Skip to main content

Németh Ferenc

N. F.
művelődéstörténész
szerkesztő
egyetemi tanár

1981 és 1983 között a Magyar Szó nagybecskereki tudósítója. 1983-tól három éven át az Újvidéki Rádió Magyar szerkesztőségének újságírója. 1986-tól 1999-ig az újvidéki Forum Kiadóház Lapterjesztő osztályának vezetője. 1999 és 2003 között a Családi Kör hetilap újságírója, 2003-tól 2007-ig  a Forum Könyvkiadó szerkesztője, valamint a Létünk tudományos folyóirat főszerkesztője. 2004 óta okleveles jogász (Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar). 2008-tól az irodalomtudományok magisztere (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék). 2012-től az irodalomtudányok doktora (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék). 2007 és 2012 között a Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője. 2013-tól 2016-ig a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar docense (Művelődéstörténet). 2016 óta a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi rendkívüli tanára (Művelődéstörténet), a Humán- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője.

Szerkesztői munkásság
További publikációk
A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. In: Hungarológiai Közlemények, 2009/4. sz.
Gozsdu Elek Anna-leveleiről. In: Hungarológiai Közlemények, 2008/3. sz.
Farkas Geiza kisebb dolgozatai (A két háború közötti vajdasági sajtóban)
(Hungarológiai Közlemények, 2007/3. sz.)
Elhalálozási és temetkezési kultuszjelenségek a bánáti polgári kultúrában
(Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz.)
A nagybecskereki zsidóság a 18. század második felétől a 19. század végéig
(Létünk, 2012/2. sz. )
Vörösmarty Mihály centenáriumának vajdasági kultuszretorikájából. In: Tanulmányok, 44. sz. (2011)
Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken
(Létünk, 2011/3. sz.)
„Lélekben Önökkel leszek...” Móricz Zsigmond és a Búzakalász 1925. évi bemutatója. In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach VI. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2011.
120 éve halt meg a szervezett helytörténetírás vajdasági úttörője. Dudás (Muhoray) Ödön munkásságáról. In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach IV. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2009.
Irodalom és irodalompolitika az Ifjúság című lapban 1945–1964. In: Tanulmányok, 41. sz. (2008)
Egy méltatlanul elfeledett zentai író: Scossa Dezső (1860–1944. k.). In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach III. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2008.
Mikszáth Kálmán és Nagybecskerek. In: Tanulmányok, 38. sz. (2005)
„Akinél szebben, édesebben nem zengett magyar lant” (Vörösmarty Mihály centenáriumának nagybecskereki megünnepléséről). In: Híd, 2000/12. sz.
Nagy is volt, becses is, kerek is... Sorok az egykori Nagybecskerekről. In: Híd, 1995/1–2. sz.
Irodalom (a) Tükörben. In: Csányi Erzsébet (szerk.): Tükör – konTEXTUS KÖNYVEK 8. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2014.
Odjek izbijanja prvog svetskog rata u Banatu, sa posebnim osvrtom na organizovanje i prilagođavanje života civila u zaleđu. In: Studii şi cercetǎri : actele Simpozionului "Banat - istorie şi multiculturalitate" = Studije i istraživanja : radovi Simpozijum
Zabranjene rumunske knjige, udžbenici i mape u Banatu u drugoj polovini 19. veka. In: Studii şi cercetǎri : actele Simpozionului "Banat - istorie şi multiculturalitate" = Studije i istraživanja : radovi Simpozijuma "Banat - istorija i multikulturalnost",
Polgári értékrend – iskolai fegyelem – viselkedéskultúra. In: Czékus Géza (szerk.): Motiváció – figyelem – fegyelem. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája előadásainak gyűjteménye. Szabadka, 2013.
Franz Liszt în Banat – Franz Liszt u Banatu. In: Studii şi certcetâri. Actele Simpozionului. „Banat – istorie şi multiculturalitate” – Studije i istraživanja. Radovi simpozijuma „Banat – istorija i multikultralnost”. Zrenjanin, 2012; Reşita, 2013.
Három vajdasági magyar kultuszmeséről (Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról; Меse Jókai Mórról; Mese Petőfi Sándorról)
( Beke Ottó, Hegedűs Katinka, Pintér Krekić Valéria (szerk.): A mese és kontextusai. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2014. )
Polgári szokáskultúra a 19. századi Bánátban. In: Németh Ferenc (szerk.): Régió és kultúra. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítőképző Kar, Szabadka, 2014.
Szenteleky Kornél és a becskerekiek. In: Bordás Győző, Papp Imre (szerk.): Szentelekyre emlékezve. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2013.
„Aki beleálmodta magát a valóságba.” Papp Dániel (1868–1900)
(Ricz András, Takács Zoltán (szerk.): Regionális kaleidoszkóp. RTT, Szabadka, 2014.)
O uspešnim istrživanjima istoričara kulture ili o radosti otkrića. In: Káich Katalin: A kölcsönösség színpadtere... – Scena uzajamnosti... Vajdasági Színházmúzeum, Újvidék, 2014.
A kultúrtörténeti kutatások összegezésének szükségességéről a 21. század elején
(Létünk, 2012/4. sz.)
Az irodalmi kultuszok regionáis és lokális változatai. Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor kultusza a Vajdaságban. In: Tanulmányok, 45. sz. (2012)
Nagybecskerektől Budáig. Dr. Kiss Arnold (1869–1940)
(Rad Muzeja Vojvodine, 55. sz. (2013.))
A női test ábrázolásának erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében
(Létünk, 2013/1. sz.)
Dr. Klein Mór, a nagybecskereki zsidó hitélet megújítója
(Létünk, 2013/2. sz.)
Igényesség, tudományosság és a tények tisztelete (A Létünk a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye)
(Létünk, 2013/4. sz.)
A Nagy Háború vajdasági fotósai és festői
(Létünk, 2014/2. sz.)
A nagy háború (ismeretlen) regénye. Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt… In: Tanulmányok – Studije – Studies, 2014/1. sz.
A Mikszáth-kultusz emlékhelyei(i) Rogaška Slatinán. In: Tanulmányok, 2013/1. sz.
Kassák Lajos szerb barátja: Todor Manojlović. In: Hungarológiai Közlemények, 2014/3. sz.
Egy ismeretlen „háborús” szakácskönyvről (1917)
(Rad Muzeja Vojvodine, 56. sz. (2014))
Az asztrofizika magyarországi úttörője – Szathmári Ákos (1855–1927) munkásságáról
(Létünk, 2014/4. sz.)
Az „alkalmatlan” Kosztolányi. In: Tanulmányok, 2015/1. sz.
A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság a polgári szokáskultúra és a peremvidéki lét szorításában. In: Hungarológiai Közleméynek, 2015/2. sz.
A bánáti művelődéstörténeti kutatások sajátosságai és kihívásai a 21. század elején
(Létünk, 2015/4. sz.)
Egy nemzetközi Bánát-konferencia tanulságai
(Létünk, 2013/3. sz.)
A boszniai okkupáció mint tartós irodalmi ihlet. Száz éve hunyt el Dankulov Péter (1855–1914)
(Berényi János (szerk.): Tudástérkép. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2014.)
Egy tudós bánáti életpálya. Lambrecht Kálmán (1889–1936) a paleantológus, ornitológus és etnográfus
( Csányi Erzsébet, Ispánovics Csapó Julianna, Novák Anikó (szerk.): Tudás és régió. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2015.)
A bánáti magyar-örmények polgárosodása, asszimilációja és közéleti tevékenysége a 19. században
(Berényi János (szerk.): Tudományos diszkurzusok. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2013. )
Elolvasom
Ференц Немет – Драгана Францишковић: Превод и рецепција књижевног дела Јаноша Арања у српској књижевности. Змај као преводилац – 200 година од рођења Јаноша Арања (1817–1882)

In: Зборник Матице српске за књижевност и језик, Novi Sad, Књига шездесет шеста (2018), свеска 1.

Специфичности мађарске штампе у Војводини између два светска рата. In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2018/1. sz.
65. Јудит Рафаи-Ференц Немет: Представљање српског народног градитељства 19. века у етно-селу Угарске миленијумске иложбе (1896). In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2018/2. sz.
Ференц Немет – Вирђинија Поповић: Свадбени обичаји Румуна у Уздину и Селеушу, у светлу мање познате мађарске етнографске грађе с почетка 20. века. In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2019/4. sz.
Virđinija Popović – Ferenc Nemet – Marina Puja Badesku: Recepcija poezije Mihaja Emineskua u mađarskoj književnosti s posebnim osvrtom na prevodilački rad Šandora Kibedija. In: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLIV-1, 2019.
Két elfeledett/ismeretlen újvidéki lapról. O dva nepoznata/zaboravljena novosadska lista
(Rad Muzeja Vojvodine, 58. sz. (2016))
Ištvan Sečenji u Oršavi, u prvoj polovini 19. veka. In: Studije i istraživanja. Radovi međunarodnog simpozijuma Banat-Istorija i multikulturalnost. Zrenjanin 2016 – Rešica 2017. Editura Fundaţiei FREFV, Novi Sad, 2015.
Veliki požar u Velikom Bečkereku 1807. godine i izmeštanje sedišta Torontalske županije u Veliki Semikluš. In: Studije i istraživanja. Radovi međunarodnog simpozijuma Banat-Istorija i multikulturalnost. Zrenjanin 2016 – Rešica 2017.
Elolvasom
Costa Tarina (Czarina Szilárd) (1873-1910) román-magyar költő és műfordító élete és munkássága.

In: Virginia Popović, Éva Toldi, Marina Puia Badescu (szerk.): Studii interculturale romano-maghiare; Magyar interkulturális tanulmányok; Мађарске интеркултуралне студије; Hungarian intercultural studies. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2018

O leksikološkom radu Ambrozija Šarčevića (Pogovor). In: Sárcsevics Ambrus: Magyar-szerb-horvát-bunyevácz-sokácz könyvészeti szótár. Szabadka, 1894 [Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević” Subotica - Reprint]
A két háború közötti vajdasági búcsújárások szokáskultúrájának két „kodifikátora”: Wátz Oszkár és dr. Takács Ferenc. In: Szőke A. (szerk.): A tekiai Havi Boldogasszony köszöntése (1716–2016)... Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára sor., Szabadka, 2016.
Leksikalni rad „tvorca bunjevačke riči”, nacionalnog preporoditelja, Ambrozija Šarčevića, u drugoj polovini 19. veka. In: Njegovan, Rado (szerk.): Kultura i identitet Bunjevaca. Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2017.
Elolvasom
Szalay József nagybecskereki református lelkész és az első bánáti református folyóirat, a Keresztyén (1892). In: Szőke Anna (szerk.): „Sem magasság, sem mélység nem rettent!”... Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára sorozat, Szabadka, 2018.

Teljes cím: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Kulturális értékeink a Kárpát-mecencében III. Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból.

Száztíz éve jelent meg az első titeli magyar lap, A Csajkás (1908). In: Létünk 2018/4. sz.
Prvi aeromiting u Novom Sadu – „letački dani” 11. i 12. maja 1913.
(Rad Muzeja Vojvodine, 59. sz. (2017))
Војвођански позоришни светлописи (Предговор). In: Ивана Кочи: Позоришни светлописи. Од портрета до сценског покрета: позоришна фотографија у Војводини до четврте деценије 20. века. Позорични музеј Војводине, Нови Сад, 2017.
Szalay József (1855–1917) és a nagybecskereki református egyház aranykora. In: „Itt állok, másként nem tehetek”. Vajdaságot átfogó kiállítás a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Topolya Község Múzeuma, Topolya, 2017.
Jóska zsengéi. In: Bordás Győző (szerk.): Podolszki József-emlékkönyv – A publicisztikai pályázat húsz éve. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2018.
Ígérni boldogabb hazát: Az örömmámortól a kiábrándulásig. A 135 évvel ezelőtti al-duna székely telepításről (1883). Honosság/Hontalanság. A bukovinai székelyek és a Délvidék/Vajdaság etnikai... Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka, 2018.
1919: A kisebbségi, irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken (Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez). In: Hungarológiai Közlemények, 2018/3. sz.
Todor Manojlović u krugu mađarskih modernista u Nađvaradu (1907-1910). In: Faragó Kornélia (szerk.): Iz istorije Srpsko-Mađarskih kulturnih veza 2.. Matica srpska, Novi Sad, 2019.
II.Rákóczi Ferenc és Torontál megye. In: Bácsország, 2019/3. sz.
A negyvennyolcas országos főhadparancsnok emléke. 220 éve született és 170 éve végezték ki Kiss Ernő aradi vértanút. In: Bácsország, 2019/4. sz.
„Bevégezni iparkodom mindazt, amit Honunk javára kezdék”. 1834-ben lett Széchenyi István a „Nagy-Becskereki Casino-Társaság” dísztagja. In: Bácsország, 2016/2. sz.
Régi becskereki könyvkereskedők, könyvkiadók és könyvesboltok (A XVIII. század végétől 1867-ig) (I.). In: Bácsország, 2007/1. sz.
Régi becskereki könyvkereskedők, könyvkiadók és könyvesboltok (A XVIII. század végétől 1867-ig) (II.). In: Bácsország, 2007/2. sz.
A nagybecskereki protestáns algimnázium (1839–1849). In: Bácsország, 2007/2–3. sz.
Burcsellával a nagyvilágba. 1883-ig, a Nagybecskerek–Nagykikinda vasút kiépítéséig, Torontál megye székhelyéről a hajóút volt az egyedüli biztonságos út az áru- és személyszállításra. In: Bácsország, 2008/1. sz.
Széchenyi István Törökbecsén. 1833 szeptemberében, Behányi Imre néptanító színielőadást rendezett a tiszteletére. In: Bácsország, 2016/2. sz.
„Járok-kelek szülőföldem határán…” Egy régi tanárról, poétáról és lapszerkesztőről, Erődi Dánielről (1844–1893). In: Bácsország, 2017/1. sz.
Egy bánáti pap a fjordok országában. Fábián Dénes (1884–1938) magyarcsernyei plébános norvégiai útinaplójáról. In: Bácsország, 2016/1. sz.
Székelykeve az első világháború előtti években. Az al-dunai székely telepes község rendeződő életéről 1912–1913-ban. In: Bácsország, 2015/1. sz.
Egy száz évvel ezelőtti, bánáti főrabbi-beiktatásról. A nagy háború utolsó évében iktatták be hivatalába Nagybecskereken dr. Niedermann Mór főrabbit. In: Bácsország, 2018/4. sz.
„A könyv nyomtató tudományban tökéletes jártasságomrul tanúság tétetik”. 170 évvel ezelőtt, 1844 nyarán kezdte meg munkáját Bittermann Károly szabadkai nyomdája. In: Bácsország, 2014/2. sz.
„Végre felépült Deák Ferenc nagy műve, a kiegyezés”. A Haza bölcse és Bács-Bodrog megye. In: Bácsország, 2017/4. sz.
140 évvel ezelőtt jelent meg az első helytörténeti folyóirat a Vajdaságban, a pacséri Bács-Bodrogh. In: Bácsország, 2018/2. sz.
Bierbrunner Gusztáv és a bács-szerémi evangélikus egyházmegye monográfiája (1902). A szerző halálának 110., a kötet megjelenésének 115. évfordulója kapcsán. In: Bácsország, 2017/2–3. sz.
Németh Ferenc: „Két és fél hónapig aludtam a szabad jég hátán…” Egy szabadkai fiú a Baldwin-Ziegler-féle északi-sarki expedíció tagjaként (1901–1902)
(Bácsország, 2014/4. sz.)
Egy első világháborús, újvidéki napilap-alapításról. Egy évszázaddal ezelőtt, 1916-ban kapott Újvidék magyar napilapot: Dr. Königstädtler Ottó felelős szerkesztő napilap-alapítási terve nyomán, kormányzati támogatással... Bácsország, 2016/1. sz.
A nagy háború első hadijátéka: Belgrád ostroma (1916). In: Bácsország, 2015/4. sz.
„Hazánk kialakulása a háború után”. Az újvidéki Teleky Andor egy évszázaddal ezelőtt, 1917-ben megjelentett füzetében vázolta fel sajátos elképzelését az első világháború befejezte utáni helyzetről. In: Bácsország, 2017/4. sz.
Egy elfeledett köztéri királyszobor. Néhány hónappal IV. Károly király megkoronázása után, 1917 májusában leplezték le Nagybecskereken, az uralkodó első köztéri szobrát az akkori Magyarországon. In: Bácsország, 2016/3–4. sz.
1918 nyara: a vég kezdete Nagybecskereken. Az első világháború eseményei és a hátországi élet a nagybecskereki Torontál híradása tükrében. In: Bácsország, 2018/2. sz.
1918 ősze: az impériumváltás eseményei Bánátban. A nagybecskereki Torontál híradása tükrében. In: Bácsország, 2018/4. sz.
„A megszállás minden keservét végig kell szenvednünk”. Az erőszakos beszállásolás mizériái Nagybecskereken 1918 végén és 1919 elején. In: Bácsország, 2019/1. sz.
„A magyar vasutas dicsősége, ezeknek a szomorú időknek egyik legnagyobb fényessége”. Válasz a represszióra: A délvidéki vasutassztrájk (1919). In: Bácsország, 2019/1. sz.
„A megszállás élettelen vértanúi” (1.) Magyar műemlékek rombolása a Vajdaságban az első világháború után. In: Bácsország, 2019/2. sz.
„A megszállás élettelen vértanúi” (2.) Magyar műemlékek rombolása a Vajdaságban az első világháború után. In: Bácsország, 2019/4. sz.
Intercultural Reflections on Translating Petőfi onto Serbian Language. In: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, Volume 6, Number 1, 2014.
On a Vojvodinian Researcher of the Psychological Relation between the Individual and the Society. Geiza Farkas’s (1874–1942) Pioneering Socio-Psychological Studies. In: Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis. Volume 3, Number 2, 2013.
Elolvasom

In: Ministry of Education and Science of Russian Federation, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Tambov State University named after G. R. Derzhavin». Tambov: The Publishing House of TSU named after G. R. Derzhavin, 2012.

Elolvasom
Individual and society – student/pupil and school.

In: Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира»: материалы VI Международной научной Интернет-конференции (11 ноября 2013 г.); М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» и др.; под ред. И. А. Фѐдорова, С. В. Гузениной. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014.

Мultikulturalizmus a Bánsában (Örmények, magyarok, románok, szerbek, szlovákok). In: Pieldner J., Pap L., Tapodi Zs., Forisek P., Pap K. (szerk.): Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2014.
Nekoliko uspješnih banatskih karijera; Iz života Mađara u Americi; Mađarski iseljenički kongresi 1902. In: Veliki val. Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880–1914. Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2012.
Elolvasom
A női test értelmezés-variánsainak erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében In: Bertók Rózsa (szerk.): Etikák, identitások, perspektívák... ETHOSZ Tudományos Egyesület – Virágmandula Kft., Pécs, 2013.

Teljes cím: Etikák, identitások, perspektívák. Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből

Bánátiak másság- és idegenség-élménye a boszniai okkupációban. In: Bertók Rózsa, Bécsi Zsófia (szerk.): Kirekesztés, idegenség, másság. ETHOSZ-Virágmandula Kft. Pécs, 2014.
Kéjutazás, tapasztalatcsere, emlékörökítés. In: Mihály V., Pap L., Pieldner J., Tapodi Zs. (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár RHT K., Bukarest, Sepsiszentgyörgy, 2015.
„Černi Đuro” ili „zauzimanje Beograda od Turaka”. In: „Karađorđe” Ištvana Baloga. Danubius, Novi Sad, 2015.
Ferenc Nemet, Emina-Berbić Kolar: Leksikološki i leksikografski prinos Ambrozija Šarčevića jezikoslovlju druge polovice 19. stoljeća s posebnim osvrtom na njegov «školski» (1893) i «književni» (1894) rječnik. In: Lingua Montenegrina, 23. sz. (2019)
Virginija Popović, Ferenc Nemet: Contextul socio-cultural al culegerilor de folclor literar din banatul Sarbesc. In: Studii de stiinta si cultura (Arad), Volume XV, nr. 3., septembrie 2019.
Az első magyar tannyelvű bánáti algimnázium: a Nagybecskereki Protestáns Nemzeti Oskola (1839–1850). In: Bertók Rózsa, Bécsi Zsófia (szerk.): Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében. Tanulmánykötet. ETHOSZ Tudományos Egyesület, Pécs, 2017.
Egy értékőrző, értékmentő nyugat-bácskai művelődéstörténeti bedekker. In. Bácsország. 2012/3., p. 59.
Szerző
A néprajzkutató levéltári kutakodása
(Híd. 1996/8–9., p. 688–689.)
Szerző
Kétszer imádkozik az, aki énekel (Kónya Sándor: Nézzünk égre! Írások a vajdasági népénekek köréből)
(Létünk. 2014/3., p. 179–182.)
Szerző
A centrifugális táncos vonzáskörében (Csuka Zoltán és Todor Manojlović barátságáról)
(Híd. 2011/10.)
Szerző
„Ez idő volt életemben a legboldogabb” Farkas Geiza ismeretlen gimnazista önéletrajza 1888-ból
(Híd. 2000/1–2.)
Szerző
Farkas Geiza kisebb dolgozatai (A két háború közötti vajdasági sajtóban)
(Hungarológiai Közlemények. 2007/3.)
Szerző
Egy Nušić-levél margójára. Hesslein József zrenjanini éveiről
(Magyar Szó. 1985. november 16.)
Szerző
A szabadkai tanoda negyed évezrede (Gymnasium 1747–1997. Szerkesztette dr. Hegedűs Antal, Szabó József)
(Híd. 1998/1–2.)
Szerző
Szembesülés elfeledett értékeinkkel
(Létünk. 1993/2–3.)
Szerző
Történelem a föld alatt
(Híd. 1995/10–11.)
Szerző
Búza, dohány, selyem
(Híd. 1998/9.)
Szerző
Húsz portré
(Híd. 2002/4.)
Szerző
Tájegységünk gazdag panteonja
(Híd. 2002/11–12.)
Szerző
Amikor a szerkesztő elkártyázza a lapot. Vékony Náciról, az utolsó vajdasági bohémről
(Magyar Szó. 1986. február 8.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (1.)
(Napló. 1990. július 11.)
Szerző
Egy értékes szabadkai magánkönyvtár
(Magyar Szó. 1997. május 17.)
Szerző
A melencei kaputól a Tükörig (Majtényi Mihály nagybecskereki éveiről, indíttatásáról)
(Híd. 2011/7.)
Szerző
„Ha este beszélgettek, sok­szor Bukovinát, Andrásfalvát emlegettek”
(Híd. 2000/1–2.)
Szerző
Falu a város szorításában
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Egy újvidéki „olvasókönyvről”
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Temerini jobbágysorsok letűnt századok viharaiban
(Híd. 1999/5–6.)
Szerző
A megmaradás esélyei. In. Családi Kör. 1996. szeptember 12.
Szerző
A zentai hírlapok számbavétele
(Híd. 2004/10.)
Szerző
Adalékok Somfai bánáti éveihez
(Üzenet. 1986/1–2.)
Szerző
Szabó József: Tallián Emil, a világutazó vadász. In. Bácsország. 23002/10–12.
Szerző
A megyeház kapujából szemlélődve. Sz. Szigethy Vilmos pályakezdéséről. In. Magyar Szó. 1990. október 13.
Szerző
Treisz Géza munkásságáról. In. Magyar Szó. 1999. július 31.
Szerző
Egy tragikus sorsú „kultúrfilozófus”
(Híd. 1998/10–11.)
Szerző
Mélyen átélt hangulatok világában
(Magyar Szó. 1993. május 8.)
Szerző
Egy régi becskereki lapszerkesztő
(Híd. 1999/3–4.)
Szerző
„Démonok közt”. Farkas Geiza (1874–1942) társadalomlélektani vizsgálódásairól
(Bárdi Nándor–Tóth Ágnes (szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012.)
Szerző
A becskereki Renaissance (egy irodalmi vállalkozás margójára)
(Üzenet. 1986/12.)
Szerző
1919: A kisebbségi, irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken (Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez)
(Hungarológiai Közlemények. 2018/3.)
Szerző
1919: A kisebbségi, irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken (Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez)
(Hungarológiai Közlemények. 2018/3.)
Szerző
A bánáti magyar színjátszás történetének alapműve (Káich Katalin: A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma [1832–1918])
(Híd. 2003/11.)
Szerző
Értékeink felfedésének szolgálatában
(Magyar Szó. 1993. január 16.)
Szerző
Emlékműnek is beillő kötet
(Magyar Szó. 1998. június 6.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (2.)
(Napló. 1990. július 18.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (4.)
(Napló. 1990. augusztus 1.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (5.)
(Napló. 1990. augusztus 8.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (6.)
(Napló. 1990. augusztus 15.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (7.)
(Napló. 1990. augusztus 22.)
Szerző
Az utolsó vajdasági bohém (3.)
(Napló. 1990. július 25.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Németh Ferenc. In: Hét Nap, 2012. február 29.
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
Az ipartól a művészetig
Szerző
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
A bánáti múltkutató bácskai kirándulása. In: Magyar Szó, 1995. április 8.
Szerző
Az első szabadkai nyomdász nyomában
Szerző
A kultúra éltető műhelyéből, 1995. In: Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
Művelődéstörténetünk nyeresége. In: Magyar Szó, 1997. június 28.
Szerző
Egy „békebeli” művészember. In: Magyar Szó, 2000. július 10.
Szerző