Skip to main content

Matijevics Lajos

nyelvész
egyetemi tanár

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1959) Szabadkán végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1963-ban diplomázik. 1969-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez nyelvészetből. 1972-ben Újvidéken a nyelvtudomány doktora lesz (Vajdasági magyar diáknyelv). 1963 és 1966 között tanár Kishegyesen. 1966-tól 1983-ig a Magyar Tanszéken asszisztens, 1972-től docens, 1977-től egyetemi rendkívüli tanár, 1983-tól egyetemi rendes tanár, 1981-től 1983-ig tanszékvezető. 1979 és 1981 között a BTK dékánhelyettese. 1983-tól a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1983-ban öngyilkosságot követ el. 1993-ban, 1995-ben és 1996-ban emlékére a Magyar Tanszék (1995-ben, 1996-ban a Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesülettel), majd a VMNYE időnként Matijevics Lajos-Emléknapot szervez. 2003-ban Szabadkán Matijevics Lajos-emléktáblát avatnak fel a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában.

Sajtó alá rendezte
Életrajz helyett „munkarajz” (Láncz Irén: Szarvas Gábor)
(Üzenet. 1983/1–2.)
Szarvas Gábor munkássága egy kismonográfia tükrében
(Hungarológiai Közlemények. 1983/54.)
Közelebb a Tiszavidékhez
(Üzenet. 1983/6.)
Üzenet a mai Szerémségből
(Üzenet. 1973/2.)
A népművészet szolgálatában
(Üzenet. 1979/11.)
Szakirodalom az alkotóról
Komoly tanulmány egy vidám nyelvről. In. Magyar Szó. 1973. március 3.
Szerző
Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv
Gombosi népballadák. In. Magyar Szó. 1975. szeptember 20.
Szerző
Népi kultúránk kibontakozó képe (Kovács llona – Matijevics Lajos: Gombosi népballadák)
Penavin Olga–Matijevics Lajos–Mirnics Júlia: Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára
Szerző
Egy nagyszabású vállalkozás kezdete (Penavin Olga – Mirnics Júlilia – Matijevics Lajos: Bácstopolyai helynevek)
Szerző
Cibere bántól Cibere Balázsig. In. Magyar Szó. 1977. február 5.
Szerző
Egy néprajzi gyűjtemény megjelenése alkalmából. In. Magyar Szó. 1977. február 19.
Szerző
Tíz, tíz, tiszta víz (Jugoszláviai magyar népi mondókák)
Szerző
Új könyv földrajzi neveinkről. In. 7 Nap. 1977. szeptember 9.
Szerző
Matijevics Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára, Újvidék 1977
Szerző
„Szállj el, szállj el, katicabogárka...” (Matijevics Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz)
Szerző
Névőrzés és hagyományozás (Matijevics Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára)
Szerző
Vajdaság helységeinek földrajzi nevei. In. Magyar Szó. 1978. október 28.
Székelyeink nyelvatlasza. In. Magyar Képes Újság. 1979. június 1.
Szerző
Új tájnyelvi atlaszunkról (Penavin Olga – Matijevics Lajos: A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza)
Szerző
Édes anyanyelvünk az utcán (Matijevics Lajos: Az utca nyelve)
Szerző
Szokatlan beszéd. In. Magyar Szó. 1980. augusztus 2.
Szerző
Matijevics Lajos: Az utca nyelve. In. Forrás. 1981/6.
Egy székely szórványlakosság nyelve. In. Irodalmi Újság. 1982/2.
Szerző
Jelen és múlt a bácskai helynevekben (Penavin Olga–Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára; Szenttamás földrajzi neveinek adattára)
Szerző
A névtani kutatások újabb állomása. In. Magyar Szó. 1983. január 15.
Szerző
Az ember önkifejező eszköze. In. Magyar Szó. 1983. február 26.
Szerző
Amiről a nevek vallanak (Penavin Olga–Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára)
Szerző
Matijevics Lajos (1940–1983). In. Magyar Nyelv. 1985/2.
Szerző
Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról. In. Forrás. 1985/4.
Matijevics Lajos-emlékülés. In. Magyar Szó. 1993. október 28.
Megemlékezés
Díjak, ösztöndíjak