Skip to main content

Major Nándor

Torma Dénes
Verebélyi Antal
prózaíró
tanulmányíró
szerkesztő
publicista

Az általános iskolát Veprődön, a gimnázium 1–6. osztályát Kalocsán, Zomborban és Szabadkán (1948) végzi. A Geodéziai Technikai Középiskolát (1951) Újvidéken fejezi be. Az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar szakán 1957-ben diplomázik. 1951-től 1957-ig a Pionírújság, 1957-től 1962-ig az Ifjúság Szava (névcserét követően Ifjúság) újságírója, szerkesztője. 1957 és 1962 között a Híd főszerkesztője. 1963-tól a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1963 és 1969 között a Magyar Szó szerkesztője, főszerkesztő-helyettese. 1969-től 1973-ig a Szocialista Szövetség újvidéki városi elnöke. 1973-tól 1974-ig a Forum igazgatóhelyettese. 1974 és 1978 között a Jugoszláv Kommunista Szövetség Tartományi Vezetősége titkára. 1978 és 1982 között a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottsága végrehajtó titkára. 1982-tól 1988-ig Vajdaság SZAT Elnökségének tagja, illetve elnöke. 1989-ben kizárják a Jugoszláv Kommunista Szövetségből.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Mitikus mélységek felé
(Magyar Szó. 1969. szeptember 14.)
Szerző
Herceg irodalomfelfogása a világháború küszöbén
(Híd. 2013/6.)
Szerző
Termékeny kontroverziák
(Híd. 1964/2.)
Szerző
Érintkezni minden dolgokkal
(Híd. 1968/2.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ablak az udvarra. In. 7 Nap. 1959. március 3.
Szerző
Két új könyvünk
Szerző
Major Nándor elbeszélései. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Írás négy tételben, előszóval, epilógussal. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Vereség. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A Délről. In. Magyar Szó. 1966. január 30.
Szerző
Dél. In. Magyar Szó. 1966. január 9.
Szerző
Művészi próza. In. Magyar Szó. 1968. március 24.
Szerző
Major Nándor novellái. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Irodalom a vidék fölött. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Termékeny tépelődés. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Major Nándor: Dél. In. Alföld. 1968/6.
Szerző
A lehetséges szintézis könyve. Magyar Szó. 1968. június 16.
Szerző
Intenciók és eredmények
Szerző
Vajdasági elbeszélők. In. Élet és Irodalom. 1968/11.
Szerző
Négy jugoszláviai magyar kisebbségi író. In. Ifjúsági Újság. 1968/20
Büntetés. In. Jelenkor. 1969/1.
Szerző
Félelem nélkül (Major Nándor: Esti Órák c. könyvéről)
Szerző
Regények az elidegenült ifjúságról (Bányai János, Major Nándor és Végel László könyve). In. Juhász Géza: Könyvek országútján. Tanulmányok, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Az epikai hagyományosságtól a regény bírálatáig. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Generációk és cselekményesség. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011. Szerző.
Szerző
Hullámok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A modern próza érdekes játéka. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
A Hullámok hullámain. In. Képes Ifjúság. 1970. december 9.
Szerző
Írásra kárhoztatva (Major Nándor munkásságáról)
Elfelejtődés. In. 7 Nap. 1988. április 29.
Szerző
Major Nándor: Kisebbségi breviárium; Végel László: A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe
Szerző
Az európai gondolkodásmódért. In. Magyar Szó. 1998. június 17.
Szerző
El innen! In. Bányai János: Mit viszünk magunkkal?. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Szerző
A számvetés prózai helyzete. In. Márkus Béla: Tények és képzetek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2005.
Szerző
Képek mozaikkockákból (Major Nándor: Szerbia Milošević után I–III.)
Szerző
A betöltött tér (Major Nándor két regényéről)
Szerző
Illúzió, álom vagy kényszer (Major Nándor: Egy állameszme tündöklése és bukása)
Szerző