Skip to main content

Kalapis Zoltán

művelődéstörténész
publicista
szerkesztő

A fotó forrása: Létünk. 2005/3.

1929-ben kerül Újvidékre, itt végzi el az elemi iskolát és magánúton a gimnáziumot. 1955-ben a ljubljanai Jogi Kar hallgatója lett. 1943-ban vendéglői kiszolgáló, ezt követően drogériában dolgozó inas, 1944-től pedig szakképesített kereskedő. 1947 és 1987 között a Magyar Szó publicistája. 1947-től 1967-ig a művelődési rovat munkatársa. 1952-ben elindítja a filmrovatot és 1963-ig szerkeszti is azt. 1960-ban és 1961-ben technikai szerkesztő. 1961 és 1968 között deszkfőnök. 1968-tól 1972-ig főszerkesztő-helyettes, 1972-től 1975-ig pedig főszerkesztő. Főszerkesztői mandátumának lejárása után ismét a napilap publicistája. 

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület 2010 óta minden évben Kalapis Zoltán-díjat és -emlékérmet oszt ki.

A bánáti múltkutató bácskai kiruccanása
(Magyar Szó. 1995. április 8.)
Szerző
Művelődéstörténetünk nyeresége
(Magyar Szó. 1997. június 28.)
Szerző
Két újságírói élettörténet (Kollin József és Bodrits István)
(Híd. 1984/12.)
Szerző
Bánáti egyházi és helytörténeti adattár
(Magyar Szó. 1993. június 5.)
Szerző
A filmkritikus „zsebtükre”
(Magyar Szó. 1990. június 16.)
Szerző
Múltunk ismeretlen tényei
(Magyar Szó. 1994. július 23.)
Szerző
Csevegés keretben, vonal alatt és színes szalagon
(Híd. 2001/7–8.)
Szerző
Valóságunk tükre
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Örökös küzdelem a fennmaradásért
(Magyar Szó. 1993. december 19.)
Szerző
Az állhatatos munka dicsérete. In. Magyar Szó. 2000. szeptember 30.
Szerző
Egy életen át a Magyar Szóban
(Magyar Szó. 1998. november 7.)
Szerző
A bánáti mesemondó (Adalék Borbély Mihály életrajzához)
(Hungarológiai Közlemények. 1977/32.)
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (VI.)
(Létünk. 2009/1.)
Szerző
Szabadka levéltárosa és művelődéstörténésze (Magyar László [1937–1998])
(Híd. 1998/7–8.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Szociográfiai riportsorozat. In. Magyar Szó. 1979. január 5.
Szerző
Az ország szélén
Szerző
Nem riportok már...!
Szerző
Temesköz népéletéről
Szerző
Bánát könyve. In. Forrás. 1980/7.
Szerző
Maradandó értékek
Szerző
Társadalmi dinamizmusunk értékes felvételei (Kalapis Zoltán: Vándorok és letelepülők)
Bánát könyvei
Szerző
Könyvről könyvre. In. Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák. Történelmi, irodalmi, művelődéspolitikai tanulmányok. Magvető, Budapest, 1986.
Szerző
Régi utazók, letűnt világ
Szerző
Írók és vadászok (Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók)
Szerző
Aki otthonra lelt e tájon (arcképvázlat Kalapis Zoltánról)
Szerző
A publicisztika „nagykönyvéből”
Művészettörténeti tabló
Szerző
Hasznos adatfeltáró aprómunka
Szerző
Aki otthonra lelt e tájon. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Értékeink felfedésének szolgálatában
Szerző
Szembesülés elfeledett értékeinkkel
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
Szerző
A művelődéstörténet szolgálatában
Szerző
Elfelejtett értékeink
Szerző
Kitekintő (naplójegyzetek 119.)
Szerző
Történelem a föld alatt
Szerző
Élő történelem
Szerző
Honismeret-gyarapítás
Szerző
Lelkiismeretes számvetés
Szerző
Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1996.
Szerző
Írók és vadászok. Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Tiszteletre méltó életmű
Szerző
Emlékműnek is beillő kötet
Szerző
Búza, dohány, selyem
Szerző
Lelkiismeretes számvetés. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
A Lentségi arcképcsarnok ürügyén
Szerző
Húsz portré
Szerző
Tájegységünk gazdag panteonja
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
Szerző
Egy egész intézmény munkáját végezte
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (II.)
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (III.)
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (IV.)
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (V.)
Szerző
Nyugat-bácskai jeles elődök emlékezete
Szerző
Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem (VI.)
Szerző
Társadalmi dinamizmusunk értékes felvételei. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Az életrajz szerepe a lokális identitás kialakításában (Kalapis Zoltán kutatói módszeréről). In. Faragó Kornélia (szerk.): A 28-as nemzedék. Szemelvényes gyűjtemény. Forum Könyvkiadó Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Újvidék, Zenta, 2013.
Interjúk
A szellemi otthonteremtés igényével
A Magyar Szó krónikája
Szerző
A „lappangó néprajzos” ünneplése
Szerző
Nagy felfedezés, nagy élmény volt
Szerző
Ősök és alapkövek nyomában
Szerző
A teremtő magyar szellem jelenlétének dokumentuma
Szerző
Díjak, ösztöndíjak