Skip to main content

Rajsli Ilona

nyelvész
egyetemi tanár

A fotó forrása: http://ujvidekimagyartanszek.ff.uns.ac.rs/index.php/magyar-nyelv-es-irodalom-tanszak/magyar-nyelv-es-irodalom-tanszek/oktatoink/136-rajsli-ilona

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1975) Óbecsén végzi. 1982-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1988-ban Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz. 1993-ban Újvidéken nyelvtudományból doktorál (Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XVI. századi magyar szépprózában). 1985 és 1988 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének szakmunkatársa. 1988-tól asszisztens, 1993-tól docens, 1999-től egyetemi rendkívüli, 2003-tól egyetemi rendes tanár a Magyar Tanszéken. 2006-tól a szabadkai Teológiai-Katekétikai Intézet kinevezett tanára. 2007 és 2011 között a Magyar Tanszék Tanulmányok című évkönyvének főszerkesztője.

Szerkesztői munkásság
További publikációk
A vajdasági magyarok kódváltási stratégiái. In: Gudurić, Snežana (szerk.):Jezici, kulture u vremenu i prostoru I. Tematski zbornik. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012.
A vajdasági magyar beszélők kódváltásainak pragmatikai kérdései. In: Dudok, Miroslav (szerk.): Diskursi manjinskih jezika, knjizevnosti i kultura u Jugoistocnoj i srednjoj Evropi II. Zbornik radova.Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2014.
The role and position of Franz Miklosich in the history of research on loanwords in Hungarian. In. Grković-Mejcor, Jasmina–Loma, Aleksandar: Miklosichiana bicentenaria. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrád, 2013.
A vajdasági magyar tájszavak szláv rétegeiről. In: Gudurić, Snežana (szerk.)Jezici, kulture u vremenu i prostoru II/2. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2013.
„Kakasok szónak, Máriát kiáccsák!” In. Üzenet. 1993/5–6.
Szerző
A „nyelvi mentőszolgálat” ügyében
(Híd. 1994/9., p. 623–625.)
Szerző
Kirké és Eurosz szolgái a bácskai tájon (Topolya mezőváros históriája)
(Híd. 1993/5–6.)
Szerző
Az otthon nyelve Gulyás József ludasi naplójában
(Létünk. 2016/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Tettekkel a dilemmáinkra: délvidéki nyelvemlékeink. In. Magyar Szó. 1996. július 6.
Szerző