Skip to main content

Kende Ferenc

író
szerkesztő
tisztviselő

A fotó forrása: Bárdi Nándor – Tóth Ágnes: Egyén és közösség. Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012.

Autodidakta. A könyv- és papírkereskedésben inas, majd a Huszadik Század kiadóhivatalának ve­zetője. Londonban három, Párizsban egy évet tölt. Az első világháború kitörése előtt tér haza. 1919-ben a magyar könyvkiadók és -kereskedők lapját, a Corvinát szerkeszti. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrál, majd 1926-ban Szabadkára költözik, itt Literária néven könyv- és lapterjesztő vállalatot hoz létre. Jelentős szerepe van a jugoszláviai könyvkiadás megszervezésében, a Kalangya Könyvtár és a Jugoszláviai Magyar Könyvtár köteteinek kiadásában, terjesztésében. 1934-ben a Literáriától megvonják a behozatali engedélyt, ezt követően Kende Ferenc az újvidéki Reggeli Újság kiadóhivatalát vezeti. 1941-ben Magyarországra költözik. 1932-től 1938-ig a Kalangyában közöl elbeszéléseket, cikkeket és tanulmányokat. 1933 és 1937 között a Kalangya társszerkesztője. Publikál a Hétről-Hétré-ben. Szerepel az Ákácok alatt (1933), A diófa árnyékában (1942) és a Délvidéki elbeszélők (é. n.) című novellaantológiában.

Kiadványok
Sorsproblémák
(Kalangya. 1938/5.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Kende Ferenc és a Kalangya
Szerző
Búcsú Kende Ferenctől
Szerző
Kende Ferenc és a Kalangya. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Szabadkai sajtó. (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
Vajdasági magyar könyvek. 1918–1941. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Emlékezés Kende Ferencre. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok III. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Sajtóterjesztés és társadalomszervezés. Kende Ferenc a vajdasági magyar közművelődés szervezésében (1935–1940)
Szerző