Skip to main content
A szerző profilképe

Jung Károly

néprajzkutató
költő
műfordító
egyetemi tanár

Az általános iskolát szülőhelyén, a műszaki szakközépiskolát 1963-ban Szabadkán végezte, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1970-ben magyartanári oklevelet szerzett. 1977-ben Újvidéken a Születés, házasság, halál. Az emberélet fordulóinak népszokásai Gomboson című dolgozatával az irodalomtudomány magisztere lett, majd 1984-ben a Hiedelemmondák és hiedelmek című disszertációjával az irodalomtudomány doktora címet szerzett. Előbb raktáros Zomborban, majd 1970-től 1975-ig a Jó Pajtás lektora, munkatársa. 1975-től 2012-ig a Magyar Tanszék, illetve a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében lektor, folklorista szakmunkatárs, szaktanácsadó, tudományos munkatárs, majd egyetemi rendkívüli, végül egyetemi rendes tanár. Volt vendégtanár az ELTE BTK Folklór Tanszékén, de oktatott az SZTE BTK Néprajzi Tanszékén délszláv folklorisztikát. 

Fordításkötetek
Sajtó alá rendezte
Aki elpergett a végtelenbe. Dóró Sándor 1937–1974
(Magyar Szó. 1974. január 12.)
Szerző
Regény – tanulságokkal
(Magyar Szó. 1973. január 6.)
Szerző
Lírai vallomás a gyerekkorról (Fehér Ferenc: Egy kiskirály kunyhójából)
(Üzenet. 1973/1.)
Szerző
Hét év után (Fehér Ferenc: Vasfű)
(Üzenet. 1973/11.)
Szerző
Külön világban? (Fehér Kálmán: Fürjvadászat)
(Üzenet. 1972/11.)
Szerző
Ajándék a legkisebb olvasónak
(Magyar Szó. 1972. február 5.)
Szerző
A gyermekkor idézése
(Magyar Szó. 1974. január 26.)
Szerző
Egy úttörő kiadványról
(Üzenet. 1974/7–8.)
Szerző
Szókimondó történetek
(Magyar Szó. 1984. július 7.)
Szerző
Krónika az ígéret földjéről (Gajdos Tibor: Hét szűk esztendő)
(Üzenet. 1972/12.)
Szerző
Egy középkori nagyváros életének dokumentuma (Népélet és jogalkotása középkori Újlakon)
(Híd. 1983/6.)
Szerző
A nagy rumli éjszakája
(Magyar Szó. 1972. július 1.)
Szerző
Tiszta hang felé
(Üzenet. 1973/4–5.)
Szerző
Maradandó értékek. In. Magyar Szó. 1984. szeptember 1.
Szerző
Gombosi népballadák. In. Magyar Szó. 1975. szeptember 20.
Szerző
Egy kamasz naplója. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
Egy ismerős kisfiú. In. Magyar Szó. 1973. december 8.
Szerző
Vallomás a kamaszkorról. In. Magyar Szó. 1972. február 19.
Szerző
Az eszmélés szomorúsága. In. Magyar Szó. 1974. január 5.
Szerző
Leányregény egy hősi korszakról. In. Misao–Gondolat. 1980. március 5.
Szerző
Népköltészeti kutatómunkánk ünnepei. In. Magyar Szó. 1971. december 18.
Szerző
A szintézisteremtés könyve. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 8.
Szerző
A kamaszkor örvényei. In. Magyar Szó. 1974. november 9.
Szerző
Egy toponomasztikai adattárról
(Híd. 1976/4.)
Szerző
Isten ostoráról tárgyilagosan
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Szomorúan szól а Рetőfі-kultusz а déli végeken (Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken)
(Híd. 1993/1–2.)
Szerző
Borotvaélen. In. Magyar Szó. 1975. január 25.
Szerző
Szerző
A madár metamorfózisa
(Új Symposion. 1968/34.)
Szerző
Jódal Rózsa: Jégvirágerdőben; Kontra Ferenc: Kalendárium; Rózsa Sándor menedéke; Írók gyermekkorukról
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Szerző
Félúton. In. Magyar Szó. 1972. október 14.
Szerző
Kamaszok a történelem sodrában
(Magyar Szó. 1972. március 4.)
Szerző
Az elszomorodás okairól
(Magyar Szó. 1989. augusztus 5.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Jung Károly folklorisztikai munkásságának bibliográfiája 1972–2004
Jung Károly versei. In. Magyar Szó. 1970. augusztus 7.
Szerző
Leng, leng, lengedez
Fog-e még a varázslat?
Szerző
Jung Károly verseiről
Szerző
A szokások kultúrajellemző ereje
Szerző
Lírai ügyelet. In. Magyar Szó. 1979. március 17.
Szerző
Szokás és hiedelem
Szerző
Jung Károly: Ami nincs. In. Alföld. 1979/12.
Szerző
Az emberélet fordulói
Szerző
Jugoszláviai magyar folklór. In. Kritika. 1985/2.
Szerző
Népi hiedelmeinkről
Szerző
Néprajzi komparatisztika
Szerző
Szövegek Gombos hiedelemvilágából. In. Magyar Szó. 1990. március 24.
Szerző
Őszelő a birtokon
Szerző
Fújnak a böjti szelek
Szerző
Tűnődések
Szerző
Gombos hitvilága
Szerző
Talán az utolsó ünnep. In. Magyar Szó. 1991. november 23.
Szerző
Népi kultúrák összehasonlító vizsgálata
Szerző
Az emberélet ünnepi-köznapi eseményei
Szerző
Népi kultúránk Észak és Dél között. In. Magyar Szó. 1993. május 8.
Jung Károly két fontos tanulmánykötete
Szerző
Amulettjeink könyve
Szerző
Mágikus tárgyak nyomában. In. 7 Nap. 1995. március 8.
Szerző
Esszék, tanulmányok a peremvidék népi kultúrájáról. In. Magyar Szó. 1998. március 21.
Szerző
Összefüggések és kapcsolatok
Szerző
Peremvidéki népi kultúra
Szerző
Művelődéstörténeti kalauz hétről hétre. In. Magyar Szó. 2000. június 24.
Jung Károly két új könyve
Szerző
S(ikerkönyvek) Jung Károlytól
Szerző