Skip to main content

Pató Imre

sajtótörténész
nyelvész
szótáríró
egyetemi tanár

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az elemi iskolát szülőhelyén és Mezőtúron, a tanítóképzőt 1950-ben Szabadkán végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1966-ban szerez diplomát. 1986-ban A jugoszláviai magyar munkássajtó története a két háború között 1918–1945 című disszertációjával doktori címet szerzett. 1950-ben és 1951-ben tanító Törökbecsén, 1951 és 1975 között Magyarkanizsán tanító, igazgató-helyettes, igazgató, tanfelügyelő. 1975-től 1991-ig Újvidéken a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének tudományos munkatársa, docense, 1987 és 1991 között igazgatója. 

Gyarapodó bibliográfiánk jeles kötete (Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia)
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
Ecsetvonás Gergely Boriska portréján
(Üzenet. 1986/1–2.)
Szerző
Simokovich Rókus, a Híd felelős szerkesztője (1936)
(Üzenet. 1976/5.)
Szerző
Laták István és Szirmai Károly levelezése (1935–1939)
(Üzenet. 1984/5–6.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ember és forradalmár
Szerző
Alapozás
Egy folyóirat hét esztendeje
Szerző
Egy repertórium tanulságai I.
Egy repertórium tanulságai II.
A múltkutatás új bázisa (Pató Imre: A Híd repertóriuma 1934–1941)
Szerző
Egy repertórium tanulságai. In. Bosnyák István: Szóakció 1. (Adalékok irodalmunk szellemrajzához). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980.
Interjúk
Kultúránk és nyelvünk tükre
Szerző
Díjak, ösztöndíjak