Skip to main content

Majtényi Mihály

Markovics, Markovich
prózaíró
drámaíró
publicista
szerkesztő
műfordító

Az általános iskolát és a piarista gimnáziumot (1920) szülővárosában végzi. 1920 és 1927 között kereskedelmi tisztviselő, könyvelő (többek között a bácsszőlősi pezsgőgyárban). Miután megnyeri a szabadkai Napló novella-, majd regénypályázatát, újságírói pályára lép. 1928-tól élete végéig szerkesztőségek munkatársa. 1928-tól 1929-ig a zentai Friss Újságnál dolgozik, itt Csányi Endrével megindítja a rövid életű A Mi Világunk című lapot. 1929 és 1937 között a zombori Új Híreknél segéd-, majd felelős szerkesztő. 1937-től 1941-ig a szabadkai Napló, 1941-től 1944-ig a Délbácskai Magyarság munkatársa. 1944 és 1951 között a Szabad Vajdaság (névcsere után Magyar Szó), alapító-szerkesztője, munkatársa. 1951-től 1955-ig a Híd főszerkesztője. 1956 és 1973 között a Magyar Szó publicistája. Szerepel (Markovichként) a Vagyunk (1928) és a Bácsmegyei Napló 1929. évi Almanachjában, illetve az Ákácok alatt (1933), A diófa árnyékában (1942), a Délvidéki elbeszélők (é. n.), a Téglák, barázdák (1946) című antológiában. Tiszteletére 1976-tól 1998-ig kétévenként a Magyar Szó novellapályázatot hirdet. Újvidéken 1999 decemberében Majtényi Mihály-konferenciát tartottak. Az 1990-es évektől az évtized végéig az általános iskolás diákok számára a Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre Majtényi Mihály Írótábort szervez. Szerepel a Mai magyar dráma című kötetben (Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.)

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
Harmadik ablak (rend. Varga István). Szabadkai Népszínház, 1958.
A száműzött (rend. Varga István). Rádiószínház, Újvidék, 1971.
Proganik/A száműzött (rend. ifj. Szabó István). Szabadkai Népszínház, 1975.
Harmadik ablak (rend. Hernyák György). Újvidéki Színház, 1984.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Kosztolányi költői indulása
(Magyar Szó. 1970. október 24.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések. Írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A poéta benne a legerősebb
(Magyar Szó. 1972. december 23.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Gördül már a függöny
(Üzenet. 1972/4.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
„Új élet felé” – Laták novelláskötetéről
(Híd. 1950/1–2.)
„Szótlanok megnyíló szája voltam”
(Híd. 1957/5.)
Görbe utca 23. In. Magyar Szó. 1953. február 6.
Tudósítások a pokolból. In. Magyar Szó. 1960. november 13.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Sinkó Ervin: Optimisták
(Híd. 1953/12.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Kidőlt a májusfa (Sulhóf József népszínműve)
(Híd. 1953/3.)
Sulhóf József. In. Magyar Szó. 1970. április 13.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Megújult irodalmi belépőjegy
(Magyar Szó. 1968. szeptember 22.)
A hónapos szobák nomádja
(Híd. 1970/6.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Vass Péter. Bogdánfi Sándor színműve a szabadkai magyar színházban
(Híd. 1951/12.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Gajdos Tibor: Tűz a hegyek között
(Híd. 1949/2.)
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Szakirodalom az alkotóról
Bíráló jelentés a Bácsmegyei Napló kisregény pályázatára beérkezett pályaművekről. In. Bácsmegyei Napló. 1927. december 25.
Majtényi Mihály: Koakin. In. Vajdasági Írás. 1929/13.
Majtényi Mihály: Császár csatornája
Szerző
Majtényi Mihály: Császár csatornája. In. Somogy. 1944/9.
Szerző
Majtényi Mihály: Császár csatornája. In. Diárium. 1944/9.
Szerző
Majtényi Mihály novellái
Szerző
Majtényi Mihány újabb elbeszélései
Szerző
Élő víz (Majtényi Mihály)
Szerző
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Majtényi Mihály: Bige Jóska házassága. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Intim sorok egy regény rajzairól. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Bige Jóska házassága. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Lássuk a medvét. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
A mesélés gyönyörűségéről és egy elbeszélő kötetről. In. 7 Nap. 1959. szeptember 20.
Szerző
Ajándék
Szerző
Vidék és nagyvilág
Igazi élmény híján...
Szerző
Délvidéki irodalom, délvidéki írók
Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Irodalomtörténeti Közlemények. 1965/4.
Szerző
Emlékezések a vajdasági irodalomról. In. Jelenkor. 1966/3.
Megjegyzések Ruzsvay Tibor kritikájához. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1966/5–6.
Vajdasági regények. In. Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976.
Majtényi Mihály. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A Mocsár és írója. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Színműpályázat. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A száműzött. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Harmadik ablak. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Majtényi Mihály. In. Kortárs. 1973/2.
Szerző
A megtörtént csoda. In. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Mint aki nagyapónak született. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Harc a sárkánnyal. In. 7 Nap. 1982. február 19.
Szerző
Tarkán pompázó szőttes (Majtényi Mihály: Hétfejű sárkány)
Szerző
A prózaíró Majtényi Mihály
Szerző
Majtényi Mihály novellái. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Majtényi Mihály melankolikus felhangú irodalomtörténete
Szerző
A Majtényi-szövegvilág továbbíródása
Bosnyák István (szerk.): Nagy mesélőnk ébresztése. Majtényi Mihály centenáriumára. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 2001.
Majtényi Mihály százéves
Csevegés keretben, vonal alatt és színes szalagon
Szerző
A száműzetés poétikája. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Vizualitás és narráció (A Majtényi-próza mai olvasata)
A melencei kaputól a Tükörig (Majtényi Mihály nagybecskereki éveiről, indíttatásáról)
Szerző