Skip to main content
A szerző profilképe

Kiss Lajos

népzenekutató
karmester
zeneszerző

A gimnáziumot szülővárosában végezte, egyetemi oklevelet Pesten a BTK-n és a Zeneművészeti Főiskolán szerzett. 1926 és 1939 között zeneiskolai igazgató és karmester Zomborban. 1939 és 1941 között a belgrádi zeneiskola igazgatóhelyettese és a Jugoszláv Akadémiai Énekkar dirigense. 1941 és 1944 között az újvidéki Konzervatórium igazgatója, a háború után zenepedagógiai munkásságát Győrben folytatta. A Magyar Népzene Tára egyik szerkesztője, az MTA Népzenekutató Csoportjának osztályvezető helyettese, 1960 és 1969 között tudományos főmunkatársa. Népzenei gyűjtőmunkáját 1936-ban a gombosi Gyöngyösbokréta találkozón kezdte, amit hamarosan Doroszlóra is kiterjesztett. A Magyar Népzenei Lexikon szerint Kiss Lajos „a népzene zenetörténeti összefüggéseinek vizsgálatával, a szomszéd népek népzenéjének összehasonlító” kutatásával foglalkozott. 1990-ben róla nevezték el a vajdasági néprajzi társaságot. A Kiss Lajos Néprajzi Társaság az újvidéki Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság civil szervezet keretében 1990-ben, szakosztályként alakult meg, majd 1997-ben szabadkai székhellyel önálló civil szervezetté vált.

Szerkesztői munkásság