Skip to main content

Rehák László

szociológus
egyetemi tanár

A fotó forrása: Dormán László gyűjteménye

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1938) Nagykikindán végzi, majd Budapesten műegyetemi hallgató. A belgrádi Újságírói Főiskolán szerez diplomát. 1964-ben Újvidéken politikai tudományokból doktorál (A kisebbségek Jugoszláviában). 1944 és 1957 között a Magyar Szó politikai és ideológiai ellenőre. 1948-tól a napilap főszerkesztője. 1956-tól 1959-ig a Forum kiadóház vezérigazgatója. 1959 és 1961 között a külügyminisztérium állományában van. 1961-től 1963-ig tartományi pártfunkcionárius. 1963 és 1971 között politikai tisztségviselő Belgrádban. 1971-től 1989-ig egyetemi rendkívüli tanár Újvidéken. 1971 és 1990 között a Létünk főszerkesztője.

Halála után szabadkai lakóháza ad helyet a Rehák Kollégiumnak. 1995-ben a Magyarságkutató Tudományos Társaság Rehák László-díjat alapít.

Szerkesztői munkásság
Sajtó alá rendezte
A Szabadkai Körlet 1941-es katonai parancsnoka (Balogh István: Mayer Ottmár)
(Létünk. 1988. 2. sz. )
Szerző
Tripolszky Géza könyve Ősz Szabó Jánosról
(Létünk. 1973/4.)
Szerző
Könyv politikai rendszerünk társadalmasulásának időszerű kérdéseiről időszerű kérdéseiről (Gabrić Molnár Irén: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer)
(Üzenet. 1982/9.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Tudományos alapon (Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig)
Szerző
Társadalmunk alapvető sajátosságai (Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései)
Tudományos magyarázat és útmutatás (Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései)
Jelentős társadalomtudományi kiadvány (Dr. Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés)
Szerző
Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés
Szerző
Etnikai folyamatok, nemzetiségpolitika (Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában)
Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. In. Forrás. 1988/12.
Szerző
Rehák László: Nemzeti kérdés... In. Alföld. 1989/6.
Szerző
Az alkalmazkodóképesség határai. Rehák kontra Rehák
Szerző
In memoriam Rehák László
Szerző
In memoriam Rehák László (1922–1994)
Szerző
Rehák László emlékére (1922–1994)
Szerző
Rehák Lászlóról 2011-ben
Szerző
Emlékezés Rehák Lászlóra – munkatársaként
Interjúk
Beszélgetés dr. Rehák Lászlóval
A Létünk jelentősége
Szerző
A folyóirat megléte serkentően hat a kutatómunkára
Miért késik a Létünk?
Szerző
Energikusabban kell megvalósítani programunkat
Tito pillantása félelmet keltett
Nemzeti révület helyett tudományos igénnyel
Milyen legyen a magyar egyetem?
Tagságok