Skip to main content
A szerző profilképe

Podolszki József

költő
prózaíró
kritikus
publicista

A fotó forrása: https://www.babelmatrix.org/works/hu/Podolszki__J%C3%B3zsef-1946/K%C3%A9pzelj%C3%BCk_el/sr/66514-Zamislimo

Az általános iskolát szülőhelyén, a középiskolát Verbászon végzi. 1971-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez diplomát. 1967 és 1983 között a Képes Ifjúság, 1984 és 1986 között a 7 Nap munkatársa. 1985-ben Zadarba költözik.

1996-ban születésének 50. és halálának 10. évfordulója alkalmából Szabadkán a Szabad Líceum szervezésében és a Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjainak közreműködésével Podolszki József Emléknapot tartottak, melyen a publicista munkásságát értékelték kritikusok, költők és újságírók. Ekkor merült fel a Podolszki József Emléknap rendszeresítésének gondolata, amit Bácsfeketehegy (Podolszki szülőhelye) vállalt, és 1998 óta meg is szervez. Az emléknapon 1998-ban Podolszki-emléktáblát lepleztek le. Az Emléknapon adják át az azóta hagyományossá vált Podolszki József publicisztikai pályázat díjait is.

Kiadványok
Mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987/257–258.)
Jegyzetek két pályázati regényről
(Új Symposion. 1969/46.)
A nyitott esztétikai világkép. Adalékok Bányai János kritikaszemléletéhez és módszereihez
(Új Symposion. 1974/108.)
Önmagunkról egy műfaj ürügyén
(Új Symposion. 1968/37–38.)
Egy regénnyé avatott könyvről, amelynek érdeme, hogy mégse regény
(Képes Ifjúság. 1968. november 6.)
Jegyzetek egy drámakísérletről
(Új Symposion. 1968/42.)
Hívő hitetlenség a hitetlen hite
(Képes Ifjúság. 1971. március 24.)
Szociográfiai mozaik
(Üzenet. 1985/1.)
Kisemberek a történelmi szélviharban
(Üzenet. 1986/5.)
Kockázatmentes versbeszéd
(Üzenet. 1986/1–2.)
A hiba az ön regényében van
(Képes Ifjúság. 1982. február 3.)
A csavargó költészet nyomában
(Ifjúság. 1966. február 24.)
Írószerep és etikai tojástánc (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
(Üzenet. 1986/9.)
Szeli István „tojástánca”. In. Képes Ifjúság. 1982. május 19.
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1987/256.)
A költészet minimuma. In. Képes Ifjúság. 1981. szeptember 23.
A költői szerep csapdájában. In. Képes Ifjúság. 1981. október 7.
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987/257–258.)
Nemzedékportré – tanulságokkal (Tari István: Homokba kapaszkodva)
(Üzenet. 1985/7–8.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1987/256.)
Összekuszált szempontok
(Üzenet. 1985/4.)
A bukás mint esztétikai kategória
(Új Symposion. 1967/26–27.)
Az ars poetica és a következetesség határai felé. In. Képes Ifjúság. 1968. november 27.
Теhetetlenség és rettegés
(Híd. 1968/4.)
A megkísértett történelem (Végei László: Áttüntetések)
(Üzenet. 1984/7.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban II.
(Új Symposion. 1987. 257–258.)
A mutatványköltészet-modell irodalmunkban
(Új Symposion. 1985/256.)
Gondolati mélység és társadalomrajz (Herceg János: Távlatok; Dudás Károly: Ketrecbál)
(Üzenet. 1984/3.)
Szakirodalom az alkotóról
Nem-novella modell
Szerző
A hiány lázadása
Szerző
Írás és történet viszonya
Szerző
Az olvasó jegyzetei
Szerző
Podolszki József
Szerző
Változatok és útkeresés
Szerző
A hintázástól a koponyatörésig
Szerző
Dimenziógazdag gyűjtemény
Szerző
Változatok és útkeresés. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Üdvözlőlap, a valóságirodalom atyjához címezve
Két költőtársról (Podolszki József: Barna; Tari István: Ellenfényben)
Szerző
Avítt kamaszságok (Podolszki József: Kitérő)
Szerző
Az esetlegesség terei
A választás képtelensége
Szerző
Egyenes sorok írója
Kallódva (Podolszki József költészetéről)
Szerző
A szófajváltás Podolszki József költészetében
Szerző
Távozóban (Podolszki József: Át)
Szerző
Magas szelekben (Podolszki József: Át)
Szerző
A kimondhatatlanság költője
Szerző
Hamis mesék
Magas szelekben. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Kallódva. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Az esetlegesség terei. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Távozóban (Podolszki József: Át). In. Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
„Mintha csak az utókornak dolgozott volna”
Szerző
Podolszki József munkásságáról. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A kritikus fegyvertelenül hagyja el a csatateret (Podolszki József: Vidékiesség – európaiság)
Szerző
Podolszki József. In. Hornyik Miklós: Meghasonlásunk története. Délvidéki könyv. Lavik 92-Timp Kiadó, Canada-Transatlantic, Topolya, Budapest, 2009.
Szerző
Avítt kamaszságok (Podolszki József: Kitérő). In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Podolszki József. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Interjúk
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1970.
Dátum
1988.