Skip to main content

Pálinkás József

pedagógus
történész

Az elemi iskolát szülőhelyén, a tanítóképzőt 1937-ben Eszéken, a Tanárképző Főiskolát 1949-ben Újvidéken végezte. Belgrádban a Bölcsészettudományi Karon történelemtanári oklevelet 1954-ben szerzett. 1939 és 1945 között tanító Zentán, 1945-től 1948-ig Csantavéren, 1948-ban és 1949-ben Adán. 1949-től volt tanár a szabadkai tanítóképzőben és a gimnáziumban, 1969 és 1973 között pedig a Pedagógiai Akadémia igazgatója. 1973-tól nyugdíjba vonulásáig, 1976-ig a Történelmi Levéltár igazgatója.

Szakirodalom az alkotóról
Népszerűsítő iskolatörténet?
Szerző
Múltunk nyomában
Szorosan együtt: falu és iskolája. In. 7 Nap. 1985. december 27.
Szerző