Skip to main content

Kiss Tamás

Celler Kiss Tamás
költő
lektor

Legelső publikált szövege egy novella volt, amely 2011-ben jelent meg a vajdasági Képes Ifjúság hasábjain. Gimnazistaként részt vett a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén, ahol egyik alkalommal a Kilátó különdíját nyerte el. Pályakezdő fiatalként fontos állomás volt számára a Kárpát-medencei diákírók és költők találkozója Sárváron. 2014-ben megjelent egy terjedelmes versanyaga a Litera.hu irodalmi portálon, Keresztury Tibor mutatta be az olvasóknak. Első verseskötete Anyaméh címmel látott napvilágot a zEtna Kiadó gondozásában 2015-ben. A kiadvány elnyerte a Vajdasági Szép Magyar Könyv díját, Kiss Tamás pedig Sinkó Ervin Irodalmi Díjat kapott. Legfiatalabb költőként szerepelt Az év versei 2017 elnevezésű antológiában. 2018-ban Végel László ajánlotta négy versét a Litera.hu-n. Tagja a Híd Körnek. Ez idáig alkalma nyílt felolvasni Vajdaság számos településén, Budapesten, Szolnokon, Kolozsváron, rádióban és tévében. 2019-ben Móricz-ösztöndíjas volt. Jelenleg az Újvidéki Egyetemen tanul magyar nyelvet és irodalmat, valamint a Vajdasági RTV-ben dolgozik lektorként.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
További publikációk
Elolvasom
Egy esős időszak rövid története
(Híd. 2016/8. sz.)

Egy esős időszak rövid története

Korán volt, esett is. Nem nagyon, ki se nyitottam az esernyőt. Utálom, hogy állandóan tartani kell. Ha meg épp nem kell tartani, akkor figyelni, hogy ne hagyjam el. Egy hosszabb esős időszak – egy esernyő. Folyton elhagyom őket.

A buszállomásra mentem. Még az utcámban voltam, amikor éreztem, hogy valaki biciklivel megáll mögöttem. Nem néztem hátra, csak akkor láttam, hogy ki az, amikor mellém került. Péter bácsi volt, a részeges bolond a szomszédból. Legalábbis azt mondták róla, hogy részeges bolond. Én nem tudom. Részegnek már láttam, de bolondnak még nem. Azt leszámítva, hogy két-három naponta megáll a kapunk előtt, és azt kiabálja, hogy csabiii. És addig kiabálja, amíg apám ki nem megy. Aztán megkérdezi tőle, hogy Csabi, tudsz adni száz dinárt, kenyérre kell, vagy Csabi, tudsz adni száz dinárt, szalámira kell. Mindig száz dinárt kér. Néha megmondja, hogy alkoholra kell. Egyszer állt a kapuban, kiabálta, hogy csabiii, ahogy szokta, de ezúttal én mentem ki. Csabi, tudsz adni száz dinárt? És adtam neki. Máskor meg a húgom. Csabi, tudsz adni száz dinárt? És adott neki. Végül is mindegy, hogy kap-e pénzt tőlünk vagy sem, nem zavartatja magát, rögtön utána beáll a mellettünk levő ház kapujába, ott meg azt kiabálja, hogy valiii. És akárki jön ki a házból, Vali lesz belőle. A harmadik háznál Tibi, a negyediknél Kató és így tovább.

De ott hagytam abba, hogy mellettem volt Péter bácsi. Idáig csak közvetlenül azután beszéltünk, hogy kiáltozott egy sort a kapunkban. Féltem, hogy tényleg bolond, hogy megint el fogja kiáltani magát, hogy csabiii, és csak utána áll velem szóba. De ehelyett olyat kérdezett, amire az életben nem számítottam. Azt kérdezte, hogy baszós, ugye? Én meg azt kérdeztem, hogy mi. Ő meg azt mondta, hát az élet. Én meg hallgattam. Először azt gondoltam, elviccelem, megkérdezem tőle, hogy ennyire látszik? De nem lett volna túl sok értelme, mert azonkívül, hogy reggel volt meg esett, más bajom nem volt. Nem is biztos, hogy úgy sikerült volna, hogy mindketten nevessünk. Aztán gondoltam, azt mondom neki, hogy nem, de erre sem voltam képes. Mert azt hitte volna, hogy hazudok. Ő tudja, hogy baszós, akkor miért mondom neki, hogy nem az. Láttam az arcán, hogy baszós. Úgy kérdezte, hogy lássam. Végül arra gondoltam, azt mondom neki, igen, baszós. De akkor meg attól féltem, hogy meg kell indokolnom. Nem tudtam volna. Meg amúgy is, huszonegy évesen ne mondja az ember, hogy baszós az élet. Huszonegy évesen ezt még nincs honnan tudnia. Gyalogoltam tovább, és nem szóltam egy kurva szót sem. Nagyon reméltem, hogy akar mást is. Hogy megkérdezi most is, van-e száz dinárom. Még azt sem bántam volna, ha Valinak szólít. Odaadtam volna neki a százast, csak menjen már el. Ne tolja itt mellettem a biciklijét szótlanul. Így ne. Aztán eszembe jutott, hogy megkérdezem tőle, miért baszós. Igen, ez jó, nincs abban semmi rossz, ha megkérdezem. Végre megszólalt. Van egy szál cigid?, kérdezte. Megnyugodtam, de aztán eszembe jutott, hogy nincs. Meg kell állnom a boltban, mert elfogyott. Azt mondtam neki, hogy nincs, de megállok majd a boltban, kísérjen el addig. Utáltam, hogy ezt mondtam, de nem volt jobb ötletem. A bolt még két sarok, addig csak kibírom valahogy. Azt mondta, köszöni, és megint nem szólt többet. Én sem.

Odaértünk a bolthoz, bementem, megvettem a cigit. Adtam neki három szálat. Valamiért úgy éreztem, tartozom neki. Megköszönte ezt is, fel­ült a biciklijére, és elment.

Baszós, ugye? Mi? Hát az élet. Részeges bolond. De mi van, ha tényleg baszós? Mi van, ha egy pillanattal később kér cigit, és meg tudom kérdezni tőle, hogy miért? Mi van, ha el tudja mondani? Ha tényleg csak részeges, de nem bolond. Mi van, ha történetesen én sem vagyok bolond, és meg tudom érteni? Arra gondoltam, hogy visszamegyek, odaállok a kapujába, és elkezdek kiabálni, hogy péteeer. És addig kiabálok, amíg ki nem jön. Aztán mondok neki valamit. Megmondom neki, hogy igen vagy nem, vagy kérek tőle egy százast.

A buszállomáson vettem csak észre, hogy otthagytam a boltban az esernyőmet.

Elolvasom

Témaleltár

 

Összeírtam néhány témát, amelyről nekem mint vajdasági magyar költőnek mégiscsak beszélnem kellene. Aztán persze rögtön adja magát a kérdés, hogy miért kellene, és ez máris eggyel több téma a néhánynál. De nem jól fogalmaztam, mert teljesen mást gondolok arról, hogy mit kellene, mondjuk: megreformálni az oktatási rendszert, humánusabbá tenni az egészségügyet, megszüntetni a társadalmi igazságtalanságot, hűnek lenni az alkotmányossági alapelvekhez, befejezni a gyűlöletkeltést és a gyűlölködést (voltaképpen mindegy, hogy itt Szerbiáról vagy Magyarországról beszélek-e, a két ország között nem látok számottevő különbséget). Na, nem közvetlenül én vinném mindezeket végbe, mert efféle nagyratörő ambícióim nincsenek. A forradalmár költői szerep különben is halott. Az értelmiség közéleti szerepvállalása pedig egyre inkább leszűkül arra a reménytelen kommunikációra, amellyel megpróbálja a politikát és a politikusat a moralitás keretei közé terelni, ennél fogva úgy gondolom, az értelmiségi szerep is haldoklik. De nincsenek illúzióim se, tartós demokráciát nem lehet úgy építeni, ha a társadalmi többség kivonul a közéletből, és nem foglalkozik az azt érintő kérdésekkel, ezért jómagam is csak annyit tudok tenni, hogy a fent említett kezdeményezéseket a legnagyobb mértékben támogatom.

 

Szóval kiindulópontomat ekképpen korrigálom: összeírtam néhány témát, amelyről nekem mint vajdasági magyar költőnek mégiscsak illene beszélnem. Egyrészt azért, mert úgy érzem, nem engedhetem meg magamnak, hogy ezekről a kérdésekről ne legyen véleményem, másrészt azért, mert ez a szöveg egy magyarországi portálon fog megjelenni, amelynek olvasóit egy határon túliban elsősorban annak egzotikuma érdekli. Persze lehet, hogy csak beképzelem, igazából nincs is ilyen jellegű elvárás, és inkább arról van szó, hogy bennem is ott munkál a külhoni magyarokra jellemző sértődöttség és büszkeség – a kettő között vékony a határvonal, de ez most sokadrangú kérdés. Ugyanis most másról akarok beszélni. Arról, hogy versírás közben gyakran érzem azt, hogy meg kell felelnem azoknak a sztereotípiáknak, amelyek kétségtelenül léteznek velünk szemben. Máskor pedig azt gondolom, ez a könnyebb út, de hálásak lehetünk az életnek, amiért ennyi témát bocsátott a rendelkezésünkre. Meg néha azt, hogy ha figyelmen kívül hagyom a vajdasági magyar jellegemet, akkor elárulom magamat és a közösségemet is. De az is lehet, hogy mi rosszabb írók vagyunk, mint az anyaországbeliek, és csak kötelességből foglalkoznak velünk, néha megfordul a fejemben. De megfordult ez Szentelekyében is, aki ennek tudatában szervezte meg az akkor még nem létező irodalmunkat. Olyankor pedig, amikor nem sértődöttség, hanem büszkeség van bennem, akkor azt gondolom, olyan értékeket tudunk hozzáadni az egyetemes magyar irodalomhoz, amelyekre annak szüksége van. Nem valami balkáni prosztóságot, hanem multikulturalizmust, a szó legnemesebb értelmében.

De jöjjön a néhány téma.

Illene tehát beszélnem a délszláv háborúról vagy legalább a NATO-bombázásokról, mert akkor már négyéves voltam, lehetnek róla emlékeim. Vannak. Illene arról is, hogy két évvel később az óvodában közkézen forgott egy dal, amely úgy hangzott, hogy megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára, kanizsai, kanizsai állomásra, elöl ül a masiniszta, hátul meg a Milošević fölakasztva. Persze akkor még nem tudtuk, hogy nem Kanizsára ment a gőzös, hanem Hágába, és nem is gőzös volt, hanem repülő. És az óvónő se tűrte sokáig, mert ugyan már nem félt, de sose tudni.

Illene a kisebbségi létből fakadó identitásválságról, mert az nem kevés bizonytalanságot szül, hogy hol ide tartozunk, hol oda, mármint a tekintetben, hogy szellemi kapacitásunkat melyik irányba fordítjuk (az elmúlt időszakban két olyan emberrel is találkoztam, aki azt mondta, hogy ő csak a magyarországi közéletet követi, a szerbiait szinte egyáltalán nem, bár kétségtelen, mostanában több is odaát a látnivaló). Arról viszont inkább nem beszélnék, hogy délvidéki vagyok-e vagy vajdasági, mert erről nehéz beszélni, és nem is nagyon illik.

Viszont az irodalmunkról igen, amely köszöni szépen, a körülményekhez képest viszonylag jól van.

Mivel költő vagyok, illene arról is, hogy olvasnak-e ideát az emberek. Nekem egyébként az az alapélményem, hogy igen, de a rálátásom nyilvánvalóan torz, mert érthető okokból olyan emberekkel veszem magam körül, akik olvasnak.
Illene a nyelvhasználatunkról is, amely hol balkáni prosztóság, hol a szó legnemesebb értelmében vett multikulturalizmus.

Igen, mindezekről nekem illene beszélnem.

Egy szívbemarkoló történet . In. Képes Ifjúság – Magyar Szó. 2011.
Miért mosolygott?. In. Magyar Szó – Kilátó. 2012.
Elolvasom
Anyaméh I. (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/7. sz.)

Anyaméh (I.)

– alaprajz –

trailer

Olykor úgy érzem, bennem él egy egész nagyváros. Összes kurvájával és sorozatgyilkosával együtt.
Körülöttem emberfejek róják a köreiket, akár azok az ismerős homokszemek a nagyi kertjében, amelyek olyan szépen pulzáltak a légben, a napfény ritmusára. Ezek a fejek mosolyognak, még akkor is, ha sírniuk kell. Velük igazán könnyű az élet. Mindig azt mondják, amit hallani szeretnél. Reggel beindul a mosolyjárat, s mosolyognak egészen a puha párnáig. Ott aztán sírnak.

title theme

Azt álmodom hogy élek
Sűrű nehézkes álomból
Bontakozik ki a Most
Kezet nyújt és elragad
Megszűnik a mentális zaj
Csak te vagy és csak én a
Múló pillanat kék egén
Azt álmodtam, hogy élek.

hook

Lám, valamikor én is egy voltam közületek. Hallgattam az igaz szóra: egyetemre jártam, munkába álltam, ha esett az eső, áztam, ha nem gyújtottam be, fáztam, ha késett a buszom, vártam, ha embert öltem, ástam.

jelenet I
melyben a szobrász emberi gyengeségéről vall

A marihuana jellegzetes illata belebújik a műtermem minden apró porcikájába. Az agyag illatával keveredve még bódítóbb. Érzed már? Az alkotás illata. A múzsám homlokcsókja.
Már annyira rá vagyok állva, hogy enélkül nem is megy az alkotás. Nem baj, ha megöl. Mindennél jobban akarom. Ha megöl, méginkább. Éhes vagyok. Üres vagyok. Éhes és üres vagyok egyszerre, s nem tehetek sem róla, sem ellene.
soundtrack
Szívednek lassuló dobogása.

jelenet II
melyben a szobrász a változást akarja, s egy kicsit azt is, hogy
minden maradjon a régi

Már nincs bennem napfény, tudom. És itt most arra a szent és örök napfényre gondolok, amely élettel ruházza fel a megkocsonyásodott lelkeket. Az ember nem csak akkor vétkezik, ha rosszul dönt. Akkor is bűnös, ha nem dönt.

Érzem, hogy valami remeg bennem. Máshol és mást kéne tennem. De itt van ez a nyavalyás társadalom, az emberek, megfigyelésem tárgyai. Bármit is mondasz, nem érdekel téged más, csak az ember. Hiába írnám most le a legszebb tájat, zsenge fűvel, roppant tölgyekkel, türkiz oázisokkal, melyekben ágyat bont az ég, lelked csak akkor lenne boldog, ha feltűnne a színen az ember is, minden érdeklődésed igaz forrásaként.

jelenet III
melyben a szobrász rászánja magát a változtatásra,
elsősorban a változásra

Már az is valami, ha tudod mit akarsz. Itt ez a domb. Itt fogom felépíteni a saját anyaméhemet. Hiszen a boldogtalanság nem más, mint örökös visszavágyódás az anyaméhbe. Valaha karjaidban a nagyvilág nem téphetett szét, de a nagyvilág itt tornyosul előttem, a karjaid pedig sehol. Egy ember csak akkor lesz felnőtt, ha már nem marad senki, aki megvédhetné. Azt hiszem, felnőttem.

flashback

Egy anya hiányát úgy tudom a legjobban szemléltetni, hogy zárójelbe teszem a szót, hogy (anya). (Anya), miért tetted zárójelbe a fiadat?

Földszint

Apró pont az egész.
(messziről mindent annak látunk, aminek akarunk)

Most kell elvonulnom érzem bizsereg minden
ahol senki nem szól hozzám ott van a hazám
ahol felhők gyülekeznek és fákat tép ki a szél
ahol elhallgatok a kövek szólalnak meg
és megírják helyettem ezt a verset
vannak akik megértik a csendet is
ahol metsző sugarakkal süt a nyár
ahol elcseppen a sűrű méz
ahol madaraktól görnyed a vezeték
ott a hazám
ahol legszebben hallgatnak a facsemeték
most is hallgatnak

Ez egy fakunyhó.
(addig boldog mindenki, még mindent csak messziről néz)

ha nem hallgatok ti is
elfáradok
ha nem öntöztök
kiszárodok
ha nem takartok
megfázhatok
almafa vagyok
csodáljatok

Már mindent értek.
(a távolságban benne van a képzelet is)

gion nándor és végel lászló
keljetek fel és
kiáltsatok

Az ajtó (távlatból).
(mint egy fekete koporsó a falban)

Rothadásomban részt vesznek ők is
Bennem éldegélnek
Csonkán ölelem át a katarzist
Bár rám se néznének

Hegyoldalból görgő oldalbordák
Habzsoló remete
Elmerültem benned akár a rák
És így születtél te

Csak úgy felcsatoltál az övedre
Kiszívva hagytál el
Véres nyálat köptem a bőrödre
Rám senki nem figyel

Egymással szeretkező dobozok
Foszlásnak indult heg
Párnás szemű kétséggel borozok
Sírsz majd ha elmegyek (?)

Elolvasom
Hajszál a párnán (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/9. sz.)

Hajszál a párnán.
(egy sírásra görbült csík a vakító fehérségben)

1

Én kértem, hogy lopjuk el a világot,
Tegyük zsákba, bébi, és égessük el,
Így, szerelmesen,
Hogy ne vehessen tőlem el.

2

Ne próbáld meg zsákba tenni
És a hátadon szárazföldre cipelni
A világot, hiszen nincs is akkora
Vállad, amin elbírnád.

3

Igen, azt hiszem a cigarettacsikk
Égette ki a csókunkat.
Meg a sárga Taxi.
A sárga Taxi biztosan.

Elolvasom
Képeslap egy finn erdőből (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/9. sz.)

Képeslap egy finn erdőből.
(a képes oldala van felül, de fejből tudom mit írtál)

Tudod, jártam én már ott,
elmondhatom, nincs benne semmi szép,
rozsdásak a fák és gyűrött az ég is,
mint a párnád, melyen álmod alkottad.

(Tenyeredet nyújtod,
ott van benne az egész világ,
és én nem is sejtem, hogy magányos
ez az ölelés, akár egy atomváros,
hagyom, had épüljön tovább a homokvár.)

Vakítóan fehér itt minden, mint egy vásznon,
míg csukva marad a szemem,
te itt leszel velem.
Álmodom.

Vállra terített kabáttal sétálok. Fázom.
A Hótündér reggeltől estig énekel,
napfényt olvaszt a könnyed kicsi sanzon,
olykor dalolok vele én is, addig sem éhezem.
Valóság.

(Ollóval összenyirbált lélekcafat
lüktet a tükörszoba közepén,
fekete konfettivé hullik szét a fény,
és csak emlékek maradunk a padon,
hogy hiányzol, de nagyon!)

A fogasra akasztott holnapután köszön vissza,
a homokszemeket meg a vászon majd beissza.
Ne félts, jön majd, aki felvesz és hazacipel,
migrénes magányom azért téged sem irigyel,
sziréndalod hajtott csak tengered jéghegyébe,
a finn erdőt is te festetted bele a repedésbe.

***

Én hazaértem (végre)!

Elolvasom
Az utolsó cigaretta (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/9. sz. )

Az utolsó cigaretta.
(füstkezével lenge dohányillat hívogat)

Kettőt te szívsz bele, egyet én,
Egyet te szívsz bele, kettőt én,
Kettőt te szívsz bele, kettőt én.

Így porladunk hamuvá.
Egymás szemében.
A buszmegállóban.

Elolvasom
Dísznövény (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/12. sz.)

Berecz Péter Áron
Dísznövény

Búsan nézi a vén holdember,
ki gyermekét cipeli,
s nem nevet,
ki féltő gonddal figyeli,
hogy miért folyik itt vér,
miért vadul meg az ember
ha a fénnyel szembenéz,
és hol a rezdülés, mikor
két ráncos kéz összeér.
Nem érti a bús holdember,
csak nézi, nézi bambán,
remélve, hogy választ kap egyszer,
mert az egész világ ott a vállán,
s nem kérdezi senki, tetszik-e neki,
amit lát, mit érez, hogy mi itt sokan,
ő ott egyedül, s vágyakozva nézi
az égnek emelt vágyakozó szemeket,
mert nem szólt neki senki, hogy a beton
között, nincs szeretet.

Elolvasom
Kanalak, kések, villák (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/12. sz.)

Kanalak, kések, villák

Kanyargós polcokon végig,
mosolygós barbie-babák,
színfoltos a ruhájuk,
szőkék ők, vörösek, feketék és barnák.
Szájuk piros vagy rózsaszín,
szemük a merev semmiség,
arcuk álmodó, hideg sín,
nekem címzett boríték.
Halkan lépj, mert alszanak,
nyugodtan ők, az aljasak,
a végtelen fejek, a túlérett ringlók,
elvesztek régen, sok mihaszna ringyók.
Piszkos a lábuk,
nincs meg a ruhájuk,
meztelenné lett árulásuk.
Tudom, lehettem volna én is az ő
barbie babájuk.

Elolvasom
Mosdó (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/12. sz.)

Mosdó

Most van mit féltenem,
a Bohém a sarokban hever,
aki hetykén vágott
át az Édenen,
most retteg, lesz-e holnap:
élelem.
Teher.
Falj fel, tépj fel, aztán áss el,
szutykos, kopott asztalokon
áldozz fel az
istenednek!

Elolvasom
Törülközők (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2013/12. sz.)

Törülközők

Olcsó lőréket gyűjtünk évekig.
Kötelességünk a palackozás.
Posztmodern tudathasadás,
avantgárd torzulás,
szimbolista magatartás,
intergalaktikus surlódás.
A buszon mindnyájan a
menetiránnyal szemben.
Taknyos zsebkendő a zsebben,
aflatoxin a tejben,
Josef K. a perben.
Osztogatják a semmit.
Abból van a legtöbb.
Otthon van anyátok,
a tévében nézi az amerikai
álmot.
Az ajtót be kellett volna zárnod,
vagy legalább ordibálnod,
közben jó képet vágnod,
hogy ne egy pedofil pap
legyen a gyámod.

Feléljük a görögök vagyonát.
Betépett a hippi békesség.
Habzsoló rómaiként,
kezeljük a tényt,
fogunk közt ételmaradék,
várjuk a vacsorát.

***
Dédapám még a kinti WC-ben
maszturbált.

Elolvasom
Könyvek (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2014/2. sz.)

Könyvek

1

Szanaszét hever
felfeslett bőröd illata,
barna tincseid az égnek
meredve, tűvé hegyezve,
akár egy fakírágy,

2

könnybe sírva oldódik
a kínlódó értelmed,
felemelve gyémánt
szembogarad esti leáldozásait,

3

fagyott csempéken szappanos
lábnyomod, nekem ez a Hold,

4

halk trombitaszó fakaszt erdőt
szoknyád medre nyomán,
s kabócadal zengi be minden
év nyarán,

5

gyűrött párnákban, igaz arcod
lenyomata,

6

reggeli dohányom illata, hamvas,
párás tájaiddal ébred,

7

egy mankós, fogyatékos délibábot
képzelve elébed,

8

és odakinn a hömpölygő szívtelenek
falják egymást életre, halálra,

9

és idebenn tűzként ragyogsz,
meglátod mennyien gyűlünk majd köréd,

10

és kígyóként marjuk magunkat,
csak ne legyen hideg, csak ne
legyen sötét,

11

úgy hullunk majd vissza, mint
Sziszüphosz köve,

12

apró cserépdarabok vagyunk,
ugyanott félbetörve

Elolvasom
Csempék (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2014/2. sz.)

Csempék

Alvás

Izomláz

Szerelem

Adómentes
Kurvázás

Pálinka

Nagyapám
Teste
Vére

Dohány

A
Rossz
Lányok
Mellbimbója

Tábortűz

Szétsugárzó
Nimfákat
Gyilkoló
Őszinte
Füstkerülés

Mosoly

Bánatomon
Végigfolyó
Magányos
Gyöngyfüzér
Büszkén
Viselem

Nyári est

A
Lebukott
Napkorong
Fülben
Zúgó
Szúnyogdallammá
Zsugorodik

Vihar

Mindent
Elsöprő
Tiszteletet
Parancsoló
Hangorkán
Fényorkán
Egy
Borospohárban

Fürdés

A
Tulsó
Parttal
Szemünkben
Befogott
Orrokkal
Gondolatokkal
Vizesen
Álmodunk

Híd

Feletted
Felettem
Átívelő
Korlát
Melyet
Kinyújtott
Karunk
El
Nem
Érhet

Elolvasom
Levél (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2014/2. sz.)

Levél

mást nem is adhatok
ti csődbe ment ártatlanok
így maradnak arcaim
mind föltáratlanok
azért jöttem amiért
a leopárd a hegyre megy
hogy ne őszüljön a hajam
hogy tele legyen a hasam
hogy a fejem ott legyen
ahol a nyakam
hogy ne csak a gyűrűm
legyen színarany
és számítson az utolsó
szavam

Elolvasom
Elveszett egy köteg papír (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2014/5. sz.)

elveszett egy köteg papír

elhagytam egy gemkapcsot.
meg minden
hosszúbarna hajú lány
azzal kínoz,
hogy megfordul.
azt hiszem, keresek közülük valakit,
akit ha megkérek,
hátat fordít.
és majd hagyja, hogy úgy nézzem.
elveszett egy köteg
papír. meg egy gemkapocs.

Elolvasom
Rálátás (Berecz Péter Áron álnéven)
(zEtna. 2014/5. sz.)

rálátás

ma délután fél háromkor
egy eddig ismeretlen hal
a part homokjában fetrengve
megkérdezte:
hát ez lenne a folyó?

Elolvasom
Mosás (Berec Péter Áron álnéven)
(Dokk. 2014. május 10.)

mosás

ugyanúgy tartja össze a lényeg a részeket,
mint téli testben vacogó atomjainkat a nagykabát.
csendestársként gubbaszt zsebemben a kezem,
te inkább cigarettára gyújtanál. ezúttal inkább
a csillagok közti hiányban vélek felfedezni
alakzatokat. mindig is költözőmadárként
néztem rád. bennem kétségtelenül van
valami hideg. száradó ruhádból távozik a pára,
az én ruhám meg nem piszkos, csak a színe megy.
 

Elolvasom
Színház (Berec Péter Áron álnéven)
(Dokk. 2014. május 10.)

színház

a fejembe tóduló vér legyen a nyitány,
pórusaim tágulása az egyetlen mozgás.
ha közelebb hajolnál, hallhatnád, ahogy
egy izzadságcsepp a köldököm felé igyekszik,
de soha nem juthat el oda, felfogja majd egy anyajegy.
erről még nem tudhatsz persze semmit. most csak azt látod,
hogy meztelen testem árnyéktalan az utcai lámpa alatt.
nem jött el a közönség. erről nekem nem szóltak.
a végén talán majd megmarad egy gondolat.
egyetlen kíváncsi retináért
elcserélném összes fényemet.

Elolvasom
Flashback; Csecsemőarc; Gyónás; Morzsa; Mosás; Hook; Mantrák; Isten szakálla; Hova?; Üres; Megélt közhelyek; A mólón; Ropogó tűzhelyek és kandallók; Kartondoboz
(Litera. 2014. október 28.)

flashback

egy anya hiányát
úgy tudom a legjobban szemléltetni,
hogy zárójelbe teszem a szót, hogy (anya).
(anya), miért tetted zárójelbe a fiadat?

csecsemőarc

Most, hogy sorra törnek el
a világ játékai,
eljön az elkerülhetetlen.
Hatalmas csecsemőként
fog sírni,
a saját karjába
harap játék híján,
és találni kell valakit,
aki eljátssza, hogy az anyja,
és ő is elhiszi róla, hogy az
az anyja.
Majd leül melléje,
és vigyázva simogatja
a lágy koponyát,
és a nagy csecsemőarc
majd jóleső grimaszba torzul.
Ez az anya majd tartsa
a csecsemőszájhoz az ujjait,
de vigyázzon, mert mohó a gyermeke,
csak remélheti, hogy elég lesz neki a
tíz, s ha éppen elég, akkor vegye el tőle
idejében, mielőtt még szájában
kinőnének a tejfogak.
Ha minden jól ment,
akkor sem lehet ez a vége.
Előbb-utóbb az anyának is
kell egy anya,
vagy legalább olyan, aki eljátssza
az anya szerepét, mert eljön az
elkerülhetetlen.
Akié a világ,
az könnyen megszereti.
magány
hová lesznek az SMS-ek,
amelyeket nem küldünk el?
szerettem volna megírni magamnak,
hogy ,,szeretlek”,
de lemerültem.

gyónás

ma bezárták egy buszba a nyarat
és naptej illata volt.
ma kifogyott az ócska kínai órából az elem,
de én azt hazudtam, hogy az idő állt meg.
ma vettem először észre, hogy kék az ég.
ma újra belehugyoztam a fürdővizembe.
ma kimostam a munkásruhát.
ma a szemetesláda mellé dobtam a csikket.
ma köptem egyet a templom előtt.
ma megnéztem magamat a tükörben meztelenül.
ma készítettem magamnak egy hároméves koromból
származó emléket.
ma gondolatban folyton kerültem az E/2. személyt.
ma a füleid tárt karokként nyúltak a hangomért,
és én azt kértem tőled, hogy jegyezd meg a csöndet is,
mert én leszek majd az, aki abban nem beszél.

morzsa

Szeretnék egyszer
Egyszerre lenni
Cipőtalp és bogár.

mosás

ugyanúgy tartja össze a lényeg a részeket,
mint téli testben vacogó atomjainkat a nagykabát.
csendestársként gubbaszt zsebemben a kezem,
te inkább cigarettára gyújtanál. ezúttal inkább
a csillagok közti hiányban vélek felfedezni
alakzatokat. mindig is költözőmadárként
néztem rád. bennem kétségtelenül van
valami hideg. száradó ruhádból távozik a pára,
az én ruhám meg nem piszkos, csak a színe megy.

hook

egyetemre jártam,
munkába álltam,
ha esett az eső, áztam,
ha nem gyújtottam be, fáztam,
ha késett a buszom, vártam,
ha embert öltem, ástam.

mantrák

Fehérre meszelt fatörzzsel
védekezem
a bogarak ellen.

***

Vigyázva bújj be mellém,
mert épp valaki másról
álmodom.

***

Senki sem lehet teljesen
biztos abban,
hogy halandó.

***

Jézus testét azok a kukacok
falták fel, amelyeket
Noé vitt fel a bárkára.

***

Minden házban van egy kés,
amellyel csak kenyeret vágnak.


isten szakálla

Kiskoromban nem féltem az istentől egyáltalán.
A pulóvere gombjain mértük együtt, hogy növök,
én pedig mindig csalni akartam, pipiskedtem,
hogy elérjem a szakállát.

Türelmes volt velem, pedig sokszor
kérdeztem tőle, hogy a szakálla
mögött van-e száj is, mert akármit
kérdeztem tőle, ő nem felelt.

Aztán, amikor elég magas lettem,
őt állítottam az én pulóverem gombjaihoz,
azt kezdtük el mérni, hogy zsugorodik hozzám képest.

De itt még nem tartunk. Ott tartunk, hogy elég
magas lettem, és elértem a szakállát.
Türelmes volt velem akkor is, amikor
az arcán elterülő szakáll-rengetegben,
mint egy forrást, kerestem a száját.

Később azért kezdett zsugorodni a szememben,
mert megtaláltam. Voltak fogai,
volt nyelve meg szájpadlása, szóval
mindene megvolt hozzá, hogy válaszolni tudjon.

Időközben kinőttem a pulóveremet,
de mielőtt végleg levetettem volna,
a zsebébe helyeztem egy maroknyi
szőrszálat a szakállából.

Most itt állok a tükör előtt nevetségesen,
mert a kinőtt pulóverembe akarok
belebújni újra, és már elfelejtettem
azt is, hogy van valami a zsebében.
A kezem véletlenül sem nyúlna
a megfelelő helyre, és túl magas vagyok
már ahhoz is, hogy bármiért is nyúlnom kéne.

hova?

hozzám kötöttek néhány madarat.
már nem verdesünk olyan kitartóan,
nincs hova.
kötelékünk úgy fogy el, mint egy
teli kádas fürdés után
a melegvíz.

üres

Amikor beszakadt a kólás dobozod
nyitókája, megszűnt a magamra pakolt elvárás:
mindig mondani valamit, lehetőleg újat.
Idáig úgy tettünk, mintha hallgatnánk
a hangszórókból áradó rockzenét,
pedig én végig az ujjaid sercegését figyeltem
a harisnyádon. Felbátorított az ügyetlenkedésed.
Ahogy zavart mosollyal nyújtottad a kólás dobozt,
és én sem tudtam kinyitni. Aztán már nem is figyeltem
rád. Ha épp nem ülsz mellettem, akkor is ezeket mondtam
volna. Arról beszéltem neked, hogy a szív alapjáraton nem
boldog és nem szomorú, hanem üres. Olyan, mint egy bambusznád.
És szerencsés az ilyen üres szív, mert az istenek úgy
használják őt, mint egy bambusz fuvolát.
Persze tudtam, hogy te sem figyelsz, de később mégis
a túl hangos zenére fogtam. Te megittad a kóládat,
amit végül a pincér nyitott ki, és elmentél. Én maradtam
még egy kicsit, hogy az üres kólás dobozzal játsszak.
Akkor már a zene sem volt hangos,
és nekem is jólesett, hogy nem kell beszélnem.

megélt közhelyek

Ha már nem lehetek költő,
leszek múzsa,
mert nincs nagyobb közhely
a fehér lapnál.
Tíz perc után elaludt a képernyő,
s aki ezt leírta, a sötét visszatükröződésben
egyszer csak
meglátta önmagát.
Íme a két kezem,
ujjak is vannak a végén,
nem tudom
még mihez kezdhetnék velük.
Lusta kőműves vagyok,
meg lusta ács,
és épített már házat az apám.
Ezért kérlek,
ha a szavaimat nem is,
legalább engem
vegyél a szívedre.

a mólón

mióta fél estét és egy mólót osztottunk meg
cipelem magammal szerelmed hányingerét
a sötétben megnyíltál szívedről
lehullottak a régi meszelések vakolatdarabkái
azt mondtad válasszak neked színt
én választottam a lilát
a mólón végignyúlva tűrted
hogy körbemeszeljem a szívedet
aztán beledobáltuk a vízbe a korábbi
meszelések lepergett darabkáit
amelyek nem jöttek le maguktól azokat
erővel téptük le nálam már
akkor megkezdődött a hányinger
mondtam menjünk lefeküdni
aztán hajnalban már egyedül jöttem le a
mólóra mire felkelt a nap megszültelek
magamnak siettem mert azt akartam
hogy te is lássad milyennek képzeltelek
ezért nem vettem észre a víz felszínén
úszkáló lila vakolatdarabkákat

ropogó tűzhelyek és kandallók

Mint az emberek,
akik úgy birtokolják a
Naprendszer harmadik bolygóját,
hogy házakban élnek,
és ott üres szobák ajtajait zárják kettőre,
és arra kényszerülnek,
hogy ez a szobányi semmi
legyen a mindenük.

kartondoboz

Egy kartondobozban élek,
itt otthon érezhetem magam,
itt biztonságban lehetek.

Ezt a kartondobozt másképp
úgy hívják: én.
Nem szebb, mint a többi,
de néha előfordul, hogy
megszeretem.

Csak egy baj van vele,
hogy egyszemélyes.

Máskor annyira útálom.
Ilyenkor magamra gyújtom,
azt játszom, hogy szabad
vagyok, tudok, akarok
is élni.

Nem gyújtom persze magamra,
itt otthon van, biztonság van.
Pedig, ha felgyújtanám,
helyette egy egész utcát kapnék.

Elolvasom
Gaz; Maradékok; A pirosról és a sárgáról; Ott
(Híd, 2014/11. sz.)

gaz

 

1. Látod, hogy elburjánzott a kertünk?

Amit gondosan ápoltunk és neveltünk, most csupa gaz.

Távozásodkor azt mondtad, hogy a kertet rám hagyod,

mert a munkával töltött órákkal úgysem tudnánk elszámolni.

2. Olykor még most is megtörténik, hogy részeg éjjeleken kóbor

kutyaként

csapódik hozzám az arcod, s el is tűnik egy sötét sarkon, mielőtt még

az utcai lámpa alatt szemügyre vehetném.

3. Már nem tudnám megmutatni, hol emelkedtek a földkupacok az

                                                                                             arcodon,

melyik melledet fonták körbe a szőlővesszők, és azt sem tudom, melyik

                                                                                                combodon

nőtt milyen virág.

4. Látod, a gaz feledtetni tudja a kertet. Az egyetlen, amire emlékszem

                                                                                                        abból

az időből, az a gondolatom, amelyet most a te szádba adok. És a te

                                                                                        hangoddal

mondom el magamnak újra és újra.

„Műveld tovább, hiszen sok munkánk van benne.” Az istenért

sem jönnék rá arra, hogy te ilyet nem mondtál. Ebbe az egyetlen

                                                                                      mondatba

kapaszkodom. Ebből az egyetlen mondatból faragtam magamnak kapát.

Ez az egyetlen kapa a fegyverem a gaz ellen.

5. Hol kezdjem? Merről, hogy jó legyen? És honnan tartsak hova?

Kacajod végigsöpri ezt a maréknyi földdarabot, ami már a szomszéd

szerint sem érték. A kerítés mögött áll és nézi, ahogy puszta

két kezzemmel esem neki a gyomnak. Egy óra munka sem kell,

hogy bevalljam magamnak: te kettőnk gazát hagytad rám.

6. Látod, volt idő, amikor hozzám tartoztál. Most visszaadtalak

önmagadnak. Igazad volt, a végén csak a közös munkával

töltött órák számítanak.

7.  Nekem is igazam volt, amikor becsuktam a kertkaput,

és elmentem. Mert ez a kert már önmaga örömére sem teremne többé.

 

maradékok

 

lassan távozol.

fel sem fogom.

barom vagyok.

örülök, hogy visszanéztél.

(megpróbálok figyelni a füstkörökre.)

a te szemeddel látom.

hogy távozol.

örökre.

mert visszanéztél.

 

a pirosról és a sárgáról

 

amikor elvágtad az ereidet,

anya épp rántottát sütött,

mert éhes voltam.

ha közelről néztem volna:

láttam, ahogy a vékony érfalak átszakadnak,

engedve a zsilettpenge nyomásának, amely

évekig várt erre az alkalomra az ablakpárkányon.

de nem láthattam közelről, csak a

nagyapa szólt utána, hogy menjek, nézzem

meg, mit tettél. azelőtt már sokszor elmondta,

hogy bolond vagy.

láttam, ahogy a véredet a műanyag lavórba

csepegteted, sárga műanyag volt:

piros, sárga alapon.

aztán arra gondoltam, hogy végül is,

én is a  te véredből vagyok, ha korábban

tetted volna meg, elfolyathattál volna engem

is. ha más nem is, a vér

összeköt minket, egymás ereiben keringünk,

kötelékünk így átvághatatlan.

mentősök jöttek, és tényleg, mint egy bolondot,

úgy vezettek, anya pedig kiöntötte véredet a fűre.

aztán szólt, hogy kész a rántotta, én meg mondtam,

hogy most inkább nem ennék, mert valahogy elment az

étvágyam.

ugyanoda  öntötte a rántottát is,

ahová az előbb a véredet:

sárga, piros alapon.

azóta, ha csak tehetem, inkább

tükörtojást eszem.

 

ott

 

Ott légy erdő, hol irtják a fákat,

Ott légy tető, hol bontják a házat,

Ott légy étel, hol törik a tálat,

Ott légy bárány, hol vágják a nyájat.

 

Ha kavics akarsz lenni, csak

egy ember cipőjében légy az.

A pirosról és a sárgáról; Ott. In. Szépirodalmi Figyelő, 2015/1. sz. (másodközlés)
Elolvasom

előredőlve

 

négyen vagyunk. egyikünk éppen mesél.
mi hárman a székeinkben előredőlve várjuk,
hogy mondjon valami ostobaságot. és akkor nevethetnénk rajta.
de most épp nem mond semmi ilyet. most a világ úgy-jön megy
körülöttünk, mintha kezdeni akarna velünk valamit.
ahogy öregszünk, egyre többször ül be közénk. olyankor elhitetjük vele,
hogy szívesen látjuk, nevetünk a poénjain, ha néha kérdez,
nagy szavakkal válaszolunk. a székében előredőlve várja, hogy hibázzunk.
most épp túl sokáig bírja, aztán egyszer felpattan mégis, a kezével mutatja, hogy menne,
várják máshol. mi mondjuk, hogy sajnáljuk. előbb magunkban, majd később együtt is
összeszámoljuk, ezúttal mit és mennyit vitt belőlünk magával.
indulni csak akkor indulunk, ha biztosan tudjuk, hogy
messze jár, mert hazafelé egyikünk összefutna vele
a kihalt utcán. de még nem indulunk. most mindenki magában
számolja a kérdéseit. és akkor valamelyikünk mond valami ostobaságot.
mi négyen pedig, a székeinkben hátradőlve, elkezdünk nevetni.

 

Elolvasom
Vakuk előtt, vakuk mögött
(ESŐ Irodalmi Lap. 2015/3. sz.)

vakuk előtt, vakuk mögött

 

 

úgy vagyunk itt ezen a képen,

mint egy boldog család.

a fényképész házhoz jött,

és azt kérte, mosolyogjunk.

mint az áramszünetben úgy felejtett

villanykörték, pontosan tudtuk,

nem ez a dolgunk. évek múltán

az enyém majd az lesz,

hogy ne hasonlítsak közületek

senkire. hát most hagyjátok, 

hadd cipelődjek új fényekre,

új, ismeretlen vakuk elé, és hadd

látsszam ott másnak.

nagyobb lesz a választék,

ha egyszer kérik, mutassak

rá önmagamra. akkor

szeretném bennem a hibáitokat,

és érteném a vért. az alvadtat is,

hogy miért kellett ennyi seb. 

végül mindenből mégis csak

magamat érteném, hogy miért

vagyok most úgy itt köztetek,

mint egy fényképész,

aki képtelen veletek együtt

mosolyogni.

Elolvasom

padló

szemben egy középkorú férfi
a földet nézi.
odalent gondok vannak:
számlák, munka és gyerekek.
zsúfolásig vagyunk,
megteltünk, akár a napjaink.
a buszok jönnek, mindig csak
jönnek, soha sincs karambol,
nem történik semmi.
akárhonnan nézem,
amerre ők tartanak,
arra tartok én is.
oldalról már tolnak,
a padlón gondok vannak,
a férfi rám néz, mérges,
rossz helyre léptem.
most ha lenne időm,
egy megállóval
előbb szállnék le.

Elolvasom

küszöb

amikor már annyira csendes a város,
mint egy éhen pusztult kutya gyomra,
a háztetőkre feljárni akkor szeretek.

a cserepek olyankor mindig kemények,
mint a holnapom, amelyet eljövök
nem várni.

lehetnék sokkal bátrabb,
ha már egy városnyi tető közül
kell választanom otthont.

szűk lett rám a mozgolódás,
könyökömet beütöttem a csillagokba,
lejönni mégsem merek,

szétkapkodnának a vendégek.

Elolvasom
Fürdőszobaszőnyeg
(zEtna. 2015/4. sz.)

fürdőszobaszőnyeg

nem emlékszem, mikor, biztosan,
amikor bátrabb voltam, mint máskor,
leterítettem egy szőnyeget.
nem emlékszem, miért, biztosan,
mert jó ember akartam lenni, megengedtem,
hogy cipővel a lábukon jöjjenek.
és jöttek, ki erről, ki arról,
jöttek tiszta talppal és sárossal,
jöttek táncolva, a lábukat húzva,
jöttek jó hírrel meg rossz hírrel,
jöttek egészen és korcsan.

nem emlékszem, mikor, biztosan,
amikor egyedül maradtam,
karomat széttárva, arccal
a szőnyegre feküdtem.
olyan sok idő telt el így,
hogy azóta már nem emlékszem,
a szőnyeget vagy a cipőtalpak nyomát ölelem.

Elolvasom
Kanalak, kések, villák
(zEtna. 2015/4. sz.)

kanalak, kések, villák

I.

takarítás közben rátalált a mai én
a gyermek-énre, amint rendetlenséget
csinál a szőnyegen. a cipősdobozból
– amely valójában játékos doboz –
pakolta ki az elkoptatott kacatokat.

játékokat: műanyag kockákat,
meg műanyag játékfigurákat,
indiánokat meg cowboyokat.

II.

a gyermek-én először tornyot
épített a kockákból, és a mai én
kitalálta, hogy legyen ez, mondjuk,
egy felhőkarcoló.

a gyermek-én két indiánfigurát,
meg egy cowboyfigurát
felpakolt a torony tetejére.

műanyagból formált karjuk
tehetetlenül mutatott felfelé, és
a mai én kitalálta, hogy legyen, mondjuk,
felettük a szeretet, és nyúljanak afelé.

III.

aztán a gyermek-én megunta,
hogy a három figura mást sem csinál,
csak a szeretet felé nyújtozkodik
ezen a felhőkarcolón.

fogott hat indián- és cowboyfigurát
és megengedte nekik,
hogy kéz a kézben
híddá feszüljenek.

így három figura a felhőkarcolón,
hat figura meg a híd.

a megmaradt indiánokat meg cowboyokat
beállította, hogy nézzék az emberhidat.

a mai én kitalálta, hogy legyenek, mondjuk,
ezek azok, akiknek a sátán
szupermarketekben kínálja az almáját,
ők meg kántálják rá megbűvölve
a kapitalizmus mantráját.

IV.

a gyermek-én egy idő után megunta a
dolgot: a felhőkarcolón álló hármat,
az emberhidat, meg a bámészkodó többieket.

V.

úgy döntött, hogy elmegy egy kicsit.
a gyermek-én lépteit a padlón érezte a mai én is,
de nem csak ő, érezte a híd is.

a hídfigurák esetlenül hevertek a szőnyegen,
az esés rendezte a sorsukat.

ott maradt a felhőkarcoló, meg ott maradtak
a bámészkodó többiek.

VI.

amikor visszajött a gyermek-én,
szomorúan látta, hogy az emberhíd odalett.
a mai én pedig szomorúan konstatálta,
hogy csak szólnia kellett volna
a gyermek-énnek arról,
hogy a buta figurák majd mind-mind
át is akarnak kelni rajta,
mert nem tudják, hogy ők maguk a híd.

vagy szólnia kellett volna neki,
hogy maradjon jelen.
talán az is segített volna.

Elolvasom
Gödrök; Egy sétáról
(Híd, 2015/8. sz.)

Gödrök

 

arról a gödörről kéne beszélnem

nem volt több mint egy mélyedés a földben

a szomszéd utcában találtunk rá

ott várt minket készen

 

nem kezdtünk vele túl sokat ültünk benne

vagy körülötte játszottunk csak élveztük

hogy rátaláltunk a szomszéd fiúval ketten

 

egy börtönös filmben láttam hogy

a főhős vonalakat vésett a falba így számolta

az időt meséltem a szomszéd fiúnak ő szögeket

hozott elkezdett a gödör falába vésni

 

virágokat fákat házat rajzolt ő akkor

azt mondta hogy egy egész várost és én

elhittem neki ezután ha a gödörbe

mentünk játszani otthon azt mondtuk a

szomszéd városba megyünk

 

később munkások jöttek kotrógépekkel

táblát akasztottak ki: építkezési terület

ennek is mint sok más dolognak vége lett

*

most hadd beszéljek egy kicsit azokról a

gödrökről is amelyeket az életem

helyén folyamatosan ások

 

nem kezdek velük túl sokat csak ülök

bennük vonalakat vések a falaikba

így számolom az időt olykor a vonalakba

szomszédos városokat látok

 

ezekben a gödrökben azt hazudom

magamnak hogy túl mélyek kár is lenne

kiáltozni errefelé úgysem téved senki

mert lezárt vagyok mint egy építkezési terület

 

Egy sétáról

 

A városi parkig jutottam.

Pedig az életemből akartam kisétálni.

Elolvasom
Hazugság; Szerelmes vers; Nagyfiúk
(Híd, 2015/11. sz.)

Hazugság

 

Amikor először hazudtam apának,

azt mondta, ilyet többet ne csináljak,

mert pofon vág.

 

Aztán másodszor is hazudtam neki,

de nem vágott pofon.

 

Ekkor kaptam apát először azon,

hogy hazudott.

 

 

Szerelmes vers

 

Én a Martinába vagyok szerelmes,

de a Martina az Arniba szerelmes,

de az Arni az Edinába szerelmes,

de az Edina a Viktorba szerelmes,

de a Viktor a Martinába szerelmes.

 

 

Nagyfiúk

 

Matekórán senki se figyel,

de akkor a tanító néni lehajol

a krétáért, vagy valamiért,

ami leesett, és a tanító nénin lenge blúz van.

 

Idáig azt sem vettük észre, hogy

a tanító néni szép, de most

mindenki figyel, mindenki látja a

melltartóját, és melltartójában a

melleit, és a tanító néni most nagyon szép.

 

Aznap komolyak vagyunk a fiúkkal

nagyszünetben, és nem üveggolyózunk,

és nem cserélgetjük a pokémonos

kártyákat, ahogy máskor, mert

mostantól nagyfiúk vagyunk.

 

És a nagyfiúk ilyeneket nem csinálnak.

A kihívások kellenek, Kamaszmese. In: Sikoly, 2016/1. sz.
Elolvasom

bizonyíték

letöltöttem egy alkalmazást a telefonomra,

amelyet ha éjjel bekapcsol az ember, és zajt

érzékel, rögzíti. reggel aztán zajonként

visszahallgatható. tulajdonképpen arra voltam

kíváncsi, beszélek-e álmomban, és ha igen, mit.

eleinte úgy tűnt, semmi érdekes. egyszer kimentem

vizet inni: padlónyikorgás és ajtócsukódás.

elment az ablak alatt egy-egy autó.

párszor átfordultam az ágyban.

beazonosíthatatlan sistergésekből is akadt

jó néhány percnyi. aztán fél négy felé kimondtam

a nevedet. álomra nem emlékszem. azt hittem,

már hónapok óta nem gondolok rád. reggel lett,

ülök az ágy szélén, kiszolgáltatottan a hangomnak

és a nevednek. ennek a reggelnek a napját majd

azzal töltöm, hogy megmagyarázom magamnak

a szerelmünket. mert ennyi hónap után értenem kéne:

beazonosítható és beazonosíthatatlan zajokból álltunk össze.

és csendekből, amelyek semmilyen körülmények

között nem hallgathatók vissza.

Elolvasom
A magaslat lentről
(zEtna. 2016/8. sz.)

a magaslat lentről

mi közöm nekem az elmúláshoz?
az ember mindig készen áll valamire.
egy test meleget ad le egy másik testnek,
mérföldkövek nőnek ki a földből,
sorsokat cserélnek életekre, ilyesmi.

persze azt sem mondom, hogy jó itt a képernyő
előtt mozdulatlanul – érintésed nélkül
szép lassan elsötétülök.
(ez átmeneti időszak, ilyenkor
helye van a kilátástalanságnak.)

nos, azt tanácsolom, hogy ezt az
életszakaszt még ácsorogd végig.
aztán menj, láss tisztán; leld benne örömöd!

Elolvasom
Jó lenne, magyarságom
(zEtna. 2016/10. sz.)

Jó lenne, magyarságom

Jó lenne, ha hinnél bennem, magyarságom, ha azt mondanád, leszek én is valaki, búskomor, irigy, gőgös, mindegy, csak ezt a kishitűséget, csak ezt ne! Jó lenne hinni, magyarságom, hogy adtál nekem világot, és hozzá eligazodni szívet, rajtad keresztül vizsgálni mindent, mi helyes vagy helytelen. Jó lenne, ha azt mondanád, magyarságom, felettem is van Isten, mert én a te nyelveden kérdezek tőle, és ő ugyanezen a nyelven hallgat. Jó lenne, magyarságom, ha talaj lennél, és nem égbolt, mert ez az állapot így tarthatatlan, hogy én érted igazán mindent, és értem te csupán ennyit. Jó lenne végre, ha megmutatnád magad bennem is, jó lenne majd akkor ezt látni: levethetetlen vagy, mint a bőröm, hatalmas, erős, szavakkal meg nem szólítható.

Elolvasom
A lényeg alatt a por; És menekülni
(SZIFONline. 2017. március 2.)

a lényeg alatt a por

 

úgy akarok jelen lenni, mint a

kimondott vallomásban a lélegzés.

 

különben nem vagyok fontos.

egyszer mondtam valamit, ami

súlyosabb volt, mint a lelkem,

ettől megkönnyebbültem, és ennyi.

 

utána hallgatnom kellett volna.

mint egy nyugodt bölcs a némsági

fogadalomban, csak a légzésemre figyelni.

 

valahogy így képzelem – egy sötét zsákban

tüdő  nélkül –  a megnyugvást.

 

 

 és menekülni            

 

kezdeti suta kézmozdulataim nem alakultak át.

a rutinos bizonytalanság  rajtad –  próbababán a

ruha – rajtam viszont sehogysem.

 

amikor egy nyolcórás buszutat végiggondolkodtam

rólad. mert nem volt wifi, mert le volt kapcsolva a

villany, és buszban aludni sohasem tudtam. odakint

állólámpák vonultak,  bent valami olcsó mulatós szólt.

 

vagy amikor a postán beálltam annak a rohadt

hosszú sornak a végére [...]

de menekülni azt mindig tudtam. előled is végig,

majd végleg, még mielőtt a szeretethiány – ami bennem

általános és tárgytalan – tényleg tönkretett volna téged.

Elolvasom
És táplálni; A rend elgondolása
(Tiszatáj. 2017/3. sz.)

és táplálni

 

minden feléd irányuló mozdulatom

még valahol útközben elhal az izmokban.

 

a szavaim. mint kortyoláskor a véletlenül

számba csúszott jégkockák –  nem tudom

őket lenyelni.

 

egy padon ülünk. a piros szövetkabát

van rajtad, kezedben egy száraz kifli.

galambokat jöttünk etetni. gyerekkorod óta

félsz tőlük, és mert jobb nem jutott eszembe,

azt mondtam, szép metafora lesz. hogy

együtt majd megetetjük a félelmeidet.

 

a hiányérzet. mint a minap, amikor egy dalt

kerestem. tudod, amelyik a megfelelő

pillanatban pont azt mondja el, amit érzek.

de nem volt ilyen, még nem írták meg.

 

abban a dalban nem lennének galambok.

abban a dalban kövérek lennének a félelmek.

 

 

a rend elgondolása

 

a lényeg ott volt nem sokkal a vége után.

és a szőnyeg alatt a por – gyűlik láthatatlan,

de valakinek mindig tudnia kell róla.

 

én voltam, aki tudtam, mert én söpörtem,

és nem sokkal a vége után a lényeggel

is nekem kellett elszámolnom.

az elszámolást persze látták, mert látniuk

kellett – a kapun száradó szőnyeg jelezte,

hogy ez most a takarítás ideje.

 

rend lesz, a helyére kerül minden. a szőnyeg

száraz lesz, nem súlyos, egyedül is el fogom

bírni. alatta por semmi.

 

de hagyjuk most ezt; azt akartam mondani,

hogy itt vagyok a végén, nem sokkal a lényeg

előtt, és nem tudok továbblépni.

Elolvasom
Nemzedékemmel a szőlőskertben; Ami szétosztható
(ESŐ Irodalmi Lap. 2017/3. sz.)

NEMZEDÉKEMMEL A SZŐLŐSKERTBEN
 
most egy olyan öregúr akarok lenni,
akit egy napsütötte kerti nyugágyba
teremtett az Isten. arcomon látszódna,
hogy megtörtént velem minden.
előttem asztal, csupa letett dolgok rajta.
 
vagy ha ezt nem lehet, akkor legalább
átaludni a munkát! mert ha most nem
alszom el, véteni fogok a munka ellen
én is, és nem készül el a világ velem sem.
 
aztán arra ébredni. már félálomban
hallanám, hogy zsivaj van, és valaki
szelíden megráz – nem lehetek annyira
lusta, hogy ezt is átaludjam.
 
és később, amikor már elfáradtunk,
azt is elmondanák: valóban elhozta
mindenki a maga szívéről a követ,
míg én a munkát aludtam át, csendesen
az enyémről is lelopták, és a talaj is
nagyon jó lett, és a savanyú szőlő
is mind megért, és a bor is eleget állt.
 
 
AMI SZÉTOSZTHATÓ
 
I.
 
a fogadóirodában más, a fogadóirodában
ott ül Čarli, aki nyerő tippeket súg
az emberek fülébe. mert Čarliról
azt beszélik, hogy több ezer focimeccs van
a fejében, és pontosan ismeri a
fontosabb bajnokságok csapatainak
pillanatnyi és a számunkra
bizonytalanul változó ciklikus formáját.
 
régóta tervezzük, hogy odamegyünk
Čarlihoz, aki megsúgja nekünk
a nyerő szelvényt, feltéve, ha neki is
befizetünk egyet. csak ne lenne Čarli
egy zsíros hajú játékfüggő, amikor látjuk.
 
aztán pár órán belül mindannyian
bukunk, az én szelvényem a saját
csapatomon megy el.
 
II.
 
ez az év is ilyen – reményt oszt szét,
mintha csak szórólapot (egy zsák pénz
és boldog élet), de a sarkon túl már
félig tele a szemetes kosár.
 
megnyugtató arra gondolni, hogy az
összes naiv, nevetséges hibám csak
díszlete valami nagynak,
és céltévesztés a zsebre gyűrt
szórólap (ma este a jégszobrászok
az örökkévalóságnak faragnak).

Elolvasom
Egy hiba az elkövetőjéről, tárgyilagosan; A legnagyobb világosság
(KULter. 2017. július 7.)

egy hiba az elkövetőjéről, tárgyilagosan

egy ember, körülötte szorongás –
bolygó és a holdja, éjszaka.
ugyanazzal az ügyetlen lépéssel
taposott két különböző folyóba,
és már mindenhol folyó van.

a sánta kutya futott elöl, utána
a hazug ember. elindult az is,
aki később utolérte.

a hazug embert most viszi
az önmarcangolás – faágat az
árvíz, kutyát a sánta lába.

kivárná a reggelt, aztán elnézné,
ahogy száll a por, plafonról lóg a
pókháló, nézné a pókhálóban a port,
csak ne kéne mások közé
vinnie téged, kudarc.

ez az ember reggel majd felkel,
és a szemébe néz, köszön annak,
aki este még azt mondta,
ne aggódjon, minden megy tovább.

a legnagyobb világosság

valami nyugalom kéne,
valami olcsó életuntság; légycsapó-elmém,
ne hagyj életben egyetlen bogarat sem.

utólag derült ki, a mozdulatlan
rendben csapda volt. én nem az az
ember vagyok, aki a mozdulatlan
rendben összevissza futkos,
én a szilárd talajon állok.

de mondom másképp:

én a szilárd talaj legmagasabb
pontjának születtem, és csak a
rossz napjaimon voltam ennél kisebb.
békaesőkről meséltek a régi öregek,
én éppen a legjobb napjaimat éltem.
aztán új öregek jöttek, magyarázták ők is:
természeti jelenség, tele volt vele az udvar.
de én akkor már a sötétségben botorkáltam,
ahogy egy idegen házban villanykapcsolóig
az ember. talán később kellett volna
visszajönnöm, egy másik ésszel kapcsolni
fel, de nem mondhatom azt sem, hogy
megöregedtem. vihar volt és villámok,
tele volt velük minden.

vagy mondom másképp:
a mélyben szeme van az embernek az élethez,
a magasban füle.

már csak valami képzettársítás kéne,
valami olcsó őrültség: szúnyogháló-elmém,
ne tarts vissza egyetlen bogarat sem!

Elolvasom
Egy másik éjszaka; Nem alszik
(Híd, 2017/7. sz.)

egy másik éjszaka

 

Lebowski meszelt. de ez csak afféle mellékelfoglaltság

volt, mert amikor megismertem, már azzal töltötte

idejét, hogy valóságshow-kat nézett a tévében.

egyébként ő vette fel az anyja németországi nyugdíját,

amit a legjobb tudása szerint osztott be kettejükre. meg ő

járt kiváltani az anyja antidepresszánsait, ezeket is a

legjobb tudása szerint adagolta. Lebowski egyszer

a feleségére öntött öt kiló citromsárga szobafestéket.

azért a citromsárgát, mert ez a felesége kedvenc színe.

ha szeret valakit az ember, megjegyzi az ilyesmit, ha

a nőnek bűntudata van, mert megcsalt, nem tesz

feljelentést, de a megcsalt férfi bizonyítani akar.

úgyhogy Lebowski Ausztriába ment, azt mondta,

azért, mert át akarta baszni az osztrákokat. két hétig

volt kint, aztán meszelt, mert ehhez értett a legjobban.

 

én elsőéves egyetemista vagyok, de ez csak afféle

mellékelfoglaltság, mert többnyire azzal töltöm időmet,

hogy barátaimmal a város különböző pontjain szívok.

legújabban feljárunk Lebowskihoz, és egy grammot

cserélünk el három-négy tablettára, ha olyan kedve van,

a füvet is együtt szívjuk el. a barátaim ugyanolyan

egyetemisták, mint én, próbálunk nem gondolni erre.

meg, hogy Lebowski is a barátunk, nem elrettentő

példa. az egyik egy idő után menni akar, Lebowski

bealszik, én próbálom még húzni. negyed egy múlt

öt perccel – a szobatársaim a kollégiumban, még lehet,

hogy ébren vannak, megkérdezik, merre voltam már

megint, semmi kedvem hozzá. de az egyik menni akar,

a másik már el is búcsúzott, másfelé lakik.

a harmadikkal egy darabon együtt megyünk, aztán

elbúcsúzunk, háromnegyed egy. teszek egy kört a

kollégium körül, egy óra tízkor majd bemegyek.

 

 

nem alszik

 

alszik, mondta a nagyanyám, amikor

a húgom megkérdezte, hogy most épp mit csinál

a sziréna. és aludt anyám a szülői ház

hidegszobájában, egész nap, mert depressziós volt.

és aludt a kábelekben az áram. de előbb még

forgolódott néhányat álmatlanul nagyapám a

laktanyán, mert szalmán feküdt, és szerették a

bolhák. de később még forgolódott néhányat

álmatlanul Milošević is Hágában, mert szoknia

kellett a helyet. előbb még aludtam nagyanyám

ölében, mert azt mondta a kezére a gyertyalángnál,

hogy ez kutya, ez nyúl. de előbb egy napon

felébredt a székelykevei hős, lelőtte azt a repülőgépet,

és később, amikor újra felébredt, már pék volt.

de az is lehet, hogy egyszer mégis elaludt az ördög,

és az álmodta az egészet.

Elolvasom
Infláció; Egy sötét zsákban
(Helikon. 719. sz. (2017))

infláció

 

márpedig a legfurcsább üzleteket háború idején

kötik. ezidáig apámnak egyetlen üzlete sikerült jól,

az is azért, mert háború volt, kilencvenes évek és

infláció. pénzromlás, önmagában egy gyönyörű szó.

de akkoriban ez azt jelentette, hogy az ötvenmilliós,

vagy épp az ötvenmilliárdos fizetésért – ki tudja,

felesleges volt a nullákat számolni –, szóval ezért

az elképzelhetetlen összegért, ami épphogy csak

ráfért a papírpénzre, az ember vett egy doboz gyufát.

ha nem ért ki időben a piacra, akkor ennyit sem.

rohantak, ha kézhez kapták a fizetést. apám

történetesen a nagyapámhoz rohant, aki akkoriban

kereskedőként dolgozott. az infláció, ez a csúnya szó,

még azt is jelentette, hogy áruhiány van a boltokban.

az alapvető élelmiszerekért többnyire sorba kellett

állni, de mire apám odaért, amúgy is délután volt,

egyetlen kartondoboz maradt csak a polcon.

száz csomag kömény. a nagyapám kérdésére, hogy

minek ez neked, fiam, fogalmam sincs, mit válaszolt

apám. lehet egyáltalán épeszű választ adni arra,

hogy minek neked száz csomag kömény? kivéve,

ha tényleg kell, de nem kellett, pont kijött a pénzből.

aztán télen, amikor eljött a disznóvágások és a

kolbásztöltések időszaka, már köményért álltak

sorba az emberek a boltokban. és apám csomagonként

elcserélte mindet. dohányért, sóért, tejért, amit adtak érte.

több mint húsz évvel később, ül az ember fia, kezében

egy papírlappal, rajta az egy héttel ezelőtt írt verse.

olvassa, nézi – értékes, nem értékes, percenként változik.

fogalma sincs, hogy kivel köti ezt az üzletet, ha üzlet ez

egyáltalán. legalább azt nem kérdezi meg senki,

hogy minek ez neked, fiam.

 

 

egy sötét zsákban

 

az elkövetett hibáim kiemelkednek a földből, apa,

és szélük lesz. egyik gondolatomba áthallatszódik

a másik – a szomszéd szobában beszéltek így el

egymás mellett anyával.

 

a gondolatok sértődött fejeit nekem kell majd

simogatnom, mert érdekem, hogy rend legyen

odabent. ha meg is bolondulnának egyenként,

rajtam látszódna meg először.

 

te minden elkövetett hibám szélébe beütöd

a kezedet, apa. ott lesz könyöködben a

várakozás. persze félni is fogsz egy kicsit.

hogy hiába volt a körültekintő készülődés,

mégse jött helyettem más.

 

mégis, amikor azt mondod, mondjam el,

mi bánt, te fogsz a szavaimhoz levegőt venni.

 

Elolvasom
Meditáció; A tömegben; Férfimunka; Az utcán
(Vajdasági Előretolt Helyőrség. 2018/1. sz.)

Celler Kiss Tamás: meditáció

az ingereknek nincs országuk,

kultúrájuk, nem tudni, honnan

jönnek, ki pénzeli őket, de

mindenhol ott vannak, és egyre

szaporodnak, mondjuk ki:

primitívek az ingerek, szinte

alig van öntudatuk, már-már

nem emberek, de nem is csak

feketék, és nem is csak fehérek

az ingerek. kellene valaki, aki

föl merné tenni a kérdést:

„akarja-e Ön, hogy a mi világunk

ingervilág legyen?”

ha pedig netalántán valaki azzal

jönne – mi szükség van rá,

hogy utáljuk őket – érveljünk

neki szépen: az ingerek elveszik

az emberel egyedüllétét, sőt,

ne kerteljünk, az eszüket.

a szívüket, a lelki békéjüket

veszik el, de te mindezzel

mit sem törődve, ingereket

fogadsz a házadban, ingerekkel

gyakran ébredsz rájuk,

és miattuk fekszel le későn.

így ha jót akarsz magadnak,

úgy lépsz át az ingereken,

ahogy küszöbökön szoktál.

Elolvasom
És bizonyítani; Nemzedékemmel a szőlőskertben; Infláció; A rend elgondolása (másodközlések)
(Litera. 2018. március 18.)

és bizonyítani

letöltöttem egy alkalmazást a telefonomra,
amelyet ha éjjel bekapcsol az ember, és zajt érzékel,
rögzíti. reggel aztán zajonként visszahallgatható.
tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, beszélek-e
álmomban, és ha igen, mit. eleinte úgy tűnt, semmi
érdekes. egyszer kimentem vizet inni: padlónyikorgás
és ajtócsukódás. elment az ablak alatt egy-egy autó.
párszor átfordultam az ágyban. beazonosíthatatlan
sistergésekből is akadt jó néhány percnyi. aztán
fél négy felé kimondtam a nevedet. nem emlékszem
álomra, azt hittem, hónapok óta nem gondolok
rád. reggel lett, ülök az ágy szélén, kiszolgáltatottan
a hangomnak és a nevednek. ennek a reggelnek a napját
majd azzal töltöm, hogy megmagyarázom magamnak
a szerelmünket. mert ennyi hónap után értenem kéne:
beazonosítható és beazonosíthatatlan zajokból álltunk
össze. és csendekből, amelyek semmilyen körülmények
között nem hallgathatók vissza.

(Megjelent az Eső 2016/4. számában)
 

nemzedékemmel a szőlőskertben

most egy olyan öregúr akarok lenni,
akit egy napsütötte kerti nyugágyba
teremtett az Isten. arcomon látszódna,
hogy megtörtént velem minden.
előttem asztal, csupa letett dolgok rajta.

vagy ha ezt nem lehet, akkor legalább
átaludni a munkát! mert ha most nem
alszom el, véteni fogok a munka ellen
én is, és nem készül el a világ velem sem.

aztán arra ébredni. már félálomban
hallanám, hogy zsivaj van, és valaki
szelíden megráz – nem lehetek annyira
lusta, hogy ezt is átaludjam.
és később, amikor már elfáradtunk,
azt is elmondanák: valóban elhozta
mindenki a maga szívéről a követ,
míg én a munkát aludtam át, csendesen
az enyémről is lelopták, és a talaj is
nagyon jó lett, és a savanyú szőlő
is mind megért, és a bor is eleget állt.

(Megjelent az Eső 2017/3. számában)


infláció

márpedig a legfurcsább üzleteket háború idején
kötik. ezidáig apámnak egyetlen üzlete sikerült jól,
az is azért, mert háború volt, kilencvenes évek és
infláció. pénzromlás, önmagában egy gyönyörű szó,
de akkoriban ez azt jelentette, hogy az ötvenmilliós
vagy épp az ötvenmilliárdos fizetésért – ki tudja,
fölösleges volt a nullákat számolni –, szóval ezért
az elképzelhetetlen összegért, ami épp hogy csak
ráfért a papírpénzre, az ember vett egy doboz gyufát.
ha nem ért ki időben a piacra, akkor ennyit sem.
rohantak, ha kézhez kapták a fizetést. apám
történetesen a nagyapámhoz rohant, aki akkoriban
kereskedőként dolgozott. az infláció, ez a csúnya szó,
még azt is jelentette, hogy áruhiány van a boltokban.
az alapvető élelmiszerekért többnyire sorba kellett
állni, de mire apám odaért, amúgy is délután volt,
egyetlen kartondoboz maradt csak a polcon.
száz csomag kömény. a nagyapám kérdésére, hogy
minek ez neked, fiam, fogalmam sincs, mit válaszolt
apám. lehet egyáltalán épeszű választ adni arra,
hogy minek neked száz csomag kömény? kivéve,
ha tényleg kell. de nem kellett, pont kijött a pénzből.
aztán télen, amikor eljött a disznóvágások és a
kolbásztöltések időszaka, már köményért álltak
sorba az emberek a boltokban. és apám csomagonként
elcserélte mindet. dohányért, sóért, tejért, amit adtak érte.

több mint húsz évvel később, ül az ember fia, kezében
egy papírlappal, rajta az egy héttel ezelőtt írt verse.
olvassa, nézi – értékes, nem értékes, percenként változik.
fogalma sincs, hogy kivel köti ezt az üzletet, ha üzlet ez
egyáltalán. legalább azt nem kérdezi meg senki,
hogy minek ez neked, fiam.

(Megjelent a Helikon 2017. márciusi számában)
 

a rend elgondolása

a lényeg ott volt nem sokkal a vége után.
és a szőnyeg alatt a por – gyűlik láthatatlan,
de valakinek mindig tudnia kell róla.

én voltam, aki tudtam, mert én söpörtem,
és nem sokkal a vége után, a lényeggel
is nekem kellett elszámolnom.

az elszámolást persze látták, mert látniuk
kellett – a kapun száradó szőnyeg jelezte,
hogy ez most a takarítás ideje.

rend lesz, a helyére kerül minden. a szőnyeg
száraz lesz, nem súlyos, egyedül is el fogom
bírni. alatta por semmi.

de hagyjuk most ezt; azt akartam mondani,
hogy itt vagyok a végén, nem sokkal a lényeg
előtt, és nem tudok továbblépni.

(Megjelent a Tiszatáj 2017/3. számában)

 

Elolvasom
Ami bejárható
(zEtna. 2018/9. sz.)

ami bejárható

csendesen kavargatni az állóvizet – milyen
silány ez életcélnak, mondanád, ha a parton
lennék, kezemben bármivel, amit – a sármezőn
túlról, ahonnan te nézed – nevetséges
lázadásnak hívni. védekezhetnék azzal, hogy
addig kell kavargatni, amíg vannak vizek, amíg
fel nem szárad bennem a szándék, hogy
elmeséljem, miképpen formált kettőnket is saját
képére a táj, ezek a gödrök, amelyekből csak
kijutni lehet, beléjük ragadni nem. és jóllehet
én vagyok a nevetségesebb, mégis te sírod el
magadat többször, habár azért jöttél, hogy
belenevess a világ arcába. háromszáz év múlva
bármelyik archeológus megállapíthatná, hogy
szerelemesek voltunk, és egy kicsit szégyenkezve
a homlokára csapna – persze, ez a latyakos
állóvízpart csak átmeneti életterük volt,
a vándorlások szükségszerű velejárója, a
történelemkönyvek sem jelölik. és mosolyogva
átpakolná szerszámait a folyóvízhez, ahol burjánzik
a fű, ahol kavarog az élet, és még nem bomlott le
a csónakok bélelésére használt hungarocell.

Elolvasom
Ami belátható; Sminkelés
(Pannon Tükör. 2019/2. sz.)

ami belátható

 

ahol csak szavak vannak, ott szükségszerűen

félreértjük egymást. de ezek már nem azok,

ezek most mások, újak. az ilyen szavak előtt

mondják, hogy szeretném helyrehozni, utána

kezdenek csak bele. szeretném helyrehozni.

mert látom magam, mint egy klinikai halott:

szánalmas vagyok, de ilyenkor még nincs

veszve semmi sem. kérem a szívemet,

magyarázza meg, ehelyett odaültet a képernyő

elé, nézeti velem a fényképedet.  kérem az

elmémet, magyarázza meg, ehelyett hagyja,

hogy érintésed nélkül szép lassan elsötétüljek.

hármasával telnek a napok, és közben egyetlen

csoda sem történik. vigasztalom magam: azt

találom ki,  hogy a problémák olyanok, mint a

cipőfűzők – van, hogy maguktól oldódnak.

de gyávaságból így túl sok mindent fogalmazok

meg kijelentő módban. ezért mondom, szeretném,

ha valaki őszintén megkérdezné: még mindig vagy

már nem. jó lenne, mert nem tudom, mit felelnék.

 

sminkelés

 

legyenek hajszálaid megszámlálhatatlanok.

nézzem végig, ahogy a hajadnál

fogva megszámlálhatatlan irányba húz

szét a világ. arcod kenődjön el az égen,

felismerhetetlenségig, akár a naplemente

(narancsízű pezsgőtabletta). szempilláid

feszüljenek villanydrótokká. a bőröd

legyen rongyosabb, mint az utcai

szemeteskukákban az aznapi újságok,

ajkaid pedig magányosabbak,

mint az elázott padok a parkokban.

én tűrjem mindezt oly belső mozdulatlansággal,

ahogy egy fa tűri önmagát.

megsemmisülésed mégis legyen vigyasztaló,

akár egy nyitott koporsós temetés.

Elolvasom

Celler Kiss Tamás: interjú a megterített asztallal

a megterített asztalt kéne megkérdezni.

az asztalt, amely azoknak lett megterítve,

akik évek óta kerülik egymást. akik

leülhetnének, de nem ülnek le. ezt az asztalt,

ha kérdeznéd: neked mi maradt?

a hűlő székek ropogása éjszaka, válaszolná,

de ne gondold, nem a testek melegítették fel

őket. hanem a nap, a langyos nap, amely alá

néhány sótlan figura mégis eljön olykor.

és itt kevergetik leveseiket, azt képzelve,

hogy ez az idegesítő szürcsölés valójában

párbeszéd. hogy mit csinálnak még? egy másik

Orbánt idézgetnek: a hülyeség a kibírhatatlan,

mondják, hogy ebben telik el az életünk.

ragacsos szavak állnak össze fohásszá

a szájaikban: ó, szent irodalom,

ó, szent szakmaiság, ó, szent kívülállóság –

így ez a néhány sótlan figura a langyos nap alatt.

de nem vagyok megsértődve, és nem hibázatom

őket, válaszolja a megterített asztal, csak egyszerűen

unom. és most már meghallgatnám azokat is,

akik leülhetnének egymással, de nem ülnek

  1. azokat is, akik eljöhetnének, de nem jönnek el.

 

A szövegben utalás található Orbán Ottó A létező szocializmusról című versére.

Elolvasom
Eredettörténet
(zEtna. 2019/9. sz.)

eredettörténet

Kétely, te, aki a családom felett uralkodsz,
hatalmad apáról fiúra száll, előtted hajtottam
fejet, pedig még meg se születtem.

negyedik vagy ezen a néven,
és a családi ereklye, amit a dédapám mondott:
szegény embernek csak a munkája van.

a nagyapám a dédapám hangján hallja a szavaid,
apám a nagyapám hangján hallja a szavaid,
az apám hangján hallom a szavaid,
de te állsz ott minden egyes apa mögött, Kétely.

az életem művelhető hűbérbirtok,
szabad szemmel is látható határai vannak.
sorsom a mindenkori hűbérúr,
életem termésével neki adózom.

és nincs üstben fortyogó hang, sem jósboszorkány
vagy asztalra vetett kártyalap, hogy ellenkezzen
azzal, amit érzek.

mert én a te birodalmad alattvalója vagyok, Kétely.
valamire vinni nem egyéb, mint felségárulás.
mindkét szememmel, szólásra nyitott számmal
a te dicsőségedet zengem, lépteim alatt a te
utad porlik, pórusaimból a te hatalmad árad.
és furcsamód szúnyoglárvás mocsaraid, puha köveid,
örökszürke fáid közt én otthon érzem magam.

A másik; Törik
(Forrás. 2020/4. sz.)
Elolvasom
Az emlékezés esetlegességéről
(Litera. 2020. szeptember 2.)

az emlékezés esetlegességéről

úgy mesélted, láttad a péterváradi híd lebombázását.
ötéves voltál, sírtál anyád karjában, amikor
bombatalálat érte a hidat, és amikor
már csak a csonka betonoszlopok maradtak
és a vízből kiálló vasszerkezet, már együtt sírtatok.
amikor először mesélted, elirigyeltem tőled ezt az emléket,
azt kértem, add nekem, hogy megírjam. aztán egyre többet
kérdeztem a részletekről. néztük a felvételeket, de benned
nem mozdult meg semmi. pedig így volt, és mesélted újból,
egészen addig, míg végül tényleg egyre bizonytalanabbá
vált az egész. mit kerestetek volna arra, ha egyszer a város
másik felében laktok, és éppen akkor, éppen a lebombázás
pillanatában? végül rákérdeztél anyádnál. de nem lehetett
volna ilyen emléked, azt mondta, nem voltatok ott.
az történhetett, hogy csak mesélték később, volt egy
repülégép, volt egy bombatalálat, és mire a történetük
átkelt volna a tudatod pontonhídján, emlékké vált.
de látod, anyád karjában voltál.  te is úgy emlékezel,
ahogy a legkönnyebb elviselni. 

Elolvasom

Celler Kiss Tamás: mese a szilárd talajról

hogy két lábbal álljak rajtad –

szilárd talaj, te földi kert,

lehet három kívánságod,

de ez legyen az egyik.

 

mert én anélkül is hajlamos

vagyok állítani, hogy két

lábbal állnék rajtad. és ha

már nem lesz mit állítanom,

itt dőlök ki én is.

 

itt nevelem érveimet,

ezeket a kevert fajú

kutyakölyköket –

még nem tudom,

mekkorára nőnek.

 

viták zajlanak rólad, szilárd talaj,

hogy létezel-e egyáltalán,

és mind, aki rólad vitázik,

rajtad áll.

 

vizeletszag jelöli a

nézetkülönbségek határait,

a tények helyét lábnyomok.

az egymáshoz való közeledés:

hangos csaholás. megpróbálni

megérteni a másikat:

birtokháborítás.

 

és néhányan fényéveket utazva

visszajönnek, és azt mondják:

a jövőben se vár ránk más,

csak ugyanez.

sötét emberi órák, ameddig

a szem ellát.

 

és olykor téged kérlek,

józan eszem, ábrándjaim

földi helytartóját: áruljuk el

a szilárd talajt, hagyjuk

sorsukra érveinket,

és költözzünk a csillagosba.

Szakirodalom az alkotóról
Elolvasom
Celler Kiss Tamás versei elé

Celler Kiss Tamás versei elé

 

„1995. január 3-án születtem. A Vajdaságban, azon belül Szenttamáson élek. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén vagyok első éves hallgató. Írással három-négy éve foglalkozom, korábban novellákat és színdarabot írtam, most verseket. Voltam sárvári diákköltő. Szövegeim megjelentek a Képes Ifjúság, a Magyar Szó Kilátó mellékletének hasábjain, illetve a zEtna webes felületén. Első kötetem a zEtna Kiadó gondozásában fog megjelenni.”

Még ennyit sem tudtam arról a fiatalemberről, aki pár napja elküldte nekem a verseit. Minden­napos eset. Hivatalból megpörgetem. Görgettem az anyagot az egérrel a monitoron, aztán valahogy egyre lassabb lett az ügymenet. Szemet szúrt, szöget ütött, becsípődött olvasás közben valami. Ez egész jó. Nem “egész”: nagyon! Visszatértem egy-egy sorhoz, megnéztem az egyik verset újra, jól olvastam-e. Jól. És innentől az övé voltam. Vadászt a vad nyoma, piást a szesz szaga, szerkesztőt a felfedezés mámora: az anyag megvett, beszippantott, magá­val ragadott teljesen.

Emberünk nincs húszéves, de máris egy mázsányi pakkot cipel. Eddig ez magánügy volna, ha nem az alábbi versekből volna erről tudomásunk. A példának okáért azáltal, hogy zárójelbe teszi versében az anya szót, mert hiányát így tudja a legegzaktabb módon szemléltetni. Egy zárójellel szemléltetni az anya hiányát, édes istenem… És lehet-e tényleg ennél bármi hitelesebb, fájóbb, keményebb és szemléletesebb? Evvel együtt találni kell valakit, mondja tovább, aki eljátssza, hogy az anyja annak a hatalmas csecsemőnek, aki mellé leül. A költő persze tudja, mindez reménytelen, egyszemélyes kartondobozba zárt magánya oszthatatlan és feloldhatatlan. Éppen ezért szerette volna sms-ben megírni magának, hogy “szeretlek”, de lemerült.

Így fullad kudarcba minden próbálkozás a párkapcsolatokban is. A kolás doboz leszakadó nyitókája efajta meglátásokhoz vezet: “a szív alapjáraton nem / boldog és nem szomorú, ha­nem üres.” Olvassuk csak, hogyan is hangzik nála egy szerelmi vallomás: “Ma gondolatban folyton kerültem az E/2. személyt. / ma a füleid tárt karokként nyúltak a hangomért, / és én azt kértem tőled, hogy jegyezd meg a csöndet is, / mert én leszek majd az, aki abban nem beszél.” Kész. Egy kész költő, szokatlanul magas átlagnívón, döbbenetes rátalálásokkal, korán megélt fájdalmakkal – egyszerre drámaian megindító és önreflexív módon visszafogott. Szenvedélyesen puritán. Itt-ott bizonytalan még a csukló, de az arányérzék már hibátlan: minden oka megvolna rá, de sehol sem húzza túl.

Köszönöm a bizalmadat, Tamás. Szurkolok.

Elolvasom
„árvaságát álmos radírral törli ki” (Celler Kiss Tamás: Anyaméh)
Szerző

„árvaságát álmos radírral törli ki” (Celler Kiss Tamás: Anyaméh)

 

 

Celler Kiss Tamás: Anyaméh. zEtna-Basiliscus Kiadó, Zenta, 2015

 

Lehet-e az árvaságot meg nem történtté tenni? A húszéves Celler Kiss Tamás erre tesz kísérletet első, kiválóan szerkesztett, egyedi hangú kötetével. A lírai én maga próbál anyaméhet építeni a régen elveszett, az egykor oltalmat adó helyébe. Bármilyen esetlegesnek tűnik, precízen megtervezi annak minden helyiségét, berendezési tárgyát. Az Anyaméh kilenc ciklusa – a fogantatástól a kilencedik hónapig – megformálja a belakni kívánt teret, ahová behúzódva a lélek felkészülhet a születésre, újjászületésre.
De miért van szükség átírni, átfogalmazni a fogantatást és a kilenc hónapos készülődést? Talán így elmúlik a korán jött árvaság minden baja, kínja. Vagy rontás elleni ráolvasás ez, a meg nem változtatható helyzetbe beledermedt lélek tehetetlensége ellen. S miközben a kőműves-költő öngyógyító mágiát alkalmazva felépíti házát, létrejön nemcsak a felnőtt, de a lírai én is. József Attila-i sűrűségű és keménységű a kötetnyitó bemutatkozás: „egyetemre jártam, / munkába álltam, / ha esett az eső, áztam, / ha nem gyújtottam be, fáztam, / ha késett a buszom, vártam, / ha embert öltem, ástam” (trailer, 7). Ez a kiindulópont. Innen kellene, a külső determináló körülményektől megszabadulva, továbblépni, azaz valami újat cselekedni, építkezni. A következő vers meg is jelöli a tennivalót, programot ad: „bármilyen fal, ha embereknek / építik, legyen emberméretű. / akkora, mint én” (title theme, 8). Látjuk, a mérce az ember, a bátran felvállalt én, amihez igazodik a maga alkotta belső világ. Az otthon, melynek falai meghatározzák a kint és a bent viszonyát, most már nem mások kénye szerint készül – egyedi igényt elégít ki. Itt vége a kiszolgáltatottságnak, a gyermek már nem az, akit a hiányzó anya nem tud megvédeni a nagyvilágtól: „az ember csak akkor lesz felnőtt, / ha már nem marad senki, aki / megvédhetné. azt hiszem, felnőttem” (III. jelenet, 13).
A sokszólamú lírai én egyik hangja a kőművesé, aki a kötetben öt jelenetben szólal meg. Az elsőtől az ötödikig fokozatosan születik meg az építés vágya, aztán az elhatározás a cselekvésre, majd pedig a megvalósítás. Az első jelenet a mellőzöttség érzését mutatja: „félrepakolt féltéglák sorakoznak / katonás rendben, már tudom, hogy / soha semmit nem fogok velük / kezdeni. […] én is féltégla vagyok egy / alsó sorban” (I. jelenet, 10). A második a döntésről szól: „az ember nem csak akkor vétkezik, / ha rosszul dönt. akkor is bűnös, / ha nem dönt” (II. jelenet, 12). A harmadikban az építmény helyét is kiszemeli: „itt fogom felépíteni / a saját anyaméhemet” (III. jelenet, 13), és ezzel végleges döntést hoz: felnő. Az utolsó két jelenet az építésről és a születés várásáról szól.
Ezek a jelenetversek a tartógerendái a kötetnek. Hozzájuk kapcsolódik, témájában hol szorosabban, hol lazábban a többi. Ezek kötődése olyan esetleges, amilyen a külvilághoz fűződő viszony, és az ottani történések. Mégis ezek rendezik be, hogy ne legyen üres, az anyaméhotthont. A jelenetek közötti versek az építkezés, a berendezkedés különböző állomásait jelölik. Az alaprajz című fejezettel kezdődnek, ennek a versei révén közelít a házhoz a lírai én, majd az ajtón át, a küszöböt átlépve, be is jut. Aztán a nappali következik a berendezési tárgyak neveit viselő versekkel (fogas, tapéta, dívány, párnák), majd a fürdőszoba (benne: csempék, szobamérleg, borotva), a konyha (hűtőszekrény, márványpult, tűzhely), végül a hálószoba (ágy, falióra, akvárium).
Különös ez a ház a maga versbútoraival, kellékeivel. Hosszú ideig készültek, és mindnek megvan a maga története. Általuk ismerhető meg a lírai én. A nappali versei egy szerelem különböző stációinak lenyomatai. A fürdőszoba berendezési tárgyait címként viselő versek sokfélék, van köztük, aminek szabad asszociációs szerkezete hajaz a címre (csempék) – az alcímekre asszociáló szavak száma pedig egytől tízig növekszik. Így például az egyszavas alvást a szerelem szóra asszociáló két szó követi, így jut el a tízszavas hídig. Némelyik vers egész novellát sűrít magába, mint például az álomszerű fénycső, vagy a fürdőszobaszőnyeg a maga szürreális képeivel: „a villogó sárga fény / csak én vagyok” (48), „azóta már nem emlékszem, / a szőnyeget vagy a cipőtalpak nyomát ölelem” (49), „hozzám kötöttek néhány madarat. / már nem verdesünk olyan kitartóan, / szállnunk nincs hova” (kád, 52). A konyha-versek a gyermeki én, a gyerekkori történések őrzői. A márványpult a temetőbe visz, abba az időbe, amikor még ennek a helynek nem volt különösebben keserű a konnotációja. A gyermeki én még a jelenségeket a maguk primer módján látta és értékelte. Ilyen a műanyag tál története is, amelyben két egymástól függetlenül, mégis egy időben zajló esemény – az anya ebédkészítése és a nagymama öngyilkossági kísérlete – vetül egymásra: „láttam, ahogy véredet a műanyag / lavórba csepegteted, sárga műanyag volt: / a pirosnak sárga alap […] anya pedig / kiöntötte véredet a fűre. […] ugyanoda öntötte a rántottát is, ahová az előbb / a véredet: a sárgának piros alap” (59).
A terhesség hetedik hónapját szimbolizáló ciklus megint nyugtalanító módon féltéglákról mesél – cím nélküli, félbemaradt, vagy csak verstöredéknek szánt, szólásoknak tűnő sorokból áll: „ami ma maradék, / az holnap ebéd” (75), „senki sem lehet teljesen / biztos abban, / hogy halandó” (76), „minden házban van egy kés, / amellyel csak kenyeret vágnak” (76). Végül a poggyászban¸ ahogy jött, lassan elhagyja a házat a lírai én.
A versekben a nagybetűktől megfosztott mondatok, a csupa kisbetűvel írt szavak testközelbe hozzák a félelmetes eseményeket, az élet dolgait, amelyek ily módon hétköznapivá lesznek – egyek a többi között. Persze ez a technika a szabad versek folyamszerűvé válását és az egyhangúság érzetét kelthetik, de a központozás ezt ellensúlyozva irányítja az olvasó figyelmét. Egy másik technika a fenyegető jelenségek újrakonstruálása, megszemélyesítése. A szobamérlegben például a baljóslatú, rabló világ hozzánk vendégségbe látogató ismerősként ábrázolódik, amely azért megtartja rossz szokását: „előbb magunkban, majd később együtt / is összeszámoljuk, ezúttal mit és mennyit vitt / belőlünk magával” (46). A borotva című versben a sors keze töpörödik össze: „távolról nézve a sors keze nagy, öreg kéz. […] már közelről is láthatom, hogy mindig / akkora a sors keze, mint az a bármelyik másik, / amelyik a kézfogásért kinyúl” (47).
Másutt a lírai én saját kicsinységét apró pontként határozza meg. Két vers is viseli ezt a címet (az alaprajzban a kezdő, míg a poggyászban az utolsó előtti). Mégis ennek az apró pontnak van esélye. A féltégla mellett ez a jelzős szerkezet tűnik változatlannak a lírai térben és időben. Az aprópontság a versekben megrajzolt viszonyrendszerekben mutatkozik meg – az egyik helyen a jelentéktelensége miatt szóra sem méltó: „ahol senki nem / szól hozzám, ott a hazám” (17), másutt a kicsinységre a látás csökevényes voltából következtethetünk: „tágra nyílt / szemekkel sem láthatok / el a plafonig. sem a padlásig. / sem pedig a csillagokig” (84).
De miért alakult ki ez a makacs önleértékelés? A flashbackben megkapjuk a választ: „egy anya hiányát úgy tudom a / legjobban szemléltetni, hogy / zárójelbe teszem a szót, hogy anya / (anya), miért tetted zárójelbe a fiadat?” (13). A zárójelbe tett fiú – a hiányzó fiú. Ha nincs anya, fia sem lehet. Ugyan fizikailag létezik, de a lírai térben szinte láthatatlan, pontszerű. Ezt a hiányt a versekben alkalmazott tagadó, tiltó grammatika is erősíti: „a cserepek olyankor mindig kemények, / mint a holnapom, amelyet eljövök / nem várni” (küszöb, 21), „ha már nem lehetek költő” (ropogó tűzhely és kandalló, 22), „lassan távozol. / fel sem fogom” (fogas, 27), „ne vehessen el tőlem […] ne próbáld meg zsákba tenni […] hiszen nincs is oly széles / vállad” (hátizsák, 29), „a szív alapjáraton nem boldog és / nem szomorú, hanem üres” (dívány, 30), „jegyezd meg a csöndet is, / mert én leszek majd az, aki abban nem beszél” (törülközők, 50).
Ilyen hatásúak a hang hiányát fogalmazó versek is: „épp egy anya zokog / az elnémított tévén” (soundtrack, 11), „ahol legszebben / hallgatnak a facsemeték, / ott most is hallgatnak” (apró pont, 17), „a szakálla / mögött van-e száj is, mert akármit / kérdeztem tőle, ő nem felelt” (az ajtó (távlatból), 18), „nekem / is jólesett, hogy nem kell beszélnem” (dívány, 30).
A legutolsó vers nem csupán a kötetet zárja. Amit itt a vég (end) szóval aposztrofál a szerző, tulajdonképpen egy új kötet kezdő állapotát sejteti. A várakozás izgalmát hívja elő, hogy mi történik ennek a felnőtt énnek a megszületése után, a későbbiekben milyen megpróbáltatásokról ad majd számot a lírai én?

Elolvasom
A fészeképítő (Celler Kiss Tamás verseiről)
Szerző

A fészeképítő
Celler Kiss Tamás verseiről

Az anyaméh fészek: körülölel, táplál, biztonságot ad. Az a hely, ahová valóban soha nem térhetünk vissza, hiába is vágyunk rá. Celler Kiss Tamás Anyaméh-versei[1] a felnőtté válás folyamatának hol keserű, hol melankolikus tapasztalatát örökítik meg: „az ember csak akkor lesz felnőtt, / ha már nem marad senki, aki / megvédhetné” (13). A forgatókönyvszerűen felépített kötet szerint a főszereplő – a kőművesként aposztrofált lírai alany – a külvilág elemeiből konstruálja újra a biztonságot nyújtó, hiányokat szimbolizáló belső teret. Celler Kiss Tamás kötetében az én újbóli napra jutása a tét – kikényszerített újraszületés ez, melynek során búvópatakként merészkedik elő az idő előtt magára maradt versbeszélő, amikor felkészültnek érzi magát az eddig megemészthetetlennek hitt létállapotokkal történő szembenézésre, azaz „rászánja magát a változtatásra, s legelőbb is a változásra / már az is valami, ha tudod, mit akarsz. / itt ez a domb. itt fogom felépíteni / a saját anyaméhemet. / a boldogtalanság nem más, mint / örökös visszavágyódás az anyaméhbe” (13).

A feszes kompozíció többszörös narratívát alkalmaz: az első ciklus [fogantatás] versei egy film felépítésének imitálásával (trailer, title theme, soundtrack, végül end), majd a cselekmény jelenetenkénti vázolásával engednek bepillantást a főhős karakterének alakulásába, története kibontakozásába. Az alaprajzból kiindulva az alapvető térképző egységek felvázolásával a további ciklusokban kirajzolódnak az anyaméh-ház belső terei, intim hangulatú enteriőrök összességeként megképződik az újraértelmezett anyaméh: [alaprajz], [nappali], [fürdőszoba], [konyha], [hálószoba], ebből a szempontból némileg kilóg a sorból a [féltéglák] és a [poggyász] című egység. Az egyes terekben funkcióik szerint elhelyezett tárgyak kerülnek a szövegek fókuszába. Az élet tényleges kezdetére utaló [fogantatás] ciklus egyaránt rámutat a kötet felépítését szervező mozgóképes narratíva, de az ezen belül alakuló elbeszélés kezdő pillanatára, a záró egység [kilencedik hónap] pedig szerkezetileg ugyan nyitány helyett a lezárás aktusának szerepét tölti be, mégis az én önmagába zártságának feladásáról, az általa létrehívott menedék elhagyásáról, a napra jutás megvalósulásáról tudósít: „odakinn rájöttem, / hogy odabenn végig a kulcs / kifaragásán járt az eszem” (91).

Pereg az Anyaméh című film, melynek soundtrackje paradox módon egy elnémított tévéről visszaköszönő zokogó anya látványa. Az I. jelenet, melyben a kőműves emberi gyengeségéről vall című szövegben – először jelenik meg építőmesterként a versbeszélő – felsejlik az utolsó versben kimondott önmeghatározás kettős természete – kiszolgáltatottságának bizonyossá válása, a „féltégla vagyok / egy alsó sorban” (10) érzete érleli meg benne a döntést, hogy a megélt hiányok hatására önmaga köré emeljen falakat: „most kell elvonulnom, érzem / bizsereg minden, ahol senki nem / szól hozzám, ott a házam” (17). Ahogyan a kamera lépésről lépésre közelít rá a csukott ajtóra, majd annak belső felét veszi, úgy válik egyre súlyosabb lelki teherré a fiziológiai változásokon keresztülment, felnőtt test, amelynek tulajdonosa kénytelen szembenézni magára hagyatottságával: „most itt állok a tükör előtt / nevetségesen, mert a kinőtt / pulóverembe akarok belebújni /
újra” (19), „szűk lett rajtam a mozgolódás, / könyökömet beütöttem a csillagokba / lejönni mégsem merek” (21). Isten, sors, anya, szerető által elhagyatottan él jelenében a versbeszéd alanya, az aktuális enteriőrben megpillantva egy-egy tárgyat, elindul általuk a fontos pillanatokra emlékezés asszociatív mechanizmusa, melyet időnként a vád, máskor a beletörődő szomorúság hangneme ural. Villanásnyi ideig mesél egy küszöb, egy naptár, egy borotva vagy éppen egy műanyag tál láttán: mindegyik objektum egy képkocka, amely flashbackszerű, versbe szedett élményanyag elmondására készteti, s miközben rekonstruálódik a kétségtelenül rövid élettörténet, úgy hatol a tekintet a lélek és a ház belső terei felé. Néha talán túl nagy tömböket, súlyokat vesz a vállára, máskor viszont helyüket vesztett féltéglákat pakol, de folyamatosan küzd önmaga elfogadásának saját maga által teremtett kényszerével: „adjatok egy másik / húsdarabot, én majd / elhiszem róla, hogy az a szívem, / meg is tanulnám szeretni” (83).

A [poggyász] ciklus címeiben jórészt megismétlődnek az [alaprajz] versei, ám a távozás aktusát érzékeltetve az én-zárat feloldó kulccsal (és az egésszel) kiegészülve megváltozik a sorrend, a perspektíva immáron belülről a külvilág felé irányul: „a szívben minden indulásra készen. / hajtja a vére, becsomagolja holmiját” (81). A házat benépesítő tárgyfragmentumok után a [kilencedik hónap] egység IV. jelenet, melyben a kőműves felépítette az anyaméhet szövege visszautal a „saját kis menedékhely” (89) létrehozásának folyamatára. A ház anyagául a kőműves téglák helyett a fát választja – mégsem keveredik szerepválságba, hiszen egy helyütt így vall önmagáról: „lusta kőműves vagyok, / meg lusta ács” (22) –, mivel „az összes földi anyag / közül a fának van a legtisztább lelke” (89) alkalmas matéria arra, hogy az élet kialakulásához szükségszerűen tiszta anyaméh-imitáció alapját képezze. A kulcs kifaragását megelőző hosszas meditáció segíti a végső felismeréshez, hogy rájöjjön, a születés utáni biztonságot szimbolizáló anyaméh-biztonság megteremtése az egyes ember feladata: „(mert ezek vagyunk mi. / kőművesek és egyben házak is)” (91).

Interjúk
Elolvasom
bármilyen fal, ha embereknek / építik, legyen emberméretű
Szerző

bármilyen fal, ha embereknek / építik, legyen emberméretű

Írta: Szarvas Melinda

„A magyar nyelvben vagyok otthon. A mindennapokban Szerbiában, szellemileg Magyarországon. Sokkal aktívabban követem például a magyar közéletet. Azonban már jó ideje szeretnék szerbről verseket fordítani, de valamiért folyton halogatom. Sokkal szorosabb együttműködés kéne a két irodalom között, és ez elsősorban a vajdasági magyar írók felelőssége, így az enyém is.”  ‒ Celler Kiss Tamással Szarvas Melinda beszélgetett.

 

Szarvas Melinda: „tíz dolgot találtam ki, / amiről tudtunk volna beszélni.” Az első, Anyaméh című köteted egyik verséből származó idézet, a költemény címe: képeslap egy finn erdőből. Engem már a cím megvett, de maga a vers is az egyik kedvencem. Milyen kötődésed van a finn tájhoz? Honnan jött ez a téma?

 

Celler Kiss Tamás: Vas Máté írta a Kosok című izlandi filmről szóló kritikájában, hogy a mi generációnknak Izland jelenti azt, amit Ázsia, főleg India jelentett a romantikus költőknek. Helytállónak érzem a megállapítást, de nemcsak Izlandra, hanem az egész skandináv térségre vonatkozóan. Habár ez utóbbi nem is pontos megjelölés, mert a nyelvhasználatban gyakran hivatkozunk Finnországra és Izlandra is mint skandináv országra. Pontosabb és egyszerűbb is, ha Észak-Európának mondom. Bezzegészak. Persze innen nézve a működő demokrácia és oktatásügy, a viszonylagos társadalmi jólét egzotikum. És ugye a romantikus költők is az egzotikumot keresték Indiában. Más kérdés, hogy pont az észak-európai filmek mutatják be leginkább, hogy a róluk alkotott képünk a legtöbb esetben illúzió, naiv idealizmus. Egyébként az általad említett versben semmi ilyesmiről nincs szó, az egy szerelmes vers. De akkoriban, amikor írtam, úgy éreztem, szívesebben élnék, mondjuk, Finnországban, mint Szerbiában.

 

Sz.M.: Noha írtál novellákat, sőt színdarabot is, alapvetően és elsősorban költőként működsz. Hogyan találtál rá az írásra mint kifejezési formára?

 

C.K.T.: Egyetlen színdarabot írtam. Egy diákszínjátszó csoport számára készült, amolyan tinidarab, és nagy sikereket értek el vele iskolanapokon, de nem kell komolyan venni. Van egy novelláskötetem is, szerencsére nem lehet beszerezni sehol. A gimnáziumi szerbtanárnőm találta ki, hogy az osztálytársaim fordítsák le szerbre a szövegeimet, talált rá támogatást, és kis példányszámban ki is adtuk. Közösen készítettük el a borítót, csináltuk meg a tördelést, de legfeljebb csak arra volt jó, hogy ne kelljen órákra járnunk. Maradjunk annyiban, hogy verseket írok, és – ahogy mondtad – az Anyaméh az első kötetem. De sokkal szívesebben szereznék dalokat, viszont a zenéhez nincs tehetségem, a versíráshoz meg néha úgy tűnik, hogy van. De nem véletlenül az írás az egyik legnépszerűbb önkifejezési forma, sokkal kevesebb kellék kell hozzá, mint mondjuk a festészethez vagy a filmkészítéshez, és nem mellesleg olcsóbb is. Igazából nem tudom, hogy mi az elsődleges oka annak, hogy írok. Valószínűleg azért csinálom, mert azt gondolom, vannak annyira érdekesek a szövegeim, hogy mások elolvassák.

 

Sz.M.: A 2015-ben a zEtnánál megjelent első köteted több év munkája? Milyen a munkatempód? Mennyire írsz könnyen? Vagy inkább többször is átdolgozol akár egy kéziratot?

 

C.K.T.: Tolnai Ottó minden reggel ír. Nekem sajnos még nem alakult ki egy konstans munkatempóm, ennek sokszor érzem is a hátrányát. Aktív és passzív időszakok váltogatják egymást. A kötet verseinek nagy részét egy nyár alatt írtam, de sokat dolgoztunk rajta Beszédes Istvánnal, mire megjelenhetett könyv formájában. Azóta viszont sokkal rendszertelenebbül és lassabban írok, több időt szánok egy adott szöveg csiszolására. Mintha kirajzolódna egy olyan tendencia, amely szerint amennyiben egy szerző komolyan veszi magát, 3-4 évente megjelenik legalább egy kötete. Eredetileg én is így terveztem, de most már biztosan nem fogom ezt betartani. Persze nem gondolom, hogy bárki is tűkön ülve várná az új kötetemet, ha mégis, akkor tőle ezúton is elnézést kérek.

 

Sz.M.: A litera.hu-n Keresztury Tibor írt rólad bemutatást, ajánlást, amelyből kiderül, hogy te küldted el neki a szövegeidet. Mennyire jellemez az ilyenfajta bátorság? Mennyire keresed a megmutatkozási lehetőségeket?

 

C.K.T.: Egyre kevésbé jellemez. Akkoriban volt egy csomó versem, szerettem volna minél több visszajelzést kapni, sokat olvasgattam a Literát is, ezért küldtem el Keresztury Tibornak a verseimet. Engem lepett meg a legjobban, hogy válaszolt az e-mailemre. De mostanában inkább az a jellemző, hogy oda küldök szövegeket, ahonnan kérnek.

 

Sz.M.: Adja magát a kérdés: az országhatárral elválasztottság mennyiben nehezíti a bemutatkozást vagy a jelenlétet, akár a vajdasági, akár a magyarországi közegben? Érzel egyáltalán elválasztottságot?

 

C.K.T.: Ahogy a fenti példa is mutatja, a bemutatkozást, a publikálást nem igazán nehezíti meg. Az nem számít, hogy Magyarországról vagy Szerbiából küldöd-e az e-mailt. Folyamatosan jelen lenni már nehezebb. Hiszen legalább annyira fontos a személyes jelenlét is. Végel László fogalmazott úgy, hogy a magyar irodalom vízfejű. A határon túli írók körében, de a vidéki magyarországi írók körében is tartja magát a vélekedés, hogy az irodalmunk központja Budapest. Van benne igazság, még akkor is, ha ebből a narratívából sokszor a peremre szorult írók sértődöttsége is kiérezhető. De az is igaz, hogy számunkra is elsősorban a magyarországi folyóiratok jelentik a releváns megmérettetési terepet. Persze lehet ezt másképp is nézni: ha valakinek valami okból kifolyólag éppen vajdasági magyar íróra van szüksége, akkor nagyobb eséllyel esik rám a választása, vagy előbb-utóbb rám esik, mivel alapvetően (sajnos) kevesen vagyunk.

 

Sz.M.: title theme című versedben azt írod, „bármilyen fal, ha embereknek / építik, legyen emberméretű.” Érzékelsz falakat magad körül vagy előtt? Mennyiben válogatsz a kínálkozó lehetőségek között, vagy ha létrejön egy új bemutatkozási platform, nyitott vagy rá? Legutóbb a tavalyi Szenteleky-napokon találkoztunk, aznap jelent meg az Előretolt Helyőrség első vajdasági irodalmi melléklete, amelyben emlékezetes versekkel szerepeltél (nem túlzás: egyedül rád emlékszem abból az összeállításból).

 

C.K.T.: Próbálok eleget tenni minden felkérésnek. Sajnos nehezen tudok nemet mondani. Az Előretolt Helyőrség vajdasági mellékletében publikáltam olyan verset is, amely a magyar kormány migránspropagandájával ironizál. Egy publikáció az Előretolt Helyőrségben mindenképpen politikailag reflektált lesz, akkor is, ha nem politikáról van benne szó, hanem mondjuk csicsergő madarakról. Ezért azt éreztem, tökéletes platform arra, hogy közéleti témát feszegessek, amely egyébként nem jellemző a szövegeimre. Érdekes volt látni, hogy az olvasó politikai irányultsága hogyan befolyásolja az adott vers értelmezését. Persze lehet azt mondani, ha egy ellenzéki érzelmű szöveget leközölnek az Előretolt Helyőrségben, csak teret engednek annak, hogy a demokratikusságukat hangoztassák. Ugyanakkor, ha egy ellenzéki érzelmű szerző elzárkózik előlük, visszautasítja a felkérést, lehetőséget ad arra, hogy pszeudodemokratát kiáltsanak. Tényleg azt gondolom, elsősorban az a fontos, mit mondunk, és nem az, hogy hol. Nem azt mondom, hogy nincs létjogosultságuk a nyílt leveleknek, nagyigényű Facebook-posztoknak, de jórészt csak arra jók, hogy a velünk hasonló véleményen levőket megerősítsük a gondolkodásukban. Ha kapok újabb felkérést az Előretolt Helyőrségtől, eleget fogok tenni neki: közéleti és rendszerkritikus szövegekkel.

 

Sz.M.: A vajdasági irodalmi közeg sem mentes a különféle vitáktól, megosztottságtól. Ezek mennyiben érintenek téged, az irodalmi szocializációdat mennyiben határozták meg?

 

C.K.T.: Sokszor az az érzésem, hogy feleslegesen nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek. A magyar irodalom soha nem volt egységes, abszurd is lenne ilyet elvárni tőle. A vajdasági irodalmi közeg megosztottsága semmilyen mértékben nem határozta meg az irodalmi szocializációmat. Ez a megosztottság leginkább a felek vélt és valós sérelmein alapul, amelyekre nekem nincs ráhatásom. Volt, hogy belefolytam különböző ügyekbe, de olyankor sem táborok véleményét képviseltem, hanem a saját magamét.

 

Sz.M.: 2018 novemberében a Késelés villával sorozat egyik főszereplője voltál, Láng Orsolya, marosvásárhelyi szerzővel együtt. A többi magyar irodalmi közeggel (nem vajdasági és/vagy magyarországi) van-e bármi kapcsolatod? Mennyire követed a különféle fiatal irodalmi közegeket?

 

C.K.T.: Vida Kamillával és Csete Somával Sárváron ismerkedtem meg. Őket is, és mindenki mást, akivel ott ismeretségbe kerültem, igyekszem követni. Persze lehetetlen mindent észrevenni, de figyelem és olvasom is a nemzedéktársaimat. Nagyon erős a fiatal irodalom. Sok a tehetséges, jó író.

 

Sz.M.: Tagja vagy-e írószervezeteknek, íróköröknek? Ha igen, ezek mennyiben meghatározók számodra? A kortársi (úgy értem, a saját generációd nyújtotta) közeg mennyiben jelenlévő számodra?

 

C.K.T.: Formálisan csak a Híd Körnek vagyok tagja, bár nem különösebben jellemző rám a kezdeményezőkészség, azonban ha megkeresnek valami jó ötlettel, akkor szívesen megyek. A saját generációmból Cirok Szabó Istvánnal állok a legszorosabb kapcsolatban. Az évek során kialakítottunk egy kétszemélyes műhelyt, ha van egy új versem, ő olvassa el először. De ugyanúgy neki is én vagyok az első szűrő. Ezáltal pedig biztosan hatottunk is egymásra. Egyébként idén jelenik meg az első verseskötete a Forumnál, jó szívvel ajánlom mindenkinek.

 

Sz.M.: S kik azok, akikre elődökként gondolsz, kik a számodra meghatározó szerzők, akikre hagyományt nyújtó közegként tekintesz? Kikhez kötnéd magad, ha egyáltalán szeretnéd vagy érzel ilyenfajta kötődést?

 

C.K.T.: Egy kiváló költő, Orbán Ottó írta:,,s minden csomóponton egy szorgos forgalmista / tandorizik, petrizik, egyebezik.” Nem vagyok én se kivétel. Egyéb alatt értem az idézett Orbán Ottót, Kemény Istvánt, Tolnai Ottót, Oravecz Imrét, Kántor Pétert, Málik Rolandot, Pál Sándor Attilát. Ők azok a szerzők, akikhez gyakran visszatérek, az én költészeti csomópontjaim.

 

Sz.M.: az ajtó (külső fele) című költeményedben azt írod, „ha elhagyod ezt a házat, / hagysz magad után egy otthont”. Számodra mennyire különváló fogalmak ezek? Ház és otthon? Hol élsz, irodalmilag melyik közeg otthonosabb számodra és miért?

 

C.K.T.: A magyar nyelvben vagyok otthon. A mindennapokban Szerbiában, szellemileg Magyarországon. Sokkal aktívabban követem például a magyar közéletet. Azonban már jó ideje szeretnék szerbről verseket fordítani, de valamiért folyton halogatom. Sokkal szorosabb együttműködés kéne a két irodalom között, és ez elsősorban a vajdasági magyar írók felelőssége, így az enyém is.

 

Sz.M.: Az Anyaméh című köteted Bakos Anita illusztrációinak köszönhetően vizuálisan is egy nagyon izgalmas kiadvány. A művészeti ágak közti kapcsolatok mennyiben inspirálnak, ha egyáltalán beszélhetünk ilyen hatásról? Youtube-on található megzenésített költeményed is, s a kötetben több cím is zenei közeget idéz.

 

C.K.T.: Bakos Anita egy német ponyvaregény oldalaira rajzolta rá az illusztrációit, néhány helyen látszódnak is a gótikus betűk. Papírunk van róla, hogy jó munkát végzett, hiszen megkaptuk a 2015. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv díjat. Érdekes egyébként, hogy pont a zenét említed, mert nem volt kimondottan célom, hogy a szövegeim zenei közegeket idézzenek. Sokkal inkább törekedtem a filmszerűségre. A kötetben egy kamera pásztázza végig az anyaméhet, amelyet a versbeszélő építetett saját magának. A kamera kellően objektív dolog, nem ítélkezik, csupán láttat. Ez volt az én célom is. De abban igazad van, a zene nagyon is inspirál, általában írás előtt hallgatok zenét, munka közben kikapcsolom, mert zavar.

 

Sz.M.: 2015-ben megkaptad a Vajdaságban a Sinkó-díjat, s az interjú szervezése közben jött a jó hír, hogy idén pedig a Móricz-ösztöndíjat. Két fontos elismerés, más-más közegből. Milyen munkatervre kaptad meg a Móricz-ösztöndíjat? Min dolgozol most?

 

C.K.T.: A Móricz-ösztöndíjat A mérgezett gyalog munkacímű kötettervre kaptam meg. A mérgezett gyalog egy sakkos kifejezés, tulajdonképpen egy sakkcsapdáról van szó. A kötetnek így köze lesz a sakkhoz. A végére egy ütős csavart képzeltem el, de ezt nem lőném le előre. Szóval a második kötetemen dolgozom, remélhetőleg év végéig be tudom fejezni a kéziratot.

Elolvasom
Egyenes adás az Anyaméhből

Egyenes adás az Anyaméhből

„Káprázatosan hatásos Celler Kiss Tamás első kötetes színre lépése, verselésének kiforrottsága” — olvashatjuk Fekete J. József a Kilátó hasábjain megjelent kritikájában. A fiatal költő verseskönyve Anyaméh címmel jelent meg a zEtna Kiadó gondozásában néhány hónappal ezelőtt. Azóta folyamatos kritikai és sajtóvisszhang kíséri.

Első bemutatóját Zentán a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében tartották meg, a kiadó Beszélgetések a vulkán alatt című irodalmi rendezvénysorozat jubileumi, kétszázadik beszélgetéseként. A szerzőt kritikai és olvasói hatásokról kérdeztük…
 

* Az írói pályád prózával, drámával indult, verset később kezdtél írni. Általában fordított a sorrend, kamaszkorban törnek elő lázadó verssorok…

— Igazából már jóval kamaszkorom előtt tudtam, hogy írni szeretnék. Tíz-tizenegy évesen mindenfélével teleírtam egy füzetet, én azokat verseknek neveztem, de szerencsére a füzettel együtt elkallódtak. Később több regénybe is belekezdtem. Volt egy hosszú időszak, amikor mindenáron indiánregényt akartam írni, gondolom, a Bőrharisnya-történetek hatására. Eljutottam néhány oldalig, de gyorsan ráuntam a dologra. Aztán elsős gimnazistaként a Képes Ifjúság hasábjain rám köszönt egyik ismerősöm novellája, ekkor újra feltámadt bennem a versenyszellem, úgy gondoltam, ilyet én is tudok. Körülbelül tíz novella jött ki belőlem, azóta egy sem. Kaptam egy felkérést is a szenttamási diákszínjátszó csoport vezetőitől, hogy ha van kedvem, írjak nekik színdarabot. Nekem pedig volt hozzá kedvem, örülök, hogy kipróbáltam, egy drámapályázat keretében felkerült egy felületre, azóta is kapok visszajelzéseket, nagy sikereket aratnak vele ilyen-olyan iskolai rendezvényeken. De ha belegondolok, mindig is a versek érdekeltek. Ez elsősorban alkati kérdés. Mondjuk, én elég lusta vagyok a prózaíráshoz.

* Egy érettebb korú férfiember is megirigyelhetné azt a bátorságot, amellyel viszonyultál az alkotómunkához, merültél magadba ezekért a súlyos és mély sorokért. Hogyan és mennyi ideig íródott a kötet?

— Nagyjából két évig. Először is a kötet alapkoncepciója volt meg, utána már csak versek kellettek hozzá. A legelső verseimet Szögi Csabának küldtem el, látott bennük valamit, biztatott, ez így vitt tovább. Szerencsére elég hamar beláttam, hogy egy verseskötet megírásához kemény munkára és tudatosságra van szükség. Elkerültem a sárvári diákírók táborába, az is sokat segített. Lassan megtanultam kiszúrni az elrontott sorokat. Volt egy csomó rossz versem, melyekkel nem tudtam mit kezdeni, így folyamatosan írtam helyettük az újakat. A kötetbe végül, néhány darab kivételével, az elmúlt egy évben íródottak kerültek be. Igyekszem a könyvemet is egy soha véget nem érő tanulási folyamat részeként felfogni.

* A kötet Fogantatás, Alaprajz, Nappali, Fürdőszoba, Konyha, Hálószoba, Fél téglák, Poggyász, A kilencedik hónap című ciklusai otthonként értelmezik, írják le az anyaméhet. Fejlődéstörténet(ed) ez?

— Úgy érzem, elsősorban az otthonkeresés a kötet mozgatója. Természetes, hogy ennyi idősen az ember még nem érzi magát otthon, a helyét keresi. Ha a kötet fejlődéstörténet, akkor is csak egy állomás. Húszévesen én ennyit láttam, ennyit vélek érteni a világból. Nagyon személyes kötet lett, melyet nem szeretnék aktualizálni. Ha jól megírtam, az olvasó fel tudja majd tölteni a saját értelmezésével. Az adni akarás gesztusa is hajt.

Bakos Anita illusztrálta a könyved. Meg vagy elégedve a kép és a szöveg összhatásával?

— Az illusztrációknak is megvan a saját történetük. Anita egy Wehrmacht-katona által írt kalandregényt használt fel a munkáihoz, szabad fordításban Matróz hajó nélkül a címe, a Google-fordító szerint a szerző neve Feszes Ferenc. Izgalmas, hogy egy ilyen könyv kelt életre az enyémben. Anita munkái is intimek, de a két személyes történet képes összeállni egy egésszé, ebben pedig Beszédes Istvánnak, a kötet gondozójának elvitathatatlan az érdeme. Örülök, hogy Anitával és az ő saját kis történetével oszthattam meg a könyvet.

Keresztury Tibor egyebek közt ezt írja a Litera irodalmi portálon megjelent verseidet ajánlva: Egy kész költő, szokatlanul magas átlagnívón, döbbenetes rátalálásokkal, korán megélt fájdalmakkal — egyszerre drámaian megindító és önreflexív módon visszafogott... Hogyan hat rád az elismerés, illetve mennyire fontos számodra a szakma vagy az olvasó véleménye?

— Ha valaki művészettel foglalkozik, mondjuk, verseket ír, hozzá kell szoknia az egyszer fent, egyszer lent érzéséhez. Hogy költő vagy-e, az elsősorban az olvasóban dől el, őt pedig nem lehet átverni. Sokszor érzed, hogy akár tőled függetlenül is elővesznek vagy éppen elfelejtenek. Én mindebből nyilván keveset éltem még meg, de igyekszem hozzászoktatni magamat a gondolathoz, hogy lesz ilyen. Olyan típus vagyok, aki sokat tud rágódni bármilyen véleményen, de az összes kritika közül az önkritika számít a legtöbbet. Amikor leülsz írni, egyedül vagy, az éppen készülő verset pedig nem érdekli, hogy ki mit mondott az előzőekről.  

* Könnyen „engedted el” a kéziratot?

— Nem foglalkoztam sokat ezzel a kérdéssel, voltak határidők, melyeket be kellett tartanom. Beszédes Istvánnal szerencsém volt, ő ki tudta várni, hogy a kézirat beérjen.

* A zEtna a könyved gondozója, tagja vagy a Híd Körnek. Mi a véleményed az irodalmi alkotóközösségekről, (együtt)hatásokról?

— Az irodalom számos példát tud felmutatni, amikor fiatal, kezdő alkotók csoportosan kívánnak színre lépni. Az ilyen alkotóközösségeknek egymás támogatásáról, építéséről kell szólniuk. Az irodalom eleve nincs olyan helyzetben, hogy csak magával törődjön. Saját érdekében kell állandóan nyitnia. Egy kisebbségi irodalomra ez még inkább igaz. Fontosnak tartom, hogy az egésznek legyen egy megfogható része, amikor egymás közelében élő alkotók összeülnek, és emberileg is tudnak hatni egymásra.

* Min dolgozol, van-e új kötetterv?

— Egyelőre ilyesmiről nincs szó. Új versek persze vannak, de a következő kötetről még nincs elképzelésem. Sokat szeretnék publikálni. Aztán meglátjuk.

Díjak, ösztöndíjak