Skip to main content

Péter László

Bőrkabát
grafikus
festő
újságíró

A fotó forrása: https://www.hetnap.rs/cikk/Jelenesek-Peter-Laszlo-muveibol-27511.html

1983-ban fejezte be a belgrádi Iparművészeti Egyetemet. Grafikus, festő. Számos önálló kiállítása volt, dolgozott tanárként, szabadúszóként, fizikai munkásként, rajzfilmes animátorként, úszómesterként. Könyvillusztrációival jelentős sikereket ért el. 1981-ben bejárta Erdélyt és őseinek földjét, Bukovinát. Bukovinai útját negyed évszázad után, 2006-ban megismételte. Az al-dunai székelyek életkörülményeit tanulmányozza. 1991-ben a háború ellen tiltakozva családjával Magyarországra költözik. 2009 és 2015 között a zsámbéki Premontrei Szakközépiskola, majd 2015-től a Zsámbéki Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti iskola részmunkaidős óraadó tanára. 2017-től a Budajenői Általános Iskola tanára.

Képzőművészeti írássorozata a délvidéki képzőművészekről kéthetente jelenik meg a Magyar Szó Üveggolyó kulturális mellékletében.

 

Grafikai mappái:

Drávaszög ciklus. Budapest, 1994.

Angyalszólítgatás. Zágráb, Budapest, 1995.

Al-dunai székelyek kalendáriuma. Timp Kiadó. Budapest, 2004–2005.

Kiadványok
Délkelet-Európa poétája (Csuka Zoltán: Ellentmondás a halálnak)
(Üzenet. 1972/2.)
Szerző
Szabadkai emlékek (Csuka Zoltán: »Mert vén Szabadka áldalak...«)
(Üzenet. 1972/6–7.)
Szerző
A szellemi örökség megmentése
(Üzenet. 1971/1.)
Szerző
Regényes irodalomtörténet (Dér Zoltán: Fecskelány)
(Üzenet. 1971/3.)
Szerző
Dettre János tragédiája
(7 Nap. 1969. július 25.)
Szerző
Dettre János portréjához
(7 Nap. 1972. július 7.)
Szerző
Érzékenység és megfigyelőképesség
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
Fekete Lajos: A bujdosó visszanéz
(7 Nap. 1972. április 21.)
Szerző
Gombos hitvilága
(Üzenet. 1990/11.)
Szerző
Temesköz népéletéről
(Üzenet. 1980/11.)
Szerző
Kázmér Ernő adatai. In. 7 Nap. 1984. március 17.
Szerző
Tíz, tíz, tiszta víz (Jugoszláviai magyar népi mondókák)
(Hungarológiai Közlemények. 1977/32.)
Szerző
Vajdaságiak a magyar forradalmakban (Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak)
(Üzenet. 1975/1.)
Szerző
Horgostól Sándoregyházáig, Padétól Kapornakig
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
Egyoldalú kép
(Üzenet. 1980/6.)
Szerző
A tudománypolitikus számadása (Szeli Istvan: Történő történelem)
(Üzenet. 1982/1–2.)
Szerző
Kétes hitelű levelek. In. Élet és Irodalom. 1979/6.
Szerző
Veselinović-Andjelić, Magdalena: Srpskohrvatska narodna poezija u madjarskoj književnosti XIX i XX veka
(Irodalomtörténeti Közlemények. 1971/3. )
Szerző
Elolvasom
Csernik Attila 80. Szelíd ellenállás
(Magyar Szó. 2021. július 10.)

CSERNIK ATTILA 80

Szelíd ellenállás

Az 1970-es években több máig elismert művésztagja volt a Bosch+Bosch csoportnak, melynek tagjai az akkori modern irányzatok szinte mindegyikét gyakorolták. A Délvidéken példátlan intenzitású, újhullámos törekvésekkel rengették meg a hagyományos művészeti életet. De mi végre volt a lázadásuk? A szabad önkifejezés, azaz a szabadságvágyásuk mellett ma már látszik a kettős kötődésük: egyrészt a nyugati hangulatvilág, másrészt a „jugoszlávság”, illetve a különleges vajdasági „művészi érzület” iránt kötelezték el magukat.

A Bosch+Bosch alapítói Slavko MatkovićBasch EditKrekovics IstvánMagyar ZoltánSzalma LászlóSzombathy Bálint és Slobodan Tomanović voltak. De hamarosan csatlakoztak hozzájuk Ladik KatalinCsernik AttilaKerekes László, Ante Vukov és Markulik József. Az újhullámos csoport fő ideológusai közül elsősorban Slavko Matkovićot, a mail art és a szabad képregény költőjét, Szombathy Bálint kritikust, művészeti írót, szépségkutató és performansz képzőművészt, és Csernik Attilát, vidékünkön a body art meghonosítóját kell kiemelnünk.

Közülük most Csernik Attilát, Agát, az ünnepelt képzőművész grafikust és könyvtervezőt, hosszú évtizedek óta korunk egyik legkitűnőbb vajdasági alkotója, szeretnénk felköszönteni.

A kezdetek

Csernik Attila művészeti tanulmányait Újvidéken kezdte el, de 1965–1967 között Montrealban is szerencsét próbált. Majd hazajött Topolyára, és magával hozta a szabadságvágyást, amelyet alternatív művészként hamar el is plántált a vajdasági művészet termőtalajában. Csernik Attila különleges életérzését, az első megrökönyödést kiváltó kísérleti műveivel kívánta kifejezni. Az elrabolt és elvarázsolt vidékünkön body arttal, land arttal, performansszal és más rigolyás „nyugati” művészeti akciókkal próbálkoztak társaival. Csernik Attila azon lázadó fiatalok közé tartozott, akik a vajdasági modern művészi szemléletváltását életre hívták, és gyakran megbotránkoztatták a közönségüket. A hagyományos művészeteket felváltani akaró csendes ténykedésük problémás volt. A megszokott langymeleg művészeti közegben számtalan kérdést generáltak, és sok fejfájást okoztak a művelődés szocialista eszméket propagáló szervezőinek. Vidékünkön a műkedvelő közönség köreiben még gyanús volt minden nyugatról importált művészeti tendencia, amely bizonyos mértékben „aláaknázhatta” a szocializmust, a megszokott békés hangulatú „klasszikus modernséget”. A haladó művészeti irányzatok nem kerültek tiltó listára, de a megnyilvánulásaikat gyakran ellehetetlenítették, az erőteljesen vizualizáló figuratív és nonfiguratív, az expresszív és az absztrakt művészeti törekvések korában az idegen tendenciák leginkább nemkívánatosnak nevezhetők.

Csernik Attila számtalan forradalmi művészeti akciót tervezett és valósított meg. Túlélte az alkotásait tabuként kezelő kritika fagyos hallgatásait, a gúnyoros, csípős, lekicsinylő megjegyzéseket, alkotásainak a becsmérlő tiszteletlen megszólását. A body art, a testművészet úgy vált önkifejező eszközévé, hogy a vajdasági fiatal képzőművészek fülében elültetett bogárként zümmögött. A liberális, vagyis szabadságvágyó, lázongó művészi csoportosulások vidékünkön még szokatlanok voltak, és megszokhatatlanoknak tűntek, azonban főként a fiatalok körében rajongani kezdtek az amerikai pop art után következő import művészetekért is.

Csernik Attila ekkorra már kidolgozta autentikus nyelvi jelrendszerét, és következetesen valósította meg a művészeti programjait: body art projektjeit, performanszait, a későbbiekben pedig asszamblage-, vagy kollázsműveit.

Az új vizuális szemléletmód bázisát Csernik Attila kitűnően ismeri. A jel – jelentés kontextusában a művészi tevékenysége progresszív természetű. A kortárs művészeti irányzatok elméleteihez és műfajaihoz idomult. A pop art, land art, konceptualizmus, mail art, performance, vagy a Szombathy által művelt neoizmus, happening, videoművészet, az interaktív művészetek, a kollázsolt (ál)képregény, az utcaművészet műfaji meghonosítása vidékünkön, hőskori harcaikat idézi.

A jel – jelentés – értelmezés vetületi ábráit, akárcsak a Bosh+Bosch tagjai, Csernik Attila is Yoseph Beuys-tól örökölte. Aki a nyugati térségek legújabb kori művészettörténetének egyik legnagyobb hatású és legtöbb vitát, poláros értékeléseket kiváltó személyisége volt. Csernik Attilát azonban elsősorban a modern jeladások problémaköre foglalkoztatta, ezen égisz alatt mindenféle szellemi és fizikai természetű világi művészmozgalom, ami a nagyvilágtól való elzártságot megszüntethetné. Értelme(zhete)tlen szövegeket festett, vetített a saját testére. Akcióinak nyilvánvalóan valamiféle politikai indíttatása is volt. Bár művészünk ezt soha nem mondta ki nyilvánosan, több évtizedeken át ívelő programját mégis bátran nevezhetjük a művész korai lázadásának. Akcióművészünk ellentmondott a korábbi művészeti sematizmusoknak. Törekvései, szándéka szerint valójában világi szabadulóművész lett belőle: miközben mindvégig vajdasági maradt. Programja több évtizeden át fejlődött, és hatott a teljes stílusbéli lefedettség igényével.

Szelíd ellenálló

Csenik Attila tevékenysége mindig valahol „a perifériákon” zajlott, zárt művészeti bemutatókon. Akciói rendre nagy hírverések nélkül zajlottak, tehát relatív kis közösségek figyelmét kötötte le. Őt talán a „megtűrt” kategóriába sorolták, de nyílt politikai állásfoglalása sohasem volt, ezért sok baja nem lett a régi rendszerrel. A Bosch+Bosch művészeti csoportosulás egyik keményvonalas arisztokratájaként, a testművészeti akciói révén ő lett az egyik legeredetibb délvidéki vizuális művészünk. Csernik Attila nem mindennapi grafikus volt, „mellékesen” könyvtervező, betűtipográfiával foglalkozó ember. Lapokban, folyóiratokban, könyvek borítóján évtizedek óta találkoztunk a furcsa betűsoros alkotásaival. A munkájában sokszor kellett kompromisszumot kötnie, önálló művészként azonban öntörvényű alkotó volt, aki nem kényezteti a közönségét. Ezért nevezhetjük a nehezen érthető, „periferiális” művészeti műfajok szószólójának.

Manapság azon mosolygunk, hogy a mindenből a hagyományost, a megbízhatót és a könnyen felfoghatót leválasztó, előnyben részesítő délvidéki átlagember számára a művészi kísérletezés akkor még szamárságnak tűnt. Míg mára megszelídültek, egyre inkább elfogadottá váltak a furcsa, idegen művészi (ön)megvalósítások. Csernik örökösen elemezgető és kísérletező happener művész. Ilyen értelemben ő is hagyományépítő, aki tiszteli a művészet gondolatiságát, az univerzális jel- és jelölőrendszerét, amely mindöröktől bennünk volt. Abban viszont, hogy a művészetet nem tekinti árucikknek, már ő is konzervatív. Művészetét nem tekinti eladhatónak: értelmezésében az valamiféle rabszolgaságot jelent. Az eladhatóság szerinte többnyire valamiféle vásárlói igény kielégítését célozza meg. Ezért az eladhatóság haszontalan dolog, mely könnyű konzumművészetté tehet minden alkotást.

A vizuális költészet, a body art, a konceptualizmus, az assamblage, a forradalmi szöveges kollázs vagy a happening… viszont olyannyira a pillanat művészete, hogy valószínűleg eladhatatlan.

A letűnt szocialista rendszerek rendre kaptafára működtek, jótékonykodás és mostoha gondviselés látszatát keltették a kulturális életben. A művészetekben egyfajta gyomlálási gyakorlat érvényesült. Egyes alkotók nem is várták meg a cenzúrázás kínos folyamatát, inkább gyorsan magukévá tették az öncenzúra gondolatát. Értelemszerűen azért is gyakorolták, hogy békén hagyják őket, ezért vagy a támogatottak, vagy a megtűrtek kategóriájába sorolták be őket. Voltak természetesen olyanok, akik nem hajoltak meg. Csernik Attila a csendes ellenállás stratégiáját választotta. Jól tudta, hogy nem is a politika mozgatja a művészetet…

A nyolcvanas években az egykori előírások paradigmája és az intézményeken keresztülfutó eligazító rendszer a szoc-realista eszköztár túlzott igénybevétele következtében lassan unalmassá vált. Az erőltetett önismétlések kudarcélménye miatt, a modernizmus eszköztárát lassacskán be kellett engedni a művészeti gyakorlatba. Ez a lehetőség elsőként az élvonalbeli alkotókat bátorította fel. A modern szocializmust sejtető merész törekvések érdekessé váltak, a rendszer pedig lassacskán megszokta, hogy a radikális művészi kifejezés jobb a cenzúránál.

 

Csernik Attila is részt vett abban a radikális gyakorlatban, amelyben a vajdasági neoavantgárd törekvések, célként feldúsították az esztétikai sokkhatást kifejtő művészeti gyakorlatot, és hogy azt máris azonosították a művészettel és az élettel.

A csoport kulturális kontextusba helyezett radikalizmusa névleg nem irányult a szocialista társadalom alapelvei, csupán a bürokrácia ellen.

Az öntörvényűség dicsérete

Csernik Attila a kísérletező művészek nyomait örökítette át térségeinkbe. Írott, kollázsolt, tipografizált vagy akár háromdimenzióssá tárgyiasított vizuális költészetét műveli, body arttal, assemblage-zsal. Objekt-könyveket is készít, de elektrográfiával is foglalkozik. Mégis mindmáig a legismertebb a vizuális költészete, ahol a rituális szemléletű ősiség és a konceptualista, vagyis a gondolati művészet találkoznak. Melyben valamiféle köztes művészeti gyakorlatként rituális megjelenítési formarendszert követ vagy honosít meg. A tipográfia betűtípusainak, stíluselemeinek kreatív és játékos ötvözeteivel kísérletező Csernik Attila alkotásaiban a betű tipográfiai értéke jelentősen átminősült. Többértelmű képzőművészeti jellé alakult át, metaforává vált. Amikor betűhalmazait emberi testre vetítette, vagy átfestette, átragasztotta, annak konvencionális kódján túlmutatva a vizuális költészet, és a body art furcsa termékeny ötvözetét hozta létre. A body art így tulajdonképpen a vizuális költészet megjelenítési lehetősége lett nála. Ezen költészet néha érthetetlen-értelmetlen halandzsanyelven a dadaisták zavaros képleteit felidéző töredezett szövegrészeit tartalmazta, ami hol segélykiáltásnak, hol valamiféle tüntető szemléletű felhívásnak tűnt. Néha pedig valós üzeneteket, értelmes mondattöredékeket, képversköltészetet hordozott.

Csernik Attila művészetét a jellegzetes, befelé forduló gyakorlatok sora, a zárt társasági (művész)körökben bemutatott előadásai, performance-ai, body art munkái, a párhuzamosságokat lazán vagy szigorúan összekötő typoetry-jai, a test élőben, fotón, filmen, videón tárgyi(as) objektumként való felhasználása: egy sor minimalista, néha látszólag véletlenszerű beavatkozás jellemzik.

Ezen beavat(koz)ások az életben előforduló mindennapos cselekedetek, mindennapi tevékenységek nyomán történtek a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években. Ezek a felforgató cselekményeknek is minősíthető akciói valamiféle eksztatikus aktivizmust jelentettek. A Bosh + Boschban ennek gyakorlatát kollégái, Slavko Matković és Szombathy Bálint is világosan megfogalmazták. Akcióik sok esetben elég durvák, gúnyolódóak és/vagy provokálók voltak. Például szándékosan nyomdai hibákat idéztek elő a Kommunista Párt Hírösszefoglalójában, átfirkálták, a nevetségességig átírták, „átértelmezték” a pártideológia különböző passzusait. Az efféle akciók nyilvánvalóan felforgató jellegű kitörési kísérletek voltak, és ikonográfiájuk az uralkodó ideológia provokálási szándéka volt.

Csernik Attila munkássága immár vagy hat évtizede zajlik: csendes és sikeres. Ő maga változatlan erőbevetéssel, frissességgel alkot és gondolkodik. Bár szellemi eszköztárát nem fitogtatja, hisz ma már nem gyárt rebellis ideológiákat, nem írja le és nem propagálja azokat. Csupán alkot, öntörvényűen. Nem nagyon érdekli mások bíráló, megítélő véleménye. Egyedi és utánozhatatlan. Univerzális világában ugyanis sosem volt helye holmi kiegyezésdinek, megalkuvásnak. Mint mondja, nem akar az alkotásaiból élni, nem akar hasonlítani senkihez. Szabad akar lenni.

KEDVES ATTILA, ISTEN ÉLTESSEN!

 

Összegzés

Csernik Attila (Topolya, 1941) művészeti tanulmányait Újvidéken kezdte. 1965 és 1967 között azonban már Montrealban tanult, ahol megérintette a pop art és más aktuális irányzatok szele is. Hazatért, és rövid ideig rajztanárként dolgozott Topolyán. 1969-től Vajdaságban dolgozott különböző újságok grafikai szerkesztőjeként. A Képes Ifjúság, majd a Dolgozók, a Magyar Szó, a Jó pajtás grafikusa. Miközben szerkesztőként dolgozott, tehetségét szabadidejében akadálytalanul kamatoztatta, és ebben az alkotói tevékenységében megalkuvást ma sem ismer. Művészete gazdag, sokágú. A teljesség igénye nélkül említjük meg egyéni kiállításait is. Az elsőt 1964-ben Topolyán rendezte. Újvidéken, Szabadkán, Zentán, Topolyán, Temerinben, Belgrádban… volt nagyszabású tárlata.

Az 1970-es években oszlopos tagja volt a Bosch + Bosch csoportnak. Ez időben Szombathy Bálinttal Újvidéken még kísérleti művészeti folyóiratot is indítottak (Mixed Up Underground).

Csoportos kiállításon szerepelt jugoszláv és külföldi nagyvárosokban. Többek között 1973-ban Belgrádban, Balatonbogláron, 1974-ben Budapesten, 1975-ben Párizsban és Londonban, 1980-ban Zágrábban (Bosch + Bosch), Kranjban, 1988-ban Barcelonában… De állított ki Varaždinban, Rijekában is. Egyik kedvence 1975-ből, a bécsi Akademie der Bildenen Künste jóvoltából a jugoszláv korszerű művészetek kiállítása (Gegenwartige Kunst aus Jugoslawien).

Vizuális költeményeit TEXT címmel jelentette meg 1985-ben Újvidéken, ahol jelen volt a Tribina mladih (The Youth Tribune) csoport újvidéki művészeti „szeánszain”, és ahol 1986-ig kiállításokat szervezett. 2003-ban Equiem c. könyve jelenik meg CD-melléklettel. Számos vajdasági művésztelep résztvevője, közösen dolgozott, projekteket tervezett a délvidék legjobb művészeivel.

Nagyapáti-díjas (1980), Ács József-díjas (1990), Forum-díjas (2004) képzőművészünk. Munkásságát alaposan elemző könyv 2009-ben jelent meg szerbhorvát, angol és magyar nyelven Miško Šuvaković tollából.

Szerző
Nem elválasztani egymástól önmagunkat. In. Magyar Szó. 2015. november 9.
Szerző
Nyelvművelő füzetek (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája; Penavin Olga: Nyelvjárás és köznyelv)
(Üzenet. 1987/4.)
Szerző
Az év jeles napjai (Penavin Olga: Népi kalendárium)
(Üzenet. 1988/12.)
Szerző
Nyelvművelő füzetek (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája; Penavin Olga: Nyelvjárás és köznyelv)
(Üzenet. 1984/4.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Ikarosz szárnyain. Péter László rajzai a Forumban
Szerző
Szövegkorrekciók. Péter Lászlónak a TAKT-on megnyílt kiállításáról
Szerző
A mitológia egyetemes érvénye. (Beszélgetés Péter Lászlóval). In. Magyar Szó. Újvidék. 1982. november 18.
Szerző
Mítoszidézés. Péter László rajzairól
Szerző
Monotípiák. Péter László újvidéki kiállítása. In. Magyar Szó. 1986. május.
Honnan jöttünk, hová megyünk? Tárlat. In. Magyar Képes Újság. 1988. december 1.
Szerző
Elolvasom

Péter László

Szabados Györgynek

Bach János Sebestyén

A nagy élmény Péter László utolsó újvidéki tárlatán új monotípiái között a markáns, félelmetes erejű, zsúfoltságú, koncentrációjú Küklopsz-fejek, a fejek-arcok Veronika-kendő levonatai voltak. Nem könnyű eldönteni, hogy erejük, mindent átütő, átlátó félszemük ereje vagy szenvedésük-deformációjuk emberfelettibb-e.

Különösmód a legfontosabb alkotásnak mégis egy figurális kompozíció mutatkozott. Hogy aztán e kép hatására a többi hasonló motívumú kompozícióhoz való viszonyunk is megváltozzon észrevétlen. Tán arról lehetett szó, hogy én a tárlaton (és előbb Székelykevén) képtelen voltam ezekhez a fejekhez-arcokhoz figurákat, testet képzelni. És fordítva, képtelen voltam megsejteni e robusztus figurák, testek arcát. Túl erőseknek, alig elviselhetőeknek tűntek külön-külön is, nemhogy még együtt.

A nagy, orángutánszerű figurák, úgy hittem, valahonnan máshonnan érkeznek, másból következnek, noha különben örültem nekik, mert teljes egészében ellensúlyozni tudták az eluralkodó rajzosságot, szálkásságot. Közben hát bárki láthatta azonnal, ugyanarról a Küklopszról van szó. Csak más egy lény arcába nézni, és más szemügyre venni, követni egész alakját, mozgását, gesztusait.

Ha rajzosságát a Szalay–Csohány–Kondor vonalból következtettük, akkor a robusztus, darabos figuráit Kršićhez köthetnénk. Persze inkább csak saját munkánk megkönnyebbítése végett.

Kubrick Űrodüsszeájának zseniális bevezetőjében mozognak így azok az emberszabású majmok, ősemberek, mint ezek a Küklopszok, angyalból, miegymásból képezett Péter László-i figurák.

Az anyag legfontosabb lapja tehát a Bach János Sebestyén című. Még nem láttam jobb, izgalmasabb zenevonatkozású modern képet. Épp magát a megfoghatatlant, kifejezhetetlent sikerült megmutatnia. Bach emberi alakját. Bach zenéjét. Csáth Géza szerint Bach zenéje nemes, jó, normális embert mutat. Ilyen ember volt Bach, írja. Sokszor véltem hallani e mondatot, sokszor ismételgettem magam is, de közben egyetlenegyszer sem tudtam volna megmondani: valójában milyen is. Most Péter László akárha letépte volna fejéről a parókát, a kántori tógát. És nagy megdöbbenésünkre magát a homo sapienst látjuk. Nem, ehhez a figurához viszonyítva a homo sapiens korcs. Ha Napóleon netalán nem Goethével találkozik, hanem Bachhal, ugyan mit mondott volna róla?

A vörösen izzó lap közepén egy orángutánszerű-küklopszszerű-angyalszerű lény ül. Hintaszékben? Nem. De mindenesetre valami csigavonalú alkalmatosságon, perpetuum mobilén, ami állandó billegést, mozgást – játékot – kölcsönöz a figurának. Nem hintaszék. És a háta mögött (a hátán) sem széktámla az, hanem majdnem biztos: szárny. Súlyosan földre csüngő.

Hosszú, lajhárszerű, súlyos keze előtt a levegőbe szórva színes, izzó vonalkák. Az orgona, mondom, és Schweitzer e hangszerért folytatott harcára gondolok. „Afrikában a vén feketéket menti, Európában meg a vén orgonákat” – mondogatták barátai.

Hosszan kitartható, egyenletes hangja miatt az orgonában van valami örökkévaló. „…a jó orgonáért vívott harc számomra az igazságért vívott harc egyik formája” – írja a nagy Bach-interpretátor, a híres Bach-könyv szerzője.

Orgona, mondtam, de akár a szárny esetében, itt sem lehetünk biztosak abban, mit is látunk. Mivel mást is, mindig többet és kevesebbet. Bloch az Utópia szellemében a hosszan kitartott, egyenletes hang ellenében éppen a staccatót hangsúlyozta, és a csembalóval, orgonával szemben a Bach-interpretációt illetően a modern Steinway-zongorára szavaz.

Igen, e robusztus, tagbaszakadt orángután-angyal előtt még nincs hangszer. Nagy ujjaival még csak most böngészi, gyűjti a világ alaphangjait, most keveri ki színeit. Most koncentrálja őket hangszerré. „Beethoven és Wagner a muzsikában költ, Bach fest” – mondja Schweitzer. E hosszú, göcsörtös, erős ujjak színes vonalakat húznak a világ falára. A mindenség szövetét szövik, s annál inkább vélhetjük ezt, mivel Bloch a fúgát szőnyegnek is nevezi.

Péter László az Újvidéki Színházban

Minden bizonnyal kétszer kell megtekintenünk e tárlatot. Először most, másodszor pedig a babonáról való beszélgetés után, amikor majd minden bizonnyal újratelítődnek, megmozdulnak a képek, ránk vetik magukat ezek az állatok.

Noha elképzelhető lenne e képek közvetlen kötése is a Vendégeink témájához (hisz maga a művészet sem más, mint egyfajta babona, ha másképpen nem, hát Ady értelmében, aki a babonát, ha jól értem, egyszerűen csodának nevezi), az én feladatom csupán az, hogy most, a képek első megtekintésekor bemutassam a festőt.

Péter László 1958-ban született Székelykevén. 1983-ban végezte el a belgrádi Iparművészeti Akadémia könyvgrafikai szakát, díjazott diplomamunkája Villon balladáinak nagy formátumú kötete, amellyel illett volna külön is foglalkoznunk. Máris több önálló tárlatot rendezett: Belgrádban, Szabadkán, Kanizsán, Moravicán, Temerinben és Újvidéken is.

Munkáival először a Forum klubjában találkoztam: nagy hatással voltak rám, de különösmód épp azzal, hogy nem a modern művészet, nem az avantgárd geometrikus vagy expresszív-informel sémáival élt, nem annak konfekcióját gyarapította – és ezzel, paradox módon, mégis pontosan azt a hatást érte el, amire a modern avantgárd művész pályázik: meghökkentett.

Művészetünk, mind irodalmunk, mind képzőművészetünk legnagyobb veszélye az uniformizálódás. Péter László kilépett a kórusból, más volt, mást akart. Szeretem, mondta első találkozásunkkor, ha a művész azt mutatja, amit tud, és nem azt, amit nem tud. A mesterség, a grafika ősi mesterségének megszállottja.

Magamnak akkor kb. így értelmeztem, határoztam meg helyét: munkásságában szerencsésen kereszteződik a Szalay és Kondor nevével fémjelzett magyar grafikai iskola és a belgrádi grafika egy fontos vonulata, amit épp tanára, Kršić nevének említésével érzékeltethetünk legjobban.

Egy robusztus figura tűnik fel Péter László lapjain művészetünkben. Egy ember, akinek tán még lehet valami szerepe, küldetése, aki tán még bizonyos erkölcsi törvények hordozója is lehet (a gyakori Mózes-táblák egyszer boltíves ablakok, másszor beépülnek az ember arcába). Hol angyal, hol Ikarosz (noha nem tudjuk pontosan, szárnyát feszíti-e, azokat a bizonyos daidaloszi–leonardói csirizes tafotarongyokat, vagy csak egy keresztre feszített, keresztre feszülő ember, nem tudjuk, szárnyakat vagy keresztet látunk-e), hol pedig félszemű Küklopsz.

Ez a robusztus (nevezhetnénk pozitívnak, tehát nem destruáltnak) figura furcsamód közös Kršićnél, Szalaynál, Kondornál, Csohánynál. Kršić akárha formátlan kődarabokból építené figuráit, Szalay és Kondor viszont elsősorban szálkásan rajzos.

Mondom, Péter László szerencsésen indult erről az útkereszteződésről, a technológia és az ikonológia szintjén is. Kompilálja stilizált, ősi jeleit: holdat és üstököst, csónak-szem-vaginaformát, szarvast és madarat, újabban pedig ősgyíkot és farkast is például. A meglepő számomra az, hogy e tudatos építkezés közben teljesen váratlanul nyers, expresszív, átütő művek születnek. Ilyen volt monotípiái Veronika-kendőinek tavalyi (fontos) tárlata, és nagyrészt ilyen az itt látható anyag is.

Vessünk egy pillantást farkasára, farkasaira. Romulus és Remus szoptatója vagy Dante apokaliptikus állata? Az indiánok égi farkasa, a fehér őz társa vagy Dzsingisz kán őse? Vámpír? Igen, mind ez, de ezen felül Péter László farkasai még Petőfi farkasai is tudnak lenni, azok a farkasok, amelyek miatt Nietzsche, Paszternak és Krleža annyira szerette Petőfit. De megemlíthetnénk itt most Vasko Popa Vučja so című verseskönyvét is, amely így végződik:

„Lajete lajete lajete

Da mi iz grla izlazi

Poznati krvožedni urlik

Koji ja nazivam pesmom

lajete vi samo.”

Újabban az indián művészet hatása is mutatkozik. Első pillantásra viszolyogtam a spricceléstől, tán a leglejáratottabb technika, de aztán az indiánok homokra festett, mágikus erejű festményeit juttatta eszembe. És új munkái között felfedeztem nagy telitalálatát: Csáth Homokemberét!

Egyik lapján (a legszebb lap ez a tárlaton) váratlanul egy hajnali táj merül fel – egy nép (minden veszélyeztetett nép) hajnala…

Különös, hogy azzal a Péter Lászlóval, aki negálni tudta, tudja a divatokat, találkozik az új festészet, ugyanis a négerplasztika divatja, forradalmasító hatása után most, amikor New Yorkban néhány néger fiú is bekerülhetett a képzőművészet első csapatába (ne feledjük, először a művészet magasztos történetében!) a legősibb jelekkel érintkeznek: New York falai tényleg kormos barlangfalak, ezek a fiatal művészek tényleg szabadon surranó vadászok, szabadon surranó, szabadon lőhető, feláldozható vadak.

Péter László a budapesti Liteában. In. Új Művészet. 1994/10.
Szerző
Péter László ablaka
Szerző
Templomromokon agyaggalamb-törmelék. Péter László grafikáiról. In. Új Magyarország. 1994. április 9.
Szerző
Kobaltkék esőben
Szerző
Vonal-beszéd. Péter László rajzai alá
Szerző
Angyalszólítgatás
Szerző
A jelhagyó ember. Péter László kiállítása elé. In. Bognár Antal: Levélnehezék. Esszék, feljegyzések, 1970–2001. Masszi, Budapest, 2001.
Szerző
Világkunyhó sámánállatokkal, istenemberekkel. In. Szabad Föld. 2003. április 25.
Szerző
A bolygó ideg (Péter László jelenései). In. Péter László: Aranyvasárnap. Grafikák, monotípiák, festmények, installációk. Zentai Városi Múzeum, Zenta, 2007.
Elolvasom
Személyes tabló. Egy társutas rajzolatai képzőművészeinkről

Személyes tabló

Egy társutas rajzolatai képzőművészeinkről

Valóban viszonylagos a mennyiség kérdése, mármint, hogy valamiről, valakikről – ez esetben délvidéki képzőművészeinkről – eleget tudunk-e vagy keveset, Péter László egyedülálló vállalkozása azonban mindenképpen rangot adóan szintet növelő. Egyben megerősítheti azt az állítást, miszerint irodalom-központú vajdasági magyar kultúránkban a festőkről, grafikusokról, szobrászokról, keramikusokról, iparművészekről, fotográfusokról való ismereteink talán mégis eléggé szolidnak mondhatóak. Hasonlóképpen jelenvalóságuk is kitapintható, s nem csak a különféle rendezvények és kiállítások révén. A művésztelepek és alkotótáborok ma is cselekvő részesei művelődési közéletünknek, Ács József, Tripolsky Géza, Kalapis Zoltán, Szombathy Bálint, Sebők Zoltán, Ninkov Kovačev Olga, Náray Éva és mások odafigyelése a lapok és folyóiratok követőit folyamatosan eligazították, Tolnai Ottó is hosszú éveken át – persze az ő sajátos módján – ezzel foglalkozott, az újvidéki Forum Könyvkiadó számos értékes monográfiát jelentetett meg, közel egy évtizede pedig Balázs-Arth Valéria szorgos és áldozatos tevékenykedése révén napvilágot látott a Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon. Valahol mindennek sorában vehettük most kézhez Péter László munkáját: Tollrajzok címmel jelentette meg az idén a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, alcíme így hangzik: Barangolás délvidéki képzőművészekkel. Szerzőnk, a székelykevei származású, jelenleg Magyarországon élő Péter László grafikusként, festőként maga is a szakmát képviseli. 1983-ban fejezte be a belgrádi Iparművészeti Egyetemet, számos kiállítás áll mögötte, jelentős sikereket ért el könyvillusztrátorként is, megjelentek grafikai mappái. És folyamatosan publikál (esszéket, tanulmányokat). Hat esztendeje a Magyar Szó Üveggolyó című kulturális mellékletének folyamatos közreműködője – a jelen kötet is voltaképpen az ott megjelent írásaiból készült válogatás. Olyan személy tehát, aki kívülről és belülről egyszerre képes szemlélődni, s akinek íráskészsége kellőképpen felzárkózik mesterségbeli tudása mellé. Minden adott tehát, hogy nagyszerű könyv szülessék, amely (Gruik Ibolya szerkesztői elképzelésével, valamint Beszédes István pompás műszaki megoldásaival) ily módon szinte maga is műalkotás. Magyarán: egy rendkívül ízléses, igen szép kiadvány.

A pancsovai magyar gimnázium, a Magyar Szó Képzőművészeti Levelező Iskola című melléklete, a temerini TAKT és Ács József – talán így húzható meg az a lényegesen fontos vonal, amely Péter László további ténykedését meghatározza, s amelynek megtartó elemeire írásaiban is gyakorta visszatér. És aztán sorra olvashatjuk szöveges portréit vizuális kultúránk jeles képviselőiről, a „szelíd ellenálló” Csernik Attiláról például, az angyalaival elsuhanó Nemes Pistáról, majd Benes Józsefről, akinek pályaképe igencsak kacskaringósra sikeredett, aztán földijéről, az alkotó és szervező „hidegtűs” Mezei Erzsikéről – és jönnek, érkeznek persze a többiek is: az élők még élőbben, a már távozottak meg amolyan jelenlévő, mozgó hologramokként. Minket pedig, akik a partvonal széléről figyeljük őket, elsősorban az döbbent meg, hogy milyen elevenek voltak ezek az elmúlt korok, például a múlt század hetvenes évei. Mindenki tele friss ötletekkel, újszerű elképzelésekkel, kedvvel és lelkesedéssel, az érkezni vélt szabadság igézetével – merthogy szomszédainknál rendre még a rosszul értelmezett hagyománytisztelet a mérvadó, szenvedőbb esetben a szocialista realizmus elfogadása és kötelező művelése. Közben tájékunkon az egyéni utak is felvázolódnak, az egész pedig – némiképp rejtélyes módon – olyan szerves egységgé áll össze, amely végül már ünneppé emelhet ki jeles dátumokat (például Ács József születésének századik évfordulóját).

A Forum Képzőművészeti Díjjal kitüntetett Péter László könyvének többlete személyes voltában keresendő. Közeli kapcsolatban állva a megörökített alkotók szinte mindegyikével a portréi valóban hitelesek: nem elvont, hanem valóságos, szinte mellettünk üldögélő személyek jelennek meg a színen, akikre így sokkal könnyebb ráhangolódni, szándékukat és szívós törekvéseiket megérteni. De van ezeknek az írásoknak még egy érdekes vonzata: a sorozat darabjait olvasva nem csak azokat ismerjük meg közelebbről, akikről az írások szólnak, hanem (egykori és mai) önmagunkat is. Egyéni sorsokon túlmutató azonosságtudat-faggató iskola ez a javából, ha jól odafigyelünk. Az időben elraktározott álmok megvalósulásának valódi fokmérője – játékos és (egyben) szigorú rálátás a velünk tartó történelemre.

Elolvasom
Láthatatlan köldökzsinór. Péter László: Tollrajzok – Barangolás délvidéki képzőművészekkel

Láthatatlan köldökzsinór

Péter László: Tollrajzok – Barangolás délvidéki képzőművészekkel

A minap egy beszélgetés során egyik fiatal vajdasági – jelenleg Budapesten élő – festőművészünk került szóba. Emlékeztem rá, Péter László grafikusművész írt róla Üveggolyó mellékletünkben megjelenő, Tollrajz sorozatában, úgyhogy mihelyt alkalmam adódott rá, fel is lapoztam a Tollrajzokat, hogy elolvassam a róla – a harmadik TAKT-generáció harcos képviselőjéről – szóló részt. Magától értetődő, hogy együltömben elolvastam a könyv e fejezetében szereplő másik négy fiatal alkotóval foglalkozó írást is. És ha már belemelegedtem az olvasásba, kíváncsi voltam, mit ír Péter László Dobó Tihamérről, aki idén lenne nyolcvanéves, és épp harminc éve tragikus távozásának. Mivel a kiváló képzőművész, író utal arra is, hogy Csikós Tibor festőművész Cigonya emlékét hangsúlyozottan ápolja, honlapján „rákerestem” erre is. Majd visszatértem a könyvhöz, hisz Dobó Tihamérről a szerző az Ács Józsefről szóló fejezetben ejt szót, és persze ezt is újraolvastam. Péter László – hiszem azt, sok képzőművészünkkel egyetemben – Ács Józsefet szellemi mentorának tekinti, mint ahogyan e könyvben olvashatjuk: A jövőbe látás erősségével rendelkezhetett, hiszen a felnövő művésznemzedékek nevelésével is foglalkozott.

Mi köze az olvasónak ahhoz, hogy valaki hogyan olvas egy könyvet? Pusztán annyi, hogy ezt a kiadványt tényleg így érdemes olvasni, a különböző fejezetek között barangolva, rákeresve egy-egy, számunkra is kedves alkotóra, hozzáolvasni egy-egy, a szerző által taglalt képzőművészeti, sőt kultúrtörténeti témához.

Mint azt Péter László a könyv bevezetőjében, azaz Karcolt előképében említi, általa jól ismert művészemberekről írt/ír, akiket megismerhetett és nemcsak művészetükért, hanem önmagukért is szeret. Ám ezek a gyakran személyes hangvételű portrék, jegyzetek, karcolatok révén mégis kitűnő rálátást kapunk képzőművészeti életünkre, a korra, amelyben ezek a művészek alkottak/alkotnak.

Számomra az egyik legkedvesebb fejezet az Országépítőnek nevezett polihisztori tudással rendelkező erdélyi, egyébként szász származású építészről, Kós Károlyról szóló. Nem minden tanulság nélküli Kós hagyománymentési törekvéseinek, heroikus küzdelmeinek leírása. Ám számomra külön is megkapó, ahogyan Péter László bevezeti a Kós Károly munkássága előtt tisztelgő írást, azt, hogy utal rá, a nagy építész a bukovinai székelyek első, az Al-Duna kanyarulataiba való kitelepítés évében, 1883-ban született. Aki Péter Lászlót ismeri, tudja róla, ősei al-dunai székelyek. Néhány oldallal később, a Gruik Ibolya által szerkesztett könyv utolsó részében torokszorítóan szép vallomások olvashatók az ősökről, a szerző szűkebb pátriájáról, hiányérzetem van, hogy nem tudom most az olvasónak megmutatni azokat a rajzokat, amelyekkel a kiváló grafikusművész illusztrálta ezeket az írásokat.

Láthatatlan köldökzsinór, az írások révén tárgyiasult, testet öltött elszakadhatatlan kötelék köti – a háború vihara elől Magyarországra költözött – Péter Lászlót nem pusztán a szülőföldhöz, hanem művészetének gyökereihez is. Ez elengedhetetlenül szükséges művészi alkotómunkájához, mert ahogyan egy helyen meghatározza: A művészet az életünk, és élet a művészet. Miként a szívdobogásunk: örökmozgó, perpetuum mobile, létigenlő, működni akaró, életteret kívánó-kiváltó, folytatólagos, ezerarcú, örökkévaló.

Elolvasom
Műnembéli sokoldalúság

Műnembéli sokoldalúság

Péter László kiállítása a Magyar Írószövetség Klubjában

A jugoszláviai tragédiához (bombázás, öldöklés, szétválás) is köthető Péter László Délvidékről való áttelepülése. A több műnemben is megszólaló képzőművész grafikusként már a szülőföldjén nevet vívott ki magának. Magyarországon azonban újra kellett építkeznie. Sok nehézség, elsőbben nem is annyira az idegen környezet, hanem a szegénység kínozta. Ám töretlenül azt művelte, amire föltette az életét. Ha nem volt pénze vászonra, papírra festett olajjal (Romos csendélet; Zenekép – mindkettő 1993; Péter kakasa – 1995). És kitűnően forgatta-forgatja a tollat is, hiszen képzőművészeti vagy esztétikai jellegű írásaival mindmáig jelen van az újvidéki napilapban, a Magyar Szóban.

A festészethez ugyan manapság sem vált hűtlenné – egészen bravúros, mert expresszív erőket mozgat a mitológiát a szülötte földdel összekötő Zen-taurosz (2017) című akrilja, s a Biotájkép (2015), a Ködlovak (2011) és a Testtérkép (2016) sem akármilyen mutatvány. Ám fő terrénuma, amelyen jól érzi magát, amelyen-amellyel álmodni tud, a grafika. A kifejezőerők és technikák sokszínűsége nagyon is megfelel kutató-vizsgáló lényének. Az akvatinta (foltmaratás) éppúgy kezéhez áll, mint a tus, a szénrúd, a kréta, a diópác, a linómetszet, a szitanyomás vagy éppenséggel a rézkarc. Grafikai műhelyt nyithatna, mindezek elsajátítását oktatva. Műveltségtől dúsult szelleme, miközben a szorgos kéz dolgozik, itt villogna csak igazán.

A finoman kidolgozott, míves, apró részletekben leledző világ felhőtlen kacaja és kesernyés humora éppúgy magával ragadja – lásd a tizenkét rézkarcból álló Sámán-ciklust (1989–1991) –, mint a drámaian nagy vonalakkal a tárgyvalóságból káprázatos emelkedettséggel mítoszt szövő szénrajzainak filozofikus összetettsége.

Ez utóbbit illetően, ha látjuk, hogy „kit” és mit ringat a Bölcső, vagy mit őröl a Kőmalom (mindkettő 2007) – az egyik a klasszikummal, ugyanakkor a metropolisszal van barátságban, a másik pedig a „szúrósságával” figyelmeztető organikus léttel –, azonnal előttünk a képi-filozófiai gondolkodás emelkedőjének nem egy lépcsője. A szénnel fölvitt vonalpászmák, a bennük feszülő dinamikával, már korábban is valaminő táguló-robbanó univerzumról regéltek – Maghozó (1995) –, s mutatis mutandis mintha ezt folytatná, azonos struktúrával, az említett későbbi grafikák nagy következetességgel fonódó vonalhálója is.

Az absztrakciónak nem híve, számára a figuralitás, a lelkiekkel enyhén dúsult alakrajz lesz a látva láttatás fókusza. Hol elegáns vonalvezetéssel jut közelebb a szépség nyitottan is titkos tárnáihoz (Angyal lovon – 2018. szén, kréta), hol pedig szinte a karikatúra torzító eszközeit alkalmazva vall egy izgalmas mozgás-színházbeli produkció rá gyakorolt hatásáról (Jel-színház-ciklus: Széthordás – 2001, szitanyomat). Jóllehet itt-ott a szándékolt profanitás adja a közlendő lényegét – az 1995-ös olajképén, a Péter kakasán a mitológiai alapozás ellenére jobbára 1956 gyermekhősei jutnak az eszünkbe –, képarzenáljában fölöttébb, minden humor ellenében, a szenvedés-élmény játssza a fő szerepet.

Ennek lehet visszafogott, töprengő változata – ilyen a 2015-ös Karácsonyfa sirató (diópác) magányos öreg férfija –, és a Krisztus golgotai megfeszítettségét idéző olyan döbbenetes „lázrajz” is, mint a Korpusz (1983, akvatinta). De ugyancsak ebbe a vonulatba sorolható, megint egy korai alkotás, a szintén foltmaratással készült Angyalok zuhanása (1983, akvatinta). Péter Lászlót, érthetően, mert a szakmának mesetere, néha hatalmába keríti a foltvarázs – kell-e ehhez jobb, meggyőzőbb bizonyíték, mint a tükrözés káprázatát magán viselő Észak-Dél kép (2002), vagy a Lángoló égtájak (200) – mindkettő akvatinta.

Egy képzőművésznél, főképp, ha nem a nonfiguratív ábrázolás a kenyere, rengeteget számít a rajztudás. Péter László könnyed kézzel, csaknem a figura érhálózatába merülve, teszi jellegzetessé alakjait. Egyik rajzán megintcsak mítoszi kapukat nyitogat – Égberagadás (1995, tus, diópác) –, a másikon pedig, profán módon, földbe gyökerező alakot lát el angyalszárnyakkal (Hüllő – u. a.). A két 2010-es tusrajz közül az egyik, a Gardonok, eme megjelenítési módnak a leegyszerűsített változata. Viszont a folthatásában is izgalmas szállongó angyal már testi valójában közvetíti azt, ami az alkotóművész számára bizonyos ihletadó ajándék (Múzsa).

A linóleummetszetek közül leginkább az Életfa, csónakkal (2014) tetszik. Annak is a tömött felülete. A mítoszi jelkép eme grafikán az organikus táj központi eleme; úgy vágja ketté a sejtelmességében is derengő vízpartot, hogy a kompozíció egésze csaknem emberi portrét formáz.

                * Péter László kiállítását e hó 15-én Szakolczay Lajos irodalomtörténész, művészetkritikus nyitotta meg Budapesten, a Magyar Írószövetség Klubjában           (Bajza utca 18.)                                               

Elolvasom

Mihályi Katalin: Alkotás és lélek

Péter László: Tollrajzkönyv. Barangolások a képzőművészetben. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2020.

Péter László képzőművész a Magyar Szóban megjelent tollrajzainak immár második kötetét veheti kézbe az olvasó. Számomra egy pillanatig sem kérdéses, hogy kinek szólnak ezek a feljegyzések. Mindannyiunknak, akik bizonyos rendszerességgel megfordulunk a kiállítótermekben, élvezettel lapozgatunk művészeti albumokat, szívesen látogatunk el akár virtuális múzeumok és galériák honlapjára, utazásaink során, de saját városunkban is rácsodálkozunk egy-egy régi épületre, a templomok oltárképeire, az útszéli keresztekre. Tudnak meríteni e kiadványból a pedagógusok – képzőművészet, művészettörténet szakosok, sőt még az irodalmat, történelmet, filozófiát oktatók is –, akik az interdiszciplináris oktatásban, az összefüggések hálójának keresésében és felfedésében hisznek. Szívesen adnám e könyvet a művészeti középiskolák, felsőoktatási intézmények diákjai, sőt az irodalom, a filmkészítés felé forduló fiatalok kezébe is, akiket a világ, az élet, a művészet nagy kérdései foglalkoztatnak, az önkifejezés vágya vezérel, hisz szó van e tollrajzokban a művész szerepvállalásáról, közízlésről, hitelességről és hiteltelenségről, helytállásról és tisztességről.

  Izgalmas időutazásra invitál bennünket Péter László, évezredeket felölelő utazásra. Legyen szó a görög kultúráról, Dürer fametszeteiről, Leonardo Az utolsó vacsora című festményéről, Kondor Béla „hajnali szépségű” grafikáiról; mindig úgy ír a művészeti alkotásokról, hogy az adott kor eszméi, az akkori ember, művész világlátása, gondolkodásmódja is benne van. Mindig a művészeté, a művészé a főszerep, hiszen mint egy helyütt megjegyzi: „A kultúrák redőzöttségének művészi eszközökkel való megörökítése, láttatása az örökkévalóságnak, a jövőnek is üzen. Ötletes palettája a képzőművész lángelméjét dicséri, mely buzgóságával felfedte, feltérképezte korának állapotát. (…) A történelmi múlt az örök művészet(ek) nélkül korhatag, kiüresedő porhüvely lenne. Az írott krónikák a korhűségre törekvő vizuális láttatások, aláfestések, képanyagok nélkül torzult, megtévesztően száraz adattáraink volnának…”

  Természetesen a jelenkor, a mai művészeti folyamatok is megjelennek. Péter László eltöpreng azon is, hogyan fest a művészet fogalma manapság, amikor sok tekintetben a felszínesség idejét éljük, amikor a fontos és lényegtelen dolgok gyakran összekeverednek.

  Élvezet olvasni, ahogyan a szerző Csontváryról, Kondor Béláról vagy épp annak a Szalay Lajosnak a Genezis című rajzciklusáról ír, akit Picasso magánál is nagyobbnak tartott.

  A vajdasági képzőművészeti élet, képzőművészek is teret kapnak ezekben az írásokban, azért említjük közülük csupán a vajdasági művésztelepek szervezőit, id. Novák Mihályt, Butterer Kiss Mártát, Papp Ferencet, mert munkásságukról részletesebben is ír a szerző. Utószó helyett pedig magának Péter Lászlónak az installációs szobrairól, tervezeteiről olvashatunk egy 2008-as naplótöredékben.

  Ahogyan egy képzőművészettel foglalkozó kiadványhoz illik, gazdag, változatos képanyag társul egy-egy szöveghez. Érdemes belefeledkezni ezekbe az alkotásokba, időt szánni rájuk, és természetesen, amikor alkalmunk adódik, érdemes múzeumokba, képtárakba járni, mert ahogyan Péter László egy helyen fogalmaz: „A mű légkörének, aurájának vonzata teremti meg azt a hipnotikus állapotot, amelyet a művészet katartikus élményének nevezünk.”

Interjúk
A mitológia egyetemes érvénye (Beszélgetés Péter Lászlóval)
Szerző
Ikarosz és Krisztus között
Szerző
Az életművészetéről – Közelítések. Bíró Zoltán beszélgetése Péter Lászlóval. In. Székelykevei Igaz Szó. 2007/2.
Szerző
Elolvasom
A szülőföld bennünk él, megmásíthatatlanul
Szerző

A szülőföld bennünk él, megmásíthatatlanul

Az Aracs-díjas Péter László képzőművész harmadik könyvén dolgozik

Péter László, székelykevei születésű grafikus, illusztrátor, animátor az Aracs-díj egyik idei kitüntetettje. 1991 óta Magyarországon él. Erről így vall: ,,Számomra idézőjelesen - nem sokat számít, hogy odébb kerültem a szülőfalumból. Hiszem bizonyos értelemben úgysem tudtak volna mit kezdeni velem. De csak fizikailag távolodtam el, mintegy 424 kilométerre. Ha valaki azt gondolná mégis, hogy az ember csak úgy elillan a közösségéből mint a kámfor, és egyből «átmeszelődik», mert átszínezi az új környezete, körülbelül akkorát téved, mint Makótól Jeruzsálem.”

Hűséges maradt szülőfalujához, a szülőföldhöz a távolság ellenére is.

– Én lélekben mindig otthon leszek, és otthon is maradok. Napjában követem az otthoni történéseket. Előfordult már sokszor, hogy innen Magyarországról jeleztem, vagy írtam meg ismerőseimnek, hogy odahaza történt, vagy történik valami. Naprakészen informálódok…

Szülőfalumhoz, és a szülőföldhöz való kötődésem ugyanaz. Székelykevéhez és a Délvidékhez eltéphetetlen szálak fűznek. „Röghöz kötöttségem” már az „elcsángálásom” legelején is megmutatkozott. Egy idegen nagyvárosba kerültem, de lélekben otthon voltam, hazafelé figyeltem. Az otthoni észjárásom szerint próbáltam Budapesten megmaradni. Családom utánam jött, mert nem tudtam volna kikerülni a katonáskodást, és nem akartam felvállalni a Drávaszögben dúló esztelen háborút, amelyet a nagyszerb sovinizmus felkent diktátora táplált.

Bukovinai ősöktől származó székely vagyok. Virtuálisan immár gyermekkoromtól, eszmélésem óta megszokhattam, nagyszüleimtől és szüleimtől is sokszor hallottam, hogy mi „a jég hátán es megélünk, ha kell”. Ez egy olyan útravaló, mint amelyet a mesebeli királyfi kap hamuba sült pogácsa formájában…

Az 1800-as évek utolsó negyedében a szaporaságuk miatti megélhetést keresésükben, megkezdődött kirajzásuk Bukovinából: legelőször az Al-Duna kanyarulatába rajzott ki egy kb. 4000 főből álló csoportjuk, később még többen jöttek... Mocsarakat lecsapoló hősökké váltak. Összesen hét kisebb-nagyobb kirajzásuk volt: Erdély szerte, a Délvidéki területekre, le egészen Boszniáig (!), a múlt század húszas éveiben, Amerikától és Kanadától egészen Brazíliáig jutott belőlük… Az utolsó kirajzás 1941-től 1944-ig tartott. A második bécsi döntés nyomán, és a Románia és Magyarország közti lakosságcserére vonatkozó egyezmény megkötése nyomán, a Bácskába való átmenekülés volt (18 településre, Újvidék, Topolya, Magyarkanizsa, Szabadka és Zombor környékén), amely végül Magyarországon, a tolnai Völgység vidékén ért véget, Magyarországon…

Én kicsiben, 1991-telén népem kálváriáját éltem meg újra: léptékeiben sokkal kisebb volt, de a kényszerűségek miatt igen intenzíven. Az első hónapokban, hol itt, hol ott ébredtünk fel, rövidebb vagy hosszabb ideig tartó rosszabbnál rosszabb albérletekben, a bizonytalan továbbélésben, és én állandóan azt álmodtam, hogy otthon vagyok.

Amikor a hetedik albérletben voltunk, még mindig az otthonról és az otthoniakról beszélgettünk feleségemmel, ha egymás között voltunk. A kislányunk akkor már négyéves körüli volt, és egy reggel felébredvén, azt mondta: – Menjünk Jóska sógorékhoz!

Akkor mindnyájunkban eltört a mécses, mert Magyarországon egy számunkba távolságtartónak érzett környezetben laktunk, egy Herceghalom nevű faluban, Jóska sógorék viszont Székelykevén, a Nagyúton, a Lütőknél… Még a lányom is úgy ébredt, hogy Székelykevén képzelte magát…

És egyáltalán, nem mondhatom, hogy könnyebb lett volna az új élet elkezdése, mintha otthon maradtam volna. Szellemi és anyagi értelemben igen küzdelmes volt.

Mit tehettem volna Magyarországon. Meggyőztem önmagamat, hogy az otthoniak kálváriája és az enyém csak abban különbözik, hogy míg a többiek otthon maradtak és kínlódva vészelték át azt, amit a sors rájuk szabott, én Szent Kristóf hátán átevickéltem a túlsó partra, amely még áttekinthetetlen és ködös volt, hiszen akkor történt meg Magyarországon a „rendszerváltásnak” csúfolt pálfordulás, amely csak idén hozott némi forradalmiságot Magyarország újbóli felemelkedését előre vetítendő…

Mára már „megpuhultak” a dolgok, Magyarországon befogadtak bennünket, otthon pedig otthon vagyunk, amikor csak tehetjük hazaszaladunk, és lélekben mindig. Nyaranta még otthoni művésztelepekre is el-eljárok, ami nagyon fontos számomra. Mint ahogy a barátaimmal való folyamatos kontaktus, akár az interneten keresztül...

Két könyve is megjelent, az egyik szülőfalujához kötődik.

– Igen, az otthoni gyűjtéseimből és élményeimből, megéléseimből születtek. Az egyik téma: Székelykeve. „Vándor fecske hazatalál?” címmel írtam meg a bukovinai székelyek történetét, Mádéfalvától az Al-Dunáig. 17 éves forrófejű sutykó gyerekkorom óta foglalkozom az őseimmel, otthon bogarat ültettek a fülembe, és ennek eredménye is lett. Ha annak idején nem „csángálok el”, valószínűleg soha nem írtam volna végig, mert az otthonmaradás viszonylagos lenyugvást és „betokozódást” okozott volna nálam. Így viszont évekig cipeltem a témát, és a fontosnak tartott gyűjtéseim dokumentumait. Nem engedett el a téma, amíg ki nem írtam magamból.

A legszebb az volt, hogy Székelykevén éppen akkor mutathattam be a könyvemet (könyvünket), amikor a bukovinai székelyek 250 évesek lettek, amikor az Al-Dunára való telepedés 125-ik évét írták, és amikor a Székelykevéről elszármazottak első világtalálkozóját megszervezték otthon. Számomra ez felbecsülhetetlenül nagy megtiszteltetés volt.

A másik könyvemben, amely egy megmásíthatatlanná vált ígéretből és a nyughatatlanságomból ered, a Temerini TAKT történetét írtam meg, a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor (1976–2008) Hevér János és Ács József által fémjelzett monográfiáját. Előbb úgy gondolkodtam, hogy egyedül nem is tudom megírni, hiszen a meglévő dokumentációm sehogyan sem adta ki a teljességet. A délvidéki kapcsolataim, barátaim, ismerőseim, jóakaróim révén azonban egyre több dokumentumot halmoztam fel, és amikor Hevér János gyermekei titkon átadták „csak Péter Lacinak” a Hevér János által összegyűjtögetett, még megmaradt archív fényképanyagot, olyannyira megerősödtem egy szál hitemben, és a dokumentumanyagok is úgy felébresztették az emlékezetemet, hogy a fejemben szinte pergőképekben éltem át újra az én TAKT-élményeimet. Akkor már biztos voltam benne, hogy sikerül…

A harmadik könyvem pedig már készül, készülget… Majd két évtized után, azt kell mondanom, hogy újra és újra belelépek abba a folyóba, amelyről a régi görög filozófusok azt tartották, hogy nem lehetséges.

Elolvasom
Felleg-jártú fecske
Szerző

Felleg-jártú fecske

Beszélgetés Péter László grafikusművésszel írásról, rajzokról, szülőföldről, barátokról

Péter László Székelykevén született. 1983-ban fejezte be a belgrádi Iparművészeti Egyetemet. Grafikus, festő. Volt tanár, művelődésszervező, fizikai munkás, rajzfilmes animátor és nyomdai alkalmazott. Illusztrált könyveket és folyóiratokat. És folyamatosan ír. Könyvet, jegyzetet, blogot. Mindeközben bejárta Erdélyt és őseinek földjét, Bukovinát. 1991-ben családjával Magyarországra költözött. Jelenleg úszómesterként dolgozik, meg néhány órában vizuális kultúrát tanít. Hogy megtalálta-e a boldogságot? Azt nem mondta, de rajzolni akar nagyokat és szikrákat csiholni...

Sokat írsz. Újságokban, folyóiratokban és a honlapodon jelennek meg jegyzeteid, vallomásaid, személyes hangvételű szakmai írásaid. Mi vesz rá egy képzőművészt arra, hogy a szó művészetével foglalkozzon?

– Korántsem érzem soknak: inkább kevésnek. Szabadidőmből és szerény tehetségemből adódóan azonban többre nem telik személyes indíttatású írásoknál. Sokkal prózaibb dolgokkal is kell foglalkoznom, mint egy „igazi” alkotóművésznek. De nem kesergek ezen, megszoktam, hiszen annyit már tudok: bárhogy alakul az ember sorsa, a szellemi életéből akkor sem kell semmit feladnia. És alkotó lehet az ember akkor is, ha foglalkozása szerint portás, rikkancs, gyári munkás, vagy parasztember... Ha Csontváry patikus volt, Kassák munkás, akkor én lehetek úszómester is...

Egészen kora gyermekkori megéléseinkből adódóan van egy kimondhatatlanul nagy élménytárunk. Van, aki mindezt elnyomja magában, és becementezi örök időkre. És van, aki minduntalan felszínre hozná ezeket az élményeket. Úgy gondolom, tizenéves korunkban dől el, hogy kik és mik leszünk. Ha visszatekintek a korai múltamra, az iskolában meglehetősen jól ment a rajzolás és az írás. A gimnáziumi érettségiig nem is tudtam eldönteni, hogy mi lesz a járható út számomra: ezért választottam mindkettőt. Egyik a másik nélkül félkarú mérleg. Én idealista örökmozgó fiatal voltam egykor, aki kisgyermek korától rajzolgatott, és jegyezgette fel fejében, a megélt valóságot. Kíváncsi voltam a dolgok valós összefüggéseire is, de valahogy mindig a fellegekben jártam, és felleg-jártamban szövögettem a gondolataimat. Még legényke voltam, amikor rájöttem, hogy valójában nem is tudom, hol és miben élek. Ezért beutaztam a Délvidéket, nem is egyszer, hiszen évekig ezt tettem. Míg a korosztályom leginkább a kocsmában szórakozott, én inkább elutazgattam a zsebpénzemet.

 Szenvedélyes utazó, jövő-menő ember lettél...

– Nem is tudom, hogy miért vált ez szenvedéllyé bennem: középiskolás koromban elmentem Újvidékre felfedezni a Magyar Szó szerkesztőségét és a Forumot, vagy a Slovačka utcát, amelyben értelmiségi magyar tanszékes egyetemisták laktak, és ahol Léphaft Pali barátommal úgy barátkoztam össze, hogy rajzaim első kemény kritikáit ő adta meg. Később Szabadkára utaztam fel, hogy megnézzem a szecessziós épületeket, és Muzslyára Rácz Jancsiékhoz, majd Hevérékhez Temerinbe, mert ott is történt valami nagyszerű, amit ifjúsági művésztelepnek hívtak. Versecre elmentem megnézni a szőlőhegyet, Zentára megbámulni a Tisza virágzását és múzeumot nézni. Vagy Kanizsára Koncz István meghívására a ma már nem létező amatőr színházába, ahol először állíthattam ki tusrajzaimat. Topolyára, Ómoravicára a Betyár-völgyet megnézni, Györe Géza és Novák Misi hívására... Az első megkapott útlevelemmel én már kettejükkel egyenesen Erdélybe utaztam. A rákövetkező évben, másodszori nekifutással Kelemen Percellékkel egészen fel az Őshazáig! Mert ha már Kőrösi Csoma az őshazát kereste egészen Tibetig, és végül végső stációként Darjeelingig is eljutott (később Jakabos Ödön fél tüdejével zarándokolt el a sírjához), hát én is elmehettem legalább Bukovináig, amelyről hajdani déd-, vagy nagyszüleink oly sokat meséltek. Mindeközben gyűjtögettem a tapasztalataimat.

 Több köteted is napvilágot látott az elmúlt években. A szülőfaludról készítettél egy nagyon szép történelmi/művelődéstörténeti kiadványt, és legutóbb egy igazán kedves anekdotagyűjteményt adtál közre, ami látványban is gazdag, hiszen illusztráltad is a szövegeket. Téged a szülőföld ilyen nagyon köt?

– Családommal jöttem át Magyarországra, tele bizonytalanságokkal, erőlködéssel, filléres megélhetési gondokkal, töprengésekkel, hogy mi lesz velünk, a jövőnkkel. Akkori életérzésemet nehezen tudtam kifejezni. A feleségem fogalmazta meg 1992 februárjában, miközben „menedékesként” a Moszkva téren ácsorogtunk tanácstalanul, és azon görcsöltünk, hogy hová mehetnénk valami „biztosabb” albérletbe. Valamiért ezt mondta: aki elhagyja hazáját, kétszer hal meg. Nem is tudom, hogyan jutott az eszébe ilyesmi, de mérhetetlenül sok keserűség volt ebben a mondatban. Olyan igazságot mondott ki, hogy hetekkel később ezzel a mottóval nyitották meg a kis kamarakiállításomat a budavári Litea könyvszalonban, ahová bennünket al-dunai székelyekként, egy újdonsült erdélyországi pártfogónk, Dávid Lajos protezsált be, a Budapesti Székely Körön keresztül...

Ha most tovább gondolom: az első könyvemmel egyben őseim földjének, Bukovina emlékének is áldoztam, az Al-Dunára való letelepedés 125. évében. Ezzel megemlékeztem népem kis csoportjáról, a bukovinai (al-dunai) székelységről is, melyből vétettem, és melyről mostanig bizonyossá vált, hogy szívósabb gyökérzetű, mint bármelyik más magyar népcsoport.

A második könyvem a Hevér János által három évtizeden át szívós kitartással szervezett ifjúsági művésztelep, a temerini TAKT monografikus műve. A fiatalságom szellemi fellegváráról szól. Egy keményen megtett ígéret eredménye: amíg írtam és gyűjtögettem a művésztelep dokumentációs anyagát, mindvégig a kudarc lehetőségét hordozta magában. De végül sikerült. 1976-ban tanultam meg: Temerin a világ közepe. Kiváló embereket ismerhettem meg itt: Hevér Jánoson, Ács Jóska bácsin kívül képbe jöttek azok a „TAKT-os emberek”, akikre mindig szeretettel és barátsággal gondolok. Nagyon kötődtem e rendezvényhez. Tanultunk belőle, és táborozó seregként tanultunk egymástól is... Mint sok más fiatal, én is itt izmosodtam meg.

Harmadik könyvem, a Keresztapám nadrágja, megint az al-dunai székelységemnek szól. Én nem is akarok kitérni az elől, hogy hódoljak ennek a közösségnek, melynek káprázatosan szép szellemi kincstára van. Az egykori népéletének apró rezdüléseit évtizedekig a fejemben hordtam. Végül egy századnyi jóízű, apró kis történetet, afféle „megtörtént dolgokat” gyűjtöttem össze a három székely faluból, majd mindezt megírtam.

Ezeket a felemás, megtörtént, szórakoztató történeteket gyermekkorom óta hallgattam odahaza, és jókedvvel illusztráltam is őket.

 Régen elköltöztél erről a tájról, de folyamatosan visszajársz. Néha úgy érzem, nem tudsz elszakadni, mintha kicsi lelkiismeret-furdalásod lenne, mert elmentél. Jó érzem?

– Az igazsághoz tartozik, és régóta takargatom, de már ki kell mondanom: én otthon, Székelykevén alkotóművészként nem igazán tudtam érvényesülni. Úgy tűnik, hogy akkori környezetemnek nem volt nagy igénye a munkámra. Otthon feleslegnek tartottam magamat. Csak a feleségemnek volt biztos állása. Őt nem nélkülözhették, mert Székelykeve orvosaként egymaga gondoskodott lelkiismeretesen és hatalmas munkabírással majd négyezer lakosról. Otthon nem én, hanem ő tette le a garast igazán... Én csak megvoltam és tébláboltam, a grafikáim kinyomtatgatása közepette próbálkoztam elhelyezkedni az iskolában. Amire sehogyan sem került sor, de „vigasztalásképpen” néha kaptam a Forumtól egy-egy illusztrációs megrendelést. A béka feneke alatt éreztem magamat. Ennyi volt az otthoni „biztos megélhetésem”. De más lehetőségem nem volt, a levegőben lógtam. Közben 1990-ben megszületett a leányunk, Lea. Egyéves se volt, amikor polgárháborúba keveredett az ország. Miatta is el kellett jönnünk. Itt nőtt fel Magyarországon, de nagyon kötődik az otthonhoz. Ő a szemünk fénye. Még tanul a Kodolányi egyetemen, média és kommunikációs szakon. Nagyon tehetséges, és kitűnően ír!

De a kényszerű elköltözés elsőre lebénító állapota végül valamiféle megújult erőt is adott.

Lelkiismeret-furdalás? Volt bennem valami ilyesmi, de nem jó a szó, hiszen igyekeztem/igyekeztünk az otthoniakért tenni, és nem ellenük. Hogy mégis elcsatangoltunk, az a sors iróniája volt.

 Kollégák, mesterek, barátok?

– Magyarországon nem építettem ki különösebb kapcsolatot alkotóművészekkel. Egy művészettörténész barátom van, aki felkarolt, Mattyasovszky Zsolnay Péter. A Muravidék Baráti Kör Társaság szellemi vezetőivel is barátságban vagyok: Ruda Gáborral és Győrffy Sándor képzőművésszel. A mestereim, és a barátaim ugyanazok maradtak, akik otthon is voltak. Mesterem a főiskolán, egy robusztus művészfigura, Bogdan Krsić tanárom volt. Ács József volt a szellemi mentorom, Hevér János, a TAKT zseniális szervezője, a barátom volt.

 Tervek, kiállítások, művésztelepek?

– Jelen pillanatban úszómesterként dolgozom, és elmondhatom, hogy nem túl kényelmes állás. Emellett „beugrós” vizuális kultúrát taníthatok még egy évig a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában.

Új terveim azért vannak. Festeni akarok, nagyokat rajzolni, szikrákat csiholni. Be kell hoznom a késéseimet. És szeretném, ha a Tollrajz sorozatom könyv alakban is megjelenhetne.

A közelmúltban „elszármazottnak” neveztek. Egy frászt! Ha így lenne, nem lennének otthoni barátaim. Mert mostanáig szinte kivétel nélkül az otthoniakról írtam: és sorozatszerűen otthoni művészekről, akiknek a munkásságát jól ismerem, és igen fontosnak tartom. De akikkel keveset foglalkozott az otthoni írott sajtó, pedig többet érdemelnek. Nagyszerű alkotóemberek. Még sokakról szeretnék írni. De hiába kapcsoltam magas fokozatra, minél alaposabb akarok lenni, annál jobban lassulok, kések. Végezetül, látom már, amellett, hogy mások művészetére figyelek, a saját munkásságommal is törődnöm kell(ene). Mert a sajátomat mostanra eléggé háttérbe szorítottam. Majd igyekszem pótolni mindent.

 

Elolvasom
Asztalon maradt kenyérmorzsák
Szerző

Asztalon maradt kenyérmorzsák

Néhány eddig megválaszolatlan kérdés Péter László grafikusművészhez

Az idén Péter László grafikusművésznek ítélték a Forum Képzőművészeti Díjat képzőművészeti írásaiért és szerteágazó grafikai tevékenységéért. Akiről annak ellenére, hogy évek óta Magyarországon él, nem mondhatjuk, hogy elhagyta szülőföldjét, hiszen művészeti tevékenységével és személyes jelenlétével továbbra az itthoni szellemi élet alkotója. Legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, sokkal prózaibb dolgokkal is foglalkoznia kell, mint egy „igazi” alkotóművésznek. De nem kesergett ezen, hiszen megtanulta, bárhogy alakul az ember sorsa, a szellemi életéből semmit sem kell feladnia.

Most is vallod és vállalod a küzdelmet? Hiszen ez alatt a három év alatt még keményebb időszakot éltél át…

– Damoklész kardja ott lebeg mindannyiunk felett. Ebbe bele kell törődnünk, hiszen mindaz, amit kiépítettünk magunkban, magunk körül, az egy pillanat alatt megroppanhat, eltűnhet. Ezért résen kell lennünk a mindennapi megszokottságaink között is. A 2016-os évre a Bácskossuthfalvi Művésztelep szelektora címmel tiszteltek meg a szervezők. Ez kitüntetés, de bizonyos dolgok miatt örül is az ember a feladatnak, meg nem is… A meghívottak névsorát állíthattam össze, és a témát is rám bízták. A Rés témát választottam. Azaz egyfajta átjárót, átjárhatóságot. Ami az én értelmezésemben nem szakadékot, veszélyt, az erodálódás vagy az útveszejtés jeleit, hanem búvópatakszerű, rejtett átjárókat, átjutási lehetőséget juttathatja az eszünkbe. A jég hátán is megélés lehetőségeit jelenti. Ennek aktualitása éppenséggel akár rám is vonatkozhatna, de általánosítva a jelenkor művészére vonatkozott, aki nem az egykoron élő mesterember, a tenyeres-talpas festő, szobrász vagy rézmetsző grafikus, hanem intenzív szeizmográfja, megélője a korhangulatnak, habár mindezért a ténykedésért keveset kap viszonzásul, néha túl nehéz megélnie a szakmájából, és persze túl kellene élnie a saját korát. Nagyon készültem tehát az idei 9+1 művésztelepére, engem nem szoktak sokfelé hívogatni, tehát nagyon vártam. De mi lett a vége? Az elhúzódó házfelújítási munkálatok miatt végül le kellett mondanom a részvételemet. Tehát valami fontosat adtam fel azért, hogy valami szintén nagyon fontosnak eleget tegyek. A sors kiszámíthatatlan, mert időről időre olyan válaszút elé kerülünk, amely megosztja a lehetőségeinket.

A művészetből a legtöbb alkotónak nehéz vagy lehetetlen megélnie. Sok esetben polgári foglalkozások után kell nézni, mert ha nincs munka, nagy a baj. Én sem voltam soha ügyes, évekig olyan munkákkal voltam kénytelen beérni, amelyeket sokan gondolkodás nélkül visszautasítanának. Engem otthon a szüleim és a nagyszüleim is arra tanítottak, hogy a munkát meg kell becsülni, akár csak az asztalon maradt kenyérmorzsákat.

Persze vannak, akik a szerencse csillaga alatt születtek. De lehetséges, hogy csupán az a szerencséjük, hogy tetszetős, esztétikus művészetet produkálnak, olyan műalkotásokat, amelyeket a ma embere a szépérzéke alapján elfogad, igényel, s ezért pénzt is áldoz rá. És hát van még állami mecenatúra is, csak nehéz bekerülni a támogatottak köreibe.

Miért írsz folyamatosan rólunk, vajdaságiakról, székelykeveiekről, délvidékiekről? Elhivatottság, nosztalgia, szülőföld iránti szerelem?

– Én már negyed évszázada hajtogatom, mondogatom magamnak és a barátaimnak is, hogy azzal hogy elköltöztem a szülőfalumból, azzal nem elszármaztam, csak odébb települtem cirka négyszázötven kilométerrel. Ennek kiváltó oka a piszkos délszláv háború volt, és bár Székelykevén csak egy félállású rajztanár voltam, nem a megélhetési gondok miatt döntöttem így a családommal. Egyébként az „igazi” megélhetési gondjaink épp azzal kezdődtek el, hogy Budapestre jöttünk a flaszterra, télvíz idején az egyéves kislányunkkal, egy öreg Zastavával, minden terv és kilátás nélkül. Erőt adott a családom, és a feleségem által megfogalmazott mondat: Aki elhagyja a hazáját, az kétszer hal meg. Ez a mondat erős hitet adott, hogy itt bizony most küzdeni kell a túlélésért. Mert ennél szebben, tisztábban, ilyen fájdalmas őszinteséggel akkor egy Tamási Áron sem tudta volna megfogalmazni azt a kiszolgáltatott helyzetet, amikor mozdulna az ember, de nem tudja, hogy merre, mit, hogyan lépjen.

Gondolkodásban, habitusban azóta sem változtam. Nem tudok más ember lenni, csak délvidéki székely. Talán csak az életösztönöm, a tudásom és az igazságérzetem erősödött, a szülőföld szeretete bennem (bennünk, és nagyon sokunkban) meg nem változott soha. Hazulról informálódunk, hazagondolunk és amennyire lehet, gyakran hazajárunk. Pár éve még hontalanoknak éreztük magunkat, ma meg van „itthonunk” és „otthonunk” is. Ez meg a sors jókedvű fintora.

Tollrajzok? Az egyik legrangosabb vajdasági képzőművészeti díjat részben ezekért az írásaidért kaptad.

– Nem tudom biztosan, hogy miért is kaptam. Otthon talán már nemigen ismernek, hogy úgy mondjam, kissé kikoptam. Képzőművészként tartottak számon. 1976 óta benne vagyok a délvidéki művészet forgatagában, 1986 óta tagja is vagyok az ULUV, ULUPUSZ szervezetének, majd 1995 óta a MAOE-nak is. Hivatalosan az 1983-as diplomázásom óta aktív képzőművésznek számítok. Most hogy már kiadták a negyedik könyvemet is, a Tollrajzokat, egy kicsit furcsán érzem magamat. Kerek hat éve többet írok a képzőművészetről, mint amennyit az időm normálisan megengedne. És persze nyomon követem, tanulom, megfejteni akarom azokat a rébuszos művészi gondolatokat, amelyeket az évtizedek vagy az évszázadok művészeti életében sodrásoknak, egyéni pályafutásoknak becézhetünk. Ez is a szenvedélyem.

Ennek a tollrajzos kötetnek örültem egyébként eddig a legjobban, nehéz volt három évet várni a megjelenéséig, folyamatosan lázban voltam miatta, mert nagyon elhúzódott a kiadása. Attól nem féltem, hogy veszít az időszerűségéből, de szerettem volna bemutatni azt a könyvet, amelybe beleírtam sok délvidéki képzőművészt, és általuk magamat is. Olyanokat is, akik már nincsenek az élők sorában, például Ács Józsefet, aki nekem szellemi mentorom volt, Rácz Laci, Csernus Laci és Matuska Feri bácsi barátaimat…

Amikor 2008-ban a második, a TAKT művésztelepről írt monografikus könyvbemutatóm volt otthon, a temerini Hevér-tanyán, valaki elmondta, hogy nem kaphatnak Forum-díjat olyanok, akik elköltöztek otthonról. Nem értettem, hogy miért hozódott fel ez a dolog. Később hallottam azt, hogy ekkortájt ténylegesen jelöltek is a Forum Képzőművészeti díjra, de főleg emiatt a szabály miatt szóba sem jöhettem. Ezután tehát nem is foglalkoztam vele. Mondhatnám úgy is, hogy kissé feldühített ez a „nem tudom mire való” játék, de ezek után meg pláne nem érdekelt. Most pedig nagyon meglepődtem a döntésen, és elmondhatom, hogy elég komolyan meg is illetődtem. Most éreztem, hogy felszakadt bennem valami lefojtottság, amit jobb híján valamiféle kirekesztettség-érzetnek nevezhetnék el.

Az írás segít vagy a rajzolás? Talán inkább úgy kérdezem, a művészet segít, hogy az ember egy szebb, jobb, barátságosabb világban élje az életét a létezés nehéz mindennapjai helyett?

– A legjobb dolog, amit megéltem, az, hogy nincs sok különbség alkotni vágyás és belső alkotói kényszer között. Ilyenféleképpen csupán csak annyi, hogy a különféle műfajokban mit tudok produkálni. Én például mindig szerettem volna szenvedélyesen muzsikálni valamilyen hangszeren, de nem volt lehetőségem zenélni tanulni, és a mai napig nagyon felnézek azokra a kortárs zenészekre, akikkel jó ismeretségben, barátságban vagyok. De mivel felettem másképp rendelkezett a sors, rajzolnom és írnom kell. Nagy kihívást jelent mindkettőnek eleget tenni, mert a mindennapokban is megvannak a feladataim, tanítok és úszómesterkedem is. Úgy élhet az ember teljes életet, ha nem megkerüli, hanem legyőzi az elé gördülő akadályokat. Mindig vannak befejezhetetlen, torzóban maradt dolgaink. Jó tehát, ha belenyugszunk abba, hogy a torzó is lehet tökéletes…

Hogy látod, milyen ma művésznek lenni? Ez a kor az érzékeny lelket szólítja meg inkább, vagy az értelem emberéhez szól?

– Művésznek lenni manapság nem azt jelenti okvetlenül, hogy a „csak azért is” küzdelmeimet a társadalom zöme úgy sem érti meg. A művészetet nagyon sokan megértenék, megérthetnék, csak zsigerből elutasítják, mert sajnos a mai világ nagyon anyagias. A tét azonban ma jóval nagyobb. A sokarcú modern művészet manapság a mesebeli „ezerbundás kis szörnyeteghez” hasonlatos, mert sokféle kiváló tájékozódást igényelne. Nem mindenki tud eleget tenni az alkotási és az aktualitásokat követők érdeklődési igényeinek. Tájékozódni tudni térben és időben egyenlő az örökkévalóság hatalmas érzetének a megélésével. A művészi katarzis ebből eredhet, legyen szó érzelmekről vagy értelemről. Talán csak akkor leszünk elégedettek, ha a művészi megfogalmazási igényeink szabaddá tesznek bennünket.

Elolvasom
„Az eleink által felépített hagyományok kultúrájából élünk…”
Szerző

„Az eleink által felépített hagyományok kultúrájából élünk…”

A 2016. évi Forum Képzőművészeti Díjat Péter László grafikus érdemelte ki a Magyar Szó Üveggolyó mellékletében Tollrajz címen 2010 óta folyamatosan publikált képzőművészeti írásaiért, valamint szerteágazó grafikai tevékenységéért.

A nagyvilágban szétszóródott földijeimmel mégiscsak összefutok olykor, hiszen bizonyos mértékben és értelemben magam is vándormadár vagyok. Péter Lászlóval először egy székelykevei sokadalom idején, majd Pancsován sodródtunk egymás közelébe. Ez utóbbi alkalomkor Kóka Rozália bukovinai származású népművészmesterrel járták be épp az al-dunai székely—magyar közösségeket a Kërësztapám nadrágja címet viselő Péter Laci-s kötettel. Aztán valahogy szem elől tévesztettük egymást. Annyit tudtam róla, hogy valahol az anyaországunk egyik szegletében éli civil mindennapjait. Fellelni azonban jelentős kihívás volt. Viszont az Úr útjai kifürkészhetetlenek, és végül a világháló segítségével létrejött ez a „beszélgetés”.

* Számodra az igazi otthon maga az út — jegyezte le rólad Léphaft Pál karikaturistánk a Végvári panoptikum II. című kötetében. Az út, amely mindig befogad és visszavár, s melynek porából nemcsak köpönyeget vehetsz, de rajzolhatsz is bele kedved szerint. Segítenél? Miként értelmezze e sorokat a művészetben kevésbé jártas halandó?

— Én is a bánáti porban cseperedtem fel, akárcsak te. Hogyan lehetne értelmeznünk az egészet, ha nem batyucipelésként? Az út lehet egy kitaposott ösvény, de lehet szabadon kiválasztott csapás is, ahogyan legelébb a XIX. század végén az európai festők csoportja, majd hatásukra a magyar festők változásokat áhító rétege, köztük szép számban délvidékiek is, megtették áttörésüket a modern festészetben. De lehet akár jelentős tervek nélküli, spontán úttörési próbálkozások sora is. Az alkotói szándék nyilván ered valahol, és véget is ér valahol, valamikor. Mindaddig, amíg az ember az útját járja, van esélye a kreatív gondolatait megjelenítő tehetségének a kibont(akoztat)ására is. Optimisták lehetünk, mert noha a mában élünk, nem csupán a pillanatnyi helyzet állapotának lekövetésére és felvázolására alkalmas terepet járjuk be. Minduntalan előtüremkedik az irigylésre méltóan gazdag történelmi és a művészeti múltunk is. Noha az embernek vannak tagadhatatlanul előre megtervezett munkaprojektjei, a művész csupán a töredékek megvalósítási szándékát tudja felvállalni. Ezért, akár vállaljuk/felismerjük, akár nem, a múlt is tagadhatatlanul kötelez valamire bennünket. Lehet új dolgokat felépíteni, de csak a hagyományok mérlegelési/viszonyítási alapjától függően! Mindez tájékozódási kötelezettséggel jár, hogy el tudjuk dönteni, hol is vagyunk pillanatnyilag a megkezdett úton/pályán. A hagyományainktól ugyanis akkor sem szabadulhatunk meg teljesen, ha függetlenedni akarunk tőlük, és meghirdetjük a múlttal való szakítás programját. Hiszen főként az eleink által felépített hagyományok kultúrájából élünk, az általunk létrehozott újítások csak újabb, hajszálvékony rétegek a régi mázon. Lehetséges tehát, hogy a hagyományok felvállalása batyucipelés az alkotó ember számára. De valahol mégiscsak folyton használjuk a vívmányait, a régebbi megtapasztalásokat, melyek hasznos támpontokból, az alkotást segítő, kazeinszerű ragasztóanyagként tevődnek össze, és amelyeket természetesen kamatoztathatunk. A már megszerzett szellemi értékek mindig is a javunkra válnak, még ha felülbíráljuk, vagy leigázni akarjuk is őket. Hiszen nemcsak az önismeretünket segítik, hanem a közösségi kultúránk megtartását, a megmaradásunkat is általa szorgalmazzuk. Ha csak Kodály egyetlen fontos gondolatát idézzük fel, mely szerint a meglévő kultúra úgy marad(hat) fenn, ha élünk vele, illetve ezt az örökséget a következő nemzedékeknek is rendre megtanítjuk, átadjuk — már ekkor sem járunk túl messze a teljes igazságtól. A meglévő, immár hagyományossá vált művészeteket is akarva-akaratlan beleszőjük az újszerű láttatásainkba, mert a kollektív emlékezetet nem iktathatjuk ki a tudatunkból vagy a tudatalattinkból. A porba rajzolás fogalma efféleképpen értendő…

* Noha végzettséged szerint „csak” grafikus és képzőművészet szakos tanár vagy, szülőfalud, Székelykeve monográfiáját is megírtad idestova tíz esztendeje, Vándorfecske hazatalál? címmel. Mi késztetett erre a vállalkozásra? Gondolom, az a bizonyos kérdőjel sem véletlenül került be a címbe. Tervezed esetleg a krónika folytatását is?

— A Vándorfecske hazatalál? az első könyvem volt, és vele az a régi vágyam teljesült, hogy megírjam a szülőfalum történetét. Középiskolai éveim óta rendkívül izgatott a kérdés, hogyan vándoroltak el a bukovinai székelyek az 1764 után meglelt szülőföldjükről, Bukovinából, ahonnét nemcsak az Al-Duna kanyarulataiba, hanem akár Brazíliáig is eljutottak. Olyannyira érdekelt a kirajzások oka, hogy első útlevelemet megszerezvén, tizennyolc éves koromban egy székelykevei fiatalemberrel, egyúttal barátommal és unokabátyámmal, a még kezdő magyartanár Kelemen Sebestyén — Percellel együtt elutaztunk Bukovinába. Megkerestük az „őshazánkat”. A siralmas ottani körülmények ellenére nekünk hatalmas, lelket felszabadító élményben volt részünk. Szerettünk volna írni egy közös úti beszámolót is, Percell azonban 1981-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Én viszont tovább cipeltem magamban a vállalt fogadalmat: megírom a hazatalálás történetét! De már csak itt lett belőle valami ennél terebélyesebb. A könyv végül Magyarországon készült el. Itt látott napvilágot röpke néhány esztendő leforgása alatt esszészerű tanulmányfüzérként az évekig, évtizedekig gyűjtögetett adatok rengetege. Krónikásként hitelesen végigkövetve Székelykeve közösségének életét a falu megalapítását megelőző időktől kezdve egészen a ’91-ben kirobbant délszláv háborúig. Természetesen maga a könyv nem egy komolykodó helytörténeti munka, inkább személyes élménytáram.

* A délszláv testvérháború, illetve a bombázások idején kezdődött (el)vándorlás sajnos korántsem ért még véget. Nemrég egy székeli sráccal beszélgettem, aki azt találta mondani, falujukból az emberek vagy külföldre költöznek, vagy a temetőbe. Téged mennyire hívnak, húznak haza a gyökerek?

— Huszonöt éve már, hogy családommal Magyarországra jöttünk. Természetesen sűrűn hazajárunk, és mindmáig követjük az otthoni eseményeket. Úgy tűnik, azon túl, hogy 450 kilométerrel északabbra kerültünk, más lényeges változás nem történt velünk. Mindig is al-dunai székelyek voltunk s marad(t)unk, a mindennapjainkat pedig spontánul átszövi az itthon- és otthonállapot. Ahogyan egy római bölcs mondta, kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba (a Tiberisbe) lépni. A háború alatt az új körülményekhez kellett igazodnunk, tehát itt, Magyarországon építettük tovább az életünket. Egy generáció kevés ahhoz, hogy az ember minduntalan irányt váltson, mert egy ilyen döntés az élet bonyolult és annak szinte teljesíthetetlen átszervezésével jár. Visszatelepedni a régi élettérbe már nemigen lehetne, ellenben a szülőföld iránti kötődésünk eltéphetetlen szálként kitűnően szuperál.

* Hogyan tovább, mármint ez után a kitüntetés után?

— Én nem szoktam megszabni magamnak számomra teljesíthetetlennek tűnő feladatokat. Lényegében egész életemben olyan (alkotói) problémákat és feladatokat oldottam meg, amelyek csak úgy, minden előjel nélkül kerültek elém. Hogy ez spontánul van-e így, vagy a saját észleléseim, érzékeléseim révén jön folyton létre, az nem is érdekes. Úgy is mondhatnám röviden, hogy az önkifejezési vágyam keresztezi a világfelfedezői hajlamomat… A céljaim tehát mindig szervesen kötődtek a problémaészleléseimhez. Ezért van az, hogy a szellemi lényem hol a képzelet világa és a képzőművészi önkifejezés, hol pedig a gondolattermelés és az írott szó irányába sodor. 1983-ban diplomáztam a belgrádi Iparművészeti Egyetem festő-grafikai és könyvtervezői szakán, tehát harminchárom éve vagyok jelen hivatalosan is a képzőművészeti porondon, illetve a délvidéki szellemi életben is. Természetesen örülök a díjnak, de leginkább annak, hogy vannak akik (f)elismertek, és nemcsak képzőművészként, hanem írogató „krónikásként” is értékelnek.

Elolvasom
Félig-meddig megfejthető titkok
Szerző

Félig-meddig megfejthető titkok

Péter László képzőművész vizsgálódásokról és alkotásokról

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában jelent meg tavaly év végén Péter László legújabb kötete Tollrajkönyv címmel. Azt is mondhatnánk, hogy folytatása ez a néhány évvel ezelőtti Tollrajzok című könyvnek, azonban ezekben az esszékben a szerző nem vajdasági képzőművészekkel barangol, hanem általános művészettörténeti és esztétikai kérdéseket vet fel.

Véleménye és kiállása egyértelmű. Mégsem fogalmaz meg szentenciákat, óvakodik a kinyilatkoztatásoktól, hiszen feladatának azt érzi inkább, hogy figyelmünket a lélekmelegítő ábrázoló kultúrára irányítsa.

Erről is beszélgettünk Péter Lászlóval.

 

Barangolás a képzőművészetben az alcíme a második tollrajz-kötetednek. Személyes hangvételű kis esszék, vázlatok, tollrajzok álltak össze könyvvé. Lassan sikerül megfogalmazni ezekben a művészet lényegét? Milyen úton indultál el, mi volt az eredeti elképzelésed, eljutottál-e az összegzéshez?

– Korántsem tartok ott, hogy megfogalmazhassam a művészet valódi lényegét. De nem is vagyok bátortalan, ugyanis szerintem ez eleddig még senkinek sem sikerült igazán. A legtöbbször elsősorban magamnak írok, a saját gondolataimat dolgozom ki, olykor a különvéleményemet. Jó lenne művészettörténész és művész szemmel is látni egyszerre. Nagy kaland eljutni a formától a tartalomig. Néhanapján el is bizonytalanodom, mert nem okvetlenül a művész szándékára vagyok kíváncsi, hanem a pillanatnyi lelkiállapotomat, az érdeklődésemet és az ízlésemet hozom előtérbe. Hogy szükséges-e egy képzőművész számára ez a sok vizsgálódás? Hiszen az alkotásra így kevesebb idő jut. Tíz-tizenkét éve írogatom a mondolataimat. Mondták is már, hogy szamár vagyok, inkább alkotnék. Ez a hétről hétre írogatás azonban szenvedélyemmé vált. A tollrajzos írásaim, valójában izgalmas kalandok sorozata, amely a művészetről való filozofikus gondolkodás értékével bír.

Leginkább az a célom ezekkel a laza szerkezetű szövegekkel, hogy a múltbéli művészetet ne csak valamiféle idejétmúlt esztétikai bravúrsorozatnak tekintsük, hanem lélekmelengető ábrázoló kultúrának, vagy néha ellenkultúrának is. Az időről úgy kellene gondolkodnunk, mint egykor az indiánok. Nincsenek időkorlátok, időhatárok, mert a végtelennek sincsenek határai. Bátorkodjunk időkorlátok nélkül megszólítani a művészeteket, faggatni a félmúltat, de a régmúltat is. És ne csak a művet, hanem az alkotó gondolatait is próbáljuk megérteni. Az alkotók lelkes lények. Azokat becsülöm, akik mindig tele vannak lelkesedéssel, értelemmel, érzelmekkel és friss gondolatokkal.

Meglepő a könyvben, hogy ismert műalkotásokat rajzoltál át saját szemszögből. A lényeget szeretted volna ilyen módon megfogni, vagy hétköznapibb oka volt a módszernek?

– A Tollrajzkönyv igazi kihívása volt, hogy azokért a műalkotásokért, amelyekről véleményt írtam, horribilis jogdíjakat kellett volna fizetnie a kiadónak, ennek okáért rajzokat-vázlatokat kellett készítenem róluk. Egy nyaram ráment, de nem bánom, hiszen ezzel a pluszmunkával nagyszerű tapasztalatokat szereztem. Megállapíthattam, hogy a régi mesterek félelmetes rajzolók voltak, elsősorban a valósághű ábrázolás kimunkált útját, a reneszánsz perspektivikus térszerkesztését, a rafinált klasszicista és barokk formarendszert alkalmazták mesterien. És ha a már klasszikussá lett műveikről levont technikai igazságokat sikerült kifejeznem, szembesültem azzal is, hogy műveik mély megélése nélkül ezt megtenni nem is lehet.

Az irányzatok, a divat meghatározza a művész, a műalkotás sorsát?

– Ha a múlt híres, nagyívű alkotásait csodálom, azzal is a saját malmomra hajtom a vizet. Ha pedig a jelenkor vizuális megnyilvánulásaival szemezek, akkor minduntalan felvetem a kísértő gondolatot. Vajon kinek és mit szándékszik kimondani, mit akar bizonyítani a zavaros jelenben alkotó művész? Önmagának bizonyára azt sugallja, hogy ő autoritás. De mások számára ugyancsak kétséges, hogy bátrabb, jobb, szókimondóbb, éleslátóbb, illetve hogy többet tudna az előző korok mestereinél. Valahol mindig azt éreztem, hogy a modern művészek gyakran behódolnak valamiféle meglelt gondolattöredéknek, amelyből elméletet gyártanak. Meglehet, bármely korban járunk, mindig csak a szegmensét, részletét látjuk az egésznek. Hogy miért? Mert a kor művésze is inkább önmagában látja megtestesülni az igét. Káprázatos fényforrás, melynek fényében látni szeretnénk önmagunkat. Elvakít bennünket, gyönyörködésre késztet. Mégis minden káprázat ellenére a művészet csupán félig-meddig megfejthető titok marad.

Milyennek látod ma a képzőművészet helyzetét?

– Az új művészet nagy kaland. A korszerűség gyakran értetlenkedéssel vagy nehéz elfogadással jár, mert mindenáron a társadalom meggyőzésének a divatos terméke akar lenni. Azonban úgy gondolom, hogy aki népszerű akar lenni, az valójában a korszellemmel köt házasságot, és hamar megözvegyülhet. Úgy érzem, a huszadik század már annyira elrugaszkodott a természettől tanult valóságtartalmaktól, hogy valójában önmagát fojtogatja. Korántsem biztos, hogy a modern korban mindent, ami hagyományos, le kell söpörnünk az asztalról, mert ahhoz, hogy megértsük a korszellemet, annak az előző hagymahéj-burkait is ismernünk kell. Én arra törekszem, hogy a régi művészeteket megismerjem. Bár számtalan talányosságát nem mindig tudom megérteni, minden tanítványomat e gondolatmag kifejtésére és alkalmazására ösztönzöm.

Jobb vagy rosszabb a megítélése, elfogadása, érvényesülési lehetősége a művészeknek, mint volt a közelmúltban vagy a régebbi korokban.

 Ami engem gyakran bánt, hogy úgy látom, lassan a határok nélküli parttalan kultúrák és álkultúrák idejét éljük. Ez számomra kellemetlen felismerés, olyan mintha fogyna a levegő körülöttünk. Mert manapság divatból készségesen, szolgálatkészen és óvatlanul mossuk le magunkról a nemzettudatot. A kulturális értelemben vett határ-kérdésekkel is alig foglalkozunk. A legnagyobb hibáink egyike, amikor ahhoz akarunk hasonlítani, ami idegen. A saját megtagadása a másságok elfogadása érdekében lelketlenné teszi a művészetet. Ezt ne értse senki provincializmusnak. A legújabb kori veszélyt viszont nevezhetjük önfeladásnak, mondhatnánk posztmodern kafkai átváltozásnak is. Jelenleg pont egy európai háború zajlik a múlt ellen, amikoris a régi, klasszikus, nemes eszméknek ellent lehet mondani. A régi normákat, nemes eszméket hangoztató emberek érveit a mai társadalom modern gondolkodói ellökik maguktól. Nem veszik figyelembe azt a hagyományos tapasztalati kort és azt a hagyományos észérveket követő történelmi, kulturális kontextust, amelyben ezek a gondolkodók éltek és művelődtek. Nem mer dönteni abban a kérdésben, hogy mi a normális és a nem normális, az esztétikum, az erkölcs vagy a humánum klasszikusan megépített szabályainak is nekimegy. A mai kritikus gondolkodók teljesen elveszítették a realitásérzéküket, nem értik, hogy a tapasztalati múlt már megvolt, elmúlt. Ha hibákat követett el, mint a kultúrák egymás ellen fordulása, egymással való harca és leszámolása, azt már nem lehet megjavítani, felülírni vagy semlegesíteni. Viszont lehet belőle okulni, hogy jobbá és nemesebbé tegyük a világot. De inkább a talmit tekintjük példaértékűnek, a művész középszerű vagánykodásait, vagyis inkább a középszerű művészek zsonglőrködéseit éltetjük, és inkább megtagadjuk mindazt, amit valaha is létrehoztunk, csupán azért, hogy újat és eredetit hozzunk létre.

Félted a klasszikus értékvilágot? Adhat ma igazi választ, kapaszkodót a rajz, a festmény, a szobor?

– Én ilyesmikről gondolkodom, amikor írok. Úgy érzem, lassan elúszik alólunk a bárka, amelyet ezredévek alatt építettünk meg. Már lenézzük a humanizmust, azt halljuk, hogy nem jó az ember, hiszen elrontja a világot, szennyezi a környezetet, mérhetetlenül sokat fogyaszt, és emberből túl sok van a Földön. Üres hadoválás a társadalmi egyenlőség, a demokrácia és az egyenjogúság ideáinak hangoztatása, mert ő maga képes aljas indokból a sajátjai ellen fordulni. Ez a látásmód már behálózta a modern világ művészetét is. Ráillik a hamis és a harsány. A társadalmi igazságosság jegyében terjeszt áleszméket, és ha óvatlanok vagyunk, meghamisítja vagy megszakítja a művészi ténykedések sok ezer évig tartó töretlen hagyomány-világának a továbbfejlesztését. Tulajdonképpen önmaga ellen fordul, de akkor már a létező világ ellen is hadat fog viselni, ami jelenthet civilizációs pusztulást. A posztmodern kultúra ugyanis nem csupán a szabályok áthágásával vádolható kultúra, hanem élet-, sőt létellenes felhangjaival hamisan kultúraellenes is. Ebben a világban nagyon kell egy kép, egy szobor, egy rajz, amibe kapaszkodhatunk.

Lehet tanítani a művészet szeretetét? Gondolom, technikai trükköket, szakmai alapokat lehet, de talán nem az a lényege a pedagógusi munkának. Vagy igen?

– Jó kérdés. Szerintem kell is tanítani. De nem belemagyarázásokkal. Művészi tantárgyakat oktatni csak hittel és szeretettel lehet. Hiú ember az, aki úgy hiszi, közel vagyunk az örök művésztitkok megfejtéséhez. Én magam is naiv vagyok, amikor megpróbálom értelmezni a művészet oktató-nevelői feladatkörét. Inkább csak beszélek a művészet természetéről a diákoknak. Aki tehetséges közülük, előbb-utóbb megérti, hogy a művészet végeláthatatlan folyamat. Én csupán elhintem a művészetelmélet által sugallott rapszodikus törekvéseket. Főként a legkreatívabb tanulók örömteli sugárzóképességét segítem, viszont magammal viszek mindenkit, senkit sem hagyok a parton. Ennek következtében vannak is váratlan szép meglepetések, a legtöbb diáknak sikerül kiadnia valami jót magából.

Ősidők óta nyilvánvalóan értelmét látjuk, hacsak nem a lényegét, a tudás átadásának, éltetésének. A művészet nemesít, értelmét adja az életünknek.

Legfontosabb önálló kiállítások
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1981.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1982.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1985.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1986.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1987.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1988.
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1989.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1989.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1991.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1991.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1991.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1992.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1992.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1993.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1994.
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1995.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1995.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1998.
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1998.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1999.
Milleniumi kiállítás
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2000.
JEL-Színház grafikák
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2001.
Hevér János emlékére. 42 grafika.
Helyszín
Település
Ország
Szlovákia
Dátum
2002.
Közelítések. Visszatekintés 22 évre (Grafikák, rajzok, installációk)
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2003.
1956 tiszteletére (Számítógépes grafikák, aquatinták)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2004.
Aranyvasárnap (Grafikák, rajzok, festmények, installációk)
Település
Ország
Szerbia
Dátum
2007.
„Jó napot, indián” (Installációk és szénrajzok)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2009.
„Jó napot, indián” (Installációk és újabb szénrajzok)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2010.
Illusztrációk kiállítása
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2010.
Lélekcsapdák (Szénrajzok, szoborinstallációk)
Település
Ország
Szerbia
Dátum
2011.
Trianon-emléknap
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2012.
Jelenések (festmények, grafikák, rajzok – válogatás)
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2018.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Szénrajzok.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2020.
Legfontosabb csoportos kiállítások
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1976.
Jugoszláv Egyetemi Grafika I. Biennálé
Dátum
1982.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1983.
33. Tavaszi Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1984.
34. Tavaszi Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1985.
35. Tavaszi Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1986.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1987.
Tavaszi Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Tavaszi Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Májusi Grafikai Kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Képzőművészeti Szalon
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1988.
Októberi Szalon
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1990.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1994.
20. TAKT retrospektív tárlata
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1995.
Zentai arcképek
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1997.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1996.
Zentai arcképek, festmények, szobrok, grafikák 1898–1997
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1997.
Település
Ország
Magyarország
Dátum
1998.
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1998.
Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2001.
A Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület képzőművész tagjainak kiállítása
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2002.
XXI. Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále
Helyszín
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2002.
A Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület tagjainak kiállítása
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2005.
A Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület tagjainak kiállítása
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2005.
Kiállítás barátaimmal
Település
Ország
Szerbia
Dátum
2005.