Skip to main content

Lovra Éva

prózaíró
településmérnök
építőmérnök
városmorfológus

Az általános iskolát és a gimnáziumot (2003) szülővárosában végzi. 2013-ban az Újvidéki Egyetem szabadkai Építőmérnöki Karán diplomázott: diplomás építőmérnök város és üzemeltetés szakirányon és építőmérnök MSc szerkezetek és építőanyagok szakirányon. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskolában folytatta, ahol 2017-ben summa cum laude minősítéssel sikeresen megvédte PhD-értekezését. Az építészmérnöki tudományok doktora.

Kutatási területei: 

Várostörténet, várostervezés-elmélet, tipo-morfológia, művészetelméleti, építészeti és városépítészeti kapcsolatok/kölcsönhatások 1867 és 1918 között az Osztrák–Magyar Monarchia területén; mikrourbanizmus; művészet-, építészet- és várostervezés-elmélet a második világháború utáni időszakban (szocialista modernizmus 1948-1975, Szerbia); városi örökség meghatározása, értékelése és védelme.

További publikációk
Micro-urbanism – additional tool for urban heritage determination In: ISUFitaly International Conference. Róma. 2020. február 19–22., p. 26–27.
Rekonstruált (poszt)jugoszláv valóság – irodalmi térképzetek
(Regio. 28. évf. 2020. 1. sz., p. 253–260.)
A fény új élete: Ligeti-villa rehabilitációja In: Régi-új magyar építőművészet. 20. évf. 2020., p 14–17.
Könyvszemle: Vítor Oliveira (szerk.) Teaching Urban Morphology. In: Építés–Építészettudomány. 48. évf. 2020., p. 175–179.
Budapest legfontosabb városmorfológiai változásai (1867–1918) a szabályozásokon és esettanulmányokon keresztül
(Építés–Építészettudomány. 48. évf. 2020., p. 113–145.)
Antal Palóczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867–1918) In. Planning Perspectives. 35. évf. 2020., p. 371–381.
Industrial heritage as an overlooked potential in urban heritage. Case study Miskolc-Diósgyőr In. 5th ISUFitaliy International Conference. Róma. 2020. február 19–22., p. 50–51.
The Urban Typology Matrix (1867-1918). In: 25th ISUF International Conference: Urban Form and Social Context: from traditions to newest demands. 2019., p. 779–787.
Urban Tissue Regeneration: Questions and Opportunities = РЕГЕНЕРАЦИЈА УРБАНОГ ТКИВА ПИТАЊА И МОГУЋНОСТИ. In. Zbornik radova 7. međunarodne konferencije savremena dostignutsha u građevinarstvu. 2019., p. 923–931.
Micro-Urbanism in Central Europe (1867-1918) the Concept = МИКРОУРБАНИЗАМ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ (1867-1918). In Zbornik radova 7. međunarodne konferencije savremena dostignutsha u građevinarstvu. 2019., p. 845–854.
The Forgotten Urbanist Antal Paloczi. In: Architektura and Urbanizmus. 53. évf. 2019. 3–4. sz., p. 212–223.
Városok a kiegyezés előtt és a modern város 1867 és 1918 között (Szemelvények a Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában: Városszövet- és várostipológia [1867–1918] című kötetből)
(Tanulmányok. 59. évf. 2019. 2. sz., p. 25–38.)
Szocialista modernizmus Tolnai Ottó "hiányképzetének" mátrixában. In: A genius loci. Irodalom és építészet. 2019., p. 75–92.
Mikrourbanizmus és szabályozás – a Széchenyi lánchíd pesti hídfője
(Létünk. 44. évf. 2019. 3. sz., p. 59–85.)
Perceptions. The Unbuilt Synagogue in Buda through Controversial Architectural Tenders (1912–1914)
(Arts. 8. évf. 2019.)
Europa Nostra Grand Prix, az összefogás jutalma : a bácsi vár. In. Régi-új magyar építőművészet. 19. évf. 2019., p. 54–56.
Vertikális világ. In: Utóirat. Régi-új magyar építőművészet. 19. évf. 2019., p. 74–75.
Hangsúlyváltozások: a várostervezés elveinek (át)alakulása Miskolcon 1920 után. In. Változó szerepek, változó városképek. Kassa és Miskolc a 20. században., p. 103–117.
White city – A collection of modernist buildings from Tel Aviv. In. Symmetry. Culture and Science. 30. évf. 2019. 4. sz., 359–372.
The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad. In. Historicky Casopis. 67. évf. 2019. 3. sz., p. 467–480.
Unintentional Continuity: Development Parallels of Early Modern Urban Planning: (Cases: Bratislava, Slovak Republic and Novi Sad, Republic of Serbia) In: 15th International Docomomo Conference. Metamorphosis., p. 630–632.
Kitekintés: építészeti és városépítési kölcsönhatások az Osztrák-Magyar Monarchia területén
(Híd. 2018. augusztus. p. 69–95.)
Urban Typology in the Habsburg Empire, 1867-1918, with a Special Emphasis on Hungarian Towns. In. Architektura and Urbanizmus. 52. évf. 2018. 3–4. sz., p. 36–53.
The urban typology matrix (1867-1918). In. 25th ISUF International Conference: Urban Form and Social Context: from traditions to newest demands., 2018., p. 214.
A modern városrendezés kezdetei Pozsonyban.: Pozsony szabad királyi város városrendezési és városbővítési térképe az Orszás Széchényi Könyvtár gyűjteményében. In. Térképtörténeti Közlemények. 2. évf. 2018., p. 71–86.
Városrendezés Újvidéken a 20. század elején. In. Építés–Építészettudomány. 46. évf. 2018. 1–2. sz., p. 145–174.
Az államszocialista bányavárosfejlesztések morfológiai vonatkozásai: Komló és Oroszlány esete. In. Építés–Építészettudomány. 45. évf. 2017. 3–4. sz., p. 301–325.
Red or Blue? The Start of Modern Planning in Bratislava = Červený alebo modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy. In: Architektura and Urbanizmus. 51. évf. 2017. 1–2. sz., p. 30–43.
Defining quality design in hungarian university residences: A multi-dimensional, collaborative and inclusive evaluation procedure. In: International Multisdicplinary Scientific Geoconference. 2017., p. 545–556.
Preobrazbe urbane strukture; Uloga željeznice u oblikovanju urbanoga tkiva u gradovima Austro-Ugarske Monarhije (1867.-1918.). In. Prostor. 24. évf. 2016. 2. sz., p. 188–201.
University residences in Hungary: the actual scenario and the case of study of Ludovika campus. In. Residences and services for university Students. 2016., p. 339–348.
Typological approaches of the modern cities (heritage of the k. und k. period). In: City as Organism. New Visions for Urban Life-ISUF Rome 2015-Conference Proceedings. Róma. 2016. 1023–1032.
THE 'MODERN CITY': URBAN TISSUE TYPOLOGY: Limitations of Caniggian and Conzenian practice and the new typology. In: 4th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering 2016: Conference Proceedings. 2016., p. 805–814.
UNDERSTANDING THE URBAN HERITAGE – MORPHOGENESIS OF THE TRADITIONAL URBAN BLOCKS. In. Architektura and Urbanizmus. 50. évf. 2016. 3–4. sz., p. 234–235.
Tipologija gradskoga tkiva i urbana tipologija u razdoblju od 1868. do 1918. godine Posebni slučajevi: Zagreb i Rijeka. In: Prostor. 24. évf. 2016. 2. sz., p. 202–215.
Tipológiai párhuzamok - Párhuzamos tipológiák - A magyar városok szerkezeti típusai 1867 és 1918 között. In. Utóirat. Régi-új magyar építőművészet. 16. évf. 2016. 6. sz., p. 68–73.
A szerb szocialista modernizmus. In. Utóirat. Régi-új magyar építőművészet. 16. évf. 2016. 6. sz., p. 72–76.
Magyar vonatkozású városok az európai várostörténetben
(Híd. 2016. 8. sz., p. 74–93.)
TIPOLÓGIAI PÁRHUZAM – BUDAPEST/BÉCS/PRÁGA: Városszerkezet minta kialakulása a műszaki fejlődés hatására. In: Tudás és régió. 2015., p. 65.
Cities and Urban Landscapes: Typological Aspects of their Mutual Narratives. In: Heritage Forum of Central Europe: The City. 2015., p. 188–189.
A szabadkai zsinagóga, a nemzetiségek feletti építészeti identitás állandósága
(Magyar Szó. 2015. augusztus 17.)
The Knowledge-Creation Potential of Pécs. In. Knowledge-creating Milieus in Europe: Firms, Cities, Territories. 2015., p. 307–340.
Építészet és identitás: A cseh kubizmus és a kubista műemlékek kortárs reneszánsza
(Híd. 81. évf. 2015. 8. sz., p. 61–68.)
Modern várossá válás: Városrendezési tendenciák Szabadkán a 19. század utolsó harmadától a 20. század közepéig
(Létünk. 44. évf. 2014. 1. sz., p. 107–123.)
A történelmi Magyarország (1867–1918) városainak tipológiája (Szabadka, Újvidék) In: Közösség, kutatás, kihívás. VMT 2018., p. 92–98.
Sugárút- strukturális analízis Városépítési és építészeti kapcsolatok
(A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. VMTT. 2014., p. 594–611.)
Utcasávok: az alföldi mezővárosok településstruktúrájának változásai. In: Tudástérkép. VMT. 2014., p. 194–201..
A posztmodern hatása a kortárs múzeum építészetre
(Létünk. 2014. virtuális szám., p. 118–130.)
Jovánovics György plasztikái: az építészet és a szobrászat között
(Létünk. 44. évf. 2014. 3. sz., p. 130–143 )
Komparacija strukturalnog konflikta kod gradova Subotice I Kečkemeta
(Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica. 2014., p. 769–775.)
Múltunk és jelenünk kollázsvalósága: Gugánovity Gabriella Volt egyszer egy ország című fotókiállításának margójára
(Híd. 78. évf. 2014. július, p. 112–114.)
A rozsda mint a túlélés alkímiájának képzete
(Híd. 2014. szeptember, p. 74–81.)
Ködhatár: impressziók a városok szennyéről és fényeiről a ködhatár/felhőhatár felett és alatt
(Híd. 77. évf. 2013. április, p. 22–33.)
Szusszanásnyi idegenség és otthonosság a plüssnyulak vörösáfonya-szemű reggeleiben
(Híd. 77. évf. 2013. július–augusztus, p. 34–38.)
Az 1950-es évek városépítészete és architektúrája Szabadkán: Az első rendezési terv a II. világháború után és más korai építkezések
(Létünk. 43. évf. 2013. 3. sz., p. 62–79.)
A lebombázott Vojnich-kúriától a Szabadegyetem épületéig
(Híd. 77. évf. 2013. június, p. 103–113.)
Zsinagógaépítészet Kelet-Közép-Európában 1782–1944
(Bácsország. 67. évf. 2013. 4. sz., p. 120–121.)
Változások és változtatások a topolyai Sarlós Boldogasszony templom építése során
(Bácsország. 67. évf. 2013. 4. sz., p. 92–99.)
Függések. In: Híd. 2012. szeptember, p. 121–125.
A vizuális identitás felborulása a szabadkai várostervezés funkcionalitása és megvalósuló ideái között
(Híd. 76. évf. 2012. december, p. 142–148.)
Szabadka urbanisztikája és építészete a titói Jugoszláviában 1945 - 1975. In. Utóirat. 2012. 4. sz., p. 36–42.
Építészet titóista módra: nemzeti, szocialista és modern 1945 – 1980 (a mozgalom vizionalizálása, új gondolatok által)
(A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. 2011., p. 388–408.)
A mi apáinknak nincs fejfájuk. In. Magyar Szó. 2011.
A felvett szerepek buktatói: Varjas Katarina pszichológus, 29 éves-Harmath Antal eltűnése. In. Sikoly. 8. évf. 2011. 2. sz., p. 85–86.
A művészet pszichopatológiája: Ki volt Aby Wartburg? In: Szeged város folyóirata. 23. évf. 2011. 1-2. sz., p. 30–31.
Amikor otthon van a sehol: útleíró próza
(Híd. 75. évf. 2011. augusztus–szeptember, p. 67–72.)
Bőségálom: Nagyapáti Kukac Péter festménye nyomán: útleíró próza
(Híd. 75. évf. 2011. november, p. 12–20.)
Petra, arkangyalok valósága. In. Sikoly. 7. évf. 2010. 3. sz., p. 47–49.
A vonat szinesztéziái In. Sikoly. 7. évf. 2010. 2. sz., p. 78–79.
Titóista építészet: modern, nemzeti vagy szocialista? In. Bácsország. 12. évf. 2010. 8. sz., p. 76–83.
Építészet titóista módra: Nemzeti, szocialista és modern 1948-1980 In. Régi-új magyar építőművészet. 7. évf. 2010.
Építőáldozat In. Sikoly. 7. évf. 2010. 4. sz., p. 79–81.
Szívélyes szövetség a bácskai pusztákon. In. Bácsország. 11. évf. 2009., p. 39–54.
Impressziók a sárga villamosra. In. Sikoly. 4. évf. 2009. 3-4. sz., p. 138–141.
A topolyai Népkert képeken. In. Bácsország. 10. évf. 2008., p. 62–68.
Planiranje u okviru Zakona o planiranju i izgradnji. In. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica. 16. évf. 2007., p. 143–150.
Barangolás, avagy Macskovics Titusz felfedezése
(Új Kép. 10. évf. 2006., p. 7–16.)
Kaddis a lakomáért – a bizonytalanság keresése (2003) In: Képes Ifjúság – a XXXVI. KMV díjazott írásai
Szakirodalom az alkotóról
Érzelmes utazás (Lovra Éva: Amikor otthon van a sehol) In: Magyar Szó. 2011. október 23.
Nagymosás után. Friss női hangok a vajdasági magyar irodalomban. Szójatej és lilán suhanó szőkeség.
Szerző
Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után 1945- 1975. (2017) DaNS. In: Časopis za arhitekturu i urbanizam. 2017/82., p. 77.
Szerző
Lovra Éva: Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után (1945-1975). In: Urbs: Magyar várostörténeti évkönyv. 2018/12., p 405–408.
Szocmodern szelek Szabadkán In: Létünk. 2014. március, p. 166–168.
Lovra Éva: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867-1918. (TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2019.)
Térképfejtés. Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában In: Utóirat: Régi-új magyar építőművészet melléklete. 2020/02., p. 53–55.
Szerző
Interjúk
A vadon és a modern építészet határán. Egy topolyai lány Finnországban – Brüsszel után Vaala és Oulu In: Magyar Szó. 2011. február
Szerző
A szép esztétikája. Interjú az elsőkötetes Lovra Évával. In Magyar Szó. 2011. november
„Még nem a múlt, de kortársnak se tekinthető” Lovra Éva: Ismernünk kell az adott kor elvárásait és igényeit ahhoz, hogy hosszútávon objektív véleményt alkossunk.
„Szabadka tanúja volt életem egyharmadának”. In: Hét Nap. 69. évf. 22. sz., 2014. május
Szerző
Sára: „Úgy jöttem haza, hogy el se mentem” Dr. Lovra Éva: A város identitását épített környezete és szerkezeti egységei, valamint ezek összefüggései határozzák meg. In: Magyar Szó. 2018. november
Aki másként látja a városokat. Lovra Éva. Azaz dr. Lovra Éva. In: Hét Nap. 74. évf. 26. sz., 2019. június
Szerző