Skip to main content

Láncz Irén

nyelvész
egyetemi tanár

Az általános iskolát Csantavéren, a tanítóképzőt (1971) Szabadkán végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1975-ben diplomázik. 1981-ban Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz. 1987-ben Újvidéken a nyelvtudomány doktora lesz (Az új ortológia korának általános nyelvészeti nézetei). 1975 és 1976 között tanár Újvidéken, 1976-tól az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén tanársegéd, 1987-től docens, 1992-től egyetemi rendkívüli tanár, 1997-től egyetemi rendes tanár. 2006 és 2012 között tanszékvezető. 1995-től 2006-ig a Tanulmányok című tanszéki évkönyv főszerkesztője. 2006 és 2012 között a tanszéki kiadványok (Hungarológiai Közlemények, Tanulmányok, Bibliográfiai Füzetek) felelős szerkesztője.

A rendszerben elérhető publikációk
Silling István: Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz
(Honismeret. 2013/1., p. 75.)
Szerző
Deák Ferenc szerzői utasításai a Légszomj című drámában
(Hungarológiai Közlemények. 2010/3.)
Szerző
Szemantikai szövegösszefüggések Juhász Erzsébet Gyöngyhalászok című kötetének elbeszéléseiben
(Híd. 2003/3–4.)
Szerző
In memoriam Horváth Mátyás (1931–2009)
(Tanulmányok. 2009/42.)
Szerző
„... minden szónak a helyén kell lennie” In. Forrás. 2001/6.
Szerző
Molnár Csikós László: A melléknévi igeneves szerkezet transzformjai a magyarban
(Tanulmányok. 1991/24.)
Szerző
Búcsúzunk Penavin Olga tanárnőtől. In. Tanulmányok. 2001/34.
Szerző
Penavin Olga emléktáblája előtt. In. Tanulmányok. 2011/44.
Szerző
In memoriam Bosnyák István (1940–2009)
Szakirodalom az alkotóról
Életrajz helyett „munkarajz” (Láncz Irén: Szarvas Gábor)
Szarvas Gábor munkássága egy kismonográfia tükrében
Az előítéletek bírálója
Szerző
Szövegértelmezés: szövegértés. Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Forum, Újvidék, 1994.
Szerző
Újszerű szövegvizsgálat. In. Magyar Szó. 1995. szeptember 10.
Szerző
Nyelv és irodalom (Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés)
Szerző
Nyelvi megnyilatkozásaink. In. Magyar Szó. 1998. január 10.
Szerző
A nyelvi rendszerteremtés útjain. In. Magyar Szó. 1998. december 12.
Szerző
Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések
Szerző