Skip to main content

Mészáros Sándor

történész
egyetemi tanár

Az általános iskolát és a polgárit Temerinben, a gimnáziumot (1949) Szabadkán végzi. A belgrádi Orvosi Kar hallgatója, majd átiratkozik az újvidéki Tanárképző Főiskola történelem-földrajz szakára, ahol 1953-ban diplomázik. Később az Újvidéki Egyetem BTK Történelem Tanszékén is diplomát szerez. 1973-ban Prištinán a történelemtudomány doktora lesz (Munkásmozgalom Bácskában 1890–1918). 1952-től 1953-ig tanár Temerinben. 1954 és 1955 között az Újvidéki Rádió munkatársa. 1957-től 1974-ig a Tartományi Párttörténeti Levéltár, 1974-től 1989-ig az újvidéki Forradalmi Múzeum munkatársa. 1989 és 1996 között a BTK Történelmi Tanszékének tanára.

Egy hiánypótló monográfia (Thomka Beáta: Mészöly Miklós). In. Kalligram, 1995/1., p. 66–70.
Sajtótörténet: értékes tények felsorolásával. In. 7 Nap. 1987. október 30.
Társadalmunk alapvető sajátosságai (Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései)
(Üzenet. 1982/7–8.)
Történetírásunk újabb eredménye (Urbán János: Tűzsziget II.)
(Üzenet. 1980/11.)
Hozzájárulás történelemírásunk fejlődéséhez (Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1895–1918)
(Üzenet. 1978/11.)
Tudományos igényesség (Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1919-1929)
(Üzenet. 1980/7–8.)
Felkészülés a sorsdöntő eseményekre (Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban. III. kötet, 2. rész: 1937–1941)
(Üzenet. 1986/1–2.)
Emberi sorsok regénye (Burkus Valéria: Magamon átszűrve)
(Üzenet. 1982/3.)
Szakirodalom az alkotóról
Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
Vajdaságiak a magyar forradalmakban (Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak)
Szerző
A vajdasági magyarokról (Šandor Mesaroš: Položaj Mađara u Vojvodini 1918–1929. godine)
Szerző
A vajdasági magyarság a nemzeti elnoymás időszakában. In. Magyar Szó. 1990. április 7.
Dr. Mészáros Sándor
Szerző
Emlékezzünk dr. Mészáros Sándor nyugalmazott egyetemi tanárra