Skip to main content

Kónya Sándor

néprajzkutató
pedagógus

Csókán született 1952-ben, itt járt általános iskolába, ma is ott él.  Az alapfokú zeneiskolát Zentán fejezte be. A szabadkai gépészeti technikum, és az újvidéki Műszaki Egyetem Gépészeti Karának elvégzése után műszaki ellenőr, majd szerszámtervező volt a csókai Öntödében. Gépészeti szaktantárgyak előadójaként a csókai középiskolában dolgozott 1983 óta, ahol igazgató volt 1990 és 2001 között. A pedagógusi életpálya mellett a vajdasági népdalok és népénekek gyűjtésével, népszerűsítésével és vajdasági költők verseinek megzenésítésével foglalkozik.  Versénekesként, illetve énekmondóként gyakran szerepel Vajdaság valamely pontján, néha Magyarországon, Erdélyben is, könyvbemutatón, irodalmi esten, előadáson, ünnepségen. A zentai Kis Szent Teréz egyházközség vezetősége megbízásából himnuszt írt az új emléktemplom fölszentelésére 2017-ben.

 

További publikációk
Keverékszövegű dalok. In. Dolgozók. 1984. augusztus 2., 9.
Verbica és népköltészetünk. In. Verbica – Egyházaskér, 1999. Verbica, Verbica Helyi Közösség Tanácsa, 116–123.
Vajdasági költők megzenésített versei (12). In. Krekity Olga (szerk.): Vajdasági magyar kalendárium. 2008, Szabadka, Hét Nap.
Mária szép rózsa. Lourdes-i énekeink. In. Bácsország 2009/3 , 65–69.
Szent Ferencről zengjen szívünk égi dalt. In. Bácsország 2009/4, 90–95.
Szent Anna énekek Csókán
(Létünk , 2011/2, 94–111.)
Kortárs költőink megzenésített versei (12). In. Krekity Olga (szerk.): Vajdasági magyar kalendárium. 2012, Szabadka, Hét Nap.
Jézus Rózsafa keresztje. Egy legendaballada vajdasági változatai. In. Bácsország. 2013/4 , 64–67.
Öt Seb – a recitációtól a négysoros strófáig. In. Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében I. Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat. 2015. Szabadka, Grafoprodukt, 167–182.
Hagyományaink nyomában. In. Magyar Szó – Kilátó 2016. április 30., május 1., 2., 3.,: 23. = A vajdasági népzenei kincsestár legújabb kötete. Hét Nap 2016 június 8. 32–33. = Bácsország 2016/2, 98–100.
„Becskereki kórházudvar kavicsos” Tóth Ferenc emlékének. In. Bácsország 2016/3-4, 84–85.
Tekijai énekek. In. A tekiai Havi Boldogasszony köszöntése (1716–2016). Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 2. Válogatás a 2016-ban megrendezett nemzetközi konferencia előadásaiból. Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat. 2016. Szabadka, Kiss
Protestáns énekek a néphagyományban. In. „Sem a magasság, sem a mélység nem rettent!” Kulturális értékeink a Kárpát-medencében III. 2018. Szabadka, Kiss Lajos NT: 11–22.
„Megásták a honvéd sírját az Uzsoki völgyben…” Egy első világháborús honvédnóta változatai. In.Bácsország 2018/2, 49–50.
Gyermekdalok, mondókák Csókán és környékén
(Létünk 2018/4, 43–64.)
Bukovinai keservesek Penavin Olga hagyatékából. In. Fénytörés. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében IV. Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat. 2019. h.n., Kiss Lajos NT: 29–40.
A féldallamokról Bodor Anikóval
(Létünk 2019/4, 35–55.)
Énekeljünk Kálmány Lajos gyűjtéséből! In. Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, Vërbica. Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat. 2019. h.n., Kiss Lajos NT: 29–49.
Oltáriszentségi énekek. In. Silling István 70 éves. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében VII. Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára 2020. h.n., Kiss Lajos NT: 79-89.
A kunkötés. In. Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. 1991. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság, 223–231.
Egy szerb dallam magyar és keverékszövegű variánsai. In. Néprajzi Látóhatár, 1999/1–4, 319–328.
Népénekek Észak-Bánságban. In. Csángó Füzetek 5. 2006. Budapest, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület kiadványa 43–59.
Szakirodalom az alkotóról
Kónya Sándor: Harmatozzatok, egek! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban. In. Magyar egyháztörténeti vázlatok – Regnum, 2005/3-4. 211–212.
Szerző
Létünk könyvek 1. Kónya Sándor: Nézzünk égre!
Szerző
Nézzünk égre! Csóka egyház- és népzenei anyanyelvén. Kónya Sándor újabb népének-gyűjteményének ismertetése. In. Bácsország 2014/4, 89–90.
Kétszer imádkozik az, aki énekel
Szerző
A hagyományos vallási élmény maradványai. Kónya Sándor Nézzünk égre! című kötetéről
Szerző
Interjúk
Az ellentétek vonzásában. Látogatóban a csókai Kónya Sándor népzenegyűjtőnél. In. Hét Nap 2001. május 16. 15. o.
Szerző
Tiszán innen és túl. In. Hét Nap 2005. június 15. 32. o.
Szerző
Aki a szirmok fényvarázsát énekli el. In. Hét Nap – Bánáti Újság 2007. január 31. 23. o.
Sok kis szigeten jártam, ahol a nemes emberi értékeket még őrizgetik. In. Hírvivő 2007. április 8–15. 7. o.
Versek zengetője. In. Duna TV (a Határtalanul… magyar sorozat epizódja) 2012. 03. 25.
Szerző
Alázat, szolgálat és tisztelet. In. Hét Nap 2016. március 9., 16–17.
Szerző
„A népzenekutatást és a verséneklést is szolgálatnak tekintem”. In. Magyar szó – Üveggolyó 2016. július 11., 9.
Szerző