Skip to main content

Lévay Endre (Völgyi Endre)

prózaíró
szerkesztő
publicista
műfordító

Az iskoláit Szabadkán végzi, utána jogot tanul. 1934-ben a Híd egyik alapítója és első főszerkesztője. 1935-től a Napló munkatársa. 1941-ben szabadul a hadifogságból. A baloldali kapcsolatai miatt nem veszik fel a Napló örökébe lépő Hírlaphoz. Könyvtáros a Városi Könyvtárban. 1944 decemberében Gál Lászlóval, Kék Zsigmonddal és Majtényi Mihállyal a Szabad Vajdaság című napilap (a Magyar Szó elődjének) alapító-szerkesztője. Goli otokra internálják, ahonnan betegen ke­rül haza. 1953 és 1958 között a 7 Nap irodalmi szerkesztője, 1958 és 1972 között az Újvidéki Rádió szerkesztője. Évekig dolgozik dramaturgként a szabadkai Népszínházban. Az Életjel című irodalmi élőújság egyik szerkesztője. Szerepel a Téglák, barázdák (1947) című antológiában

Kiadványok
Fordításkötetek
Mesegyűjtésünk továbbfejlesztése
(Üzenet. 1979/3. )
Szerző
A múltban tett léptek egymás felé (Káich Katalin: A zombori színművészet története és repertóriuma (1825-1918).
(Üzenet. 1976/1–3., p. 122–124.)
Szerző
Ének a hegyesi mezőkről
(Híd. 1952/11.)
Szerző
Semfűhordó (Csépe Imre: Határdomb)
(Üzenet. 1973/8.)
Szerző
Őszinte sorokkal indít olvasót (Csordás Mihály: Követni az időt)
(Üzenet. 1984/10.)
Szerző
A költő és korszaka (Zoltán Csuka: Poezija)
(Üzenet. 1975/10.)
Szerző
Önvallomások, meditációk (Dési Ábel: Félelem és fájdalom)
(Üzenet. 1984/9.)
Szerző
Vázlatok egy portréhoz
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
Egy könyv kettős tükörben
(Üzenet. 1981/1–2.)
Szerző
Dalkincsünk könyve
(Üzenet. 1977/12.)
Szerző
Versek a világról
(Üzenet. 1973/6–7.)
Szerző
Egy érdemes életút
(Létünk. 1978/1.)
Szerző
Halott mesék
(Híd. 1934/8.)
Szerző
A proletár valóság költője
(Üzenet. 1983/3.)
Szerző
Irodalmunk élő könyve
(Üzenet. 1983/10.)
Szerző
Kis könyv zenei életünkről
(Üzenet. 1977/7–8.)
Szerző
In memoriam Kenyeres Kovács Márta (1933–1984)
(Üzenet. 1984/7.)
Szerző
A valóság ezeregy arca
(Üzenet. 1972/4.)
Szerző
In memoriam Kolozsi Tibor (1915–1980)
(Üzenet. 1980/10.)
Szerző
In memoriam Komáromi József Sándor (1911–1985)
(Üzenet. 1985/10.)
Szerző
Olvasás közben (Lőrinc Péter: Társadalom és művészet)
(Üzenet. 1982/9.)
Szerző
Szerző
Kovács Sztrikó Zoltán ( 1912–1985)
(Üzenet. 1985/4.)
Szerző
Pályadíjnyertes mű a színpadon
(Híd. 1953/11.)
Szerző
A diákévekre való visszapillantással
(Híd. 1974/5–6.)
Szerző
Jugoszláviai Magyar Regénykönyvtár (Murik Artúr: A hinterland)
(Üzenet. 1982/3.)
Szerző
Észak-Bácska településeinek múltja és jelene egy társadalomrajz tükrében
(Létünk. 1978/2.)
Szerző
Színházi krónika. In. 7 Nap. 1954. május 9.
Szerző
Vita egy bemutató után
(Híd. 1954/5–6.)
Szerző
Richter János 1900–1971. In. 7 Nap. 1971. október 8.
Szerző
Schwalb Miklós: Fiú a konyhából
(Híd. 1934/5.)
Szerző
Viharos évek tanúja (Schwalb Miklós: A szén)
(Üzenet. 1972/2.)
Szerző
A festő a képben (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
(Üzenet. 1983/7–8.)
Szerző
Sinkó Ervin: Elítéltek
(Híd. 1953/1.)
Szerző
Egy szellemi talaj felfedezése (Sinkó Ervin: Don Quijote útjai)
(Üzenet. 1975/11.)
Szerző
Vajdasági évek (Somogyi Pál: Máglya)
(Üzenet. 1971/3.)
Szerző
Somogyi Pál (1894–1980)
(Üzenet. 1980/12.)
Szerző
Stadler Aurél: Az élet két arca
(Híd. 1935/5.)
Szerző
Börcsök Erzsébet
(7 Nap. 1971. május 14.)
Szerző
Versek és rajzok ritmusa (Urbán F. Gábor: Füstvirág)
(Üzenet. 1981/6.)
Szerző
Urbán János: Életjel
(Híd. 1953/2.)
Szerző
A költő álma (Urbán János verseskönyvéről)
(Híd. 1955/11–12.)
Szerző
Tisza menti kisemberi sorsok (Urbán János: Holdudvar)
(Üzenet. 1982/1–2.)
Szerző
Kispolgári jeremiáda vagy irodalmi titánkodás...? (Vajda Gábor: Kázmér Ernő)
(Üzenet. 1980/10.)
Szerző
Az útkereséstől az érett művekig
(1983/10.)
Szerző
Egy publicista őszinte vallomásai (Írta és hitte Vébel Lajos)
(Üzenet. 1984/12.)
Szerző
Vadalmaízű vallomások (Dudás Károly: Jártatás)
(Üzenet. 1981/12.)
Szerző
Szirmai Károly emlékére (Fekete Lajos – Szirmai Endre: Hűséggel a fiú és barát)
(Üzenet. 1975/12.)
Szerző
Haraszti Sándor (1897–1982)
(Üzenet. 1982/3.)
Szerző
Mestró lelkében örök virágok élnek
(Üzenet. 1978/6–8.)
Szerző
A rajongó költői lélek is (Stadler Aurél halálára)
(Üzenet. 1974/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Lévay Endre: Dél kapujában. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Kabátos ember a tanyavilágban
Szerző
Kesernyés poézis. In. 7 Nap. 1970. szeptember 18.
Szerző
Egymásra nézve. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Délibábos valóság
Szerző
Lévay Endre. In. 7 Nap. 1972. május 5.
Szerző
Üvegcserepek egy mozaikhoz
Szerző
Termékeny örökség (Lévay Endre önéletrajzáról)
Szerző
Lévay Endre (1911–1985)
Szerző
Gyermekkori hangulatok (Lévay Endre: Régi utcák porában)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1982.
Egyéb tevékenység
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő