Skip to main content

Kalapis Zoltán

művelődéstörténész
publicista
szerkesztő

1929-ben kerül Újvidékre, itt végezte az elemi iskolát és magánúton a gimnáziumot. 1955-ben a ljubljanai Jogi Kar hallgatója lett. 1943-ban vendéglői kiszolgáló, ezt követően drogériában dolgozó inas, 1944-től pedig szakképesített kereskedő. 1947-től 1987-ig a Magyar Szó publicistája. 1947-től 1967-ig a művelődési rovat munkatársa. 1952-ben elindította a filmrovatot és 1963-ig szerkesztette is azt. 1960-ban és 1961-ben technikai szerkesztő, 1961-től 1968-ig deszkfőnök, 1968-tól 1972-ig főszerkesztő-helyettes, 1972-től 1975-ig pedig főszerkesztő volt. Főszerkesztői mandátumának lejárása után ismét a napilap publicistája lett. 1987-ben vonult nyugdíjba.

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület 2010 óta minden évben Kalapis Zoltán-díjat és -emlékérmet oszt ki.

Szerkesztői munkásság
A bánáti múltkutató bácskai kirándulása. In: Magyar Szó, 1995. április 8.
Szerző
Művelődéstörténetünk nyeresége. In: Magyar Szó, 1997. június 28.
Szerző
Két újságírói élettörténet (Kollin József és Bodrits István)
(Híd. 1984/12.)
Szerző
Csuka János. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Darvas Gábor. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Dávid András. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Deák András. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002.
Szerző
Debreczeni József. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Dettre János. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Bánáti egyházi és helytörténeti adattár. In. Magyar Szó. 1993. június 5.
Szerző
A filmkritikus zsebtükre. In. Magyar Szó. 1990. június 16.
Szerző
Múltunk ismeretlen tényei. In. Magyar Szó. 1994. július 23.
Szerző
Csevegés keretben, vonal alatt és színes szalagon
(Híd. 2001/7–8.)
Szerző
Valóságunk tükre
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Örökös küzdelem a fennmaradásért. In. Magyar Szó. 1993. december 19.
Szerző
Az állhatatos munka dicsérete. In. Magyar Szó. 2000. szeptember 30.
Szerző
Egy életen át a Magyar Szóban
(Magyar Szó. 1998. november 7.)
Szerző
A bánáti mesemondó (Adalék Borbély Mihály életrajzához)
(Hungarológiai Közlemények. 1977/32.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Szociográfiai riportsorozat. In. Magyar Szó. 1979. január 5.
Szerző
Az ország szélén. In. Dolgozók. 1979. július 26.
Szerző
Nem riportok már...! In. 7 Nap. 1980. augusztus 29.
Szerző
Temesköz népéletéről
Szerző
Bánát könyve. In. Forrás. 1980/7.
Szerző
Maradandó értékek. In. Magyar Szó. 1984. szeptember 1.
Szerző
Bánát könyvei
Szerző
Régi utazók, letűnt világ. In. Magyar Szó. 1987. december 12.
Szerző
A publicisztika „nagykönyvéből”. In. Magyar Szó. 1989. október 29.
Művészettörténeti tabló
Szerző
Hasznos adatfeltáró aprómunka
Szerző
Szembesülés elfeledett értékeinkkel
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
Szerző
A művelődéstörténet szolgálatában
Szerző
Elfelejtett értékeink
Szerző
Történelem a föld alatt
Szerző
Kitekintő (naplójegyzetek 119.)
Szerző
Honismeret-gyarapítás
Szerző
Emlékműnek is beillő kötet. In. Magyar Szó. 1998. április 25.
Szerző
Búza, dohány, selyem
Szerző
A Lentségi arcképcsarnok ürügyén
Húsz portré
Szerző
Tájegységünk gazdag panteonja
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
Szerző
Nyugat-bácskai jeles elődök emlékezete. In. Magyar Szó. 2008. február 2–3.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1991.
Dátum
1992.