Skip to main content

Németh Ferenc

N. F.
művelődéstörténész
szerkesztő
egyetemi tanár
1956. május 19.

2004 óta okleveles jogász (Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar). 2008-tól az irodalomtudományok magisztere (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék). 2012-től az irodalomtudányok doktora (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék)

1981 és 1983 között a Magyar Szó nagybecskereki tudósítója. 1983-tól három éven át az Újvidéki Rádió Magyar szerkesztőségének újságírója. 1986-tól 1999-ig az újvidéki Forum Kiadóház Lapterjesztő osztályának vezetője. 1999 és 2003 között a Családi Kör hetilap újságírója, 2003-tól 2007-ig  a Forum Könyvkiadó szerkesztője, valamint a Létünk tudományos folyóirat főszerkesztője. 2007 és 2012 között A Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője. 2013-tól 2016-ig a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar docense (Művelődéstörténet). 2016 óta a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi rendkívüli tanára (Művelődéstörténet), a Humán- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője.

 

FORDíTÁSKÖTETEK:

  1. Mađari i Srbi sa dve strane promenjive granice 1941-1948. Tematski zbornik radova. Preveo sa mađarskog: Ferenc Nemet.  Mađarska akademija nauka – Filozofski istraživački centar – Istorijski institut, Budimpešta, 2016, 383 p.

        [Monumenta Hungariae Historica - Dissertaciones]

  1. Арпад Хорњак: Сусрети и сукоби. Огледи о српско-мађарским односима. Превео са мађарског: Ференц Немет. Clio, Београд, 387 п.
  2. Judit Rafai-Geza Cekuš: „Posmatrati Tisu“. Prirodne i kulturne vrednosti Tise. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, 2019, 48 p.
  3. Lenke Major-Valerija Pinter Krekić-Rita Horak (ured.): Avanture duž Tise.Nastavna sveska o istorijskom, kulturnom i prirodnom nasleđu Tise. Prevod: Ferenc Nemet. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakutet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, 2019, 32 p.
  4. Szilágyi Mária-Kerner Gábor: Newtrad. Arhitektonski vodič Segedinskog regiona. Prevod: Ferenc Nemet. Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Senta – Muzej Móra Ferenc, Segedin, 2019, 120 p.

 

Szerkesztői munkásság
További publikációk
A fiatal hidasok felállása 1950 áprilisában és az Ifjúság Szava. In: Hungarológiai Közlemények, 2009/4. sz.
Gozsdu Elek Anna-leveleiről. In: Hungarológiai Közlemények, 2008/3. sz.
Farkas Geiza kisebb dolgozatai (A két háború közötti vajdasági sajtóban)
(Hungarológiai Közlemények, 2007/3. sz.)
Elhalálozási és temetkezési kultuszjelenségek a bánáti polgári kultúrában
(Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz.)
A nagybecskereki zsidóság a 18. század második felétől a 19. század végéig
(Létünk, 2012/2. sz. )
Vörösmarty Mihály centenáriumának vajdasági kultuszretorikájából. In: Tanulmányok, 44. sz. (2011)
Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken
(Létünk, 2011/3. sz.)
„Lélekben Önökkel leszek...” Móricz Zsigmond és a Búzakalász 1925. évi bemutatója. In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach VI. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2011.
120 éve halt meg a szervezett helytörténetírás vajdasági úttörője. Dudás (Muhoray) Ödön munkásságáról. In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach IV. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2009.
Irodalom és irodalompolitika az Ifjúság című lapban 1945–1964. In: Tanulmányok, 41. sz. (2008)
Egy méltatlanul elfeledett zentai író: Scossa Dezső (1860–1944. k.). In: Molnár Tibor, Pejin Attila (szerk.): Helyismereti Almanach III. Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, Zenta, 2008.
Mikszáth Kálmán és Nagybecskerek. In: Tanulmányok, 38. sz. (2005)
„Akinél szebben, édesebben nem zengett magyar lant” (Vörösmarty Mihály centenáriumának nagybecskereki megünnepléséről). In: Híd, 2000/12. sz.
Nagy is volt, becses is, kerek is... Sorok az egykori Nagybecskerekről. In: Híd, 1995/1–2. sz.
Irodalom (a) Tükörben. In: Csányi Erzsébet (szerk.): Tükör – konTEXTUS KÖNYVEK 8. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2014.
Odjek izbijanja prvog svetskog rata u Banatu, sa posebnim osvrtom na organizovanje i prilagođavanje života civila u zaleđu. In: Studii şi cercetǎri : actele Simpozionului "Banat - istorie şi multiculturalitate" = Studije i istraživanja : radovi Simpozijum
Zabranjene rumunske knjige, udžbenici i mape u Banatu u drugoj polovini 19. veka. In: Studii şi cercetǎri : actele Simpozionului "Banat - istorie şi multiculturalitate" = Studije i istraživanja : radovi Simpozijuma "Banat - istorija i multikulturalnost",
Elolvasom
Polgári értékrend – iskolai fegyelem – viselkedéskultúra. In: Czékus Géza (szerk.): Motiváció – figyelem – fegyelem. Motivacija – Održavanje pažnje učenika. Motivation – Attention – Discipline. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2013.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája előadásainak gyűjteménye (Szabadka, 2013. október 45.).

Franz Liszt în Banat – Franz Liszt u Banatu. In: Studii şi certcetâri. Actele Simpozionului. „Banat – istorie şi multiculturalitate” – Studije i istraživanja. Radovi simpozijuma „Banat – istorija i multikultralnost”. Zrenjanin, 2012; Reşita, 2013.
Három vajdasági magyar kultuszmeséről (Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról; Меse Jókai Mórról; Mese Petőfi Sándorról)
( Beke Ottó, Hegedűs Katinka, Pintér Krekić Valéria (szerk.): A mese és kontextusai. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2014. )
Polgári szokáskultúra a 19. századi Bánátban. In: Németh Ferenc (szerk.): Régió és kultúra. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítőképző Kar, Szabadka, 2014.
Szenteleky Kornél és a becskerekiek. In: Bordás Győző, Papp Imre (szerk.): Szentelekyre emlékezve. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2013.
„Aki beleálmodta magát a valóságba.” Papp Dániel (1868–1900)
(Ricz András, Takács Zoltán (szerk.): Regionális kaleidoszkóp. RTT, Szabadka, 2014.)
O uspešnim istrživanjima istoričara kulture ili o radosti otkrića. In: Káich Katalin: A kölcsönösség színpadtere... – Scena uzajamnosti... Vajdasági Színházmúzeum, Újvidék, 2014.
A kultúrtörténeti kutatások összegezésének szükségességéről a 21. század elején
(Létünk, 2012/4. sz.)
Az irodalmi kultuszok regionáis és lokális változatai. Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor kultusza a Vajdaságban. In: Tanulmányok, 45. sz. (2012)
Nagybecskerektől Budáig. Dr. Kiss Arnold (1869–1940)
(Rad Muzeja Vojvodine, 55. sz. (2013.))
A női test ábrázolásának erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében
(Létünk, 2013/1. sz.)
Dr. Klein Mór, a nagybecskereki zsidó hitélet megújítója
(Létünk, 2013/2. sz.)
Igényesség, tudományosság és a tények tisztelete (A Létünk a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye)
(Létünk, 2013/4. sz.)
A Nagy Háború vajdasági fotósai és festői
(Létünk, 2014/2. sz.)
A nagy háború (ismeretlen) regénye. Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt… In: Tanulmányok – Studije – Studies, 2014/1. sz.
A Mikszáth-kultusz emlékhelyei(i) Rogaška Slatinán. In: Tanulmányok, 2013/1. sz.
Kassák Lajos szerb barátja: Todor Manojlović. In: Hungarológiai Közlemények, 2014/3. sz.
Egy ismeretlen „háborús” szakácskönyvről (1917)
(Rad Muzeja Vojvodine, 56. sz. (2014))
Az asztrofizika magyarországi úttörője – Szathmári Ákos (1855–1927) munkásságáról
(Létünk, 2014/4. sz.)
Az „alkalmatlan” Kosztolányi. In: Tanulmányok, 2015/1. sz.
A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság a polgári szokáskultúra és a peremvidéki lét szorításában. In: Hungarológiai Közleméynek, 2015/2. sz.
A bánáti művelődéstörténeti kutatások sajátosságai és kihívásai a 21. század elején
(Létünk, 2015/4. sz.)
Egy nemzetközi Bánát-konferencia tanulságai
(Létünk, 2013/3. sz.)
A boszniai okkupáció mint tartós irodalmi ihlet. Száz éve hunyt el Dankulov Péter (1855–1914)
(Berényi János (szerk.): Tudástérkép. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2014.)
Egy tudós bánáti életpálya. Lambrecht Kálmán (1889–1936) a paleantológus, ornitológus és etnográfus
( Csányi Erzsébet, Ispánovics Csapó Julianna, Novák Anikó (szerk.): Tudás és régió. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2015.)
A bánáti magyar-örmények polgárosodása, asszimilációja és közéleti tevékenysége a 19. században
(Berényi János (szerk.): Tudományos diszkurzusok. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2013. )
Elolvasom
Ференц Немет – Драгана Францишковић: Превод и рецепција књижевног дела Јаноша Арања у српској књижевности. Змај као преводилац – 200 година од рођења Јаноша Арања (1817–1882)

In: Зборник Матице српске за књижевност и језик, Novi Sad, Књига шездесет шеста (2018), свеска 1.

Специфичности мађарске штампе у Војводини између два светска рата. In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2018/1. sz.
65. Јудит Рафаи-Ференц Немет: Представљање српског народног градитељства 19. века у етно-селу Угарске миленијумске иложбе (1896). In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2018/2. sz.
Ференц Немет – Вирђинија Поповић: Свадбени обичаји Румуна у Уздину и Селеушу, у светлу мање познате мађарске етнографске грађе с почетка 20. века. In: Зборник Матице српске за друштвене науке, 2019/4. sz.
Virđinija Popović – Ferenc Nemet – Marina Puja Badesku: Recepcija poezije Mihaja Emineskua u mađarskoj književnosti s posebnim osvrtom na prevodilački rad Šandora Kibedija. In: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLIV-1, 2019.
Két elfeledett/ismeretlen újvidéki lapról. O dva nepoznata/zaboravljena novosadska lista
(Rad Muzeja Vojvodine, 58. sz. (2016))
Ištvan Sečenji u Oršavi, u prvoj polovini 19. veka. In: Studije i istraživanja. Radovi međunarodnog simpozijuma Banat-Istorija i multikulturalnost. Zrenjanin 2016 – Rešica 2017. Editura Fundaţiei FREFV, Novi Sad, 2015.
Veliki požar u Velikom Bečkereku 1807. godine i izmeštanje sedišta Torontalske županije u Veliki Semikluš. In: Studije i istraživanja. Radovi međunarodnog simpozijuma Banat-Istorija i multikulturalnost. Zrenjanin 2016 – Rešica 2017.
Elolvasom
Costa Tarina (Czarina Szilárd) (1873-1910) román-magyar költő és műfordító élete és munkássága.

In: Virginia Popović, Éva Toldi, Marina Puia Badescu (szerk.): Studii interculturale romano-maghiare; Magyar interkulturális tanulmányok; Мађарске интеркултуралне студије; Hungarian intercultural studies. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2018

O leksikološkom radu Ambrozija Šarčevića (Pogovor). In: Sárcsevics Ambrus: Magyar-szerb-horvát-bunyevácz-sokácz könyvészeti szótár. Szabadka, 1894 [Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević” Subotica - Reprint]
A két háború közötti vajdasági búcsújárások szokáskultúrájának két „kodifikátora”: Wátz Oszkár és dr. Takács Ferenc. In: Szőke A. (szerk.): A tekiai Havi Boldogasszony köszöntése (1716–2016)... Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára sor., Szabadka, 2016.
Leksikalni rad „tvorca bunjevačke riči”, nacionalnog preporoditelja, Ambrozija Šarčevića, u drugoj polovini 19. veka. In: Njegovan, Rado (szerk.): Kultura i identitet Bunjevaca. Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2017.
Elolvasom
Szalay József nagybecskereki református lelkész és az első bánáti református folyóirat, a Keresztyén (1892). In: Szőke Anna (szerk.): „Sem magasság, sem mélység nem rettent!”... Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára sorozat, Szabadka, 2018.

Teljes cím: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Kulturális értékeink a Kárpát-mecencében III. Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból.

Száztíz éve jelent meg az első titeli magyar lap, A Csajkás (1908). In: Létünk 2018/4. sz.
Prvi aeromiting u Novom Sadu – „letački dani” 11. i 12. maja 1913.
(Rad Muzeja Vojvodine, 59. sz. (2017))
Војвођански позоришни светлописи (Предговор). In: Ивана Кочи: Позоришни светлописи. Од портрета до сценског покрета: позоришна фотографија у Војводини до четврте деценије 20. века. Позорични музеј Војводине, Нови Сад, 2017.
Szalay József (1855–1917) és a nagybecskereki református egyház aranykora. In: „Itt állok, másként nem tehetek”. Vajdaságot átfogó kiállítás a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Topolya Község Múzeuma, Topolya, 2017.
Jóska zsengéi. In: Bordás Győző (szerk.): Podolszki József-emlékkönyv – A publicisztikai pályázat húsz éve. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2018.
Ígérni boldogabb hazát: Az örömmámortól a kiábrándulásig. A 135 évvel ezelőtti al-duna székely telepításről (1883). Honosság/Hontalanság. A bukovinai székelyek és a Délvidék/Vajdaság etnikai... Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka, 2018.
1919: A kisebbségi, irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken (Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez). In: Hungarológiai Közlemények, 2018/3. sz.
Todor Manojlović u krugu mađarskih modernista u Nađvaradu (1907-1910). In: Faragó Kornélia (szerk.): Iz istorije Srpsko-Mađarskih kulturnih veza 2.. Matica srpska, Novi Sad, 2019.
II.Rákóczi Ferenc és Torontál megye. In: Bácsország, 2019/3. sz.
A negyvennyolcas országos főhadparancsnok emléke. 220 éve született és 170 éve végezték ki Kiss Ernő aradi vértanút. In: Bácsország, 2019/4. sz.
„Bevégezni iparkodom mindazt, amit Honunk javára kezdék”. 1834-ben lett Széchenyi István a „Nagy-Becskereki Casino-Társaság” dísztagja. In: Bácsország, 2016/2. sz.
Régi becskereki könyvkereskedők, könyvkiadók és könyvesboltok (A XVIII. század végétől 1867-ig) (I.). In: Bácsország, 2007/1. sz.
Régi becskereki könyvkereskedők, könyvkiadók és könyvesboltok (A XVIII. század végétől 1867-ig) (II.). In: Bácsország, 2007/2. sz.
A nagybecskereki protestáns algimnázium (1839–1849). In: Bácsország, 2007/2–3. sz.
Burcsellával a nagyvilágba. 1883-ig, a Nagybecskerek–Nagykikinda vasút kiépítéséig, Torontál megye székhelyéről a hajóút volt az egyedüli biztonságos út az áru- és személyszállításra. In: Bácsország, 2008/1. sz.
Széchenyi István Törökbecsén. 1833 szeptemberében, Behányi Imre néptanító színielőadást rendezett a tiszteletére. In: Bácsország, 2016/2. sz.
„Járok-kelek szülőföldem határán…” Egy régi tanárról, poétáról és lapszerkesztőről, Erődi Dánielről (1844–1893). In: Bácsország, 2017/1. sz.
Egy bánáti pap a fjordok országában. Fábián Dénes (1884–1938) magyarcsernyei plébános norvégiai útinaplójáról. In: Bácsország, 2016/1. sz.
Székelykeve az első világháború előtti években. Az al-dunai székely telepes község rendeződő életéről 1912–1913-ban. In: Bácsország, 2015/1. sz.
Egy száz évvel ezelőtti, bánáti főrabbi-beiktatásról. A nagy háború utolsó évében iktatták be hivatalába Nagybecskereken dr. Niedermann Mór főrabbit. In: Bácsország, 2018/4. sz.
„A könyv nyomtató tudományban tökéletes jártasságomrul tanúság tétetik”. 170 évvel ezelőtt, 1844 nyarán kezdte meg munkáját Bittermann Károly szabadkai nyomdája. In: Bácsország, 2014/2. sz.
„Végre felépült Deák Ferenc nagy műve, a kiegyezés”. A Haza bölcse és Bács-Bodrog megye. In: Bácsország, 2017/4. sz.
140 évvel ezelőtt jelent meg az első helytörténeti folyóirat a Vajdaságban, a pacséri Bács-Bodrogh. In: Bácsország, 2018/2. sz.
Bierbrunner Gusztáv és a bács-szerémi evangélikus egyházmegye monográfiája (1902). A szerző halálának 110., a kötet megjelenésének 115. évfordulója kapcsán. In: Bácsország, 2017/2–3. sz.
Németh Ferenc: „Két és fél hónapig aludtam a szabad jég hátán…” Egy szabadkai fiú a Baldwin-Ziegler-féle északi-sarki expedíció tagjaként (1901–1902)
(Bácsország, 2014/4. sz.)
Egy első világháborús, újvidéki napilap-alapításról. Egy évszázaddal ezelőtt, 1916-ban kapott Újvidék magyar napilapot: Dr. Königstädtler Ottó felelős szerkesztő napilap-alapítási terve nyomán, kormányzati támogatással... Bácsország, 2016/1. sz.
A nagy háború első hadijátéka: Belgrád ostroma (1916). In: Bácsország, 2015/4. sz.
„Hazánk kialakulása a háború után”. Az újvidéki Teleky Andor egy évszázaddal ezelőtt, 1917-ben megjelentett füzetében vázolta fel sajátos elképzelését az első világháború befejezte utáni helyzetről. In: Bácsország, 2017/4. sz.
Egy elfeledett köztéri királyszobor. Néhány hónappal IV. Károly király megkoronázása után, 1917 májusában leplezték le Nagybecskereken, az uralkodó első köztéri szobrát az akkori Magyarországon. In: Bácsország, 2016/3–4. sz.
1918 nyara: a vég kezdete Nagybecskereken. Az első világháború eseményei és a hátországi élet a nagybecskereki Torontál híradása tükrében. In: Bácsország, 2018/2. sz.
1918 ősze: az impériumváltás eseményei Bánátban. A nagybecskereki Torontál híradása tükrében. In: Bácsország, 2018/4. sz.
„A megszállás minden keservét végig kell szenvednünk”. Az erőszakos beszállásolás mizériái Nagybecskereken 1918 végén és 1919 elején. In: Bácsország, 2019/1. sz.
„A magyar vasutas dicsősége, ezeknek a szomorú időknek egyik legnagyobb fényessége”. Válasz a represszióra: A délvidéki vasutassztrájk (1919). In: Bácsország, 2019/1. sz.
„A megszállás élettelen vértanúi” (1.) Magyar műemlékek rombolása a Vajdaságban az első világháború után. In: Bácsország, 2019/2. sz.
„A megszállás élettelen vértanúi” (2.) Magyar műemlékek rombolása a Vajdaságban az első világháború után. In: Bácsország, 2019/4. sz.
Intercultural Reflections on Translating Petőfi onto Serbian Language. In: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, Volume 6, Number 1, 2014.
On a Vojvodinian Researcher of the Psychological Relation between the Individual and the Society. Geiza Farkas’s (1874–1942) Pioneering Socio-Psychological Studies. In: Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis. Volume 3, Number 2, 2013.
Elolvasom

In: Ministry of Education and Science of Russian Federation, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Tambov State University named after G. R. Derzhavin». Tambov: The Publishing House of TSU named after G. R. Derzhavin, 2012.

Elolvasom
Individual and society – student/pupil and school.

In: Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира»: материалы VI Международной научной Интернет-конференции (11 ноября 2013 г.); М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» и др.; под ред. И. А. Фѐдорова, С. В. Гузениной. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014.

Мultikulturalizmus a Bánsában (Örmények, magyarok, románok, szerbek, szlovákok). In: Pieldner J., Pap L., Tapodi Zs., Forisek P., Pap K. (szerk.): Kulturális identitás és alteritás az időben. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2014.
Nekoliko uspješnih banatskih karijera; Iz života Mađara u Americi; Mađarski iseljenički kongresi 1902. In: Veliki val. Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880–1914. Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2012.
Elolvasom
A női test értelmezés-variánsainak erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében In: Bertók Rózsa (szerk.): Etikák, identitások, perspektívák... ETHOSZ Tudományos Egyesület – Virágmandula Kft., Pécs, 2013.

Teljes cím: Etikák, identitások, perspektívák. Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből

Bánátiak másság- és idegenség-élménye a boszniai okkupációban. In: Bertók Rózsa, Bécsi Zsófia (szerk.): Kirekesztés, idegenség, másság. ETHOSZ-Virágmandula Kft. Pécs, 2014.
Kéjutazás, tapasztalatcsere, emlékörökítés. In: Mihály V., Pap L., Pieldner J., Tapodi Zs. (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár RHT K., Bukarest, Sepsiszentgyörgy, 2015.
„Černi Đuro” ili „zauzimanje Beograda od Turaka”. In: „Karađorđe” Ištvana Baloga. Danubius, Novi Sad, 2015.
Ferenc Nemet, Emina-Berbić Kolar: Leksikološki i leksikografski prinos Ambrozija Šarčevića jezikoslovlju druge polovice 19. stoljeća s posebnim osvrtom na njegov «školski» (1893) i «književni» (1894) rječnik. In: Lingua Montenegrina, 23. sz. (2019)
Virginija Popović, Ferenc Nemet: Contextul socio-cultural al culegerilor de folclor literar din banatul Sarbesc. In: Studii de stiinta si cultura (Arad), Volume XV, nr. 3., septembrie 2019.
Az első magyar tannyelvű bánáti algimnázium: a Nagybecskereki Protestáns Nemzeti Oskola (1839–1850). In: Bertók Rózsa, Bécsi Zsófia (szerk.): Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében. Tanulmánykötet. ETHOSZ Tudományos Egyesület, Pécs, 2017.
Szakirodalom az alkotóról
Németh Ferenc. In: Hét Nap, 2012. február 29.
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
Az ipartól a művészetig
Szerző
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
A bánáti múltkutató bácskai kirándulása. In: Magyar Szó, 1995. április 8.
Szerző
Az első szabadkai nyomdász nyomában
Szerző
A kultúra éltető műhelyéből, 1995. In: Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Németh Ferenc: A torontáli szőnyeg
Szerző
Művelődéstörténetünk nyeresége. In: Magyar Szó, 1997. június 28.
Szerző
Egy „békebeli” művészember. In: Magyar Szó, 2000. július 10.
Szerző