Skip to main content

Kenyeres Kovács Márta

költő
műfordító
tanulmányíró
pedagógus

Az elemi iskolát, a gimnáziumot és a zeneiskolát 1957-ben szülővárosában végezte, Belgrádban német–angol szakos tanári képesítést szerzett 1963-ban. Nyelv és zenetanárként dolgozott Ausztriában (Murauban és Pottgersbergben) és Jugoszláviában (Szabadkán a zenedében és az ipari tanulók iskolájában, Magyarkanizsán és Topolyán a mezőgazdasági iskolában, Palicson az általános iskolában). Több lap, a Magyar Szó és a Magyar Képes Újság, valamint rádió munkatársa. Fordított szerb, német, angol, orosz nyelvből magyarra és magyarból szerbre és németre. Összeállításában és fordításában magyar, német és szerb nyelvű költészeti antológiák jelentek meg. Zenei, képzőművészeti, irodalmi és színházi kritikákat, tanulmányokat is írt. Zeneszerzéssel is foglalkozott. Versei balladaszerűek. Regényét a Magyar Szó napilapja 1978-ban közölte folytatásokban. A halálát megelőző években szabadművész volt.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Nem megzenésített vers, hanem zenés költemény
(Új Symposion. 1979/174.)
Magány és madárdal (Szűcs Imre: Fekete szárnyú szél)
(Üzenet. 1982/6.)
Balladás költészet (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan)
(Üzenet. 1980/9.)
Magas fokú zeneiség (Virág Ágnes: Skarlát levél)
(Üzenet. 1976/4.)
Szakirodalom az alkotóról
Kis könyv zenei életünkről
Szerző
Egy fordító vállalkozása. In. Magyar Szó. 1980. július 31.
Szerző
In memoriam Kenyeres Kovács Márta (1933–1984)
Szerző
Csillaglovak a kristálypataknál. In. Dolgozók. 1984. július 7.
Aranyló holdpatak, magamban hordalak
Szerző