Skip to main content

Majtényi Mihály

Markovics, Markovich
prózaíró
drámaíró
publicista
szerkesztő
műfordító

Az általános iskolát és a piarista gimnáziumot (1920) szülővárosában végzi. 1920 és 1927 között kereskedelmi tisztviselő, könyvelő (többek között a bácsszőlősi pezsgőgyárban). Miután megnyeri a szabadkai Napló novella-, majd regénypályázatát, újságírói pályára lép. 1928-tól élete végéig szerkesztőségek munkatársa. 1928-tól 1929-ig a zentai Friss Újságnál dolgozik, itt Csányi Endrével megindítja a rövid életű A Mi Világunk című lapot. 1929 és 1937 között a zombori Új Híreknél segéd-, majd felelős szerkesztő. 1937-től 1941-ig a szabadkai Napló, 1941-től 1944-ig a Délbácskai Magyarság munkatársa. 1944 és 1951 között a Szabad Vajdaság (névcsere után Magyar Szó), alapító-szerkesztője, munkatársa. 1951-től 1955-ig a Híd főszerkesztője. 1956 és 1973 között a Magyar Szó publicistája. Szerepel (Markovichként) a Vagyunk (1928) és a Bácsmegyei Napló 1929. évi Almanachjában, illetve az Ákácok alatt (1933), A diófa árnyékában (1942), a Délvidéki elbeszélők (é. n.), a Téglák, barázdák (1946) című antológiában. Tiszteletére 1976-tól 1998-ig kétévenként a Magyar Szó novellapályázatot hirdet. Újvidéken 1999 decemberében Majtényi Mihály-konferenciát tartottak. Az 1990-es évektől az évtized végéig az általános iskolás diákok számára a Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre Majtényi Mihály Írótábort szervez. Szerepel a Mai magyar dráma című kötetben (Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.)

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
Harmadik ablak (rend. Varga István). Szabadkai Népszínház, 1958.
A száműzött (rend. Varga István). Rádiószínház, Újvidék, 1971.
Proganik/A száműzött (rend. ifj. Szabó István). Szabadkai Népszínház, 1975.
Harmadik ablak (rend. Hernyák György). Újvidéki Színház, 1984.
Szikra és hamu. 1963. Újvidék.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Kosztolányi költői indulása. In. Magyar Szó. 1970. október 24.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések. Írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A költői szó hitele. In. Magyar Szó. 1962. december 30.
A poéta benne a legerősebb. In. Magyar Szó. 1972. december 23.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Gördül már a függöny
(Üzenet. 1972/4.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Hazulról. In. Magyar Szó. 1966. február 13.
Merész művészet. In. Magyar Szó. 1968. április 7.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
„Új élet felé” – Laták novelláskötetéről
(Híd. 1950/1–2.)
„Szótlanok megnyíló szája voltam”
(Híd. 1957/5.)
Görbe utca 23. In. Magyar Szó. 1953. február 6.
Tudósítások a pokolból. In. Magyar Szó. 1960. november 13.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Sinkó Ervin: Optimisták
(Híd. 1953/12.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Kidőlt a májusfa (Sulhóf József népszínműve)
(Híd. 1953/3.)
Sulhóf József. In. Magyar Szó. 1970. április 13.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Megújult irodalmi belépőjegy. In. Magyar Szó. 1968. szeptember 22.
A hónapos szobák nomádja
(Híd. 1970/6.)
Szakirodalom az alkotóról
Bíráló jelentés a Bácsmegyei Napló kisregény pályázatára beérkezett pályaművekről. In. Bácsmegyei Napló. 1927. december 25.
Majtényi Mihály: Koakin. In. Vajdasági Írás. 1929/13.
Majtényi Mihály: Császár csatornája
Szerző
Majtényi Mihály: Császár csatornája. In. Somogy. 1944/9.
Szerző
Majtényi Mihály: Császár csatornája. In. Diárium. 1944/9.
Szerző
Majtényi Mihály novellái
Szerző
Majtényi Mihány újabb elbeszélései
Szerző
Élő víz (Majtényi Mihály)
Szerző
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Majtényi Mihály: Bige Jóska házassága. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Intim sorok egy regény rajzairól. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Bige Jóska házassága. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Lássuk a medvét. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
A mesélés gyönyörűségéről és egy elbeszélő kötetről. In. 7 Nap. 1959. szeptember 20.
Szerző
Ajándék
Szerző
Vidék és nagyvilág
Igazi élmény híján...
Szerző
Délvidéki irodalom, délvidéki írók
Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Irodalomtörténeti Közlemények. 1965/4.
Szerző
Emlékezések a vajdasági irodalomról. In. Jelenkor. 1966/3.
Megjegyzések Ruzsvay Tibor kritikájához. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1966/5–6.
Vajdasági regények. In. Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976.
Majtényi Mihály. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A Mocsár és írója. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Színműpályázat. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A száműzött. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Harmadik ablak. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Majtényi Mihály. In. Kortárs. 1973/2.
Szerző
A megtörtént csoda. In. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Mint aki nagyapónak született. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Harc a sárkánnyal. In. 7 Nap. 1982. február 19.
Szerző
Tarkán pompázó szőttes (Majtényi Mihály: Hétfejű sárkány)
Szerző
A prózaíró Majtényi Mihály
Szerző
Majtényi Mihály novellái. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Majtényi Mihály melankolikus felhangú irodalomtörténete
Szerző
A Majtényi-szövegvilág továbbíródása
Bosnyák István (szerk.): Nagy mesélőnk ébresztése. Majtényi Mihály centenáriumára. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 2001.
Majtényi Mihály százéves
Csevegés keretben, vonal alatt és színes szalagon
Szerző
A száműzetés poétikája. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Vizualitás és narráció (A Majtényi-próza mai olvasata)
A melencei kaputól a Tükörig (Majtényi Mihály nagybecskereki éveiről, indíttatásáról)
Szerző