Skip to main content

Sárvári Vajda Zsuzsanna

néprajzkutató
tanár

A fotó forrása: http://www.feketics.com/attachments/fecske/Fecske201509_10.pdf

Az általános iskolát Óbecsén, a gimnáziumot (1965) Szabadkán végzi. 1970-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez diplomát. 1977-ben Újvidéken az irodalomtudomány magisztere lesz (A nyomtatásban megjelent jugoszláviai magyar népmesék tipológiai vizsgálata). 1970-től Bácsfeketehegyen, 1970-től 1971-ig az újvidéki gimnáziumban, 1971-től 2000-ig a topolyai mezőgazdasági középiskolában magyartanár.

Bácskertes balladakincse
(Híd. 1989/6.)
Bácskertesi archaikus népi imádságok és ráolvasások (Silling István: Boldogasszony ablakában)
(Híd. 1993/4.)
Tanulmányok a vallási néprajz köréből (Silling István: Templomok, szentek, imádságok)
(Híd. 1995/4–5.)
Töredékek egy monográfiához (Fodor Pál: Harangszóval száll az idő)
(Híd. 2003/2.)
Egy úttörő néprajzi gyűjtemény
(7 Nap. 1994. november 16.)
Feketicsi halotti és temetkezési szokások
(Magyar Szó. 1998. október 10.)
Néprajzi örökségünkről
(Híd. 1985/11.)
Feketicsi halotti és temetkezési szokások
(Magyar Szó. 1998. október 10.)
Egy hagyománymentő vállalkozásról (Tőke István: Mosolygó Tisza mente)
(Híd. 1983/11.)
Gombos hiedelemmonográfiája (Jung Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek)
(Híd. 1990/9.)
Földrajzi neveink újabb gyűjteménye (Penavin Olga–Matijevics Lajos: Becse és környéke földrajzi neveinek adattára)
(Üzenet. 1985/7–8.)
Ludasi népmesék nyomában (Rézmonyos)
(Híd. 2001/11–12.)
Temerin szellemi és tárgyi monográfiája (Csorba Béla: Temerini néphagyományok)
(Híd. 1988/10.)
Szerző
Népmesekutatásunk újabb gyűjteménye (Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I‒II.)
(Híd. 1984/10.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Helytörténet, egyháztörténet, népi vallásosság (Kocsis Antal–Sárvári V. Zsuzsa: „Gunarasban templom lesz...”)
Szerző
In memoriam Sárvári-Vajda Zsuzsanna
Szerző