Skip to main content

Mellár Lajos

nyomdász
tipográfus
grafikus
zenész
képzőművész

Az általános iskolát Csúrogon végzi, ezt követően vaskereskedő-inasként dolgozik. Közben elvégzi az inasiskola harmadik osztályát, majd Újvidéken (1930) kitanulja a nyomdász szakmát. 1934-ben mestervizsgát tesz. Nyomdában dolgozik, majd munkanélküli, később ismét nyomdában kap állást. Előbb Pécsett, majd Újvidéken, a második világháború kitörése után pedig a Budućnost nyomdában dolgozik. 1947-től 1948-ig a Zmaj Kiadó és Nyomda igazgatója. Időközben Belgrádban elvégzi a Gazdasági Főiskolát, 1949-ben a Goli otokra internálják, ahonnan tizennyolc hónap után szabadul. 1950 és 1955 között gépmester a Budućnost nyomdában. 1955-tól 1963-ig Eszéken él, közben Újvidéken a Forum nyomdájában a színes nyomás beindítását irányítja. 1963-ban végleg visszatér Újvidékre. 1963 és 1974 között a Grafika litográfiai nyomdában dolgozik. Fiatal korától kezdve rajz- és szobrásztanfolyamokon képezi magát. Kezdetben festészettel és grafikával foglalkozik, később linómetszeteket, domborműveket és faszobrokat készít. Többek között elkészíti Gál László, Herceg János, Komáromi József Sándor és Majtényi Mihály portréját. Kiváló hegedűs

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Képzőművészetünk a mérlegen. A palicsi tárlat néhány tanulsága
Formaérzékeny és kemény stílus. Mellár Lajos ofszetmester, amatőr festő és szobrász kiállítása. In. Magyar Szó. 1983. április 11.
Szerző
Kiállítás a Milekić villában
Mellár Lajos. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.