Skip to main content
A szerző profilképe

Juhász Erzsébet

író

Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot 1965-ben Szabadkán végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1970-ben diplomázott. 1977-ben a Kosztolányi Dezső regényei című dolgozatával az irodalomtudomány magisztere lett, 1990-ben pedig Az Osztrák–Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és Miroslav Krleža műveiben című doktori disszertációjával az irodalomtudomány doktora címet szerzett. 1969-ben és 1970-ben tanár Topolyán, ezt követően öt évig újságíró. 1975-től tíz éven át a Magyar Tanszék könyvtárosa. 1985-ben az intézmény tudományos munkatársa lett, 1991-től docens, 1996-tól egyetemi rendkívüli tanár.

2014-ben a topolyai Népkönyvtár felvette Juhász Erzsébet nevét.

A „teremtés előtti csend” anyanyelve
(Híd. 1993/7–8. sz.)
Két hangjátékról. In. Képes Ifjúság. 1975. január 28.
A kert visszfénye – Danyi Magdolna költészetének tájairól. In. Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.
Fehér Ferenc: A kőkecske titka, Forum, 1972
(Új Symposion. 1973/93.)
Emlékezés Fehér Ferencre
(Híd. 1994/12.)
Új vajdasági könyvek – Különszoba
(Új Symposion. 1973/93.)
Szökevény valóság
(Új Symposion. 1974/108.)
„Európai nyelven” – Herceg János: Távlatok. In. Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Jelenkor, Pécs, 1993.
Az ideológia vetületei (Hódi Sándor: Pszichológia és ideológia)
(Híd. 1981/12.)
Hiányzó életrajz
(Üzenet. 1986/10.)
Hogyan szorongunk mi itt, Kelet-Közép-Európában?
(Tiszatáj. 1994/10.)
A sekélység vizében
(Új Symposion. 1974/11.)
Sáfrány Imre könyveiről
(Új Symposion. 1973/93.)
A felfokozott lét. 1928–1980. In. Képes Ifjúság. 1980. május 14.
Szenteleky Kornél: Szerelem Rómában
(Híd. 1995/10–11.)
Az írás mint látomás. In. Képes Ifjúság. 1972. április 9.
Egyensúly ferde síkban
(Új Symposion. 1973/94.)
Tolnai Ottó: Gyökérrágó. In. Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.
Az egysíkúság jegyében. In. Képes Ifjúság. 1967. április 8.
Veszteg Ferenc verseinek olvasásához
(Magyar Szó. 1987. március 7.)
A Parlag motívumairól
(Új Symposion. 1974/116.)
Bognár Antal könyvének olvasásához
(Új Symposion. 1976/130–131.)
Egy „történelmi álom” regénye. In. Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.
Szakirodalom az alkotóról
Eljutni egy ismerős kilincsig. Juhász Erzsébet prózájáról. In. Új Forrás. 1984/6.
Szerző
Gyöngyhalászok. In. Dolgozók. 1984. augusztus 23.
Szerző
Gyöngyhalászok. In. Népszabadság. 1984. november 27.
Szerző
Az emlékezés áldozatai
Szerző
Hiányzó életrajz
A távollét szemantikája
Szerző
Futóhomokba futóárok
Szerző
Műkedvelők. In. Könyvvilág. 1986/9.
Szerző
Egy magatartás esélyei. In. Jelenkor. 1988/1.
Mindétig. In. Magyar Nemzet. 1993. szeptember 3.
Valaki ott mégis? In. Jelenkor. 1993/5.
Szerző
Állomáskeresésben. In. Alföld. 1994/6.
Társtalanság és magány
Szerző
A műértelmezés költészete. In. Kalligram. 1994/9.
Hogyan szorongunk mi itt, Kelet-Közép-Európában?
Állomáskeresésben. In. Kritika. 1994/11.
Szerző
Önismeret és helyzettudat: hogyan ír és olvas Juhász Erzsébet? In. Hitel. 1995/2.
Szerző
Karnevál a múzeumban. In. Magyar Szó. 1997. március 22.
Úttalan utaim
Ambivalens műbírálat
Szerző
Múltidézés
Szerző
Újraolvasat
Törmelék: a (perem)vidék rekvizitumai
Szerző
A belső emigráció útján
Szerző
Könyvbizonyosság
Szerző
Történetek a történetek történetéről
Írás fekete keretben egy csonka regényről
Szerző
Juhász Erzsébet: A távolságok csapdája
Szerző
A Majtényi-szövegvilág továbbíródása
Közép-európai panoráma – Juhász Erzsébet
Szerző
Lét, a nézőpontjátszmák köztes dimenziójában
Szerző
Szemantikai szövegösszefüggések Juhász Erzsébet Gyöngyhalászok című kötetének elbeszéléseiben
Szerző
Kelet-közép-európai sorsunk. In. 7 Nap. 2007. szeptember 19.
Szerző
A jelen prózája, a tér- és időtapasztalat identitásteremtő szerepe Juhász Erzsébet életművében
A kulturális azonosság kérdései Juhász Erzsébet Határregényében
Szerző
A női identitás kulturális összetevői Juhász Erzsébet Műkedvelők című regényében. In. konTEXTUS. 2012/6.
Női utak Juhász Erzsébet elbeszéléseiben. In. konTEXTUS. 2013/7.
A halál és a vidék találkozása két műkedvelőben. Juhász Erzsébet portalanítja Szenteleky Kornélt.
Szerző
Senki, sehol, soha? In. Magyar Szó. 2013. május 17.
Szerző
A tér valóságától megfosztott idő Juhász Erzsébet Homorítás című regényében
Emlékvilágok Juhász Erzsébet Gyöngyhalászok című ciklusában
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1975.
Dátum
1984.
Dátum
1997.