszmegállóban: „Olykor fura érzésem támad, hogy sajátos álomvilágban élek, de a hétköznapi álmodozóval ellentétben én tisztában vagyok azzal, hogy az álmoknak nem az a rendeltetésük, hogy megvalósuljanak, hanem csak az, hogy menedéket nyújtsanak.” Papírrepülőt formálva szélnek ereszti a levelet, majd felszáll a buszra – amelyről azonban sosem lesz képes leszállni. Valahányszor ugyanis csatlakozik a leszállókhoz, egy szakállas férfi mindig a jegyét kéri, amellyel J. K. nem rendelkezik, s már meg sem válthatja. „Ha nincs jegye, üljön vissza a helyére.” hangzik a dörgedelmes rendreutasítás. Közben évszakok, évek váltják egymást, az utasok megőszülnek, el-eltűnnek, csak J. K. marad a régi, s az őt a leszállásban ismételten megakadályozó szakállas férfi. Erről a járműről nincs leszállás…

Érdekes, hogy a kötet majd minden írása a „A fiatal J. K.” szerkezettel kezdődik: lehetséges, hogy az író egy következő kötetében már a középkorú, majd végül esetleg az élemedett kort is megért J.K. tapasztalatairól szándékozik beszámolni? Kíváncsian várjuk J. K. újabb „kalandjait”.

Szerző
Fehér Miklós Minden rendben lesz című kötetéről
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2023. szeptember 12.)
Szerző
Jódal Rózsa Sándor Zoltán legújabb, Apátlanok című kötetét ajánlja a Szempont hallgatóinak figyelmébe
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2023. október 10.)
Szerző
Szögi Csaba Híd-díjas Szakura angyalai című kötetéről
(Újvidéki Rádió – Szempont. 2022. december 6.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ádám és a gömbparadicsom
Szerző
Tükröt tartani valóságunk elé In: Üzenet. 1989. 2. sz.
Szerző
Modern mesék (Jódal Rózsa: Jégvirágerdőben)
Szerző
Egy karakán kisgyermek vallomásai. In. Új Kép. 2000. 1–2. sz.
Szerző
A gyermekhős kiléte (Jódal Rózsa: Mindenfáj Jánoska panaszai)
Szerző
A gyermekhős kiléte. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Elolvasom
Nemes kőnyomat az állandósult átmeneti állapotról

Nemes kőnyomat az állandósult átmeneti állapotról

Jódal Rózsa: Kosssssava. Novellák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2010

Jódal Rózsa Gömblakók (1988) című, drámai párbeszédekben megírt könyvben találkoztam először a szerző felnőtteket megszólító írásával, és ma, visszatekintve látom, írásművészetének minden jellemzője már jelen volt ebben a formabontó, vagy talán éppen új nyomvonal felé törekvő regényében, amelyek rövid elbeszélő prózájában még karakterisztikusabban mutatkoznak meg: az elbeszélés feminin érzékenysége hatja át írásait. Újítás és hagyománytörés ez a hang: az elbeszélő művészet kezdettől fogva a férfiak privilégiumának számított: harcokról, csatákról, dicső múltról, nem létező fantazmagóriákról a férfiak regéltek, a nőknek meghagyták a dalolást, a családhoz fűződő lírai-prózai megszólalást, jobb esetben belepancsolhattak a költészetbe, de a történetmesélés hosszasan a férfi privilégiumának számított. Ezt a hagyományt természetesen nem Jódal Rózsa törte meg, viszont az ő elbeszélő művészetében a nőiség a legtermészetesebb alapvetés, a női szólam csupán ínycsiklandó zamat.

Minden egyéb a letaglózó valóság nemes kőnyomata. Az irodalomkritika óvatos lapátcsapásokkal igyekszik a feminin, sőt feminista próza karámjába terelni Jódal Rózsa prózáját, Stigma című elbeszéléskötetével egyetemben, elébe édesanyját, Börcsök Erzsébetet, mögéje, mondjuk, Lovas Ildikót helyezvén. Ez a genre tipológia nem a legfontosabb, ám meghatározó. Leginkább talán abból a szempontból, hogy noha Jódal Rózsa nem folyton önnön nemét tematizálja, bár a Stigma éppenséggel a női sorsok keserédes panoptikuma, viszont a nem nőközpontú írásaiban is a feminin beleérzés finom lírájával, érzékeny részletgazdagságával szól a jelen szociálisan, kulturálisan, antropológiailag, nyelvileg behatárolt világáról.

Jódal Rózsa Kosssssava című novellagyűjteményének első és utolsó szövege az írónő Versec-képét jeleníti meg, mintegy keretbe foglalja a közbeeső novellákat. A gyermekkor Versece megtartó, bensőséges hangulatú város, ahol – miként a tündérmesékben – rettenetes bűnöket követnek el emberek emberek ellen, az esperesnek minden körmét kitépték vallatása során, a németeket lágerekbe deportálták, másokkal még a városban végeztek, volt, akit az utcán erőszakoltak meg. Az otthonos város megtelt bűnnel, bűnrészességgel, mulasztással és tévedéssel, a gazság és az irgalom nélküliség kiszorította a polgárokat a városból, lakói elhagyták, szétszóródtak a világban, a valamikori Urbanen Gasse Moša Pijade nevét kapta, a magyar gyerekek nyelvet cseréltek, az anyanyelvükön bemagolt verseket nem értették, miként azt sem, amit magyarul kérdeztek tőlük. Miként Herceg János mondta erre vonatkozóan, módosult a világ. Jódal Rózsa városképe sokkal kíméletlenebb: szerinte a városban a lelketlenség lett a bűn bére.

A novellák tanulsága szerint a Bűn és a Rossz nem csupán a várost ülte meg, hanem nemzedékeken áthagyományozódva a régió – a volt Jugoszlávia – jövőbeli sorsát is meghatározta. A kötet kiemelkedő novellája (Tűz, váratlanul) móriczi tragikummal és tömörséggel beszéli el egy család összeomlását a háború – ez már a kilencvenes évek elejének polgárháborúja – közeledte alatt. A feszes szerkezetű novella bőség és gazdagság ígéretével indul, de folyton a háttérben oson a gonosz, árnyéka rávetül a família terveire és tetteire. A család minden módon igyekszik kizárni világából a fenyegetést, de az megállíthatatlanul minden családtagot megmételyez, majd katasztrofális gyorsasággal porba sújtja a famíliát. A családtörténetek Jódal Rózsánál soha nem érnek jó véget. Az Egy tökéletesen bekerített ház is családtörténet, egy kültelek urbanizálódása és egy család leépülő élete fut benne párhuzamosan, vagyis inkább egymással szemben, mert ahogy szaporodnak az épületek a telkeken, úgy gyülemlik a lakókban a gonoszság, a félelem, a gyűlölet, ami a teljes elidegenülésen át a realitást feldolgozni képtelen tudatállapothoz, az önpusztító őrülethez vezet.

Jódal Rózsa nem ragaszkodik a hagyományos novellaszerkezethez, szívesen drámai jellegűre igazítja elbeszélését, monologizáló előadását szinte rendezői utasítások mentén bontja ki, a zaklatott monológot gyakran hangeffektusokkal párnázza körül.

Nem idegen a szerzőtől az aprózó, figyelmes, szenvtelen leltár (Tárgyak, növények, emberek), ám a tényszerűség mögött nyomban érezhető a leltárba vett dolgok elhagyatottságának súlya, a vibráló előkészítést követően a történeten átüt a tragédia nyomasztó felismerése, amit hagyományos novellazárlat tesz egyértelművé.

Az elbeszéléseket minduntalan belengi a Rossz, a Pusztulás, a Romlás, a Nyomor. Nem valamiféle transzcendens gonosz szellem vagy rontás, bár ilyen utalás is olvasható a bajt hozó ónix fülbevalók kapcsán, de a bajokat ott sem a nagymama ékszerei idézik elő, hanem a körülmények (Fekete. Fekete ónix fülbevaló. Fekete mágia. Fekete élet. Fekete lélek. Sötét van.). A Rossz sokkal közvetlenebb alakot ölt, olyat, mint a munkanélküliség, a szegénység, a betegség, és mindezek koronájaként: a háború. Az elbeszélések közvetlenül kommunikálnak megírásuk idejével, az ezredforduló előtti évtizeddel. Jelentős részben a szolgalelkűség, a megalázkodás, a félelem, a kiszolgáltatottság bukkan föl a szereplők magatartásában, meg a manipulálhatóság, egészen a kíméletlenül fájó kafkai látomás mélységéig hatol ennek ábrázolásában a Sor, végtelen című remek drámai monológban. Jódal Rózsa novellavilágában a Rossz uralkodik, dekorációja a mocsok, emberek helyett kutyák – kiszolgáltatottak és kitartottak – uralják az emberek városát.

A könyvbe foglalt történetek akár dokumentumként is kezelhetők lennének, úgy, mint a kisemmizettség és megalázkodás, a nyomor, a pusztulás és önpusztítás forgatókönyve, vagy az inflációs, háborús évek megélésének naplója. Ahogy egyre tragikusabbá válnak az elbeszélt körülmények és következmények, úgy bomlik fel az elbeszélés fegyelmezettsége (Temetés), eluralkodik benne az expresszionista túlhangsúlyozás, feltorlódnak a nyomatékos ismétlések, a nyers képek, az idézések, már-már ordítóan zaklatottá válik az előadás, ami a kaotikus látszaton túl voltaképpen egy alaposan kidolgozott dokumentumfilm forgatókönyve is lehetne, a szuggesztív képek éles vágások mentén összefűzött sorozata komplex vizuális, narratív és hangzó műként áll össze a szöveg olvasása során.

Ahol nem a társadalom, nem a politika, nem a történelem sodorja tehetetlen helyzetbe az embereket, ott előrehaladott életkora, illetve betegsége által válik kiszolgáltatottá az egyén (Kétszemélyes házioltár). Az ideiglenes tudatvesztéssel, a múltat a jelennel egybejátszó emlékfragmentumokkal, emlékezetkihagyással küszködők eleve szánni való személyes világát megjelenítő elbeszélésben a fokozás és gyorsítás, a történések fölpörgetése révén apokaliptikus vízióvá növekszik az egymásra utalt két idős, félvak asszony egymást támogató viaskodása, hogy végül a végső pusztulás látomása akár valóságként is tárgyiasulhasson, az olvasón múlik, a sejtelmes novellazárlatokat megtartja-e a realitás terepén – azt hiszem, az írónő ezt szeretné inkább –, vagy elfogadja az akár rejtélyesnek, misztikusnak tűnő megoldás-lehetőséget, és kimenekül a valóságból. Borzongatón sejtelmes a kifosztott, megbecstelenített nagyáruházban forgató dokumentumfilmes csoport története (Üveg. Csak üvegből voltak), ami egyszerre jeleníti meg a forgatás menetét és a felvételezett terepet, kis- és nagytotálokat, kocsizásokat, snitteket, amit gazdag verbális és zajjellegű hanganyag, zajok, zörejek, visszhangzó csarnok echója tesz élményszerűvé. A hiperrealista dokumentarizmust szürreális látomásba fordító elbeszélői eljárás is gyakran megjelenik a kötetben.

Jódal Rózsa novellái hangsúlyosan auditív jellegűek, a narrációt zajokkal, a hangképzés nem nyelvi alakzataival, dalokkal, hangutánzó szavakkal elegyíti, s ez a szavak szintjén megnyilvánuló zeneiség az elbeszélés expresszív erejét erősíti. A torlódó, ismétlődő, nyomatékosító fonémákat a grafémák szintjén is igyekszik visszaadni, hangjelölő írásmódja leginkább a hangutánzó szavakban érvényesül – kötetének címében is a Kossava, a Bánátban Délről fújó szél elnevezése öt s betűvel „bélelve” szerepel a borítón, de egyik elbeszélésének címe pl. ennyi: Sssss. Pssssszt! – s betűből minkét szóban öt grafémával nyomatékosítva! A fonetikus írásmódnak ezen kívül nincsen különösebb szerepe a novellákban, kivéve a Kétszemélyes házioltárszöveget, ahol kiemelt fontosságú a két szereplő társadalmi rangjának szóbeli megnyilvánulásuk révén történő eltávolítása, az „elveszett” és a „soha meg nem szerzett” rang elkülönítése, hogy a nyelvjárás és az irodalmi nyelv ütköztetése annak felismerésében egyesüljön, hogy a hangsúlyozott különbségek az élet végső állomását illetően banálisan semmis értékűek. Miként bármi e világon szerzett vagy szerzettnek vélt kiváltság.

Jódal Rózsa világszemléletében az ember nem veheti önkezébe sorsának irányítását. Legtöbb, amit tehet, hogy méltóságteljesen engedi el magától a világot. Abban az időszeletben viszont, amit a Kosssssava című novelláskötetében oly intenzív erővel ábrázol, az embereknek ez a lehetőség is ritkán adatik meg.

Figyelj rám, világ! In. Horváth Futó Hargita–Hózsa Éva–Ispánovics Csapó Julianna (szerk.): Régió-lapozó. Kód – irodalom – kultúra – régió V. Régió-lapozó. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék. 2010.
Szerző
Nemes kőnyomat az állandósult átmeneti állapotról. In. Fekete J. József: Ami átjön. Magyar Olvasókönyv. Életjel Könyvek, Szabadka, 2011.
Elolvasom
Novellák, amelyek leszámolnak a pátosszal
Szerző

Novellák, amelyek leszámolnak a pátosszal

Jódal Rózsa legújabb, Az éjszaka megérintése c. novelláskötetének számos elbeszélése a történelmi fordulatok által szült kiszolgáltatottság kontextusában mozog.

Az írónő olyan alattomos rombolást, palástolt pusztítást leíró, bemutató jelrendszerek szövevényébe ágyazza hőseit, amelyek állandóan – néha azonnal, néha később – visszahatnak az írásaiban megfestett személyek életére, környezetére, bármit is tegyenek azok. Jódal Rózsa úgy szembesíti olvasóit az elembertelenedő, elértéktelenedő világgal, hogy, vagy a látszatra idilli életkörülményeket töri szét a novelláiban, kacskaringósan haladva a tragikum irányába, vagy éppen a szörnyű valóságot rajzolja meg apró részleteiben úgy, hogy az elborzadás szúró, kínzó érzését nem lehet elkerülni. Eközben azonban foszlányszerűen beleszövődik a szövegekbe a derű, az életigenlés, a visszaemlékezés, a jóra fordulásban való reménykedés édessége is.

Az elbeszélések szinte dokumentumszerű jellegükből adódóan előkészítő, alátámasztó és realisztikusan megállapító szövegrészekből állnak egységgé. Olyan leírásokkal találkozunk a novellákban, amelyek „rendőrségi jegyzőkönyv-ízűek”, annyira nyersen egyszerűek, hogy ezáltal válnak súlyossá, így fejtik ki mondanivalójukat, és teszik egyben idegborzolóvá a szavakba öntött nyers valóságot. Gyakran szembesülünk az elbeszélésekben a feltáró, „vizsgálati munkarésszel”, hogy azután egy csavarintással folyamatosan, ám távolságtartóan, ridegen, drámai visszafogottságban teljesedjen ki előttünk az élet durva kegyetlensége. A novellák az egyszerűség művészi furfangját rejtik magukban, szinte fáj az olvasásuk, az olvasó, hol dühbe gurul, hol pedig megijed, mert átérzi az elbeszélés főhőseinek tehetetlenségét, riadtságát, védtelenségét, elmagányosodását, érzéseiknek az összekuszálódását stb. Az olvasó majdhogy nem hallja, látja, ízleli, érzékeli, szagolja, miként teperi le, töri-zúzza össze a történelem, a közelmúlt, a jelen az elbeszélésekben megelevenített hősöket, akik azért keményen küzdenek, vagy legalább igyekeznek a durva fordulatokkal szembesülni. Pont ezért tudunk azonosulni olvasóként a „küzdők, küszködők” hirtelen összeomlásaival, elsodródásukkal, vegetálásukkal, ezért itatódunk át kellemetlen, félelmetes érzelmekkel, miközben olvasunk.

Az elbeszélő sokszor szenvtelen, művészien távolságtartó stílusa, a tényszerűségek mögé bújása, vagy a leltárszerű felsorolása, pontosabban a tömör egyszerűsége által egy misztikusféle dimenzióba, a néha lúdbőrzést keltő szürrealizmus irányába, világába röpíti az olvasót, de csak azokat, akik még nem éltek át hasonló élet-helyzeteket, mint amilyenek a novellákban adódnak. Azok az olvasók, akik már megtapasztaltak ilyeneket, azoknak nem az elvont, a természetfeletti vagy a horrorisztikus üzenet jön át, elevenedik meg olvasás közben, hanem a valódi, az eltussolt brutalitás, amiről hallgatni szoktak/illik, vagy, ami csak máshol létezik, netalán a múltban létezett, de a környezetünkben és a jelenben nem!

Jódal Rózsa köntörfalazás nélkül ír a társadalmi, politikai, történelmi kényszerhelyzetek nyers, embert próbáló valóságáról. Érzékeltetésként, íme, pár apró részlet a Tűz, váratlanul c. novellából: Egy szombati napon történt. Csengettek. Azt hitték, a postás, de nem az volt. Matyi egy árnyalattal halványabban jött be. „Megkaptam a behívót”, mondta csendesen. „Délután indul a vonatom.” Dermedten meredtek egymásra. „Elmész?” „El.”… Fábryné nekiállt piskótát sütni az útra. „Hagyja anyám. Inkább hordjuk be gyorsan a teraszról a bútort. Amíg még itt vagyok.” … Órákig szótlanul cipekedtek. Akkor Matyi megmosakodott, átöltözött, mindenkit megölelt, megcsókolt,… Miután becsukódott utána a kapu, szokatlan csend borult a házra. … A kapkodva elkészített, elfogyasztott ebéd romjai az asztalon, legyek lepték,… Estefelé Ibi vattát kért az anyósától. „Már minden vattámat elhasználtam, de nem segít. Ömlik belőlem a vér.” Az öregasszony felugrott. „Az istenért, hát miért nem szóltál mindjárt?! Apa ülj a kocsiba, és azonnal vidd be!” Miután a nehéz kaput becsukta utánuk, az öregasszony furcsa, alattomos kis szúrást érzett a szíve táján. … Öreg Fábry kocsija azon az estén megállás nélkül járt. Be se csukta már maga után a kaput, be se zárta a lakást, csak ment, ment, egyik családtagját a másik után vitte, szállította.

Jódal Rózsa novellái nem csak a külvilágból érkező, múltbéli vagy politikai fordulatok okozta megtöretésekről szólnak, hanem a bennünket belülről rohasztó, senyvesztő tehetetlenségekről is, mint például az előrehaladott életkor, a szerelemi gyötrelem, a betegségek, a buzgó vallásosság, a meg nem értettség. Az írónő finom érzékenységgel ír az ezek okozta kiszolgáltatottságokról, az ezekből fakadó belső viaskodások őrjítő mivoltáról is. A kötetben megjelennek továbbá a Versecet megidéző helyszínek, helyzetek is.

Az összeválogatott novellák egy módosult, az idillektől lecsupaszított világot mutatnak be, amelyek a reális megállapítások, tények burkolt fájdalmaival, rémületeivel itatódtak át. Az elbeszélői stílus a dokumentumszerű és művészi határán menetel kiforrottan és magabiztosan. A visszafordíthatatlanul múló, kemény emberi, családi, közösségi élethelyzetek precíz megfogalmazásával borzasztat, figyelmeztet.

A kötet novelláit Fekete J. József válogatta. A könyvet Igor Bartolec illusztrációi színesítik, bár ezek nem szervesülnek a szövegkörnyezetbe, mégis mélyítik az írói üzenetet, egy másik gondolati és hangulati dimenzió irányából.

Elolvasom
Rongyszőnyeg hátáról a világ
Szerző

Rongyszőnyeg hátáról a világ

Jódal Rózsa: Az éjszaka megérintése

Jódal Rózsa a közelmúltban, 80. születésnapján vehette át Zomborban a Herceg János Irodalmi Díjat, s e jeles alkalomra időzítette a Forum kiadó az írónő legutóbbi kötetének megjelentetését. Az éjszaka megérintése című, reprezentatív kiadvány Fekete J. József értő válogatói munkájának köszönhetően ad ízelítőt Jódal Rózsa eddigi, több évtizedes irodalmi munkásságából, kizárólag a novelláira összpontosítva. A kötetbe sorolt 34 írás az elbeszélések tematikája és stiláris megformáltsága alapján öt ciklusba rendeződik, ezáltal elkülönítve a háborús témájú, a látomásos, a reális, a szerelmi, valamint a formailag kísérletező elbeszéléseket. Mindezek – a tematikus és formai gazdagság ellenére – egységet alkotnak, hiszen rokonítja őket a gazdag nyelvezet; a realitás, az álom és a képzelet határát egyaránt érintő narráció; a groteszk és a fantasztikum sajátos ötvözése; valamint a nagybetűs Nő középpontba helyezése, hiszen kislánykortól az idősasszony-korig szinte minden léthelyzetben tematizálódik a nőiség, elsősorban a szerző felidéződő emlékei, élettapasztalata által. Emellett az írónő – miként Fekete J. József az utószóban megfogalmazza – „szívesen él az ekfrázis, vagyis a képzőművészeti alkotások leírásának, szavak általi megjelenítésének módszerével, szívesen vonja történeteibe a természettudományos és művészeti ismereteit, tárgyi szempontól ezekből alapozza meg elbeszéléseit”. De a társadalmat görbe tükörként ábrázoló alkotások nemcsak festményeket idéznek meg, hanem irodalmi előképeket is, közülük is leghangsúlyosabb Dino Buzzati olasz író Hajtóvadászat öregekre című elbeszéléskötetének egyik-másik darabja, valamint kiemelendő a filmes párhuzamok közül Akira Kuroszava A vihar kapujában című kultikus filmje, amelyben, miként Jódal Rózsa több novellájában is, a történetek elmesélhetőségének buktatói körvonalazódnak. Az írónő a Változatok című novellájában játékosan épít erre a „rashomoni mintára”, hiszen egy alaptörténetnek nyolc befejezést kreál, a szereplőinek különböző nézőpontjai alapján, ily módon fogalmazva meg, hogy nem létezik teljes, hiteles, kerek, lezárt történet, minden elbeszélés csakis egyféle változat lehet, amelyet mind a szerző, mind a hallgató saját magán átszűrve ragad meg. Ezáltal hívja Jódal Rózsa az olvasót is abba a játékba, melynek tétje, hogy az irodalmi műveken keresztül megkíséreljük rekonstruálni tágabb környezetünk elmúlt évtizedeinek történéseit, jellegzetességeit, eseményeit, embertípusait, a legáltalánosabb sorsképleteket, amelyek ismerősek mindannyiunk számára, akik saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy hogyan gázol át rajtunk a történelem, hogyan csapódnak le ránk a társadalmi hatások, és hogyan öröklődnek át a háborús, egzisztenciális és párkapcsolati traumák, sikertelen életvezetési minták az újabb generációkba, meghatározva sokadíziglen az utódok életét.

A sajátos irodalmi-rekonstrukciós játék elsősorban emlékeken, élményeken és intuíción alapul, tere pedig a kies vajdasági közeg, elsősorban Újvidék és Versec, illetve e települések környéke. Az előbbi az írónő lakóhelye, az utóbbi pedig szülőhelye, s a két város közötti fesztáv térbelileg és időbelileg is leképeződik. Nemcsak a tartományi székvárostól A hét sváb írójának, Herczeg Ferencnek szülővárosáig utaztatnak tehát bennünket e történetek, hanem a jelenből a múlt század közepéig, a második világháború időszakáig, s talán befelé is, a lélek és a tudat mélyrétegei felé. Hasznos eszköz ehhez egy rongyszőnyeg, azaz Jódal Rózsa nagymamájának „tarka tyilimje”, amely bár molyrágta kacatnak tűnhet, egy varázsszó kimondásával csodás repülőszőnyeggé válik, s a Kossava révén röpít bennünket időn és téren által, vissza a múltba, az írónő gyerekkorába, a Várhegyre, a Temesvári utcába, a Concordiára, a kezdetekhez. A varázsszó pedig: Versec! A hajdan soknemzetiségű, pezsgő kulturális élettel bíró város neve. Versec, ahonnan, sok ismerőséhez hasonlóan, maga a szerző is elköltözött, de a kötelékek, a kusza szálakkal bogozott emlékek és események folyton visszahívják, és nemcsak a hajdani lakóját, hanem a vele érkező olvasót is önvizsgálatra késztetik. Felvetik például viszonyunkat a saját szülőhelyünkhöz, a szeretteinkhez, az ismerőseinkhez, a múltunkhoz és a hajdan dédelgetett álmainkhoz, mindahhoz az úthoz, amit születésünk óta bejártunk, és a gyökerekhez, amelyekkel a hagyományainkból táplálkozunk. Bejárhatjuk ugyanakkor a mögöttünk hagyott évtizedeket, a szocializmus besúgástól és kiszolgáltatottságtól terhelt időszakát, a háborús megtorlások idejét, a lehúzott redőnyök mögötti rettegés éveit, a délszláv összecsapások borzalmainak időszakát, a szegénység, a sorban állások, a sötétség, a kenyérgondok, a félelem hónapjait, s mindezek szimbólumaként a Fekete tündérrózsák szigetét is, amely a kötet azonos című novellájában létállapotunk szimbólumává válik. A lebombázott újvidéki híd roncsainál útra kel ugyanis egy komp, rajta a túlparti temetőbe igyekvő gyászmenettel, a folyó közepén azonban megtorpan a jármű, és lecövekel a szárazföldtől távol, kiszolgáltatva a víz sodrásának, s a körülötte tenyésző buja növényzet mérgező nedveinek. Halálvirágok halálszigetévé válik, ahonnan már nem érhető el a part, s a rajta sodródók csak a végső megváltásban reménykedhetnek.

E megrázó allúzió hatása felfedezhető a kötetbéli novellák zömének hangulatában is, hiszen az elbeszéléseket belengi az elmúlás, a nincstelenség, a kiszolgáltatottság, a nyomor és a pusztulás, még a szerelmi témájú történetekben sem nyerünk feloldódást, hiszen bennük e nemes érzés is inkább a túlélési stratégia része, és miként a körülöttünk lévő világ, éppen olyan mulandó. Mégis, komorságuk és hátborzongatóan szürreális jellegük ellenére is magával ragadóak a kötet történetei, tanúsítva, hogy szerzőjük vérbeli prózaíró, akinek fantáziájához talán csak parttalan mesélőkedve és alkotói sokoldalúsága mérhető. Méltó partnere Igor Bartolec, a kötet illusztrátora, akinek természetfotói nemcsak megjelenítik, hanem esetenként továbbárnyalják Jódal Rózsa történeteinek mondanivalóját.

Interjúk
Elolvasom
Aki belopta magát az olvasók szívébe

Aki belopta magát az olvasók szívébe

Hadaró Jutka egykor és ma – Beszélgetés Jódal Rózsa írónővel

Jódal Rózsa 20 évig volt a Jó Pajtás újságírója és szerkesztője, 14 évig az Újvidéki Rádió gyermek- és ifjúsági műsorainak a dramaturgja. 1962-től 1989-ig írta a nagy sikerű Hadaró Jutkát a Jó Pajtásba, 27 teljes éven, minden héten. Kezdetben egy teljes oldalon, az utóbbi években fél oldalon.

– Ez olyan volt számomra, mint egy folytatásos regény. Csak senki nem tudta, hogy Hadaró Jutka én vagyok. Szándékosan eltitkoltuk, mert így volt sikere. Farkas Zsuzsa tervezett velem egy műsort: Jódal Rózsa, a Hadaró Jutka írója munkacímmel. Szabadkoztam: Még véletlenül sem! Hiszen mindenki azt hiszi, ezt egy gyerek írja.

Milyen lány volt Hadaró Jutka, aki ennyire belopta magát az olvasók szívébe?

– Talpraesett tinédzser, minden lében kanál volt, jó szervező, mindenre odafigyelő. Én egyke vagyok, hiányzott a testvér, ezért teremtettem magamnak, illetve Jutkának egy nagycsaládot: három testvért: két fivért és egy húgot. Kitaláltam nagyszülőket is, mert a nagymama-élményem hiányzott. Kései gyerek vagyok, a nagyszüleimet négyéves koromban már elveszítettem.

A Jó Pajtás hasábjain a Jutka-írásokban sok osztálytársának a problémáit is meg kellett oldani. Típusokat alkottam, igyekeztem összemosni őket, hogy ne csak fekete-fehér, hanem hús-vér emberek legyenek. Hajni például mindig súlyfölösleggel küszködött. Bébi koraérett lányként fiúzott több-kevesebb sikerrel, feltűnő ruhákban járt, és fontoskodott. Céci meg nagyon elkényeztetett, sértődékeny, beképzelt lány volt. A Jó Pajtásban megjelenő Hadaró Jutka-írásokban a szülők elég példaértékűek voltak, de a gyerekek, akik játszottak, verekedtek, elég sok borsot törtek egymás orra alá. A Hadaró Jutka újabb kalandjait tartalmazó, Figyellek, világ (Hadaró Jutka, Forum Kiadó, Újvidék, 2007.) regényemben már nem olyan példaértékűek a szülők. Munkahelyi gondokkal küszködnek, el akarnak válni.

Elhitték-e az olvasók, hogy Hadaró Jutka gyerek?

– A gyerekek elhitték, hogy kislány, mert leveleket írtak a szerkesztőség címére: „Tudjuk, Jutka, hogy újvidéki vagy. Melyik iskolába jársz?” Egyik kislány írta: „Szeretnénk vendégül látni. Szüleim is mondták, tölts nálunk egy-két hetet a nyáron.” Fiúk is jelentkeztek: „Állandóan lányokról írsz, Jutka. Miért nem írsz a fiúkról is? Mi olvassuk ezt a rovatot, nekünk is vannak problémáink…” Jutkaként kaptam szerelmes levelet is fiútól.

Valójában hány éves volt Jutka?

– Ezzel gondban voltam, mivel a Mézeskalács az alsós gyerekek, a Jó Pajtás pedig az ötödiktől a nyolcadik osztályos gyerekek számára íródott. Gondoltam, Jutka ötödikes, második évben hatodikos, majd hetedikes és nyolcadikos lesz. Nyolcadikban elkezdtem pályaválasztási témákról írni: szakiskolába, vagy gimnáziumba menjen. A főszerkesztő azt mondta: „Még véletlenül sem legyen középiskolás! Ha kikerül a nyolcadikból, nem lesz a miénk. Ne tréfáljon, Rózsa! Elveszítjük az olvasóinkat! Nem szabad megmondani, hogy hányadikos.” Ezért nem határoztuk meg Jutka korát, maradt hatodikos-nyolcadikos lánynak.

A regényben is maradt ennyi évesnek, csak itt már merészebb. Súlyosabb problémákkal küzd, mint a Jó Pajtás hasábjain. Az apa doktorálni akar, a munkája miatt folyton kimaradozik, az anya féltékenykedik, mulatni megy a barátnőivel. Veszekedés mérgezi a viszonyokat. Megromlik a gyerekek egymás közti kapcsolata is. Jutka megpróbál anyáskodni. A nagyapát, akinek combnyaktörése volt, magukhoz veszi a család. A regény azzal fejeződik be, hogy kibékülnek, és újra együtt vannak. Elmondják az asztali áldást. „Jé, ezt valamikor én tudtam, de elfelejtettem!” – mondja Jutka. Közösen készítik az ebédet. Ám az öccse megjegyzi: „Majd Jutka készíti az ő csomós pudingját, vagy az ő elhíresült (rosszul sikerült) sárga süteményét…”

Milyen lenne most az egykoron szeretett Hadaró Jutka? Mitől féltenéd őt mint „szülőanyja”?

– Már a könyvben feltűnt a drogozás témája az egyik bulin, a vendégfiúk hoznak ebből a tiltott szerből. Jutka is megpróbálja, és rosszul lesz. A másik kísértés az italozás. A tinédzser természetesen számítógépet használ, e-mailezik, SMS-ezik. Most is ezt csinálná, meg skype-olna. Teljesen a mában élne. Talán még szabadabb lenne, mert manapság még inkább magukra vannak hagyva a gyerekek, mint akkor voltak, amikor már mindkét szülő dolgozott.

Gondolom, nem változott annyira a világ 2007, a könyv megjelenése óta. Jutka magabiztossága meg az időnkénti elkeseredettsége (néha a padlón van, akkor boldogtalan, naplót ír, szerelmes, hol viszonozzák az érzelmeit, hol nem). Újra és újra felmerülnek problémák, talán nem is újak, de számára újak, és meg kell oldani.

Manapság a gyerekek magányosabbak, mint régebben voltak, mert túl sok időt töltenek számítógép előtt. Inkább leveleznek, a valóságban keveset vannak együtt. A Jutka-írásokban még sokat voltak együtt, a regényben már kevesebbet, de a mai világban még annyit sem lennének. Mindenképpen fölvetném az elmagányosodás témáját: hogy a gyerekek virtuális világban élnek, és hogy egyesek mennyire visszaélnek az internettel. Idegenek nem teszik föl a képüket, kiadják magukat másnak és fiatalabbnak. Sok gyerek ráfizet. Ez tényleg valós probléma. Írnék az internet pozitív hatásáról, anyaggyűjtésről, és a vele való visszaélésről.

Jutka ma is rá jellemző módon hadarva beszélne. Sok a mondanivalója, és gyorsan minél többet szeretne másokkal közölni. Ha SMS-ezik, akkor ő is rövid mondatokban fejezné ki magát, de valaki, talán a tanárnője, majd felhívná rá a figyelmét /figyelmüket, mennyire leszegényíti ez a közlési mód a nyelvezetüket. Sokat „lógna” az interneten, ahonnan sok hasznos adatot szerezne be időnként. Gyakran skype-olna, s erre sok időt fecsérelne, majd rájönne, hogy néha emiatt időszűkében lesz. Ő is sokat nézegetné az okostelefonját, de rápirítanának, s megmagyaráznák, mennyire elszegényíti ez a barátkozást, az egymás megismerését, egyáltalán a kommunikációt. Az ember társas lény, nem élhet csak egy virtuális világban. Erre fel a másik végletbe esne, sorra látogatná a baráti körét.

A könyvben már bratyiznak egy kicsit a szülőkkel. Manapság fokozottabb ez, sőt a gyerekek nem eléggé becsülik a szülőket. Túlságosan úgy érzik, ők dirigálnak. Ez is téma lehetne. Egyébként jó, hogy a gyerekek is véleményt nyilvánítanak, elmondják, mit hogy szeretnének. Ahhoz azonban éretlenek, hogy ők döntsenek. Bizonyos kort kell elérni, tudást szerezni, hogy teljes értékűen tudjanak tárgyalni.

Úgy érzem, ma is tudnád folytatni Hadaró Jutka történeteit.

– Tudnám, de nincs körülöttem gyerek. Az unokám Magyarországon él. Jutka korosztályú, és rengeteg barátja van, noha egyke. Élénk, sportol, mindent kipróbál… Volna mit írni, de nincsen itt, és nem szeret levelezni – mondta Jódal Rózsa, a Mindenfáj Jánoska panaszai, A csokinyuszi három kívánsága, Figyellek, világ (Hadaró Jutka kalandjai), Jégvirágerdők, Stigma, Gömblakók és Kosssssava könyvek sikeres írója.

Rozmaring – portré Jódal Rózsa írónőről
Szerző

Szeretem az embereket

Az írói életművéért a 2019. évi Herceg János Irodalmi Díjjal kitüntetett Jódal Rózsáról a lexikonok elárulják: tanár, újságíró, író, szerkesztő. Szécsányban született 1939. október 1-jén Varga János és Börcsök Erzsébet írónő lányaként. Férje dr. Jódal István erdőmérnök. Gyermekeik: Jódal Béla szerkesztő, újságíró (1964) és Jódal Kálmán író (1967). Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Versecen végzi. 1961-ben Újvidéken a Pedagógiai Főiskola magyar–német szakán diplomázott, majd 1970-ben az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén középiskolai tanári oklevelet is szerzett. Művei: Gömblakók (regény), Jégvirágerdőben (mesék), Mindenfáj Jánoska panaszai (meseregény), A csokinyuszi három kívánsága (mesék), Figyellek, világ! (alcíme: Hadaró Jutka, ifjúsági regény), ezeken kívül két meseválogatás, valamint a most megjelenő könyvvel (Az éjszaka megérintése) három, felnőtteknek szóló novelláskötet. Számos rádiódrámát és gyermekhangjátékot írt, amelyeket több nyelven is bemutattak.

A napokban ellátogattunk az Újvidéken élő fiatalos lelkületű írónőhöz, a Jó Pajtás egykori újságírójához, szerkesztőjéhez és az Újvidéki Rádió dramaturgjához, aki nyugdíjba vonulása óta lankadatlanul ír, publikál: novellát, regényt, mesét, hangjátékot, kritikát…

Évtizedekkel ezelőtt az Újvidéki Rádió hangjátékpályázatán, az Üzenet és a Hét Nap közös novellapályázatán, majd a Magyar Szó Majtényi Mihály novellapályázatán szintén első díjjal tüntették ki, és egy újságírói díját is a magáénak mondhat. Nemrég a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár írói életművének jelentősége elismeréséül önnek adományozta a 2019. évre szóló Herceg János Irodalmi Díjat. Sokoldalú prózaírónak tartják, akinek gazdag a témaválasztása, változatos az elbeszélői stílusa. Közvetlenül szólítja meg ifjú és felnőtt olvasóit. A kortárs vajdasági írók, költők közül kik hatottak a legjobban a munkásságára?

– Következetesen figyelemmel kísérem az írók-költők munkáit. Írok világirodalmi nagyságokról és jeles magyarországi írókról is, de elsődleges számomra, hogy a vajdasági magyar írók frissen megírt könyveit ismertessem, olvasóközelbe hozzam, hogy ismerjék és olvassák őket. Hogy tudják, hogy vagyunk, hogy dolgozunk. S odafigyelésükkel az íróknak kedvet, örömet szerezzenek. Nem lehet csak az asztalfiának írni, attól elmegy az íróember kedve. Kell a megjelenés, a közönség visszajelzése, hogy tudjam: olvasnak, s az elolvasottakból mi tetszett, mi nem tetszett, miről szeretnének még olvasni. Az utóbbi években egy irodalmi esten Újvidéken, egy felnőtt férfi elmondta, hogy katona korában, valahányszor hazajött szabadságra, mindig elkérte a rokongyerekektől a Jó Pajtást, hogy elolvashassa benne a Hadaró Jutkát, amelyet 27 évig én írtam, ő pedig gyerekkorában annyira megszeretett!

Novellái alkalmasak dramatizálásra.

– A Pas de deux, a Stigma és más hangjátékom például novellákból nőtt ki: monodráma lett belőlük. A Kétszemélyes házioltár című elbeszélés szinte teljes egészében párbeszédeken alapszik. Párbeszéd ez két öreg között, amelyet az ángyikám és az anyósom ihletett. Engem a párbeszéd kezdettől fogva mindig nagyon vonzott. Sok novellámat önvallomásként írom meg. Hangjáték és monodráma formában néhányat az Újvidéki Rádióban mutatták be. Az A5-ös épület titka című hangjátékommal első díjat nyertem gyermekhangjáték kategóriájában, s az Újvidéki Rádió huszonöt éves jubileuma alkalmából több más hangjátékkal együtt az Éva naplója című antológiában is megjelent, szerbül pedig, a Stražilovo kiadásában egy ifjúsági hangjátékokat tartalmazó antológiában (szerb nyelvre Svetislav Ruškuc fordította őket), amelynek kötetcíméül az én hangjátékom címét választották: Tajna zgrade A/5. Iskolai rendezvényeken és a Májusi Játékokon is bemutatták. Gömblakók című művemet Kálló Béla színművész és Körmöci Petronella színművésznő, aki a szabadkai Népszínház magyar társulatának jelenlegi igazgatója, gimnazista korukban közösen színpadra alkalmazták, s a középiskolások művészeti vetélkedőjén első díjat nyertek vele. Büszke vagyok rá, hogy gyermekkorukban megihlette őket Gömblakók című regényem. Egyébként folyóirat-szerkesztő Béla fiam is a Gömblakókat tartja a legjobb könyvemnek. Kálmán pedig a Stigma című novelláskötetemet.

1994-ben vonult nyugdíjba. Az évek során újságíróként, íróként, feleségként, családanyaként hogyan tud/tudott helyt állni?

– A házimunka oroszlánrésze az enyém. Nincs takarítónőm. Bevásárolok, főzök, mosok. A 89 éves erdőmérnök férjem szerencsére még mindig kertészkedik, Kálmán fiunk pedig olykor főz, bevásárol, füvet nyír. Sokszor a készülő munkáimat kell a házimunka miatt abbahagynom. A számítógépben várnak sorukra, de sajnos nem minden elkezdett novellát lehet folytatni. Sokszor kompromisszumra van szükség, ezért olykor mozaikszerűen írom meg a novellát, hogy ne legyen bántó a „törés”, könnyebben kapcsolódjanak egymáshoz a más-más időben megírt részek. Mindennap írok. Irodalmi levelezést folytatok a barátnőimmel, véleményt mondunk egymás munkáiról. Naplót írok, témákat gyűjtök, vázlatokat készítek, vajdasági, magyarországi lapokban, folyóiratokban publikálok. Valamikor rengeteg szobanövényem volt, és volt év, hogy csodájára jártak a virágoskertemnek. A rengeteg jácint, nárcisz, tulipán gondozását az idén már nem győztem, meg is látszik az „eredményen”.

Sokat tanult az édesanyjától, Börcsök Erzsébet írónőtől. Az ön fiai örökölték a család írói, újságírói vénáit. Hogyan alakította velük a kapcsolatot?

– Láttam, édesanyám hogyan gyűjti a témákat, hogyan ír vázlatot, novellát, regényt. Végtelenül őszinte ember volt. A legeslegjobb barátnőm. Mindent elmesélt az életéről, a legbelsőbb kudarcait is, hogy tanuljak belőlük. Kálmán és Béla fiaim nagyon szeretnek olvasni, író, újságíró, vezető szerkesztő lett belőlük. Elküldjük egymásnak az írásainkat, s e-mailben vagy élőszóban szigorúan véleményezzük őket. Béla olykor emlékeztet egyes témákra, amelyekbe már belefogtam, és biztat a folytatásukra. S rendületlenül várja egy újabb regényem megszületését.

Íróédesanyjától figyelmet, örömet, szeretetet kapott és tanult adni.

– Magyartanárként annyira szerette a gyerekeket, hogy abban az időben, amikor még nem volt szokás a gyengén tanulókkal foglalkozni, ő bizony a házunkba invitálta őket, s „ingyen és bérmentve” szép kiejtésre, helyes fogalmazásra tanította az arra rászorulókat. Nemcsak könyvekkel halmozta el őket, hanem rendszeresen jeleneteket is írt és rendezett a számukra, tanulóinak sikerélményt szerezve.

Ön nemcsak a saját karrierjével törődött. Örül mások boldogságának, sikerének, egészségének.

– Nagyon szeretem az embereket. Telefonkapcsolatban vagyok sokukkal, már idősekkel, betegekkel is. Volt munkatársaimmal, barátnőimmel, rokonaimmal. Nagyon sokat beszélgetünk. Meghallgatom, bátorítom őket. Egyesek már nem látnak, szobafogságra vannak ítélve, ajándéknak veszik, ha valakinek kiönthetik a lelküket. Számukra sokat jelent, ha valakinek elpanaszolhatják a gondjaikat, bajaikat. Végighallgatom őket, s általuk, velük együtt lelkileg én is feltöltődöm.

Nagyon érdekelnek az emberek és a családom. Béla fiammal is levelezek, de ő rövidebben ír. Amikor közlöm vele, hogy a barátnőm külföldön élő lányával órákig beszélget, csetel, telefonálgat, a fiam azt válaszolja: „Mama, én nem vagyok lány! Én röviden írom meg neked a véleményemet. A lényeget.” A férjem valamikor sokat beszélt nekünk a kísérleteiről, elolvastam a tudományos munkáit, a fiúkat elvitte a csemetekertbe, „károsítókat” hordott nekik haza epruvettákban…

Sok olvasóval osztja azt a sorsot, hogy felnőtt fia és az unokája nem itt él. Ön hogyan dolgozza fel ezt az érzést?

– Úgy oldom meg, hogy most elsősorban nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek írok. Közeledek az emberekhez, s van, aki viszonozza az érdeklődésemet, közeledésemet. Szintén szüksége van arra, hogy őszinte legyen, elpanaszolja a gondját-baját, tanácsot kérjen. Én is sokszor kérek és fogadok el tanácsot.

Mi motiválta és mi motiválja, hogy írjon, publikáljon?

– Kíváncsi vagyok a világra, és mindarra, ami történik közel és távol. S nemcsak irodalmi és kulturális téren. Előfizetünk a Magyar Szóra, folyóiratokra, könyveket „gyűjtünk”, és interneten is tájékozódunk. Elsődlegesen a lelki életre vagyok kíváncsi. A sajátomra és a másokéra is. Változik a világ, sok rossz történik, de sok jó is. Azt is meg kell írni.

Késői gyerek vagyok, egyke. Anyám volt a barátnőm, a példaképem. Mivel ő tanár volt, és tanárságát gyönyörű hivatásként élte meg, én is az akartam lenni, gyerekekkel foglalkozni még a szabadidőmben is.

A Magyar Szó ösztöndíjasa voltam, de a bővülő Jó Pajtásban kezdtem dolgozni, először még főiskolai diplomával. Aztán két virgonc fiúgyerek, a házimunka, az újságíró feladatok és utazgatások mellett diplomáztam, s megszereztem az egyetemi rangot is a Magyar Tanszéken. Sajnos sosem tanítottam, mert azonnal belecsöppentem az újságírásba. Témákat kaptam és ötlöttem ki, emberek között forogtam… Mint embernek, mint írónak jót tett, hogy újságíró lettem. Interjúkat készítettem művészekkel, értékes emberekkel, s őszintén kitárulkozó kis és nagy gyerekekkel, ezer gondtól gyötört serdülőkkel…

Visszatekintve nagyjából boldognak érzem az életemet. Részleteiben azonban úgy érzem, jobban elmélyíthettem volna egyes szakaszokat a munkásságomban. Főleg fiatalkoromban éreztem úgy, hogy szétforgácsolódok. Versenyeket szerveztem, ülésekre készültem és szólaltam fel ahelyett, hogy regényt írtam volna. Mint háziasszony és mint édesanya is meg akartam felelni. Több-kevesebb sikerrel. A fiúknak minden este Kajla-meséket meséltem, amelyeket sajnos nem írtam le. Az ő történetüket örökítettem meg játékos, mesés formában. Elmeséltem nekik, aznap mit műveltek. Neveltem, háztartást vezettem, betegeket ápoltam. A szüleimen kívül az anyósom és az ángyikám is évekig együtt volt velünk.

Férje dr. Jódal István erdőmérnök, aki tudományos tanácsosként vonult nyugdíjba az újvidéki Nyárfakutató Intézetből. Elmesélné, hogyan ismerkedtek meg?

– Pista egyéves korától fogva, akárcsak én, Versecen élt. Diplomázás után Szerbia-szerte dolgozott, majd később Zichyfalván. Édesanyám Versecen mindhárom Jódal-fiút tanította, én azonban akkor Pistát még nem ismertem, mert kilenc évvel idősebb. Hilda barátnőm egy nyári vakáció alkalmával mutatta be a verseci korzó „majomszigetén”, ahol az ő udvarlójával nézelődött. Két év múlva összeházasodtunk. Büszke vagyok a férjemre, aki külhoni tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, és még most is vannak „beállított” kísérletei. Szerb nyelven több, magyarul egy könyve jelent meg. Tudományos munkák. El kell mondanom, hogy amikor a doktori disszertációját készítette, vagy írt, minden itthoni munkától mentesítettem. Amikor viszont én dolgoztam valamelyik könyvemen, akkor ő viszonozta mindezt. Egymást segítettük. Akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá.

A férje, s a fiai mely ételfinomságait kedvelik?

– Az almás pitét, a csokitortát, a túrós pogácsát, és nagyon szeretjük a rakott káposztát is. Mindenből kisebb adag is készíthető. Én azonban, időhiányra hivatkozva, mindig több napra főzök.

Mi a titka annak, hogy korához képest testileg-lelkileg jól érzi magát? Talán az, hogy mindig az emberekre összpontosít és ír, nincs ideje a maga bajaival foglalkozni?

– Minden reggel tornázok, az Öt Tibetit 21-szer. Ha szükségét érzem, akkor a nap folyamán mással is relaxálok. Napközben a házimunkát végzem. Délután a férjem is, én is lepihenünk. Este olvasok, írok, vagy színházba megyünk, bérletünk van – mondta az írónő, aki október elsején, a nyolcvanadik születésnapján veszi át Zomborban ünnepélyesen a Herceg János Irodalmi Díjat – életművéért.

Szívből gratulálunk a sikereihez!

Elolvasom
Vajdaság Hadaró Jutkája
Szerző

Vajdaság Hadaró Jutkája

Október 1-jén tölti be a 80. életévét. Korát megszégyenítő frissességgel dolgozik, jóízűket nevet, és tele van témákkal, tervekkel.

Munkásságát nemrég Herceg János irodalmi díjjal tüntették ki, mi pedig bízunk benne, hogy még sok fontos könyvet olvashatunk Jódal Rózsa írónőtől.

* Börcsök Erzsébet lányaként mennyire volt egyértelmű, hogy önből is író lesz? Nagy hatással volt önre az édesanyja? 

— Hatalmas könyvtárunk volt, édesapám pedig nem volt író, hanem nagy, szenvedélyes olvasó ember. Szabadon válogathattam, bármit elolvashattam a nagy gazdagságban. Az édesanyám egy rendkívül magányos, pesszimista, visszahúzódó ember volt már az én gyermekkoromban, az élet boldogtalanná tette őt, és az írásban lelte az örömét. Úgy gondoltam, hogy ha ez akkora öröm, akkor én is kipróbálom. Bevont a saját munkájába, én lettem ugyanis a gépírónője, illetve láttam, hogyan tervez, jegyzetel, írja fel a témáit, hogyan „húzza meg” a szövegeket, hozzáír, kihagy, megmásít, címeken töri a fejét. Tehát közvetlen közelből láthattam az írás minden csínját-bínját. Amikor már idősebb lettem, akkor megbeszélte, végiganalizálta velem a témákat, a hozzájuk választott formákat, megvalósulásuk mikéntjét és lehetőségeit. Ő volt a legjobb barátnőm. Nekem sok jó barátnőm van, de édesanyámmal volt a legintimebb a kapcsolatom, hiszen a legbizalmasabb dolgait is megosztotta velem. Azt szerette volna, ha tanulok az ő csalódásaiból, örömeiből, és olyan fontos dolgokra mutatott rá, amelyeket más nem szívesen taglal.

* Mivel megnéztem a portréfilmjét, én tudom a választ, de azért mondjuk el az olvasóknak, hogy miért lett Rozmaring a film címe.

— A teljes keresztnevem Rózsa Mária, ez németül Rosemarie, és ebből keletkezett a Rozmaring név. Versecen éltünk, ahol az emberek többsége magyarul, szerbül és németül egyaránt beszélt, illetve egy kicsit románul is tudott. Édesapám anyanyelvi szinten beszélte a románt is, mert sokáig élt románok lakta vidéken a szüleivel. Rozmaring néven kezdtem el írni az első zsengéimet. Hetedikes koromban a Vaskapunál tett kirándulásról szóló élménybeszámolómat elküldtem a Hét Nap gyerekrovata, a Jó Pajtás pályázatára, és második helyezést értem el. Visszahallottam, hogy első díjat szerettek volna adni, de azért nem tették, mert egy írónő lánya vagyok, feltételezték, hogy „besegítettek” a megírásba. Egy sakktáblát nyertem, mely még most is megvan valahol, rajta kalligrafikus betűkkel: „Varga Rozmaringnak.” Gimnazistakoromban is Rozmaring néven publikáltam az Ifjúságnak írt novellámat, és így utólag bánom, hogy nem tartottam meg ezt a szerzői nevet, hiszen én lettem volna az egyedüli Rozmaring a vajdasági magyar, sőt nyilván az egyetemes magyar irodalomban is… Gyerekkoromban verseket kezdtem el írni, melyeknek a háború volt a témája, hiszen az vett körül, a házunk előtt vonultak be, illetve araszoltak fától fáig a katonák, elfoglalni Versecet. Hamar rájöttem, hogy nem tudok verset írni, így végeztem is velük, és a próza került előtérbe. Valójában mindig is az iránt érdeklődtem a leginkább. Napi szintű írással igyekszem kondícióban tartani magam, ezért nagy levelező vagyok, például Vasagyi Máriával irodalmi levelezést folytatunk, de a rokonokkal és a barátokkal is sokat beszélgetünk irodalomról, színházról, képzőművészetről, időnként pedig naplót írok. Mindig foglalkoztat valami, ezért sokat jegyzetelek, és mivel most már mindent kritikus szemmel nézek, gyakran írok könyvismertetőket. Nálunk a családban mindenki ír, csak a macska nem. A férjem tudományos jellegű könyveket, cikkeket, tanulmányokat olvas, ír, és folyton jegyzetel. A nagyobbik fiam, Béla egy budai folyóirat vezető szerkesztője, Kálmán pedig többkötetes, Sinkó-díjas és Szirmai Károly irodalmi díjas író. Kedvenc formája a rövid próza. 

* Sokáig a Jó Pajtás és a Mézeskalács munkatársaként dolgozott. Mit szeretett a legjobban az újságírásban?

— Sok mindent szerettem ezen a pályán, de leginkább az emberközelséget, akkor még ugyanis volt arra pénz, hogy az újságírók kiutazzanak a helyszínre. Külföldre is, munkajellegűen, kiküldetésben. A mai újságírók egy része összeollózza az anyagot, telefonon interjúzik, holott hatalmas élmény a terepi munka, személyesen beszélgetni az interjúalannyal, vagy jelen lenni egy eseményen. Neves írók, festők, szobrászok meséltek a műhelytitkaikról, megnyíltak előttem. Szerencsés módon a gyerekek bizalmába is be tudtam férkőzni, és találkozásainkkor olyan családi történeteket, eseményeket is elmeséltek, amelyeknek a szülők nem biztos, hogy örültek volna. Szívvel-lélekkel dolgoztam, szerettem a Jó Pajtás irodalmi rovatának a szerkesztője lenni, és szívügyemnek éreztem, hogy megnyerjem az akkori vajdasági magyar írókat, hogy írjanak a gyerekeknek, még olyanok is, akik korábban ezt nem tették. Szép példa erre Brasnyó István, aki a felkérés után valósággal ontotta a regényeket és a verseket, vagy például Jung Károlynak is a Jó Pajtásban eltöltött évei alatt gyűlt össze egy egész kötetre való gyermekverse. Ugyanezt folytattam dramaturgként is, amikor gyermek- és ifjúsági hangjátékokat szerkesztettem. Olyan szerzőket nyertem meg, hogy írjanak hangjátékot, akik korábban nem foglalkoztak ilyesmivel. Dudás Károly ekkor írta meg az egyetlen gyermekhangjátékát, mely később, már regény formájában, első díjat nyert. Böndör Pál, Kontra Ferenc vagy Tolnai Ottó szintén igent mondott a felkérésemre, és erre nagyon büszke vagyok.

* Huszonhét évig írta a népszerű Hadaró Jutka történeteit. Milyen lány volt Jutka, és ma milyen volna?

— Kezdetben nagyon magányos gyerek voltam, testvér nélkül, édesanyám pedig az idő múlásával elidegenedett a társasági élettől. Teremtettem hát magamnak egy olyan kislányt, amilyen én szerettem volna lenni. Egy életvidám, nagy családban élő, óriási baráti kört magáénak tudó, az iskolában is népszerű, mindent szervező, rendező, minden lében kanál, mindent észrevevő, nagyhangú kisnagylányt, aki szerintem ma is ilyen volna. Valójában létrehoztam az alteregómat. Részben változott is az életem, hiszen újságíró lettem, ami hozzásegített ahhoz, hogy állandóan emberközelben legyek, és sokat utazzak. Húsz évig dolgoztam újságíróként, és utána még, már dramaturgkoromban, hét éven át jelezte nekem a Jó Pajtás főszerkesztője, hogy a gyerekek keresik, akarják Jutkát. Folyamatosan érkeztek a Jutkának szóló levelek a szerkesztőségbe: faggatták, hogy melyik újvidéki iskolába jár, hanyadikos, a fiúktól szerelmes levelet is kapott. Az idők során új, divatos ruhákat és frizurát is terveztek Jutkának az olvasói, tehát haladtunk a korral. A témákat illetően számomra nagy segítség volt, hogy újságíróként jártam az iskolákat, gyakran tartózkodtam gyerekek között, így tudtam, mi történik velük, mi érdekli őket. Az én gyerekeim is olyan korúak voltak, és úgy gyűjtöttem meséimhez, „folytatásos regényemhez”, a Hadaró Jutkához a témákat, hogy megfigyeltem a játékaikat, foglalatosságaikat, érdekelt, hogy mivel töltik el a közös idejüket. Állandóan ott karattyoltak a fülembe, ezért ismertem a gondolatvilágukat és a nyelvezetüket. Dramaturgként hagytam abba a sorozatot, mert a munkámból kifolyólag akkor már asztalhoz voltam kötve, és nem tudtam folyamatosan közöttük lenni. Ma már a felnőtteknek írok, esetleg néha egy-két gyermekmesét, mert ahhoz „csak” fantáziára van szükség.

* Személyesen is ismerte Herceg Jánost. Milyen emlékei vannak róla?

— Többször találkoztam vele, leveleket váltottunk, illetve az Együtt című irodalmi műsorban közölte a novelláimat, és volt, hogy jótanáccsal is segített. Hálás vagyok neki, mivel édesanyámat ugyan Szenteleky fedezte fel, de amikor megszűntek az írásait rendszeresen közlő folyóiratok és az egyéb publikálási felületek, s úgy érezte, vákuumba került, akkor Herceg gondoskodott arról, hogy édesanyámnak megjelenjenek a szövegei az Együttben, a Családi Kör hetilap elődjének tekinthető Dolgozókban, valamint vállalta azt, hogy az édesanyám elküldött novelláiból összeállítson egy kötetre valót, és egy frissen indult sorozatban megjelentesse őket. Ez volt az Emberek a Karas mellől, mely 1963-ban látott napvilágot a Forum Könyvkiadó gondozásában, és valójában ezzel indult el édesanyám újabb könyveinek a kiadása. (Írói aranykora persze a ’30-as évekre tehető.) Herceg közel állt a családhoz, és nagyra értékelem az írásművészetét. Missziójának tekintette, hogy megnyerje az embereket a kultúra számára, művelésére. Nemcsak igen termékeny író, de fáradhatatlan, áldozatos szervező is volt, és nagyon jól, atomjaiban ismerte Vajdaságot. Ezért tudta embereit olyan valósághűen ábrázolni.

Őjutkasága, vagyis a tűzrőlpattant hasonmás
Szerző