Skip to main content

Petkovics Kálmán

Szőnyi János, Veréb Pál
szociográfus
publicista

Hat elemi után kovácsinasként dolgozott, Belgrádban 1945-ben újságíró-tanfolyamot végzett, később Újvidéken politikai főiskolán tanult. 1947-ben az Ifjúság Szava, majd a Dolgozók munkatársa. 1953 és 1973 között a 7 Nap szerkesztője, 1971-ben főszerkesztője is. 1974 és 1976 között a Forum vezérigazgatója. Mindeközben a Magyar Szó felelős szerkesztője, majd politikai tisztséget töltött be. 1979 és 1985 a Kommunista című pártlap szerkesztője. 1985-től ismét a 7 Nap cikkírója, egészen nyugdíjba vonulásáig, 1990-ig.

Szerkesztői munkásság
Kortörténeti értekezés Mayer Ottmár életéről
(7 Nap. 1988. február 26.)
Régi szabadkai újságok
(Üzenet. 1974/7–8.)
Szakirodalom az alkotóról
A valóság vonzásában. In. Dolgozók. 1964. február 28.
Szerző
A kis Zelić halálugrása
Szerző
Életünk hiteles fényképsora
Kérdések – szólamok helyett. In. 7 Nap. 1971. augusztus 13.
Szerző
A dokumentumriport „szabadkai műfaja”
Szerző
A kérdőjeles ember. In. Magyar Szó. 1976. április 23.
Szerző
Fontos könyv. In. 7 Nap. 1977. október 7.
Szerző
Fontos könyv. In. 7 Nap. 1977. október 7.
Szerző
Társadalmi önismeretünk dokumentuma. In. Magyar Szó. 1977. október 22.
Szerző
Valóságfeltáró munka. In. Dolgozók. 1977. december 29.
Szerző
Észak-Bácska településeinek múltja és jelene egy társadalomrajz tükrében
Szerző
A dokumentumok vallatása. In. Magyar Szó. 1982. december 4,
Szerző
Lázongástól a forradalomig
Szerző
Művelődéstörténeti kirándulás. In. 7 Nap. 1984. április 13.
Szerző
A mi emlékeztetőnk
Szerző
Díjak, ösztöndíjak