Skip to main content

Lévay Endre (Völgyi Endre)

prózaíró
szerkesztő
publicista
műfordító

A fotó forrása: Híd. 1985/11.

Az iskoláit Szabadkán végzi, utána jogot tanul. 1934-ben a Híd egyik alapítója és első főszerkesztője. 1935-től a Napló munkatársa. 1941-ben szabadul a hadifogságból. A baloldali kapcsolatai miatt nem veszik fel a Napló örökébe lépő Hírlaphoz. Könyvtáros a Városi Könyvtárban. 1944 decemberében Gál Lászlóval, Kek Zsigmonddal és Majtényi Mihállyal a Szabad Vajdaság című napilap (a Magyar Szó elődjének) alapító-szerkesztője. Goli otokra internálják, ahonnan betegen ke­rül haza. 1953 és 1958 között a 7 Nap irodalmi szerkesztője, 1958 és 1972 között az Újvidéki Rádió szerkesztője. Évekig dolgozik dramaturgként a szabadkai Népszínházban. Az Életjel című irodalmi élőújság egyik szerkesztője. Szerepel a Téglák, barázdák (1947) című antológiában

Kiadványok
Fordításkötetek
Mesegyűjtésünk továbbfejlesztése
(Üzenet. 1979/3. )
Szerző
Színművészetünk múltja (Káich Katalin: A zombori színművészet története és repertóriuma 1825–1918)
(Üzenet. 1976/1–3.)
Szerző
Ének a hegyesi mezőkről
(Híd. 1952/11.)
Szerző
Semfűhordó (Csépe Imre: Határdomb)
(Üzenet. 1973/8.)
Szerző
Őszinte sorokkal indít olvasót (Csordás Mihály: Követni az időt)
(Üzenet. 1984/10.)
Szerző
A költő és korszaka (Zoltán Csuka: Poezija)
(Üzenet. 1975/10.)
Szerző
Önvallomások, meditációk (Dési Ábel: Félelem és fájdalom)
(Üzenet. 1984/9.)
Szerző
Vázlatok egy portréhoz
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
Egy könyv kettős tükörben
(Üzenet. 1981/1–2.)
Szerző
Dalkincsünk könyve
(Üzenet. 1977/12.)
Szerző
Versek a világról
(Üzenet. 1973/6–7.)
Szerző
Egy érdemes életút
(Létünk. 1978/1.)
Szerző
Halott mesék
(Híd. 1934/8.)
Szerző
A proletár valóság költője
(Üzenet. 1983/3.)
Szerző
Irodalmunk élő könyve
(Üzenet. 1983/10.)
Szerző
Kis könyv zenei életünkről
(Üzenet. 1977/7–8.)
Szerző
Kenyeres Kovács Márta (1933–1984)
(Üzenet. 1984/7.)
Szerző
A valóság ezeregy arca
(Üzenet. 1972/4.)
Szerző
In memoriam Kolozsi Tibor (1915–1980)
(Üzenet. 1980/10.)
Szerző
In memoriam Komáromi József Sándor (1911–1985)
(Üzenet. 1985/10.)
Szerző
Olvasás közben (Lőrinc Péter: Társadalom és művészet)
(Üzenet. 1982/9.)
Szerző
Szerző
Kovács Sztrikó Zoltán ( 1912–1985)
(Üzenet. 1985/4.)
Szerző
Pályadíjnyertes mű a színpadon
(Híd. 1953/11.)
Szerző
A diákévekre való visszapillantással
(Híd. 1974/5–6.)
Szerző
Jugoszláviai Magyar Regénykönyvtár (Murik Artúr: A hinterland)
(Üzenet. 1982/3.)
Szerző
Észak-Bácska településeinek múltja és jelene egy társadalomrajz tükrében
(Létünk. 1978/2.)
Szerző
Színházi krónika
(7 Nap. 1954. május 9.)
Szerző
Vita egy bemutató után
(Híd. 1954/5–6.)
Szerző
Richter János (1900–1971)
(7 Nap. 1971. október 8.)
Szerző
Schwalb Miklós: Fiú a konyhából
(Híd. 1934/5.)
Szerző
Viharos évek tanúja (Schwalb Miklós: A szén)
(Üzenet. 1972/2.)
Szerző
A festő a képben (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
(Üzenet. 1983/7–8.)
Szerző
Sinkó Ervin: Elítéltek
(Híd. 1953/1.)
Szerző
Egy szellemi talaj felfedezése (Sinkó Ervin: Don Quijote útjai)
(Üzenet. 1975/11.)
Szerző
Vajdasági évek (Somogyi Pál: Máglya)
(Üzenet. 1971/3.)
Szerző
Somogyi Pál (1894–1980)
(Üzenet. 1980/12.)
Szerző
Stadler Aurél: Az élet két arca
(Híd. 1935/5.)
Szerző
Börcsök Erzsébet
(7 Nap. 1971. május 14.)
Szerző
Versek és rajzok ritmusa (Urbán F. Gábor: Füstvirág)
(Üzenet. 1981/6.)
Szerző
Urbán János: Életjel
(Híd. 1953/2.)
Szerző
A költő álma (Urbán János verseskönyvéről)
(Híd. 1955/11–12.)
Szerző
Tisza menti kisemberi sorsok (Urbán János: Holdudvar)
(Üzenet. 1982/1–2.)
Szerző
Kispolgári jeremiáda vagy irodalmi titánkodás...? (Vajda Gábor: Kázmér Ernő)
(Üzenet. 1980/10.)
Szerző
Az útkereséstől az érett művekig
(1983/10.)
Szerző
Egy publicista őszinte vallomásai (Írta és hitte Vébel Lajos)
(Üzenet. 1984/12.)
Szerző
Vadalmaízű vallomások (Dudás Károly: Jártatás)
(Üzenet. 1981/12.)
Szerző
Szirmai Károly emlékére (Fekete Lajos – Szirmai Endre: Hűséggel a fiú és barát)
(Üzenet. 1975/12.)
Szerző
Haraszti Sándor (1897–1982)
(Üzenet. 1982/3.)
Szerző
LÉVAY ENDRE A múltban tett léptek egymás felé (Káich Katalin: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát irodalmi és kulturális kapcsolatok történetéből – Zombor 1875–1918)
(Üzenet. 1975/7.)
Szerző
Helytörténi kutatásunk megalapozói (Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata 1883–1918)
(Üzenet. 1981/3.)
Szerző
Őrtűz fényében
(7 Nap. 1969. május 2.)
Szerző
Régi regény a régi Szabadkáról (Csáth Géza – Havas Emil – Munk Artúr: A repulő Vucsidol)
(Üzenet. 1979/4.)
Szerző
A munkásmozgalom indulása Szabadkán (Kálmán Petkovič: Burna setva)
(Üzenet. 1979/12.)
Szerző
Színeiben égő festő (Sáfrány Imre)
(Üzenet. 1978/11.)
Szerző
A vonalak művésze
(7 Nap. 1974. január 25.)
Szerző
A könyv soha nem késhet el (B. Szabó György)
(Üzenet. 1980/4.)
Szerző
Fiatal rendezőnk halálára (ifj. Szabó István 1937–1983)
(Üzenet. 1984/8.)
Szerző
Klasszikus értékeink (Szenteleky Kornél – Kornel Senteleki; Majtényi Mihály: Betűtánc)
(Üzenet. 1976/6–7.)
Szerző
Mestró lelkében örök virágok élnek
(Üzenet. 1978/6–8.)
Szerző
A rajongó költői lélek is (Stadler Aurél halálára)
(Üzenet. 1974/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Lévay Endre: Dél kapujában
Szerző
Kabátos ember a tanyavilágban
Szerző
Kesernyés poézis
Szerző
Egymásra nézve – A hatvanéves Lévay Endre köszöntése
Szerző
Délibábos valóság
Szerző
Lévay Endre
Szerző
Lévay Endre: Dél kapujában. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Üvegcserepek egy mozaikhoz
Szerző
Termékeny örökség (Lévay Endre önéletrajzáról)
Szerző
Lévay Endre (1911–1985)
Szerző
Akire mindig számítani lehetett. Búcsú Lévay Endrétől (1911–1985)
Szerző
Gyermekkori hangulatok (Lévay Endre: Régi utcák porában)
Szerző
Egymásra nézve. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Interjúk
A „hidat építők”
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1982.
Egyéb tevékenység
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
A borítón felhasznált alkotás