Skip to main content
A szerző profilképe

Kende Ferenc

író
szerkesztő

A könyv- és papírkereskedésben inas, majd a Huszadik Század kiadóhivatalának ve­zetője volt. Londonban három, Párizsban egy évet töltött, az első világháború kitörése előtt tért haza, 1919-ben a magyar könyvki­adók és -kereskedők lapját, a Corvinát szerkesztette. A Tanácsköztársaság buká­sa után Bécsbe emigrált, majd 1926-ban Szabadkán telepedett le. Literária né­ven könyv- és lapterjesztő vállalatot ho­zott létre. Jelentős szerepe volt a jugoszlá­viai könyvkiadás megszervezésében, a Kalangya Könyvtár és a Jugoszláviai Ma­gyar Könyvtár köteteinek kiadásában, ter­jesztésében. 1934-ben a Literáriától meg­vonták a behozatali engedélyt, ezt követő­en az újvidéki Reggeli Újság kiadóhiva­talát vezette. 1941-ben Magyarországra költözött. 1932 és 1938 között a Kalangyában közölt elbeszéléseket, cikkeket, tanulmányokat. 1933 és 1937 között a folyóirat társszerkesztője volt. Szerepelt az Ákácok alatt, A diófa árnyékában és a Délvidéki elbeszélők című novellaantológiában.

Kiadványok
Sorsproblémák
(Kalangya. 1938/5.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Búcsú Kende Ferenctől. In. Magyar Szó. 1974. április 13.
Szerző