Skip to main content

Móra Regina (Sziveri Móra Regina)

költő
író
szerkesztő
tanár

A fotó forrása: https://tavoktatas.mnt.org.rs/

Az általános iskolát Csókán, a gimnáziumot Szabadkán (1996) végzi. 2000-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (2000) diplomázik. Újvidéken az irodalomtudomány magisztere lesz (Perem-közérzet és családmodellek a kortárs vajdasági magyar novellákban). 2002-től 2003-ig a Tóthfaluban megjelenő Hírvivő munkatársa, 2003-tól szerkesztőhelyettese. 2003 és 2004 között magyart mint környezetnyelvet tanít Szabadkán. 2003-tól 2009-ig magyartanár Szabadkán, 2009-től tanársegéd a szabadkai Felsőfokú Szakirányú Óvóképző és Edző Szakon.

Kiadványok
„Az én iskolám” (Horváth Futó Hargita: Iskola-narratívák)
(Létünk. 2010/1.)
Szerző
Egy peremvidéki opus
(Létünk. 2014/3.)
Szerző
„Többször / ugyanaz: ugyanannyiszor / más” (Hózsa Éva: Csáth-allé [és kitérők])
(Létünk. 2009/4.)
Szerző
A „mese-titkú” aracsi Pusztatemplom árva magyarságunk zászlóhordozója. In. Hírvivő. 2002. október 27.
Szerző
Elolvasom

Móra Regina: Csík Mónika: Szekrénylakók

Forum Kiadó, Újvidék, 2018

Kanyó Janovics Erika illusztrációjával

Egy mesekönyvet tartok a kezemben, meseregényt. Lapozgatom, nézegetem, ízlelgetem, szaglászom, tapogatom. Közben bólogatok, hogy hinnye meg ejnye, hogy hmmm meg húúú. Tapasztalok, használom az érzékszerveimet, de egyszerre mindet, ugyanis ez a mesekönyv mindegyikre hat! Hogy ez volt-e a szándéka a szerzőnek, vagy ez csak úgy zsigerből jött, nem tudhatom, de nem is érdekel, inkább élvezem az általa nyújtotta kellemes pillanatokat.

  Az illusztrátor, Kanyó Janovics Erika a mesékhez nőtt. Nem jól mondom! Az illusztrátor a mesékbe költözött. Nem a történetek mellé készítette a rajzait, hanem a mesékbe alkotott, ezzel gazdagítva és hozzáadva a kalandokhoz. Igen, kimondhatom, hozzáírt, azazhogy hozzárajzolt a szöveghez!

  A szerző, pontosabban a mesék megálmodója, Csík Mónika egy szekrénybe varázsolta a Hihetetlen Mesék Könyvét. Tette ezt, mert kell a mese, kell a hihetetlen mese, és kell egy könyv, amely ezt elmeséli. Ki ne szeretné a meséket?! Szereti gyerek, felnőtt egyaránt, csak ugye legyen is rá időnk, de ha akarjuk, lesz is! A szekrénylakók ki is vannak rá éhezve, főleg az ilyen tátvamaradaszám mesékre. Kellenek is az ilyen mesék, mert milyen jó is azt hinni, hogy minden megtörténhet, és ha hiszünk valamit, hát akkor az bizony úgy is van. A szekrényben lehet tengerpart, a szemét szörnnyé állhat össze, kagylótalálkozót szerveznek a csillogó-villogó sztárkagylóknak, a legszomorúbb kéményseprőből válhat a legboldogabb, a puding is karriert futhat be, meg a többi hihetetlenül hihető mese. Mindezt a főszereplők apró-cseprő, mindennapi eseményei, mondhatni kalandjai kötik össze. A három Csutka, Dugófej, Kajlagomb, Rágcsa, Büdi, Sipirc és a Hihetetlen Mesék Könyve félnek, haragudnak, parancsolnak, vitáznak, kedveskednek… Ez az ő házuk, az otthonuk, a munkahelyük, az óvodájuk, az iskolájuk, a szekrény. Valahogy mindnyájukat ott felejtették, nem kellenek, vagy épp feleslegesek, ott ragadtak, hányódnak. De talán már nem is bánják ezt, jó ott lenni, jó a barátok, társak közt ébredni, jó egymást vigasztalni, egymást meghallgatni, csak úgy együtt lenni. Mindegyiküknek megvan a saját története, aztán azokból meg még sok ablak nyílik a sok-sok másra, a sok másik világra, meglátásra, nézőpontra. Mindenki rácsodálkozik, hogy ilyen is van. Igen, ilyen is van. Sokfélék sokfélén élnek sokfelé. Mindegyik lénynek, tárgynak, minden Valaminek megvan a rendeltetése, a sorsa, az élete, a jelleme, és ez így van jól. Mindezt pedig a Mesekönyv tovább fokozza hihetetlen meséivel, meglep, megdöbbent, aztán elszomorít, megnevettet, vagy csak úgy hozzá sem tesz semmit, csak mesél a mesélés kedvéért, a meséért!

  Csoda az van! Hinni kell benne, aztán van. Ez a mesekönyv is azt állítja, miközben kéri: nézzetek, lapozzatok, olvassatok, adok én nektek… Hogy mit? Kalandot, remek történeteket, izgalmat, tanulságot, napsütést, borulást, pillangót, butaságot, nevetést, fagyit, hangoskodást, krétát, álmot, verset, dalt, szivárványt, bajuszt, csámcsogást, szeretetet, panaszkodást, édességet, megbocsátást, szépet!

Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Elolvasom
A férfi a háttérben avagy: „vörösen izzó vágyak”. Móra Regina: SZÍNEK (Sziveri János Művészeti Színpad – Muzsla, 2010)
Szerző

A férfi a háttérben avagy: „vörösen izzó vágyak”

Móra Regina: SZÍNEK (Sziveri János Művészeti Színpad – Muzsla, 2010)

Bizonyára Jézuska hozta, karácsonytájt került rejtélyes módon a szerkesztőségi asztalomra a karcsú kötet, köszönöm! Bár a borító kissé taszított első látásra, és ez azóta sem sokat változott, a belbecsen mindez nem tud rontani. A belső, fekete-fehér illusztrációk, akárcsak a színes fedőlap, Rippl-Rónai József munkái. A belsők tetszetősek – bár akár elhagyhatóak lennének, hiszen nélkülük is egy komplett galériával találjuk magunkat szemközt –, a fedéllel viszont az a bajom, hogy leginkább valami népies falvédőre emlékeztet… No de van ez a kategória, hogy csúnya, de finom – ráadásul itt a cukorkának csak a csomagolását érheti némi elmarasztalás. Bontsuk inkább fel a csomagot, és kóstoljuk meg a bonbont!

Nem tudom, vajon a versek-e a legjobb meghatározás Móra Regina nemrég megjelent kötetének szövegeire, mindenesetre igazán egyedi hangon szólalnak meg. Jobb híján éppenséggel maradhatnánk ennél a kategóriánál, hiszen a Sziveri János Művészeti Színpad 2010-es verspályázatának lett a nyertese a szerző. Viszont elég, ha a kötet címét elolvassuk, máris ott a kézenfekvő megoldás a műfaj meghatározására – már amennyiben ragaszkodunk hozzá, hiszen a lényeg ugye soha nem ebben mutatkozik meg –, egyből sejthetjük, mire számíthatunk a továbbiakban: Színek… A fekete-fehér illusztrációkat színekben – hol szelíden, hol vadul – burjánzó, versekké tördelt szövegek foglalják keretbe.

„az arany karcsat a szemet vonzza / vonzza az ujjakra / a vágyak csillapításának / rejtekébe / a vastag combok gyönyörre biztatnak / élveteg / vágyakozó / vörös / buja” Már a kötet első ciklusa (Történetek) is festményszerű költeményekből áll össze, ahol még a gyanútlan olvasó – hát még a reménybeli „kritikus”! – attól tart, festőiségükben nem lesz könnyű megragadni eme szövegeket, de aztán a másik két ciklus (Áthelyeződések, Emberek) folyamán – melyekben ténylegesen egy-egy képzőművészeti alkotás nyomán fogantak a költemények – hamar rádöbben a lényegre: nincs itt szükség semmiféle „megragadásra”, csak bámulni kell, mint egy tárlaton, és szépen lassan eljut hozzánk az alkotások éteri lényege. Ennyiben lírai Móra stílusa. Epika meg annyiban, hogy rendszerint az adott festmény egészen prózai leírásával kezd, ezen a ponton még ő is puszta megfigyelő. (A képek egyébként nem szerepelnek a kötetben, ami jól is van így nagyon, hiszen imigyen indulnak be az olvasó belső színei – kaleidoszkopikusan, majd mint egy filmben, majd mint egy álomban, majd mintegy rádöbbenve egy újabb valóságra, párhuzamos univerzumra szinte. S éppen ezért lett volna talán szerencsésebb teljesen mellőzni a belső illusztrációkat.)

No de a legpompásabb rész csak ezután következik, amikor a szemlélő/szerző kilép passzív megfigyelői mivoltából, és a kép valamely (leginkább fő)szereplőjének bőrébe bújva önmagát belelátja a képbe. Ez már egészen drámai hatással bír. Amennyiben pedig a képzőművészet felől akarjuk megközelíteni azt, ami ekkor történik, akkor azt kell mondanunk, a kép kiterjeszti dimenzióit, és mintegy szoborrá, szoborcsoporttá terebélyesedik. De még inkább színdarabbá! Hiszen feléled, mozogni és beszélni kezd. Miközben csábosan villantja meg feléd buja idomait. Ugyan ki nem válna roppant izgatottá, amennyiben (mondjuk) egy Goya festette akt hirtelen megelevenedne? Melyik háttérben szemlélődő férfitársamnak nem indulna meg a fantáziája – belső palettája –, még ha csupán a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elv valósulna is meg? Még csak akkor igazán, ugye hogy? „a víz fodrozódik / hullámzik / körbeölel / mellig / játszik velem / élvezetes / mint egy ölelés / várom / a szem várja / a térdet simogató kéz / a mosolygó mell / a háttérben a szekéren ülő férfi” Nos, nem nagyon csodálkoznék, ha ennek hatására „a háttérben a szekéren ülő férfi” Zeuszként hattyúvá változva rohamozná meg a kacéran csillogó vízfelszínt. És ez a férfi persze nem más, mint maga az olvasó/kukkoló…

Természetesen távolról sem állítanám, hogy Móra Regina csupán az „erősebbik” nemet szólítaná meg. Buja, mégis éteri erotikája – és számos más témája – uniszex. Minden szép iránt vonzódó lelket biztatok a Színek már-már gasztronómiai élményében való megmártózásra.

ROBOT

rakodómunkások

sorban

előre

viszik a terhüket

hárman vannak

görnyedten

teherrel

a zsák

benne az élet

halál