Skip to main content

Lőrinc Péter

Löbl Árpád
Láng Árpád
Lányi Árpád
Lovass István
Žarko Plamenac
Lovrics Péter
költő
tanulmányíró
prózaíró
művelődéstörténész
egyetemi tanár

Középiskolába Orsován és Pancsován jár, egyetemi tanulmányait a budapesti Bölcsészettudományi Karon kezdi. Tanári képesítést 1924-ben szerez Belgrádban. 1916-tól 1918-ig az orosz és az olasz fronton harcol. Háborúellenes versei (Lány és béke, 1918) miatt hadbíróság elé állítják, de felmentik. A Tanácsköztársaság alatt a szocialista egyetemista hallgatók szervezetének tagja. A bukás után Pancsovára emigrál. Bekapcsolódik a Jugoszláv Kommunista Párt munkájába. 1920 és 1921 között Pécsett élt. 1921-től 1924-ig Nagybecskereken és Fehértemplomban magyar, német és szerb középiskolában tanít. 1924-től 1927-ig a szerbiai Gornji Milanovacra helyezik. 1927 és 1930 között Pancsován, 1930 és 1936 között Nagybecskereken tanít. 1936-ban büntetésül a macedóniai Bitolába helyezik. 1939-ban nyugdíjazzák, majd reaktiválják. 1939-től 1940-ig Szabadkán él, Macedóniában katona. 1941-ben Kotorba helyezik. A háborúban Belgrádnál fogságba esik, németországi hadifogolytáborokba kerül. 1945 februárjában szabadul, áprilisában Szabadkára kerül. 1945 és 1946 között a szerbiai minisztériumban a történelemoktatás és a kisebbségi tanítás szervzője. 1946-tól 1949-ig ugyanebben a munkakörben Újvidéken dolgozik. 1949 és 1959 között a Tanárképző Főiskola tanára. Nyugdíjasként az újvidéki Magyar Tanszéken társadalomtudományt és magyar történelmet tanít. 1957-ben megalapítja a Vajdasági Történelmi Társaságot, amelynek 17 éven át elnöke. Szerepel (Láng Árpádként) a Vajdasági magyar írók almanachjában (1924), a Téglák, barázdák című antológiában és (Lángként) a jugoszláviai magyar avantgárd költészetet bemutató Márciusi zsoltár (1973) című válogatásban.

-c. -r.: Két új vojvodinai könyv
(Világkép. 1941/1.)
Szerző
Fiatalok „Híd”-ja
(Híd. 1950/6.)
Szerző
Bánát magyar nyelvű polgári társadalomtudománya a századforduló idején. 1880–1918. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Szárnyaló idő. In. Magyar Műhely. 1963/5.
Szerző
Vándorlások. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1965.
Szerző
Gál László verseskönyve alkalmából
(Híd. 1949/3.)
Szerző
Havas Károly kétcsillagos cikkei
(Vilgákép. 1941/2.)
Szerző
Nemes publicisztika
(Üzenet. 1973/6–7.)
Szerző
Első nyilvános irodalmi vitánk
(Híd. 1949/1.)
Szerző
Állok a ház előtt, ahol... In. Magyar Szó. 1969. december 14.
Szerző
A kis Zelić halálugrása
(Üzenet. 1971/1.)
Szerző
A dokumentumriport „szabadkai műfaja”
(Üzenet. 1973/9.)
Szerző
Festett zongora. In. 7 Nap. 1972. január 14.
Szerző
Két part között
(Híd. 1950/8–9.)
Szerző
Két vojvodinai könyv. In. Világkép. 1941/1.
Szerző
Egy forradalmár arcéle (Urbán János: Haláltépett élet)
(Üzenet. 1974/2.)
Szerző
Aszlányi Dezső és az irracionális dialektika
( Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1970/3.)
Szerző
Népművelődés a század elején (Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban)
(Üzenet. 1981/10–11.)
Szerző
A Híd és a pirkadás évei
(Híd. 1974/5–6.)
Szerző
Válságok és erjedések. (1918–1921). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1962.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Nemzet születik – Lőrinc Péter riportkönyvéről
Szerző
Hétköznapok (Lőrinc Péter)
Szerző
Görbe utca 23. In. Magyar Szó. 1953. február 6.
Lőrinc Péter: Görbe utca 23. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Lőrinc Péter: Alakok. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Emlék-riportok
Szerző
Láng Árpád: Idő és művészet
Szerző
Lutanja i saznanja. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Az elkötelezett író
Szerző
Olvasás közben (Lőrinc Péter: Társadalom és művészet)
Szerző
Löbl Arpád
Lőrinc Péter (1898–1983)
Szerző
Lőrinc Péter: Társadalom és művészet
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1977.
Dátum
1979.
Tagságok
Alapító, elnök
1957–1974