Skip to main content

Rehák László

szociológus
egyetemi tanár

A fotó forrása: Dormán László gyűjteménye

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1938) Nagykikindán végzi, majd Budapesten műegyetemi hallgató. A belgrádi Újságírói Főiskolán diplomázik. 1964-ben Újvidéken politikai tudományokból doktorál (A kisebbségek Jugoszláviában). 1944 és 1957 között a Magyar Szó politikai és ideológiai ellenőre. 1948-tól a napilap főszerkesztője. 1956-tól 1959-ig a Forum kiadóház vezérigazgatója. 1959 és 1961 között a külügyminisztérium állományában van. 1961-től 1963-ig tartományi pártfunkcionárius. 1963 és 1971 között politikai tisztségviselő Belgrádban. 1971-től 1989-ig egyetemi rendkívüli tanár Újvidéken. 1971 és 1990 között a Létünk főszerkesztője. Halála után szabadkai lakóháza ad helyet a Rehák Kollégiumnak.

Szerkesztői munkásság
Sajtó alá rendezte
A Szabadkai Körlet 1941-es katonai parancsnoka (Balogh István: Mayer Ottmár)
(Létünk. 1988. 2. sz. )
Szerző
Tripolszky Géza könyve Ősz Szabó Jánosról
(Létünk. 1973/4.)
Szerző
Könyv politikai rendszerünk társadalmasulásának időszerű kérdéseiről időszerű kérdéseiről (Gabrić Molnár Irén: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer)
(Üzenet. 1982/9.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Tudományos alapon (Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig)
Szerző
Társadalmunk alapvető sajátosságai (Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései)
Jelentős társadalomtudományi kiadvány (Dr. Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés)
Szerző
Etnikai folyamatok, nemzetiségpolitika (Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában)
Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. In. Forrás. 1988/12.
Szerző
Rehák László: Nemzeti kérdés... In. Alföld. 1989/6.
Szerző
Az alkalmazkodóképesség határai. Rehák kontra Rehák. In. Napló. 1991. augusztus 28.
Szerző
In memoriam Rehák László
Szerző
In memoriam Rehák László (1922–1994)
Szerző
Rehák László emlékére (1922–1994)
Szerző
Interjúk
Tagságok