Skip to main content
A szerző profilképe

Papp György

nyelvész
kritikus
szerkesztő
egyetemi tanár

Az általános iskolát és a szakközépiskolát szülőhelyén, a gimnáziumot 1963-ban Zentán végezte. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1965-ben általános iskolai tanári, 1967-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1982-ben Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz, 1990-ben pedig a Kommunikációs szimbólumok – szimbolikus kommunikáció. A szólások használatelmélete. című disszertációjával a nyelvtudomány doktora lett. 1965 és 1973 között tanár, majd igazgatóhelyettes Magyarkanizsán, időközben tanított a törökkanizsai gimnáziumban is. 1973-tól a Magyar Tanszék tanársegédje, docense, egyetemi rendkívüli tanára, majd egyetemi rendes tanára. 1991-ben és 1992-ben a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. Nevéhez fűződik a magyarkanizsai Szociográfiai Műhely és a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény létrehozása. Tevékenyen részt vett az ürményházi Csuka Zoltán Műfördító Műhely munkájában, évekig főszerkesztője volt az Új Kanizsai Újságnak.

Szerkesztői munkásság
„Ingyenlakomáink” mesteréről (Méltatás)
(Híd. 2003/7–8.)
Szerző
Hasznos sorozat színvonalas indulása
(Híd. 1984/11.)
Szerző
Bizalommal, jóhiszeműen, kritikai hozzáállással
(Híd. 1986/7–8.)
Szerző
Közéletünkhöz anyanyelvi köznyelvet!
(Magyar Szó. 1991. június 8.)
Szerző
Rendszerhű rendszerbontás. Ágoston Mihály: A magyar halmaznevek. Forum, Újvidék, 1993.
(Létünk. 1993/2–3.)
Szerző
Egy sikeres könyvbemutatóról. In. Új Képes Újság. 2001. október 25.
Szerző
Penavin Olga–Matijevics Lajos–Mirnics Júlia: Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára
(Hungarológiai Közlemények. 1976/26–27.)
Szerző
Matijevics Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára, Újvidék 1977
(Hungarológiai Közlemények. 1978/34.)
Szerző
Jelen és múlt a bácskai helynevekben (Penavin Olga–Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára; Szenttamás földrajzi neveinek adattára)
(Üzenet. 1982/4.)
Szerző
Amiről a nevek vallanak (Penavin Olga–Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára)
(Üzenet. 1983/7–8.)
Szerző
Évtizedes nyelvőrségen (Molnár Csikós László: Böngészések nyelvhasználatunk eszköztárában; Hogy is mondjam?)
(Híd. 1996/2–3.)
Szerző
Jelen és múlt a bácskai helynevekben
(Üzenet. 1982/4.)
Szerző
Amiről a nevek vallanak
(Üzenet. 1983/7–8.)
Szerző
Most lenne 90 éves. Dr. Penavin Olga emlékezete. In. Tanulmányok. 2006/39.
Szerző
A királydinnyés homok mégis termőre fordult. In. Új Kanizsai Újság. 2006. október 26.
Szerző
A „művészietlen lapályon” mégis sok az emlék (Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában)
(Híd. 1983//6.)
Szerző
Nyelvhasználat és nyelvi felelősség
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Szórt szavak sarjúrendje. In. Magyar Szó. 1984. augusztus 31.
Szerző
Vajda József (1919–2000)
(Hungarológiai Közlemények. 2000/1.)
Szerző
Tisztuló tükörképek (Veselinović Šulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar irodalom tükrében)
(Üzenet. 1984/4.)
Szerző
Balázs Piri Aladár emlékezete (1907–1999)
(Tanulmányok. 1999/32.)
Szerző
Táj és lét – kételyekkel (Koncz István: Ellen-máglya)
(Híd. 1988/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Közelebb a Tiszavidékhez
Különleges gyűjtemény
Szerző
Betlehemes játékaink gyűjteménye
Szerző
Egy jelentős pályakép – dióhéjban
Szerző
A fordításkritika elméleti kérdései és gyakorlati eredményei. In. Magyar Szó. 2002. január 19.
Szerző
Papp György és a vajdasági magyar nyelvi tervezés