Skip to main content
A kötet borítója

Penavin Olga

néprajzkutató
nyelvész
egyetemi tanár

Az elemi iskolát, a leánygimnáziumot 1934-ben és a Bölcsészettudományi kar latin–magyar–olasz szakát 1940-ben szülővárosában végezte. 1956-ben Göttingenben a Die Sprache der ungarischen Bevölkerung der Batschka című disszertációjával a nyelvtudomány doktora címet szerzett. 1940-ben és 1941-ben tanár Debrecenben, 1941 és 1944 között Szabadkán a leánygimnáziumban, 1945 és 1947 között a gimnáziumban. 1947-től 1957-ig főiskolai tanár Újvidéken, 1957 és 1984 között az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékének docense, egyetemi rendkívüli tanára, majd egyetemi rendes tanára.

2011 óta Palicson, a házon, ahol lakott, emléktábla őrzi emlékét. Újvidéken utcát neveztek el róla, a Magyar Tanszéken az Egyetemi Nyelvészeti Napokat több ízben Penavin Olga tiszteletére tartották.

Egy fontos gyűjteményről. In. Magyar Szó. 1993. február 20.
Szerző
Örökségünk. In. Magyar Szó. 1996. augusztus 17.
Szerző
Népi imádságok. In. Magyar Szó. 1998. február 21.
Szerző
Veszendő értékeink nyomában
(Magyar Szó. 1998. január 31.)
Szerző
Magyar népballadák — szerbhorvát nyelven (Andraš David: Hej paun paune)
(Üzenet. 1981/4.)
Szerző
A népköltészet ismeretlen tájainak felderítése
(Üzenet. 1985/11.)
Szerző
Veszendő értékeink nyomában
(Magyar Szó. 1998. január 31.)
Szerző
Néprajzi komparatisztika
(Üzenet. 1986/6.)
Szerző
Két bánáti falu monográfiája
(Magyar Szó. 1991. augusztus 24.)
Szerző
Újszerű szövegvizsgálat. In. Magyar Szó. 1995. szeptember 10.
Szerző
Nyelvi megnyilatkozásaink. In. Magyar Szó. 1998. január 10.
Szerző
A nyelvi rendszerteremtés útjain. In. Magyar Szó. 1998. december 12.
Szerző
Újabb adalékok a Duna mente folklórjához
(Üzenet. 1982/4.)
Szerző
Szokatlan beszéd. In. Magyar Szó. 1980. augusztus 2.
Szerző
Az ember önkifejező eszköze. In. Magyar Szó. 1983. február 26.
Szerző
Különleges gyűjtemény
(Üzenet. 1995/1–3.)
Szerző
Vajdasági magyar néprajzi kalauz
(Hungarológiai Közlemények. 1979/41.)
Szerző
Pačir – Pacsér. In. Magyar Szó. 1989. március 25.
Szerző
Bácskai magyar időjóslás. In. Magyar Szó. 1998. április 18.
Szerző
Örökhagyó szellemi ősünk. In. Magyar Szó. 1996. április 6.
Szerző
Önismeretünk gazdagítása (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái)
(Üzenet. 1982/3.)
Szerző
„Hogy lássák, hogyan éltünk, dolgoztunk” (Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott az életem)
(Üzenet. 1985/10.)
Szerző
Temerin hagyományvilága
(Magyar Szó. 1997. július 12.)
Szerző
Források a Délvidék történetéhez
(Magyar Szó. 1998. március 21.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Népköltészeti kutatómunkánk ünnepei. In. Magyar Szó. 1971. december 18.
Szerző
Jugoszláviai magyar népmesék. In. Népszabadság. 1972. január 26.
Két gyűjtemény a jugoszláviai magyar népköltészetből
Szerző
„A szerémségi magyar szigetek nyelvé”-ről
Szerző
Üzenet a mai Szerémségből
Gyarapodó Hagyományaink (Szlavóniai hétköznapok)
Szerző
Szlavóniai hétköznapok. In. Etnographia. 1975/1.
Szerző
Egy nagyszabású vállalkozás kezdete
Szerző
A szlavóniai magyarság enciklopédiája. In. Magyar Szó. 1976. május 29.
Szerző
Egy nyelvészeti munka néprajzi tanulságai
Új könyv földrajzi neveinkről. In. 7 Nap. 1977. szeptember 9.
Szerző
Kórógyi (szlavóniai) népballadák
Szerző
Értékes balladakincs
Szerző
Új tájnyelvi atlaszunkról
Szerző
A népművészet szolgálatában
Gazdagodó nyelvjáráskutatásunk
Kórógy néprajzi monográfiája
A szintézisteremtés könyve. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 8.
Szerző
Monográfia a nagycsaládszervezetről
Szerző
Könyv a nagycsaládról. In. 7 Nap. 1981. december 4.
Szerző
Jelen és múlt a bácskai helynevekben
Szerző
Amiről a nevek vallanak
Szerző
Változatos népi epika
Fontos új adalék népmeseképünkhöz
Téren- és időnkívüliség
Szerző
Néprajzi örökségünkről
A szintézis felé
Szerző
Horgostól Sándoregyházáig, Padétól Kapornakig
Szerző
Az életpálya két állomása: Szlavónia és a Drávaszög
Szerző
A nyelvpedagógus
A nyelvi szintekről
Szerző
A bánáti magyarok nyelvjárása. In. Magyar Szó. 1995. augusztus 19.
Szerző
Búcsúzunk Penavin Olga tanárnőtől. In. Tanulmányok. 2001/34.
Szerző
Most lenne 90 éves. Dr. Penavin Olga emlékezete. In. Tanulmányok. 2006/39.
Szerző
Penavin Olga emléktáblája előtt. In. Tanulmányok. 2011/44.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Tagságok
levelező tag
1972–
tiszteletbeli tag
1972–
tiszteletbeli tag
1972–