Skip to main content

Molcer Mátyás

költő
kritikus
zeneszerző
pedagógus
műfordító

A fotó forrása: https://hetnap.rs/cikk/Aki-alkotokent-keruli-a-jart-utakat-26590.html

Az általános iskolát és a zeneiskolát (1955) Szabadkán, a zeneakadémia zongoraművész szakát 1960-ban Zágrábban végzi. Tanulmányait Olaszországban és Svájcban folytatja. 1976-ban Siena, Zürich, Szkopje: zongoraművészi magiszteri fokozatot nyer. 1961 és 1973 között a szabadkai zeneiskola tanára. 1973-tól 1978-ig a Magyar Szó újságírója, zenekritikusa. 1978-tól ismét a szabadkai zeneiskola tanára. Több horvát szerző művét fordítotja magyarra. Zeneművei, szimfóniái, szonátái és egyéb szerzeményei, melyekről lemez- és DVD-felvétel készült, több hazai és külföldi rádióadó műsorán szerepelnek. Előadóként az ország nagyobb városaiban lép fel.

Kiadványok
Fordításkötetek
Időn kívüli zene (Kovács Kenyeres Márta zenei munkásságáról)
(Üzenet. 1988/1–2.)
Szerző
Elolvasom

Magányosan új utakon

Kubát Gábor Második eljövetel című kiállításához

A Szabadka központjától kissé távol eső, rendkívül ízléses, profi módon berendezett és fölszerelt F-art galériában (Zadari utca 10.), amely főként a modern művészetnek ad teret, nemrég zárult Kubát Gábor egyéni tárlata. A fiatal művész két évvel ezelőtti első bemutatkozására a hangulatos palicsi könyvtárban került sor, s mint akkori méltatásomban említettem, alkotásai mindig is a meglepetés erejével hatnak rám merész újszerűségükkel. A zsenikre jellemző módon Kubát Gábor újabb képei sem utánoznak senkit, bátorságról, erőről és hatalmas fejlődésről tanúskodnak. Ezek a művek nem szorulnak a képkeretek közé, hanem kirobbannak belőlük, akkora energia, szellemi tömeg feszül bennük. Érdekes újítás, hogy a megfestett kép, a színek alatt még rajzok is felsejlenek, amelyek a mélyből feltörő gondolatoknak adnak hangot, filozofikus párbeszédbe elegyedve a látogatóval. A művész szándékosan nem adott egyik alkotásának sem címet. Technikája változatos, egyéni, nem lehet besorolni egyik festészeti manír műhelyébe sem. Ő ezen a sztereotípián is túllépett, ami megint csak önállóságára és szuverenitására vall. Ezek a művek az alkotójuknak nemcsak a gondolat- és érzésvilágát tükrözik, hanem a sorsát, sőt azt a lelkiállapotot is, amely az alkotást létrehívta. Ezért is érezzük szemlélve őket azt, hogy hatalmas robbanással kitörnek belőlük a formák, túllépve a megszokott festészeti kereteken.

Mint minden művészt, Kubát Gábort sem kerülték el a különböző festészeti korszakok (pl. a beat és a pszichodelikus korszak), a művészeti divathullámok hatásai, de ő mint önálló gondolkodó, alkotó  ember túllépett rajtuk, átértékelve őket.

Valami még karakterisztikus Kubát Gáborra. Tudjuk, hogy az egyik legtehetségesebb új hangú írónk, költőnk itt, Vajdaságban. Aki az egyik művészeti ágban tud, az a másikban is tud.

Érdekes, hogy Kubát Gábor nem művészettörténészre bízta a tárlatának megnyitását, hanem egy olyan emberre, aki maga is kiváló képzőművész: Kerekes Sándorra, a szabadkai festők doyenjére, aki mélyebben belelát a művészi alkotás természetébe. S aki jó érzékkel megjegyezte: Kubát Gábor festészete az akadémista és a formabontó művészet között foglal helyet, nem csatlakozva egyikhez sem. Habár nagyobb sikere lenne – anyagilag is! – ha bármelyik művészeti csoporthoz társulna. Egy magányos farkas ő, aki utat tör magának a jövő művészetébe.

Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A tisztára mosott hit fényével
Szerző
Az önismeret szilárdsága
Szerző
Magas feszültségű intellektuális zene (Molcer Mátyás II. zongoraversenyéről)
Szerző
A zenei fegyelem hitével (Molcer Mátyás: Concertino zongorára, üstdobokra és vonószenekarra c. művéről)
Szerző
Molcer Mátyás
Szerző
Embernek maradni
Szerző
Háborútól nyomorgatva
Szerző
Molcer Mátyás. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
Elolvasom
Molcer Mátyás
Szerző

Molcer Mátyás

,,Azt, ami kimondhatatlan, de amiről mégse hallgathatunk, azt mondja ki a muzsika, egy dal, egy szonett, egy hegedűverseny' - hallottuk egykoron a most már - vagy még csak - 75 éves művészembertől, az utolsó szabadkai polihisztorok egyikétől, Molcer Mátyástól, aki tudatában volt mindig, minden rendszerben, átkosban és áldottban, hogy a tehetség olyan, akár a szerelem. Nem vásárolható meg, nem csikarható ki, nem örökölhető, nem elemezhető - A sokoldalú alkotó számtalan érdemes ügyet vett kezébe, gyakrabban hadakozott másokért, mint önmagáért, mégis ritkán szóltunk eredményességéről, erényeiről - Drámapályázaton díjat nyert kiváló művével, a színházak nagykapuja mégis zárva maradt előtte (érthetetlen, megbocsáthatatlan, riasztó) - A művész 1935. május 9-én született Szabadkán - német származású családban, s a művészetről, a ma művészetéről azt vallja, hogy akármelyik bölcsesség megfordítható, az ellentéte ugyanolyan igaz lehet, bármelyik műre ráfoghatjuk, hogy csúcsteljesítmény, de azt is állíthatjuk, hogy giccs, szemét, alantas munka, és akinek nem valódi a meggyőződése, azt nem érdemes meggyőzni
Az embert szabad emberré saját akarata teszi, és Molcer Mátyás - tudtommal - mindig az akart lenni: szabad ember, akinek szabadon szárnyalnak a gondolatai, ujjai a fekete-fehér billentyűkön, a vásznon azt rajzolta/festette meg, amit szabad akarata diktált, mégsem menekült sohasem a magány csöndjébe, mert rengeteg barátot, művészpártolót tudhatott/tud a magáénak, s azért mindig lábujjhegyen léptem be abba a terembe - a Szabadkai Zenede tantermébe, a művész műtermébe, dolgozószobájába -, ahol alkotott ez a roppant kíváncsi ember, aki előtt gyakran elszívták ugyan a levegőt a dilettánsok, uborkafára kapaszkodók, de Molcer Mátyás világ- és városképe ennek ellenére tiszta maradt, mindenkinek megbocsátotta esendőségét, vétkét.
A zongoraművész Molcer Mátyás gyorsan visszavonult a hangversenypódiumoktól. Pedig fellépett - nagy-nagy sikert aratva - az akkori Jugoszlávia számos városában -, Svájcban, Németországban, Olaszországban, Magyarországon, Csehszlovákiában és másutt. Gyakran tematikus műsort mutatott be: felejthetetlenek voltak azok az estek, amelyeken Chopin, Hayden, Mozart, Beethoven, Schubert műveit népszerűsítette és a szabadkai zeneszerzőket. A pedagógus Molcer Mátyás tanítványa volt Lévay Szilveszter, Lévay Tibor, Dolores Engelhardt, Jancsó Tamás, Blaženka Bačlija, Major Melinda, Agnes Bajić, Eva Bajić, Székely István és mások. A művész első tanítómestere Bermel Miklós volt, hegedű szakon Stanko Vasiljevićnél tanult, tehetségére ügyelt Karen Napravnik és Milko Cora. S aztán 1960-ban letette a diplomavizsgát a zágrábi Zeneművészeti Főiskolán, majd a Szabadkai Zenede akadémiai tanára lett. Újságíróként dolgozott a Magyar Szónál (1973-1978), posztgraduális tanulmányokat Zürichben folytatott, 1976-ban megszerezte a magiszteri címet. Komponál, tagja volt a Szabadkai Filharmóniának, részt vett a Lányi Ernő ME munkájában. A művészt sohasem fényképezték elölről profilból, nem ,,sztárolták'. A művész azokban az években, amikor ,,látástól-vakulásig' alkotott azt mondta: ,,Ne az Úristenre hárítsuk azt, amit magunk is elvégezhetünk' - és Molcer Mátyás sok mindent elvégzett, mint az az alkotó, aki előtt nyilvánvaló, hogy hithez és a hitetlenséghez egyaránt rettentően erős emberre van szüksége a világnak.
Molcer Mátyás-oeuvre még nem létezik. Folyóiratokban, újságokban megjelentek a versei, zenekritikákat publikált, hanglemezeket őriz szekrényében, hangfelvételeket, rajzokat és festményeket. Albumok rajzokkal és miniatűr festményekkel. Átvitt álom című drámája az Újvidéki Színház és a 7 Nap drámapályázatán díjat nyert, Virág Mihály vállalta a rendezés munkáját, de a színházaink művészeti vezetői nem szorgalmazták, mi okból, ma sem tudhatjuk - az erőteljes mű bemutatását, pedig rólunk szól, azokról az emberekről, akikkel összefutunk a lépcsőházban vagy az utcán, akiket lépten-nyomon megaláznak.
Molcer Mátyás továbbá számos versgyűjteményt adatott ki, fordított több ezre ex librist dolgozott ki, verseket zenésített meg. Évekig a Szabadkai Népszínház állandó munkatársa is volt, a leggyakrabban ifj. Szabó István kérte a segítségét. Díjakat is nyert. Érted szólok című verseskötetért megkapta a Szenteleky Kornél-díjat (1969). Nagy feltűnést keltettek a művei, leginkább a Haiku-album 1989-ből. Szinte reménytelen vállalkozásnak tűnik felsorolni mindazt, amit a művész eddig alkotott. Ma csak egyet kér a palackból szabaduló szellemtől: adjon neki erőt a további munkához. Mert az alkotó nem sokat gondol a múltban elvégezettekre, nem szerelmes a múltjába, a ,,ma' érdekli mindenekelőtt, mert tele van ötletekkel, tervekkel, elképzelésekkel. Számára nem létezik ,,szűk' esztendő. Önmagát bátorítva mindig alkot valamit, s emiatt sohasem volt szédelgős, instabil érzése. Egy ,,tölgyfa' Szabadkán Molcer Mátyás, nekünk csak: Matyi, aki azt tartja, hogy a legegyszerűbb dalocska, a legegyszerűbb gyermekvers, egy rajz a házikóról áthatolhat a legsűrűbb sötétségen.

Interjúk
Tiszteletben kell tartani a tanítvány egyéniségét
Felsír a nyugalom
Szerző
Elolvasom
Aki alkotóként kerüli a járt utakat
Szerző

Aki alkotóként kerüli a járt utakat

Molcer Mátyás köszöntése

Május 9-én ünnepelte 83. születésnapját Molcer Mátyás, vidékünk nagyérdemű polihisztora, aki a művészet számos ágában alkotott s alkot kiemelkedőt. Valószínűleg szerénysége is közrejátszik abban, hogy már régóta alig esik szó róla a médiában. Pedig olyan elánnal dolgozik nap mint nap, mintha az élete függne tőle. S micsoda jókedvvel! Érdeklődése a világ dolgai iránt éveinek szaporodásával nemhogy fogy, inkább fokozódik. Bámulatos nemcsak a zenei, hanem a történelmi és az irodalmi memóriája is. Öröm vele találkozni, mert megvan az a nagyszerű képessége, hogy mindenkibe lelket tud önteni. A napokban Szabadkán megtartott szerzői estje alkalmából beszélgettünk el vele.

70. születésnapja alkalmából ezt írta önmagáról:

„Hetven gépelt sorba tömörítve hetven év története, tanulsága lehetséges-e számomra? Kevés, ha csak felsorolom alkotásaimat, tevékenységemet, ha pedig a letűnt évszázadról akarok tanulságot levonni, sok is. Három szóban elmondhatom: kár róla beszélni! A történelemből nem okulnak a nemzedékek, különben a náci haláltáborokat nem követte volna Knićanin, Gakovo, Vukovar, Srebrenica stb. Felidézve »magántörténelmemet« megállapíthatom, hogy »hazafias családból« származom, amint az a későbbiekből kiderül. Johann dédapámat azért hívták Szabadkára, hogy a színház korinthoszi oszlopait felépítse. Mozart távoli rokonomhoz hasonlóan minden ősöm, rokonom vakolókanalas volt. A Szerb—Horvát—Szlovén Királyság megalakulásakor nagyapámnak egymillió aranykoronája veszett a bankban, a második világháborút követő felszabadulás után apám nyakára drótból hurkot kötöttek, amelyet ügyesen a hátrakötözött kezéhez erősítettek — ha elesik, megfojtja magát —, azután puskatussal tördelték fogait. Egy bunyevác felismerte és megmentette a zentai úti temető tömegsírjától, ezután idézést kaptak Gakovóba, de mivel apám náciellenes volt, ezért a háború vége felé a magyar fasiszták mint zsidót családostul el akarták hurcolni, ez a behívó mentett meg bennünket az újabb haláltábortól. Hogy mi várt volna ránk, elolvastam a verseci származású Robert Hammerstiel Ikonok és patkányok című könyvében. Apám tekintélyes vagyonát elvették, azután idő előtt eltávozott. Most a vagyon visszaszármaztatását kikerülve újgazdag ült az ősi tulajdonba.

Május kilencedikén születtem Szabadkán, tíz évre rá vesztettünk el egy újabb világháborút, abban az időben kezdtem művészettel foglalkozni. Idővel hegedültem és brácsáztam a Szabadkai Filharmóniában és a színházi zenekarban, zongoraművészi oklevelet szereztem Zágrábban, majd magisztráltam, Svájcban zeneszerzésből mesterfokozatot szereztem, stb. Számos önálló hangversenyt adtam Jugoszláviában és külföldön, némelyikről lemezfelvétel készült, ugyancsak nagyszámú kompozícióm némelyikéről. Sok önálló képkiállításom volt, több könyvet illusztráltam. Alkotóként eredetiségre törekedtem, kerültem a járt utakat. Verseskönyveket írtam és jelentettem meg magyar, horvát, német, szerb és roma nyelven. Legutóbbi, ASYL című verseskötetem hétnyelvű. Fordításomban horvát és szerb költők verseskötetei láttak napvilágot. Voltam zene- és színikritikus, újságíró, zenetanár. Jelenleg sajtó alá rendezem a szerb—angol nyelvű haiku verseket tartalmazó kötetemet. És ennyi az egész…” (Napkút Kiadó)

Dehogy ennyi! Felsorolni sem lehetne, mi mindennel foglalkozott és foglalkozik még ma is művészünk. A Mariatheresiopolis nevű szabadkai német egyesület rendezte szerzői estje alkalmából bírtuk őt szóra.

— Nincs Szabadkán olyan valamire való tollforgató, akinek ne fordítottam volna le valamely művét magyarra, esetleg németre, legyen az akár néhány vers, akár egy teljes könyv. Hogy csak néhány nevet említsek közülük: Milovan Miković, Sava Halugin, David Kecman Dako, Mirko Kopunović, Jakob Kopilović, Tomislav Žigmanov és mások. Büszke vagyok a diákjaimra, akik közül sokan külföldön nagynevű művészek lettek, köztük: Székely István (Isaak), Nikola Vučković, továbbá a Bajić lányok, Éva és Ágnes, Jancsó Tamás, Spiegel Tibor, Lévay Szilveszter vagy Marko Nikodijević, a nemzetközileg elismert zeneszerző. Hogy miért voltak ilyen jó diákjaim? Talán, mert soha nem tanultam pedagógiát. Nem okoskodtam. Hanem — régi cigány módszerrel :) — megmutattam nekik, hogy kellene... Barátsággal, szeretettel fordultam hozzájuk. Csak szakmailag voltam szigorú. Megköveteltem a szakmai korrektséget. A lelkiismeretemnek köszönhetően mindig csináltam valamit. Húsz-egynéhány önálló kiállításom volt, a többi közt Németországban meg Bécsben, és szerte a világban megtalálhatóak a képeim. Számos könyvet illusztráltam, fedőlapokat terveztem, és grafikai munkáim is vannak. Írói hitvallásom: kevés szóval sokat mondani. Örkény Istvánnak Nobel-díjat kellett volna adni, mert egyperces novelláival többet mond, mint mások többkötetes regényeikben. A drámái (gondoljunk csak a Tótékra meg a Macskajátékra!) világsiker lettek. A költők közül Babitsot és Radnótit szeretem nagyon, az előbbi formailag és mondanivalójával, az utóbbi lelkileg, érzelmileg áll közel hozzám. Viszont Weöres Sándort tartom a legnagyobb magyar költőnek. Gyermekversei felülmúlhatatlanok. Megzenésítettem őket, lemezre is vették, az Újvidéki Rádióban gyakran hallhatók Tomik Margit előadásában, az én zongorakíséretemmel. Prózai műveim, monodrámáim témáit a valóságból merítem, kilencven százalékban megtörtént dolgokról írok. Felhasználtam például a Kocsis Zoltán által egy interjúja során mondottakat is. Amikor a riporternő azt kérdezte tőle, hogy miért nem nősül, egy csehóban hallott vallomást idézett, amely így hangzott: „Aki nekem kellene, annak én nem kellek, akinek pedig én kellek, az selejt.” Szeretem a vicces, szórakoztató történeteket. Újságírókoromban — öt évig az is voltam a Magyar Szónál — Kopeczky László, a Grimasz szerkesztője megkért, hogy működjek közre a rovatban. Akkoriban Mortimer és Durcel álnéven írogattam ilyesmit a ’70-es években. Megjelent egy olyan könyvem Durcel néven, amelyben a vidám versek sorait függőlegesen és vízszintesen is olvasni lehet. Hogyan alkotok? Korán reggel, ha fölébredek, verset írok. Előfordult már, hogy három nap alatt 82 német költemény került ki a tollam alól. Meg az is, hogy két nap alatt egy nagy horvát versciklust szereztem. Szeretek ezeken a nyelveken verset írni. Mert ha magyarul írok, akkor lámpalázam van. Olyan nagy magyar költőink voltak ugyanis, akiknek a világon párjuk nincsen. Az a baj, hogy nem lehet őket kellően lefordítani. Magyarra viszont minden nagyon jól átültethető! Ilyen gazdag a magyar nyelv... És hogyan komponálok? Gondolatban az egész művet elkészítem, és utána leírom. Műveimnek — legyenek azok akár zenei, akár irodalmi vagy képzőművészeti alkotások — mindnek gondolati alapja van.

További lankadatlan alkotókedvet, erőt, egészséget, sok sikert, kedves Művész Úr!