Skip to main content

Kenyeres Kovács Márta

költő
műfordító
tanulmányíró
pedagógus

Az elemi iskolát, a gimnáziumot és a zeneiskolát (1957) Szabadkán végzi. 1963-ban Belgrádban német–angol szakos tanári képesítést szerez. Nyelv- és zenetanárként dolgozik Ausztriában (Murauban és Pottgersbergben) és Jugoszláviában (Szabadkán a zenedében és az ipari tanulók iskolájában, Kanizsán és Topolyán a mezőgazdasági iskolában, Palicson az általános iskolában). Több lap (Magyar Szó, Magyar Képes Újság) és rádió munkatársa. Fordít szerb, német, angol, orosz nyelvből magyarra és magyarból szerbre és németre. Összeállításában és fordításában magyar, német és szerb nyelvű költészeti antológiák jelennek meg. Zenei, képzőművészeti, irodalmi és színházi kritikákat, tanulmányokat ír. Zeneszerzéssel is foglalkozik. Versei balladaszerűek. Regényét (Árny a völgyben) a Magyar Szó (1978) közli folytatásokban.

Szerkesztői munkásság
Nem megzenésített vers, hanem zenés költemény
(Új Symposion. 1979/174.)
Magány és madárdal (Szűcs Imre: Fekete szárnyú szél)
(Üzenet. 1982/6.)
Balladás költészet (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan)
(Üzenet. 1980/9.)
Magas fokú zeneiség (Virág Ágnes: Skarlát levél)
(Üzenet. 1976/4.)
A fémmunkás vallomása (Laczkó Antal: Vasasok – Metalci)
(Üzenet. 1979/12.)
A „vasas szerző" legújabb könyve (Laczkó Antal: Acélszívvel)
(Üzenet. 1980/3.)
Szakirodalom az alkotóról
Kis könyv zenei életünkről
Szerző
Egy fordító három vállalkozása
Szerző
Kenyeres Kovács Márta (1933–1984)
Szerző
Csillaglovak a kristálypataknál. In. Dolgozók. 1984. június 7.
Aranyló holdpatak, magamban hordalak
Szerző
Időn kívüli zene (Kovács Kenyeres Márta zenei munkásságáról)
Szerző