Skip to main content

Molnár Tibor

helytörténész
levéltáros

A Mezőgazdasági Kar Növénytermesztési Szakát Szarajevóban és Banja Lukában végzi (1993). 1991 óta a zentai Történelmi Levéltár levéltárosa.

További publikációk
Zenta emberveszteségei a XX. század világháborúiban. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2006.
„Elrendeltem a harc folytatását…” Adalék a Zenta cirkáló 1914-es pusztulásának történetéhez. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2007.
A családtörténeti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2008.
Dr. Rajki Márton, a zentai származású 56-os mártír. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2009.
A horgosi árvaház története. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2010.
A zentai Népfelszabadító Bizottság tevékenysége 1944 októberében. In: Berta Tibor – Biernacki Karol – Fodor István (szerk.): Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Dél-Alföldi Évszázadok 28. Szeged – Zenta, 2010.
„Ki tudja merre, merre visz a végzet…” Egy székely telepes végrendelete, avagy hagyatéki iratok a családtörténet-kutatás szolgálatában. In: Molnár T. – Pejin A. (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2011.
A zentai kórház betegeinek lelki gondozása 1941 és 1944 között. In: Molnár Tibor – Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2012.
Istraživanje ljudskih gubitaka u Prvom svetskom ratu sa teritorije Vojvodine. In: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu Novi Sad, 29-30. oktobar 2014. Arhiv Tuzlanskog kantona, Újvidék, 2014.
Elolvasom
Senćansko zanatstvo od početka do kraja I svetskog rata. A zentai kézműves... In: ifj. Fodor I. – Rotár K. (szerk.): Agrarna i zanatska istorija Južnog Alfelda na prekretnici XIX i XX veka. A Dél-Alföld agrár- és ipar... Zenta–Ópusztaszer, 2018.

Kiadó: Zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Molnár Tibor – ifj. Fodor István (szerkesztőbiz.): Registar firmi I – Cégjegyzék I. Történelmi Levéltár, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Zenta, Ópusztaszer, 2019.
Elolvasom
Zentai Takarékpénztár Részvénytársaság, Zenta. Zentai Általános Takarékpénztár Részvénytársaság, Zenta. Zentavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság, Zenta. Zentai Gőzfűrész Részvénytársaság, Zenta

In: Szűgyi Ferenc – ifj. Fodor István: Istorijat firmi – Cégtörténet. Történelmi Levéltár, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Zenta, Ópusztaszer, 2020.

Magyar hadisírok a Délvidéken. In: Ravasz István (szerk.): „… és újfent hadiidők!” Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2005.
A felbomlott Jugoszlávia utódállamainak viszonya Magyarországhoz. In: Markó György (szerk.): Háború, hadsereg, összeomlás. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005.
A belgrádi Hadtörténeti Intézet (Vojnoistorijski institut) és a Katonai Levéltár (Vojni arhiv). In: Dr. Lenkefi Ferenc (szerk.): Ad acta – a Hadtörténelmi Levéltár évkönyve 2005. Budapest, 2006.
A magyarkanizsai Nagy Háborús sírkert. In: Ravasz István (szerk.): Emlékek a Hadak Útja mentén. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2006.
A belgrádi Nagy Háborús osztrák-magyar hősi temető. In: Dr. Ravasz István: Emlékek a Hadak Útja mentén. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2007.
Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8. – 1944. november 9.)
(Limes, 2009/3. sz.)
Az 1944-45-ös partizánterror Tisza-mentére vonatkozó iratai: vagyonelkobzás, holttá nyilvánítás. In: Délvidéki Szemle, 2014/1. sz.
Bács-Bodorog vármegyei katonák az osztrák-magyar haderőben és a Nagy Háborúban (1868-1918). In: Délvidéki Szemle, 2014/2. sz.
A zentai iparosság a kezdetektől az I. világháború végéig. In: Szűts István Gergely (szerk.): A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, 2015.
A cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezred harcai az 1914. szeptember-októberi időszakban az orosz hadszíntéren. In: Szabóné Bognár Anikó – Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin (szerk.): Megtizedelt évek... Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, 2015.
A vajdasági levéltárakban őrzött hadigondozási iratok az I. világháborús katonasorsok kutatásának szolgálatában
(Tempevölgy, 2015/3. sz.)
Az Óbecsei Járás Statisztikai Tanácsa. Adalékok a vajdasági közigazgatás működéséhez, 1944-1945. In: Hornyák Árpád – Bíró László (szerk.): Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2016.
A cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezred az orosz hadszíntéren 1915 tavaszán. In: Botos Máté (szerk.): Mikor a pokolnak égő torka tárul... L'Harmattan, Budapest, 2019.
Martonosiak a nagy háborúban. In: Forró Lajos – Molnár Tibor – Tandari Erzsébet (szerk.): „Mire a levelek lehullanak…” Martonosiak az I. világháborúban. Délvidék Kutató Központ, Szeged, 2018.
Péterréve 1944. In: Bank Barbara – Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.): Délvidéki magyar golgota 1944-45. Tanulmánykötet a 75. évforduló alkalmából. Budapest. 2020.