Skip to main content
A szerző profilképe

Kossa János

Kek Zsigmond
Keck Zsigmond
Poór János
Ember Zsigmond
nyelvész
újságíró
lelkész

Iskoláit szülőhelyén, Zomborban és Szabadkán, református teológiai tanulmányait Budapesten (1924), Utrechtben (1925–1926), Strasbourgban (1926–1929) végezte. 1935-től 1945-ig lelkész Szabadkán, 1945 és 1948 között Magyar Szó főszerkesztője, majd ezt követően politikai okokból Goli otokra internálják. 1954 és 1980 között a Magyar Szó szerkesztője, munkatársa és lektora. A Híd folyóirat egyik alapítója, de nevéhez kapcsolódik a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület alapítása is.

2011-ben Újvidéken Kossa János Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub alakult.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
A nyelv őre. In. Magyar Szó. 1968. december 29.
Szerző
A nyelv szelleme
Szerző
A mi könyvünk. In. Magyar Szó. 1978. november 5.
Szerző
Nyelvünk tükre. In. Dolgozók. 1979. március 29.
Szerző
Nyelvünk korrajza és kórképe, avagy a nyelvművelés hasznáról
Szerző
Változó nyelvszokások
Szerző
Embert nyelvéről... In. Élet és irodalom. 1980. február 16.
Szerző
Rendhagyó élet- és közéleti pálya. In. Magyar Szó. 1995. december 24.
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1970.