Skip to main content

Az általános iskolát és gimnáziumot Topolyán végezte. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázott 2002-ben. 2004 és 2008 között a Magyar Szó újságírója, majd 2009-től 2011-ig a napilap főszerkesztője. 2008 és 2009 között a Családi Kör munkatársa volt.  A Vajdasági Rádió és Televízió webszerkesztőjeként, a Képes Ifjúság és az Újvidéki Műhely szerkesztőjeként is tevékenykedett. A Symposion szerkesztője (1996–2002), fő- és felelős szerkesztője (2003/037–38–06/047–49), felelős szerkesztője (2006/050–51–2008/058) volt. 2009 augusztusától 2011 júniusáig a Magyar Szó napilap főszerkesztője.

Az Autonómia portál szerkesztője, az Észverés című podcast szerkesztője, műsorvezetője.

Kiadványok
Elolvasom
Kovács Istenke és a szervezőelv (Barlog Károly: Maxim)
Dátum
2013. január 31.
(Magyar Szó. 2013. január 31.)

Kovács Istenke és a szervezőelv

Barlog Károly: Maxim

Az ember a struktúrák biztonságába menekül. A cikázó gondolatokat, az áramló érzelmeket, a képlékeny emlékeket igyekszik formába önteni, megszilárdítani, majd a mesterségesen létrehozott, vagyis a semmiből, sok és sokféle apró semmis dologból megteremtett, kimerevített valamit szereti kirakni a polcra. „Ez is megvolna és egész szépen sikeredett” – mondja ekkor (nyilván a hetedik napon) az ember, és megnyugodva végigdől a szófán.

Van az úgy, hogy a struktúrateremtés nem sikerül. „A picsába, pardon, ezer kartács!” – kiált fel ilyenkor indulatosan – majd önmagát némileg korrigálva – az ember, és próbálkozik tovább – vagy végleg föladja. Vagy-vagy. Bizonyos esetekben mindkét lehetőséget megbánhatja. Ám ha egyiket sem, jobb híján megbánja azt, hogy Kierkegaard-t olvasott.

Barlog Károly Maxim című, rövidprózákat tartalmazó kötetének szervezőelvét kerestük, pontosabban, mint szuverén értelmező, meg akartuk teremteni – hogy e szösszenetünk, szöszmötölésünk vérbeli recenzióvá nője ki magát – de nem jártunk sikerrel. De azért sikertelenséggel se jártunk – ha megengednek ennyi szerénytelenséget szerénységünktől.

Maxim tipikus első kötet – és ezen kéretik nem megsértődni, kedves szerző, mert dicséretnek szántuk (nota bene: a Kovács Isten szerelmére, mióta érdekel bennünket a szerző reakciója?!). Mondjuk, konkrétan (vagy konkréten) szervezőelv legfeljebb az igényes nyelvezet lehetne, de ez, da prostite (már elnézést), kevés. Beszélhetünk líraiságról, filozofikus eszmefuttatásokról, vallomásosságról, anekdotázásról, profán szakralitásról, posztmodern iróniáról és öniróniáról, szavakkal történő játékról, intertextualitásról, olyan szövegszervező elemekről, amelyek egy tipikus, rendes első kötetben még nem érnek szervezőelvvé, nem képviselnek markáns stílusjegyet, inkább csak rapszodikusan tünedeznek fel, hol egymagukban, hol párban, illetve különböző kombinációkban, de mindvégig éberen tartva az olvasó figyelmét.

Négy fejezetre tagolódik a Barlog-kötet. Mind a négynek ezúton és önkényesen kijelöljük magyar irodalmi előképát, egyrészt, hogy megkönnyítsük önnön dolgunkat, és ne kelljen túlmagyaráznunk a fejezetek (állítólagos) főbb jellemvonásait, másrészt, hogy megkönnyítsük a (művelt) olvasó dolgát is, akinek elég csak fölidéznie halványuló emlékezetében a szóban forgó műveket, és máris képben lesz. Nem sülhet ki ebből sem nagyobb hamisság, mintha (félre)értelmező mondatokkal próbálnánk beszélni e fejezetek mibenlétéről. Tehát:

1. A Maxim, avagy egy pojáta vallomásai olyan, mint Kosztolányi Dezső Esti Kornélja; ez a Maxim nevű hős mindenképpen malteregó*-gyanús

2. A Kártyanovellák olyan, mint Esterházy Péter Harmonia caelestise; rövid történetek felmenőkről – miért, maguk mire gondolnának, ha nem a HC-re?

3. A Kovács Istenke álmodik olyan, mint Háy János Istenekje; prózákat versekhez hasonlítani felettébb problematikus, tudjuk, de…

4. A „Mi meghalni mindnyájan úgyis téves csatatéren” olyan, mint Végel László Egy makró emlékirataija; a fejezetcímként szolgáló Domonkos-sor ellenére állítjuk ezt, sőt, a szerző se tagadhatja le (persze, letagadhatja, de nem tagadja, sőt!)

5. Ez a recenzió pedig olyan, mint Barlog Károly Maximja; vagy nem olyan. De nagyon igyekezett.

(A recenzens nem vállal felelősséget esetlegesen előforduló téves ítéleteiért, elnagyolt megállapításaiért. A kurzívval szedett részek nem feltétlenül Barlog Károly-idézetek.)

A szót Garaczi Lászlótól loptam

Elolvasom

Neoplanta, avagy a Kutyaszorító

Az Újvidéki Színház Neoplanta című előadásáról

Amikor fekete szerelésben, industrial zenei aláfestésre bemasíroztak a színészek a minimalista díszlettel operáló színre, rögtön tudtam, hogy valami egészen más következik, mint amit olvastam. Végel László Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című regényének hangulatából, adomázó-anekdotikus stílusából és a fiáker-metaforából nem sok maradhat egy ilyen felütés után. Nem is maradt. Urbán András teljesen áthangszerelte Végel Neoplantáját, de úgy tette ezt, hogy – szinte csak az utolsó, workshopszerű jelenet kivételével – hű maradt a regény szövegéhez, szelleméhez.

Mert mi is ez a város, ez a Neoplanta-Neusatz-Novi Sad-Újvidék, amely a regény és az előadás főhőse? Paradigma – Közép-Európa, a Balkán, Vajdaság egyetlen városba sűrítve. Határterület, amelyen a történelem, ha zajlik, rendre átmasíroz. A multikulturalizmus paradicsoma és pokla – az idillikus nemzetek közötti viszonyok láttatásának álságos volta, de egyúttal a nemzeti gettósodás büszke elutasítása. Permanens identitásválság jellemezte hely, ahol mindenki jöttment és keverék, s ahol mégis mindig újraírják a történelmet, megváltoztatják az utcák neveit, a feledés homályába taszítják a szobrokat az éppen domináns államnemzet szája íze szerint és az aktuális ideológia égisze alatt.

A regény és az előadás tehát ezt közvetíti a befogadó felé, csak más-más módon. Az előadás nem sorsokat mutat be, mint a regény, hanem helyzeteket sorakoztat fel. Az egyes jelenetek történelmi kontextusa nem meghatározó: váz csupán, a hangsúly a konfliktushelyzeten van, amely örökérvényű a Neoplanta-Neusatz-Novi Sad-Újvidék nevet viselő paradigmában.

Akik találkoztak már Urbán-rendezéssel, azok legtöbbször a „provokatív” jelzővel szokták illetni. Ebben az előadásban is vannak olyan jelenetek, amelyek nyilván irritálhatják a kispolgári, a nacionalista, a prűd vagy az iróniára nem fogékony nézőket. Mert lehet, hogy egyeseket a „csúnya szavak”, míg másokat a szexuálisan túlfűtött jelenetek vagy a nemzeti lobogókon való gúnyolódás provokál. Merem remélni azonban, hogy aki jegyet váltott erre az előadásra, az már túl van azon, hogy felháborodjon a felszíni, csupán eszközként szolgáló mozzanatokon, és a provokációt más, mélyebb dolgokban éli meg – ha egyáltalán.

Engem például az provokált a leginkább, hogy Újvidéket – minden, önmagamnak eddig is bevallott negatív tulajdonsága ellenére – egy alapvetően jó helynek tartom, míg az előadás azt sugallja, hogy az én városom egy „alapvetően rossz hely”. Olyan hely, ahol nemzeti alapon folyik a gyilkolászás, a nőket megerőszakolják, ordítanak rád, fenyegetnek, husángokkal vernek, ha másmilyen vagy, az élet tehát folyamatos paranoia, a peremlét pedig nem más, mint egy kiúttalan kutyaszorító.

Urbánt elsősorban a képmutatás, a hamis idill leleplezése érdekelte, és ennek megvalósításához radikálisan kritikusnak kellett lennie minden tekintetben. Nem engedhette meg magának egyetlen pillanatra sem, hogy elringassa, megnyugtassa a nézőt, mert ezáltal hatástalanná vált volna a józanító provokáció. Így sikerült elérnie azt a célt, hogy az előadás végén többször is megismételt politikai jelszó, a „különböző nációk békés egymás mellett élése” pontosan olyan üresen kongjon, mint amilyen üresen kong a mára már divatjamúlt „testvériség-egység” kifejezés.

Az előadásra erőteljesen rányomja bélyegét Antal Attila kiváló zenéje, mely mindvégig markánsan jelen van. Pontosan leköveti a színpadi játék hangulatát: zaklatott, hangos, agresszív, de tud melankolikus, szívszorító is lenni, ha a helyzet olykor-olykor úgy hozza.

A színészek nem egy-egy, pontosan körvonalazható karaktert formáznak meg, így aztán jellemfejlődésről sem beszélhetünk esetükben. Ha viszont a meghatározó színpadi jelenlét szempontjából kellene kiemelnem valakit, mindenképp Mészáros Árpádot említeném. Hogy ennyire jól föltalálta magát a darab világában, nyilván annak is köszönhető, hogy – a Kosztolányi Dezső Színház társulatának volt tagjaként – ő dolgozott együtt a legtöbbet Urbánnal a 11 szereplős előadás színészei közül. Rajta kívül Sirmer ZoltánFerenc Ágota és Huszta Dániel játéka volt még leginkább figyelemre méltó.

Ahogy hallom, nem csak a vasárnapi, hivatalos bemutatót, hanem az ezt megelőző két szakmai bemutatót is kitörő lelkesedés, szűnni nem akaró taps és ováció fogadta. Úgy tűnik tehát, nem csak a szakma, hanem immár a szélesebb értelemben vett közönség is kész szembesülni azokkal az elfojtott traumákkal, amelyek nyomasztóan hatnak a Neoplanta-Neusatz-Novi Sad-Újvidék nevet viselő paradigmát megélőre, és nem fordítja el a fejét, ha szemébe mondják, hogy hazugság az az idill, amely pusztán a politikai nyerészkedők elterelő hadműveletének a része.

Urbán Neoplantája kegyetlen szembesítés, sikere vagy sikertelensége pedig társadalmunk érettségének a lakmusza.

Forrás: Pressburger.org

Ezer év körforgás (Szabadkai Népszínház: Macbeth)
(Híd. 2014/4.)