Skip to main content
A szerző profilképe

Kossa János

Kek Zsigmond
Keck Zsigmond
Poór János
Ember Zsigmond
nyelvész
újságíró
lelkész
1907. január 27.
-
1980. február 22.
Újvidék

Iskoláit szülőhelyén, Zomborban és Szabadkán, református teológiai tanulmányait Budapesten (1924), Utrechtben (1925–1926), Strasbourgban (1926–1929) végezte. 1935-től 1945-ig lelkész Szabadkán, 1945 és 1948 között Magyar Szó főszerkesztője, majd ezt követően politikai okokból Goli otokra internálják. 1954 és 1980 között a Magyar Szó szerkesztője, munkatársa és lektora. A Híd folyóirat egyik alapítója, de nevéhez kapcsolódik a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület alapítása is.

2011-ben Újvidéken Kossa János Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub alakult.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
A nyelv őre. In. Magyar Szó. 1968. december 29.
Szerző
A nyelv szelleme
Szerző
A mi könyvünk. In. Magyar Szó. 1978. november 5.
Szerző
Nyelvünk tükre. In. Dolgozók. 1979. március 29.
Szerző
Nyelvünk korrajza és kórképe, avagy a nyelvművelés hasznáról
Szerző
Változó nyelvszokások
Szerző
Embert nyelvéről... In. Élet és irodalom. 1980. február 16.
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. In. Magyar Szó. 1995. december 24.
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1970.