Skip to main content

Marton Andor

író
tanulmányíró
gazdasági szakember

Jákon született. Az általános és középiskoláit Kaposváron és Nagykanizsán (1895) végzi. Egy évig gazdasági gyakornok. 1886-tól 1988-ig a magyaróvári gazdasági akadémia hallgatója, 1889-től gazdasági ösztöndíjas a mezőhegyesi ménesbirtokon. 1890 és 1892 között tanársegéd a magyaróvári gazdasági akadémia növénytermesztési tanszékén. 1892-től 1995-ig a kassai gazdasági iskolában tanít. 1894. december 24-én megválasztják a Torontál megyei gazdasági egyesület titkárának, majd elnökének. 1918 után a Torontáli Központi Hitelszövetkezet elnöke. Vezetője több vallási, szociális és művelődési szervezetnek, többek között a Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület igazgatója.  Pozíciói lehető­vé teszik, hogy támogatóként segítse az alakuló jugoszláviai magyar irodalom folyóiratait és könyvkiadását. Több ezer kötetből álló könyvtárát Nagybecskereknek ajándékozza. Mecénási és gazdaságfejlesztő vállalásai mellett irodalmi ambíció is fűti, de mezőgazdasági szakíróként ismertebb és jelentősebb, mint próza- vagy tanulmányíróként.