Skip to main content
A szerző profilképe

Kossa János

Kek Zsigmond
Keck Zsigmond
Poór János
Ember Zsigmond
nyelvész
újságíró
szerkesztő
lelkész

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/1881/vajdasag_ujvidek/92201/Kossa-J%C3%A1nos-eml%C3%A9kest.htm

Iskoláit Cservenkán, Zomborban és Szabadkán, református teológiai tanulmányait Budapesten (1924), Utrechtben (1925–1926) és Strasbourgban (1926–1929) végzi. 1935 és 1945 között lelkész Szabadkán. 1945-től 1948-ig a Magyar Szó főszerkesztője. 1948 és 1953 között politikai okokból Goli otokra internálják. 1954-től 1980-ig a Magyar Szó szerkesztője, munkatársa és lektora. Kossa János a Híd egyik alapítója, valamint a nevéhez kapcsolódik a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület alapítása is. 

2011-ben Újvidéken Kossa János Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub alakult.

 

Kiadványok
Fordításkötetek
Szakirodalom az alkotóról
A magyar nyelv szolgálatában
Szerző
Kossa János köszöntése
Szerző
A nyelv szelleme
Szerző
Nyelvünk tükre
Szerző
Nyelvünk korrajza és kórképe, avagy a nyelvművelés hasznáról
Szerző
Változó nyelvszokások
Szerző
Embert nyelvéről... In. Élet és irodalom. 1980. február 16.
Szerző
Kossa János köszöntése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A nyelvművelő Kossa János. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (1)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (2)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (3)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (4)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (5)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (6)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (7)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (8)
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. Keck Zsigmond (1907–1980) (9)
Szerző
A kétnyelvűség demokratikus szempontjai. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Leányvári levelek, 31. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
A magyar nyelv szolgálatában. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1970.