Skip to main content

Kaszás József

tanulmányíró
pedagógus

A fotó forrása: https://issuu.com/nepujsag/docs/37-14nepujsag/15

Az elemi iskolát Csentén, a tanítóképzőt (1956) Szabadkán, a Tanárképző Főiskola magyar–szerbhorvát szakát (1959) Újvidéken végzi. 1963-ban szerez tanári oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén. 1972-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez nyelvészetből. 1959 és 1970 között az újvidéki óvónőképző tanára. 1970-től 1974-ig újvidéki járási tanfelügyelő. 1974 és 1994 között az újvidéki Pedagógiai Akadémia főiskolai tanára. 1995-ben nyugdíjba vonul, és Magyarországra költözik.

Egy regény kettős tükörben
(Üzenet. 1979/11.)
Szerző
Új színek a vajdasági magyar gyermeklírában (Túri Gábor: Jó étvágyat, Kaja Pali!; Csorba Béla: Tücsökmadarak a hóban; Tolnai Ottó: Elefántpuszi)
(Üzenet. 1988/4.)
Szerző
A gyermekélet sokszínű rajza (Urbán János: Sziromfészek)
(Üzenet. 1979/12.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A magyar gyermekirodalom élő fája
Szerző
A magyar gyermekirodalom élő fája. In. Oktatás és Nevelés. 1982/48.
Az antológia nagy körültekintést igényel
Szerző
Vallomás egy könyvről
Szerző
Interjúk
A hazai művek vizsgatételek is
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1977.