Skip to main content

Kalapis Zoltán

művelődéstörténész
publicista
szerkesztő
1928. április 28.
-
2005. október 6.
Újvidék

1929-ben kerül Újvidékre, itt végezte az elemi iskolát és magánúton a gimnáziumot. 1955-ben a ljubljanai Jogi Kar hallgatója lett. 1943-ban vendéglői kiszolgáló, ezt követően drogériában dolgozó inas, 1944-től pedig szakképesített kereskedő. 1947-től 1987-ig a Magyar Szó publicistája. 1947-től 1967-ig a művelődési rovat munkatársa. 1952-ben elindította a filmrovatot és 1963-ig szerkesztette is azt. 1960-ban és 1961-ben technikai szerkesztő, 1961-től 1968-ig deszkfőnök, 1968-tól 1972-ig főszerkesztő-helyettes, 1972-től 1975-ig pedig főszerkesztő volt. Főszerkesztői mandátumának lejárása után ismét a napilap publicistája lett. 1987-ben vonult nyugdíjba.

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület 2010 óta minden évben Kalapis Zoltán-díjat és -emlékérmet oszt ki.

Szerkesztői munkásság
A bánáti múltkutató bácskai kirándulása. In: Magyar Szó, 1995. április 8.
Szerző
Művelődéstörténetünk nyeresége. In: Magyar Szó, 1997. június 28.
Szerző
Bencz Boldizsár
(Életrajzi kalauz I.)
Szerző
Bencz Mihály. In. Életrajzi kalauz. 2002. Újvidék.
Szerző
Két újságírói élettörténet
(Híd. 1984/12.)
Szerző
Csuka János. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Darvas Gábor. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Dávid András. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Deák András. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002.
Szerző
Debreczeni József. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Dettre János. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Bánáti egyházi és helytörténeti adattár. In. Magyar Szó. 1993. június 5.
Szerző
A filmkritikus zsebtükre. In. Magyar Szó. 1990. június 16.
Szerző
Múltunk ismeretlen tényei. In. Magyar Szó. 1994. július 23.
Szerző
Csevegés keretben, vonal alatt és színes szalagon
(Híd. 2001/7–8.)
Szerző
Valóságunk tükre
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Örökös küzdelem a fennmaradásért. In. Magyar Szó. 1993. december 19.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Szociográfiai riportsorozat. In. Magyar Szó. 1979. január 5.
Szerző
Az ország szélén. In. Dolgozók. 1979. július 26.
Szerző
Nem riportok már...! In. 7 Nap. 1980. augusztus 29.
Szerző
Temesköz népéletéről
Szerző
Bánát könyve. In. Forrás. 1980/7.
Szerző
Maradandó értékek. In. Magyar Szó. 1984. szeptember 1.
Szerző
Bánát könyvei
Szerző
Régi utazók, letűnt világ. In. Magyar Szó. 1987. december 12.
Szerző
A publicisztika „nagykönyvéből”. In. Magyar Szó. 1989. október 29.
Művészettörténeti tabló
Szerző
Hasznos adatfeltáró aprómunka
Szerző
Szembesülés elfeledett értékeinkkel
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
Szerző
A művelődéstörténet szolgálatában
Szerző
Elfelejtett értékeink
Szerző
Történelem a föld alatt
Szerző
Kitekintő (naplójegyzetek 119.)
Szerző
Honismeret-gyarapítás
Szerző
Emlékműnek is beillő kötet. In. Magyar Szó. 1998. április 25.
Szerző
Búza, dohány, selyem
Szerző
A Lentségi arcképcsarnok ürügyén
Húsz portré
Szerző
Tájegységünk gazdag panteonja
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
Szerző
Nyugat-bácskai jeles elődök emlékezete. In. Magyar Szó. 2008. február 2–3.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1991.
Dátum
1992.