Skip to main content

Major Nándor

Torma Dénes
Verebélyi Antal
prózaíró
tanulmányíró
szerkesztő
publicista

A fotó forrása: https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/elhunyt-major-n%C3%A1ndor_1393614.html

Az általános iskolát Veprődön, a gimnázium 1–6. osztályát Kalocsán, Zomborban és Szabadkán (1948) végzi. A Geodéziai Technikai Középiskolát (1951) Újvidéken fejezi be. Az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar szakán 1957-ben szerez diplomát. 1951-től 1957-ig a Pionírújság, 1957-től 1962-ig az Ifjúság Szava (névcserét követően Ifjúság) újságírója, szerkesztője. 1957 és 1962 között a Híd főszerkesztője. 1963-tól a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1963 és 1969 között a Magyar Szó szerkesztője, főszerkesztő-helyettese. 1969-től 1973-ig a Szocialista Szövetség újvidéki városi elnöke. 1973-tól 1974-ig a Forum igazgatóhelyettese. 1974 és 1978 között a Jugoszláv Kommunista Szövetség Tartományi Vezetősége titkára. 1978 és 1982 között a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága végrehajtó titkára. 1982-tól 1988-ig Vajdaság SZAT Elnökségének tagja, illetve elnöke. 1989-ben kizárják a Jugoszláv Kommunista Szövetségből.

Kiadványok
Fordításkötetek
Mitikus mélységek felé
(Magyar Szó. 1969. szeptember 14.)
Szerző
Herceg irodalomfelfogása a világháború küszöbén
(Híd. 2013/6.)
Szerző
Termékeny kontroverziák
(Híd. 1964/2.)
Szerző
Érintkezni minden dolgokkal
(Híd. 1968/2.)
Szerző
Sáfrány Imre retrospektív tárlata
(Híd. 1976/10.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ablak az udvarra
Szerző
Két új könyvünk
Szerző
Major Nándor elbeszélései
Szerző
Írás négy tételben, előszóval és epilógussal
Szerző
Írás négy tételben, előszóval, epilógussal. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Művészi próza. In. Magyar Szó. 1968.
Szerző
Major Nándor novellái
Szerző
Major Nándor: Dél. In. Alföld. 1968/6.
Szerző
A lehetséges szintézis könyve
Szerző
Intenciók és eredmények
Szerző
Vajdasági elbeszélők. In. Élet és Irodalom. 1968/11.
Szerző
Négy jugoszláviai magyar kisebbségi író. In. Irodalmi Újság. 1968/20
Büntetés. In. Jelenkor. 1969/1.
Szerző
Félelem nélkül (Major Nándor: Esti Órák c. könyvéről)
Szerző
A modern próza érdekes játéka
Szerző
Regények az elidegenült ifjúságról
Szerző
Öt regény – öt recenzió
Szerző
Évek és életek – Tíz jugoszláviai magyar regény
Szerző
A Hullámok hullámain
Szerző
Regények az elidegenült ifjúságról (Bányai János, Major Nándor és Végel László könyve). In. Juhász Géza: Könyvek országútján. Tanulmányok, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Hullámok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Vereség. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Az epikai hagyományosságtól a regény bírálatáig. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Major Nándor elbeszélései. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Írásra kárhoztatva (Major Nándor munkásságáról)
Major Nándor: Kisebbségi breviárium; Végel László: A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe
Szerző
Az európai gondolkodásmódért
Szerző
EI innen!... (A Méregkeverő és a Dél az irodalom történetében)
Szerző
A számvetés prózai helyzete
Szerző
El innen! In. Bányai János: Mit viszünk magunkkal?. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Szerző
A modern próza érdekes játéka. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Termékeny tépelődés. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Irodalom a vidék fölött. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
A számvetés prózai helyzete. In. Márkus Béla: Tények és képzetek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2005.
Szerző
Képek mozaikkockákból (Major Nándor: Szerbia Milošević után I–III.)
Szerző
A betöltött tér (Major Nándor két regényéről)
Szerző
Generációk és cselekményesség. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011. Szerző.
Szerző
Major Nándor novellái. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Illúzió, álom vagy kényszer (Major Nándor: Egy állameszme tündöklése és bukása)
Szerző
Interjúk
Kétely és igény
Szerző
A tárgyak emberi vonatkozása
Szerző
A módszer: megbeszélés
Szerző
A Kommunista Szövetség társadalmunk összefogó tényezője
A szocialista önigazgatási tudat újul és terjed