Skip to main content

Péter László

újságíró
képzőművész
festő

1958-ban Székelykevén született. 1983-ban fejezte be a belgrádi Iparművészeti Egyetemet. Grafikus, festő. 1984 óta tagja a Vajdasági Képzőművészek Szövetségének. Számos önálló kiállítása volt, dolgozott tanárként, szabadúszóként, fizikai munkásként, rajzfilmes animátorként, úszómesterként. Könyvillusztrációival jelentős sikereket ért el. 1981-ben bejárta Erdélyt és őseinek földjét, Bukovinát. Bukovinai útját negyed évszázad után, 2006-ban megismételte. Az al-dunai székelyek életkörülményeit tanulmányozza. 1991-ben a háború ellen tiltakozva családjával Magyarországra költözik. Tagja a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének és a Muravidék Baráti Kör Társaságnak. 2009–2015 között a zsámbéki Premontrei Szakközépiskola, majd 2015-től a Zsámbéki Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti iskola részmunkaidős óraadó tanára. 2017-től a Budajenői Általános Iskola tanára.

Illusztrált kiadványai:

1. Szűcs Imre: Fekete szárnyú szél. Versek, Forum, 1981. (Fedőlap, illusztrációk).
2. Gion Nándor: Postarablók. II. kiadás. Ifjúsági regény. Forum, 1984. (Fedőlap, illusztrációk).
3. A szépen zengő pelikánmadár. Népmesék. Szerkesztette: Jung Károly. Forum , 
1986. (Fedőlap, illusztrációk-rézkarcok).
4. Vankó Gergely: Őrhely a teljességben. Versek. Forum, 1986. (Fedőlap, rézkarc-grafikák).
5. Szeli István: Az erózió ellen. Irodalomtörténet. Forum. 1986.(Fedőlap-grafika, aquatinta).
6. P. Nagy István: Köralagút. Versek. Forum, 1986. (Fedőlap, illusztrációk.)
7. Szent Péter Atyafisága. Forum, 1992. (Fedőlap, illusztráció. Linómetszetek).
8. Halász Albert: Varázslatok, avagy bűvészek receptkönyve. Budapest, 1992. Hunga print Nyomda és Kiadó. (Fedőlap, illusztráció).
9. Drávaszögi Rovátkák. Évkönyv. HMDK. Eszék-Budapest, 1993. (Fedőlap, grafika).
10. Kórógy. Monográfia. Összeállította: Kell József. Zágráb 1994. (Fedőlap, grafika).
11. Tündér Ilona kertje. Forum, 1994. (Fedőlap, illusztrációk).
12. Székely Kalendárium 1994. Völgységi Múzeum. (Fedőlap, illusztrációk).
13. Tarka lepke, kis mese. Szöveggyűjtemény. Kóka Rozália szerkesztésében. Márton Áron Kiadó (Katolikus óvoda 3.) (Címlap, fedőlapterv, illusztrációk, vignetták).
14. Lábadi Károly: Istenek hajlékai a Drávaszögben. Budapest, 1995. (Címlap, illusztráció).
15. Lábadi Károly: Drávaszög ABC. Néprajzi lexikon. Eszék–Budapest, 1996. (Címlapterv, illusztrációk).
16. Péter László: Angyalszólítgatás- grafikai mappa, 24 szitanyomat, Lábadi Károly előszavával. Kiadta a HMDK, Zágráb-Budapest, 1995.
17. Pietsch Miklós: Aradiak (regény a szabadulásról). Kráter Műhely egyesület. Budapest, 1995. (Címlap-grafika).
18. Gazdakalendárium, 1997. Eszék, 1996. (Illusztrációk).
19. Barkóca. Horvátországi magyar gyermeklap, 1–8. szám. (1996-tól 1999-ig, minden címlap és illusztráció).
20. Barométer. Az Ex-YU magyar közérzeti irodalom antológiája, Zenta–Tóthfalu–Szabadka–LOGOS Grafikai Műhely, 1997. (Fedőlap és illusztrációk).
21. Noth Zsuzsánna: Cickánycikcakk. Drogregény. Masszi kiadó, 2001, Budapest. (Animációs illusztrációk).
22. Katona Imre: Szépen szóló madárka (Népdalaink szöveges üzenete. Masszi kiadó, 2002, Budapest. (Címlap, illusztrációk, vignetták).
23. Tordon Ákos: Az én első tanítóm. 12+12 mese és régi történet. 2003, Masszi kiadó, Budapest. (Illusztrációk).
24. Kassovitz László: Pamacs (Mese), 2004, Timp Kiadó, Budapest. (Címlap, illusztrációk).
25. Kisfalussy Bálint: Kapofáncs (szilágysági gyermekkor mesehangulattal), 2004, Timp Kiadó, Budapest. (Címlap, illusztrációk).
26. Majoros Sándor: Akácfáink sokáig élnek. Novellák. 2004, Timp Kiadó, Budapest. (Címlap-, és borítórajz).
27. Liliomról pergő harmat. Magyar népballadák és műballadák.  Házi olvasmány az általános iskolák 5. osztálya számára. Válogatta dr. Dávid András. 2004, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (Tankönyvhivatal, Belgrád). (Illusztrációk).
28. Magasan repül a daru. Magyar népdalok könyve.  Házi olvasmány az általános iskolák 5. osztálya számára, válogatta dr. Dávid András. 2004, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (Tankönyvkiadó, Belgrád). (Illuszrációk).
29. Benedek Elek: A két bors ökröcske. Kígyós Jancsi és más népmesék. Válogatta Jódal Rózsa. 2004. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (Tankönyvkiadó, Belgrád). (Illusztrációk).
30. Holly István: Democsokrácia és vidéke. Magánkiadás. Budapest, 2004. (Címlapgrafika).
31. Poór K. Zsigmond: Már csak a jégvirág. (Versek). A szerző kiadása. Budapest, 2004. (Illusztrációk).
32. Sebők Éva: Seregélytánc. (Gyermekversek). 2004, Napkút Kiadó, Budapest. (Illusztrációk).
33. Bozó Lake Norbert: Mezítelen hasonmás. (Versek). 2005, Timp Kiadó, Budapest. (Címlap és illusztrációk).
34. Kassovitz László: Kócmajom. (Mese). 2005. Timp Kiadó, Budapest. (Illusztrációk).
35. Kassovitz László: Pamacs elszökik (Mese). 2005. Timp Kiadó, Budapest. (Illusztrációk).
36. Petőfi Sándor: János vitéz, 2006. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (Tankönyvkiadó, Belgrád). (Illusztrációk).
37. Színtiszta Szombathely. Írta: Jósa Judit és Kukor Ferenc. BKL Kiadó, Szombathely, 2006. (Illusztrációk).
38. Noth Zsuzsánna: ANYA CÖMEMEL. Punkpaletta. (Regény). Napkút Kiadó, Budapest, 2006. (Illusztrációk, címlap).
39. Majoros Sándor: Emberrel esik meg. (Válogatott novellák). Timp Kiadó, Budapest, 2007. (Címlaprajz).
40. Burány Béla: Mé’ piros a gólya csőre? (Erotikus és obszcén népmesék – I. rész). Timp Kiadó, Budapest, 2007. (Illusztrációk, címlaprajz).
41. Noth Zsuzsánna: Filmperdülések. (Regény). Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2008. (Illusztrációk).
42. Kóka Rozália: Virágszépzöld Anna. Bukovinai székely népmesék. Timp Kiadó, Budapest, 2009. (Illusztrációk, címlaprajz).
43. Pastyik Ilona: Magyar nyelv. Gyakorló nyelvtan az általános iskolák 7. osztálya számára. 2009. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (Tankönyvkiadó, Belgrád). (Illusztrációk, címlaprajz).
44. A Táltos bűvös könyve. Mondák és legendák a vajdasági Bánság északi feléből. Válogatta és elmondta Jung Károly. Forum, Újvidék 2010. (Címlaprajz és illusztrációk).
45. Kóka Rozália: Egy asszon, két asszon. Timp Kiadó, Budapest 2011. (Címlaprajz és illusztrációk).
46. Kassowitz László: Pamacs hazatalál. Timp Kiadó, Budapest, 2011. (Illusztrációk, címlaprajz).
47. Péter László: Keresztapám nadrágja. Al-dunai székely felemás és apró történetek. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2011. (Illusztrációk, címlaprajzok).
48. Lábadi Károly: Kopácsi népmesék. HMDK, 2013, Eszék-Zágráb. (Színes népmeseillusztrációkkal).
49. Csík Mónika – Miféle zergetoll? Gyermekversek, Zetna, Zenta, 2015
50. Kovács Jolánka – Rétesország meséi. Zetna, Zenta, 2018.
51. Fehér Kálmán – Csókai breviárium. Zetna, Zenta, 2018.
52. Kóka Rozália – Egy asszon két vétkecskéje. Fekete Sas kiadó, Budapest, 2018.

 

Délkelet-Európa poétája (Csuka Zoltán: Ellentmondás a halálnak)
(Üzenet. 1972/2.)
Szerző
Szabadkai emlékek (Csuka Zoltán: »Mert vén Szabadka áldalak...«)
(Üzenet. 1972/6–7.)
Szerző
A szellemi örökség megmentése
(Üzenet. 1971/1.)
Szerző
Regényes irodalomtörténet (Dér Zoltán: Fecskelány)
(Üzenet. 1971/3.)
Szerző
Dettre János tragédiája. In. 7 Nap. 1969. július 25.
Szerző
Dettre János portréjához. In. 7 Nap. 1972. július 7.
Szerző
Érzékenység és megfigyelőképesség
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
A bujdosó visszanéz. In. 7 Nap. 1972. április 21.
Szerző
Gombos hitvilága
(Üzenet. 1990/11.)
Szerző
Temesköz népéletéről
(Üzenet. 1980/11.)
Szerző
Kázmér Ernő adatai. In. 7 Nap. 1984. március 17.
Szerző
Tíz, tíz, tiszta víz (Jugoszláviai magyar népi mondókák)
(Hungarológiai Közlemények. 1977/32.)
Szerző
Vajdaságiak a magyar forradalmakban (Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak)
(Üzenet. 1975/1.)
Szerző
Horgostól Sándoregyházáig, Padétól Kapornakig
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
Egyoldalú kép
(Üzenet. 1980/6.)
Szerző
A tudománypolitikus számadása (Szeli Istvan: Történő történelem)
(Üzenet. 1982/1–2.)
Szerző
Kétes hitelű levelek. In. Élet és Irodalom. 1979/6.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ikarosz szárnyain. Péter László rajzai a Forumban. In. Magyar Szó. 1981. február 21.
Szerző
Golgota. In. Magyar Szó. 1981. március 23.
Szerző
Szövegkorrekciók. Péter Lászlónak a TAKT-on megnyílt kiállításáról. In. Magyar Szó. 1982. augusztus 16.
Szerző
A mitológia egyetemes érvénye. (Beszélgetés Péter Lászlóval). In. Magyar Szó. Újvidék. 1982. november 18.
Szerző
Monotípiák. Péter László újvidéki kiállítása. In. Magyar Szó. 1986. május.
Honnan jöttünk, hová megyünk? Tárlat. In. Magyar Képes Újság. 1988. december 1.
Szerző
Péter László a budapesti Liteában. In. Új Művészet. 1994/10.
Szerző
Péter László ablaka. In. Magyar Szó. Kilátó. 1994. október 29.
Szerző
Templomromokon agyaggalamb-törmelék. Péter László grafikáiról. In. Új Magyarország. 1994. április 9.
Szerző
Kobaltkék esőben. In. Napló Szabadelvű Hetilap. 1994.
Szerző
Angyalszólítgatás. In. Hét Nap. 1995.
Szerző
A jelhagyó ember. Péter László kiállítása elé. In. Levélnehezék. 2002.
Szerző
Ikarosz és Krisztus között. Igazságról, honról és alkotásról. In. P.L. Grafikáinak hűvösében. Magyar Szó. 2003. április 5–6.
Szerző
Világkunyhó sámánállatokkal, istenemberekkel. In. Szabad Föld. 2003. április 25.
Szerző
A bolygó ideg (Péter László jelenései). In. Aranyvasárnap című kiállítási katalógus. 2007. december 23.
Felleg-jártú fecske. Beszélgetés Péter László grafikusművésszel írásról, rajzokról, szülőföldről, barátokról
Szerző
Személyes tabló. Egy társutas rajzolatai képzőművészeinkről
Láthatatlan köldökzsinór. Péter László: Tollrajzok – Barangolás délvidéki képzőművészekkel
Műnembéli sokoldalúság
Interjúk
A mitológia egyetemes érvénye (Beszélgetés Péter Lászlóval). In. Magyar Szó. 1982. november 18.
Szerző
Mítoszidézés. Péter László rajzairól. In. Magyar Szó. Kilátó. 1984. március 31.
Szerző
Az életművészetéről – Közelítések. Bíró Zoltán beszélgetése Péter Lászlóval. In. Székelykevei Igaz Szó. 2007/2.
Szerző
Legfontosabb önálló kiállítások
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1981.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1985.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1986.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1987.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1988.
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1989.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1989.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1991.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1991.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1991.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1992.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1992.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1993.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1995.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1995.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1998.
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1998.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1999.
Milleniumi kiállítás
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2000.
JEL-Színház grafikák
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2001.
Hevér János emlékére. 42 grafika.
Helyszín
Település
Ország
Szlovákia
Dátum
2002.
Közelítések. Visszatekintés 22 évre (Grafikák, rajzok, installációk)
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2003.
1956 tiszteletére (Számítógépes grafikák, aquatinták)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2004.
Aranyvasárnap (Grafikák, rajzok, festmények, installációk)
Település
Ország
Szerbia
Dátum
2007.
„Jó napot, indián” (Installációk és szénrajzok)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2009.
„Jó napot, indián” (Installációk és újabb szénrajzok)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2010.
Illusztrációk kiállítása
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2010.
Lélekcsapdák (Szénrajzok, szoborinstallációk)
Település
Ország
Szerbia
Dátum
2011.
Trianon-emléknap
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2012.
Jelenések (festmények, grafikák, rajzok – válogatás)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2018.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Szénrajzok.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2020.