Skip to main content

Sárvári Vajda Zsuzsanna

néprajzi író
pedagógus

Az általános iskolát Óbecsén, a gimnáziumot (1965) Szabadkán végzi. 1970-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1970) diplomázik. 1977-ben Újvidéken az irodalomtudomány magisztere lesz (A nyomtatásban megjelent jugoszláviai magyar népmesék tipológiai vizsgálata). 1970-től Bácsfeketehegyen, 1970-től 1971-ig az újvidéki gimnáziumban, 1971-től 2000-ig a topolyai mezőgazdasági középiskolában magyartanár.

Bácskertesi archaikus népi imádságok
(Híd. 1993/4., p. 279–280.)
Tanulmányok a vallási néprajz köréből
(Híd. 1995/4–5., p. 372–374.)
Töredékek egy monográfiához (Fodor Pál: Harangszóval száll az idő)
(Híd. 2003/2.)
Egy úttörő néprajzi gyűjtemény
(7 Nap. 1994. november 16.)
Feketicsi halotti és temetkezési szokások. In. Magyar Szó. 1998. október 10.
Néprajzi örökségünkről
(Híd. 1985/11.)
Feketicsi halotti és temetkezési szokások. In. Magyar Szó. 1998. október 10.
Egy hagyománymentő vállalkozásról (Tőke István: Mosolygó Tisza mente)
(Híd. 1983/11.)
Gombos hiedelemmonográfiája (Jung Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek)
(Híd. 1990/9.)
Temerin szellemi és tárgyi monográfiája (Csorba Béla: Temerini néphagyományok)
(Híd. 1988/10.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Helytörténet, egyháztörténet, népi vallásosság (Kocsis Antal–Sárvári V. Zsuzsa: „Gunarasban templom lesz...”)
Szerző