Skip to main content
A szerző profilképe

Podolszki József

költő
prózaíró
kritikus
publicista

Az általános iskolát szülőhelyén, a középiskolát Verbászon végeztei, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázott 1971-ben. 1967 és 1983 között a Képes Ifjúság, 1984 és 1986 között a 7 Nap munkatársa. 1985-ben Zadarba költözött. 1996-ban születésének 50. és halálának 10. évfordulója alkalmából Szabadkán a Szabad Líceum szervezésében és a Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjainak közreműködésével Podolszki József Emléknapot tartottak, melyen a költő, író, publicista munkásságát elemezték, értékelték kritikusok, költők, újságírók. Ekkor merült fel a Podolszki József Emléknap rendszeresítésének gondolata, amit Bácsfeketehegy, Podolszki szülőhelye vállalt, s 1998 óta megszervez. Az emléknapon 1998-ban emléktáblát lepleztek le. A műsorban összeállítás hangzik el az író műveiből, s ezen a napon adják át az azóta hagyományossá vált Podolszki József publicisztikai pályázat díjait is. A pályázaton újságírói műfajokban várják a pályaműveket.

Kiadványok
Mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987/257–258.)
Jegyzetek két pályázati regényről
(Új Symposion. 1969/46.)
A nyitott esztétikai világkép. Adalékok Bányai János kritikaszemléletéhez és módszereihez
(Új Symposion. 1974/108.)
Önmagunkról egy műfaj ürügyén
(Új Symposion. 1968/37–38.)
Egy regénnyé avatott könyvről, amelynek érdeme, hogy mégse regény
(Képes Ifjúság. 1968. november 6.)
Jegyzetek egy drámakísérletről
(Új Symposion. 1968/42.)
Hívő hitetlenség a hitetlen hite. In. Képes Ifjúság. 1971. március 24.
Szociográfiai mozaik
(Üzenet. 1985/1.)
Kisemberek a történelmi szélviharban
(Üzenet. 1986/5.)
Kockázatmentes versbeszéd
(Üzenet. 1986/1–2.)
A hiba az ön regényében van. In. Képes Ifjúság. 1982. február 3.
A csavargó költészet. In. Ifjúság. 1966. február 24.
Írószerep és etikai tojástánc (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
(Üzenet. 1986/9.)
Szeli István „tojástánca”. In. Képes Ifjúság. 1982. május 19.
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1987/256.)
A költészet minimuma. In. Képes Ifjúság. 1981. szeptember 23.
A költői szerep csapdájában. In. Képes Ifjúság. 1981. október 7.
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987/257–258.)
Nemzedékportré – tanulságokkal (Tari István: Homokba kapaszkodva)
(Üzenet. 1985/7–8.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1987/256.)
Összekuszált szempontok
(Üzenet. 1985/4.)
A bukás mint esztétikai kategória
(Új Symposion. 1967/26–27.)
Az ars poetica és a következetesség határai felé. In. Képes Ifjúság. 1968. november 27.
Теhetetlenség és rettegés
(Híd. 1968/4.)
A megkísértett történelem (Végei László: Áttüntetések)
(Üzenet. 1984/7.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987. 257–258.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1985/256.)
Gondolati mélység és társadalomrajz (Herceg János: Távlatok; Dudás Károly: Ketrecbál)
(Üzenet. 1984/3.)
Szakirodalom az alkotóról
Nem-novella modell
Szerző
A hiány lázadása
Szerző
Írás és történet viszonya. A készülődés és Az út két oldalán c. novella elemzése alapján. In. Képes Ifjúság. 1971. március 31.
Szerző
Podolszki József verseiről. In. Magyar Szó. 1972. május 13.
Szerző
A hintázástól a koponyatörésig
Szerző
Dimenziógazdag gyűjtemény
Szerző
„Hihessük: közösség”
A választás képtelensége. In. Dolgozók. 1985. december 5.
Szerző
Egyenes sorok írója
A szófajváltás Podolszki József költészetében
Szerző
A kimondhatatlanság költője. In. Dolgozók. 1988. augusztus 11.
Szerző
Hamis mesék
„Mintha csak az utókornak dolgozott volna”. In. Magyar Szó. 1998. december 19.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1970.
Dátum
1988.